Vaccinationer

Sol Gudimage

 

 

Debatforum for nytænkning og alternativt  syn på Vaccinationer. Er vaccinationer til gavn og glæde for menneskeheden? Ikke ifølge PCOTU som ønsker at indsamle så megen dokumentation som muligt på at vaccinationer ikke er vejen frem ved brug af fakta og saglig argumentation samt lægers og eksperters udtalelser ;

Som stifter og leder af Folkerådet PCOTU har jeg i dag modtaget denne artikel fra et aktivt medlem;

 

image

What’s Really Behind Mandatory Vaccines?

 

Den danske Sundhedsstyrelse er lægger pres på læger der ønsker HPV-vaccinen stoppet. Bl.a læge

Stig Gerdes, der ønsker HPV-vaccinen stoppet pga af de massive indberetninger om alvorlige bivirkninger efter HPV-vaccinen. Stig Gerdes behandler piger og kvinder der har fået vaccineskade efter HPV-vaccinen. Til dem der følger med i sagen om Sundhedsstyrelsen og Stig Gerdes. Stig Gerdes har svarfrist til imorgen. Her er hans svar til konsulenten i Sundhedsstyrelsen: Hermed praktiserende læge Stig Gerdes svar til Sundhedsstyrelsen:
Sundhedsstyrelsen
Att.: Specialkonsulent Jens Kristian Villadsen
Sagsnr. 5-8011-79/2/
Reference JKV
Kære Jens
Hermed mit svar til dig som ligger i vedhæftende filer.
Der kommer noget materiale med snailmail, som er sendt d.d.
Jeg vil godt have en kvittering på modtagelsen.
Med venlig hilsen
Læge Stig Gerdes
Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S
Att.: Specialkonsulent Jens Kristian Villadsen
Fredericia, den 10-08-2015
Sagsnr. 5-8011-79/2/
Reference JKV
Kære Jens Kristian Villadsen
Tak for dit brev af 29.07.15.
Indledningsvist vil jeg gøre dig opmærksom på, at C-vitamin, hverken indgivet peroralt eller intravenøst har bivirkninger!!! Derfor er Sundhedsstyrelsens henvendelse til mig malplaceret!
Sundhedsstyrelsen klandrer mig for, at jeg ikke har oplyst patienterne og skrevet i deres journal, at C-vitamin har bivirkninger, det er omsonst af 2 årsager.
1) C-vitamin har ingen bivirkninger.
2) Disse piger og deres familier er meget oplyste om disse symptomer og sygdom som helhed, og de ved mere om HPV vaccineskader end deres praktiserende læge og de speciallæger de møder på hospitalerne. Dette bevirker desværre, at lægerne, grundet deres udygtighed, nedgør patienterne og deres familier og kalder deres lidelse en psykisk sygdom – “Funktionel Lidelse”. Intet kan være mere forkert, de har “myalgisk encephalomyelit udløst af Gardasil”!
Af min tidligere brevveksling med Sundhedsstyrelsen har jeg forstået, at intravenøst C-vitamin ikke er forbudt i Danmark, og det ville jo også være det samme som at forbyde indgivelse af intravenøst saltvand.
Samtlige pattedyr, undtaget mennesket, marsvinet (gnaver) og aber, har evnen til at omdanne glukose til C-vitamin ved særlige enzymer. Dette betyder, at mennesket er i konstant underskud af C-vitamin, hvis ikke det får tilført C-vitamin udefra.
C-vitamin indgivet peroralt går ned igennem tarmen og absorberes, og hvis man får for meget dvs. over 20-50 gram kommer noget over i tyktarmen og der fås en osmotisk diarré, som er fuldstændig harmløs og som stopper når C-vitaminindtagelsen ophører.
Man kan normalvis tage 15-30 gram peroralt, og ved sygdom kan man gå helt op på mellem 50-100 gram uden at få diarré.

 

image
Du fremfører, at højdosisbehandling (over 2 gram??) med C-vitamin giver bivirkninger, herunder mavesmerter, diarré og kvalme. Det er ikke intravenøs C-vitaminbehandling der giver bivirkninger, det er den celerende behandling der bevirker frigivelse af giftstofferne fra Gardasil vaccinen som ligger indkapslet i kroppens celler. Herved stiger koncentrationen (af giftstofferne) og udløser bivirkninger.
De HPV vaccineskadede piger, der modtager intravenøs C-vitaminbehandling, har forud for denne behandling haft mange voldsomme bivirkninger fra Gardasil, inklusiv mavesmerter, kvalme og diarré, de ved, at hvis de får bivirkninger efter intravenøst C-vitamin, skyldes det frigivelse af Gardasil giftstofferne og den intravenøse C-vitamin sænkes ved næste behandling.
Havde patienten ingen giftstoffer i kroppen ville intravenøst C-vitamin ikke give bivirkninger. Jeg er villig til at indtage intravenøst C-vitamin 200 gram. Kan du så få nogle fortalere for Gardasil til at lade sig vaccinere med Gardasil, vil jeg gerne vaccinere dem!
Intravenøst C-vitamin giver altså ingen bivirkninger, det er kun peroralt indgivet C-vitamin, der kan give harmløs og osmotisk diarré. Det er derfor ikke mig du skal klandre, men Merck og Sanofi der producerer og distribuerer Gardasil! Hvis du ikke selv kan formulere anklagen, gør jeg det gerne for dig.
Jeg er bekendt med, at Rigshospitalet er ved at gennemføre et 4 årigt forsøg omkring højdosis C-vitamin intravenøs, og de giver helt op til 7 gram!!! 7 gram er ikke højdosis C-vitamin, resultatet der kommer ud af dette forsøg er selvfølgelig, at “højdosis C-vitamin” ingen effekt har, og det er jo dét der ønskes bevist! Højdosis C-vitamin er 0,8 – 1 gram pr. kg. legemsvægt!
C-vitamin skal ind i hospitalsregi til behandling af infektioner, cancer, autoimmune sygdomme som myalgisk encephalomyelit o.a. Det er en billig, effektiv og sikker behandling uden bivirkninger.
Jeg kan oplyse dig om, at jeg kun har brugt IV EDTA nogle enkelte gange, fordi EDTA binder divalente ioner og derfor ikke ville påvirke Gardasil med trivalent ioner.
Du skriver dødsfald er “beskrevet” i forbindelse med hypercalcæmi i forbindelse med intravenøs celerende behandling. Du bruger begrebet “beskrevet” ikke “evidensbaseret” – Kan du se, at selv du blander begreberne.
Yderligere kan jeg oplyse dig om, at meget af det læger, både i primær- og sekundærsektoren, udøver af diagnostik og behandling ikke er evidensbaseret, men videns- og erfaringsbaseret.
Gardasil er kun på vurderingsbasis, der er ingen evidensbaseret viden om at den virker!
Mængden af bivirkninger kan ses på www.gardasil.com
Producenten Merck havde i deres indlægsseddel beskrevet utallige bivirkninger på Gardasil, men den danske oversættelse nævnte kun ganske få og ubetydelige bivirkninger.
Søren Brostrøm skriver i Rationel Farmakoterapi oktober 2013: “Der er ikke alvorlige bivirkninger der skal oplyses om, men såfremt det skønnes hensigtsmæssigt, kan patienten orienteres om nedenstående”.
Du skal altså klandre Sundhedsstyrelsen for ikke at have skrevet alle de bivirkninger der er ved Gardasil og for ikke at have skrevet ud til samtlige læger, at det er meget vigtigt, at alle disse bivirkninger bliver oplyst til patienterne og skrevet i deres journaler før at vaccinen blev indgivet.
Jeg er sikker på, at næsten ingen af mine kære kolleger, der har vaccineret med Gardasil, har nævnt for patienterne endsige skrevet det i journalerne at der er bivirkninger ved Gardasil.
I MTV rapporten fra 2007 på side 113 står der: “Det skal også her fremhæves, at den eksisterende tvivl om varighed af vaccinens beskyttelse, forekomst af sjældne utilsigtede effekter, der måske viser sig på længere sigt samt nettoeffekt for folkesundheden ikke vil kunne afklares før om mange år. Det er formentlig kun gennem store befolkningsundersøgelser at disse forhold vil kunne dokumenteres nøjere. Beslutningsgrundlaget, som denne MTV rapport bidrager til, er således behæftet med usikkerheder”.
I MTV rapporten fra 2007 på side 114: “Som nævnt flere gange er der over for tale om en ny teknologi, og der er ingen erfaringer fra andre lande om effekten af anvendelse af HPV vaccination i store forebyggelsesprogrammer”.
De sidste års vaccinationer har ikke ændret på ovennævnte udsagn.
HPV vaccineskader er myalgisk encephalomyelit udløst af aluminium adjuverende nanopartikler i Gardasil vaccinen. Derfor er diagnosen: ” Myalgisk encephalomyelit udløst af Gardasil vaccinen”.
Jeg sender med snailmail kompendiet “myalgisk encephalomyelit”, en international konsensus vejledning for læger, der også kan hentes på ME foreningens hjemmeside, og endvidere sender jeg dig en Melisa rapport på en af mine patienter, så du kan se hvad den indeholder.
Min patient Anika Hjort fik foretaget Melisa test før og efter behandlingen med IV C-vitamin + glutation i perioden 01.08.14 – 06.02.15 samt diæt og diverse salte og vitaminer. På grund af forværring fik hun IV Glutation 500 mg den 27.02.15 og 27.03.15 Som du kan se er hendes responce på Gardasil ophævet, og hendes kliniske tilstand er nu, som før hun blev vaccineret. Dette peger med kraftige indicier på, at hendes svære sygdom var udløst af Gardasil, og at den celerende behandling har helbredt hende!
Yderligere vedlægger jeg sygehistorie for Heidi Simonsen. Hun kan nu løbe 5 km, for 3 måneder siden var hun lænket til en rullestol!
Artikler:
Bruce Kyles:”C-vitamin og sygdom.”
Stig Gerdes: “Skandalen om HPV vaccineskader”
Jeg vil yderligere henlede din opmærksomhed på bogen “Vaccines and Autoimmunity” af Yehuda Schoenfeld el Al, specielt kapitlerne 4, 5, 10 og 17.
Ikke mange danske læger tror på HPV vaccineskader, men vedlagte lekture viser desværre at de er misinformeret og at de skal klædes bedre på fagligt og specielt kunne stille diagnosen myalgisk encephalomyelit.
De har nemlig ligesom jeg aflagt lægeløftet, og de har også en etisk forpligtelse over for deres medmennesker!
Som du sikkert er bekendt med er det under 10% af samtlige bivirkninger der indberettes, så Sundhedsstyrelsen har et stort arbejde foran sig, hvis de skal nå op over 90%.
Sundhedsstyrelsen har i denne sag ageret imod al sund fornuft, og jeg er overbevist om, at vi får endnu en skandale af enorme dimensioner. Gør dig selv den tjeneste at gå ind og søge på sundhedsstyrelsens skandaler og se hvordan tidligere sager kompromitterer Sundhedsstyrelsen.
Henrik G. Jensen, der har en fortid i fødevarestyrelsen, har i et svar til Norma Erickson Sanewax.org. fuldstændig misforstået, hvad det drejer sig om. Han opfører sig som et forkælet barn, og han svarer ikke på de relevante spørgsmål, det er en skandale! Han er inkompetent. Svarede han kompetent på spørgsmålene, ville han også indrømme, at i hvert fald nogen i Sundhedsstyrelsen ved hvor alvorlig en sag vi har at gøre med. Se vedlagte link: http://sanevax.org/hpv-vaccine-investigation-leaves-crucia…/
Jeg kunne ønske mig, at der i Danmark indføres en laboratorietest a la Melisatesten der ved en blodprøve kan diagnosticere myalgisk encephalomyelit udløst af Gardasil i en blodprøve.
Myalgisk encephalomyelit udløst af Gardasil er ikke en mistænkt bivirkning, det er en bivirkning! Det afgøres af:
1.) Tidsmæssigt sammenfald af vaccinen i forhold til symptomerne (disse kommer oftest
kort efter vaccinen, dog undertiden kan der gå måneder eller år, og det vanskeliggør
diagnosen).
2.) Kompendiet “myalgisk encephalomyelit”.
3.) Bogen “Vaccines And Autoimmunity”.
4.) Produktresume for Gardasil.
5.) Indførelse af blodprøve a la Melisa testen.
Med venlig hilsen
Stig Gerdes
Formand for Borgerretsbevægelsen
og
Praktiserende Læge

CLOSE
HOME
DOCTORS
HEALTH NEWS
STUDENTS
CA’S
START HERE
COMMUNITY
Home Health News

Studies Prove Without Doubt That Unvaccinated Children Are Healthier Than Their Vaccinated Peers
217089

As doctors, parents and concerned citizens we consistently strive to do what is best for the children in our lives. As of late, with the passage of SB277 in California, the mainstream media has been trying to convince everyone that the vaccinated child is some how a healthier individual and lives a more “disease” free life versus their unvaccinated counterpoint.

But, is this the truth?

A 20 year old study from the 1990’s has recently surfaced that compares unvaccinated children to vaccinated children. The study concludes that those who were vaccinated were more likely to suffer from the following illnesses:

asthma
eczema
ear infections
hyperactivity
and many other chronic conditions.
There was a 10-fold increase in cases of tonsillitis in the children who were vaccinated and a 100% absence of tonsillitis in those unvaccinated.

In 1992, the Immunization Awareness Society (IAS) conducted a survey to examine the health of New Zealand’s children. Unsurprisingly, the results of their study indicated that unvaccinated children were far healthier than vaccinated children.

Questionnaires were given out to IAS members, their friends and their associates asking various health questions. A total of 245 families returned their questionnaires, giving the researchers a total of 495 children surveyed. Of these children, 226 were vaccinated and 269 were unvaccinated.

Healthy Children and Ethics

The ages of the children ranged between the ages of two weeks – 46 years (obviously some friends were older with older children). Of the children studied, 273 were males and 216 were females. (Six children were unclassified.) Sue Claridge, who reported on the study, wrote:

“Respondents were asked to provide the year of birth, gender, vaccinations received, whether or not the child suffered from a range of chronic conditions (asthma, eczema, ear infections/glue ear, recurring tonsillitis, hyperactivity, diabetes or epilepsy) whether or not he or she needed grommets, had had a tonsillectomy, or were shown to develop motor skills (walking, crawling, sitting-up etc.). Parents also provided information on breastfeeding and bottle feeding and when a child was weaned if breastfed.”

During the study, another interesting fact emerged. Researchers discovered that 92 percent of the children requiring a tonsillectomy operation had received the measles vaccination, indicating that the vaccination for measles may have made some of the children more susceptible to tonsillitis. The study also revealed that 81 of the families had both vaccinated and unvaccinated children. Many of these families had vaccinated their older children but had grown more reluctant to vaccinate their younger children, due to their growing concerns regarding vaccine safety. Researchers concluded that:

“While this was a very limited study, particularly in terms of the numbers of unvaccinated children that were involved and the range of chronic conditions investigated, it provides solid scientific evidence in support of considerable anecdotal evidence that unvaccinated children are healthier that their vaccinated peers.” [1]

Although governments from around the world have continually stated that studying vaccinated versus unvaccinated children would be unethical, the New Zealand researchers are not the only group of researchers to study comparisons.

Vaccinated Children 5 Times More Likely To Suffer From A Range Of Diseases

In September 2011, German researchers carrying out a longitudinal study surveyed a total of 8000 unvaccinated children from the ages of 0 –19. As with the New Zealand study, researchers collected their data by conducting a survey using questionnaires. [2]

Results showed that vaccinated children were up to five times more likely to suffer from a variety of diseases and disorders than unvaccinated children. Their results were compared to another German study (KiGGS), which examined a larger sample group consisting of 17,461 participants between the ages of 0 –17. Dr. Andreas Bachair, a German classical homeopathic practitioner, responsible for collecting the results of the survey from the website vaccineinjury.info stated that:

“Asthma, hay fever and neurodermatitis are seen very frequently today. A recent German study with 17461 children between 0-17 years of age (KIGGS) showed that 4.7% of these children suffer from asthma, 10.7% of these children from hay fever and 13.2% from neurodermatitis. These numbers differ in western countries, i.e. the prevalence of asthma among children in the US is 6% whereas it is 14-16% in Australia (Australia’s Health 2004, AIHW).

The prevalence of asthma among unvaccinated children in our study is around 2.5%, hay fever, 3%, and neurodermatitis, 7%. According to the KIGGS study more than 40% of children between the ages of 3 and 17 years were sensitized against at least one allergen tested (20 common allergens were tested) and 22.9% had an allergic disease. Although we did not perform a blood test, around 10% stated that their children had an allergy.” [3]

(As this study is a longitudinal study, the number of children being studied has since risen to 13,222. To join the study, you can fill in the questionnaire provided by clicking on the link listed as the third reference at the end of this article.) Although there were four cases of autism reported among unvaccinated children, Dr. Bachair reported that:

“Of these 4 children one tested very high for metals (mercury, aluminium, arsenic); in another case the mother was tested very high for mercury.”

However, this number pales into insignificance when we compare it to the 1 in 88 children currently being reported as autistic by the CDC. [4]

Other Conditions Found To Be Almost Non-Existent In Unvaccinated Children

Dr. Andreas Bachair continued her report by stating that their study found the prevalence of sinusitis, warts, skin problems and middle ear infections were also much lower in the unvaccinated children, as were the cases of diabetes and epilepsy. She went on to say that the results demonstrated that the prevalence of many conditions in the unvaccinated children were also significantly lower. These were:

“Other disorders and diseases

As we included open questions in our survey we evaluated the prevalence (of the first 10,070 participants) of some other disorders and illnesses. Unvaccinated children show very low prevalences of the following disorders:

Dyslexia: 0.21%
Speech delay/articulation problems: 0.38%
Sensory Processing disorder: 0.28%
Anxiety: 0.25%
Depression: 0.12%
Bedwetting: 0.12%
Celiac disease: 0.12%
Gluten sensitivity: 0.41%
GERD (Gastroesophageal reflux disease): 0.06%”
Dr. Bachair concluded her amazing and intuitive paper by adding a number of statements from parents, which I believe really added weight to her overall findings.

No study of health outcomes of vaccinated people versus unvaccinated has ever been conducted in the U.S. by CDC or any other agency in the 50 years or more of an accelerating schedule of vaccinations (now over 60 doses of 14 vaccines given before kindergarten, 26 doses in the first year).

Most data collected by CDC is contained in the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) database. The VAERS is generally thought to contain only 3 to 5 percent of reportable incidents. This is simply because only some immediate reactions are reported by doctors; but many are not admitted to be reactions to the vaccine. Most importantly, the VAERS numbers are only immediate reactions, which would take place within a few hours to a few weeks. Long-term vaccine-induced diseases and disorders are not recognized by parents or doctors when these conditions develop perhaps a few months to five years or more and would never be realized to come from multiple vaccinations. In other words, many children and adults have diseases and disorders that are vaccine induced and they never suspect they are from the vaccines, as this study indicates.

Conclusion

We find it amazing that despite mainstream media and leading government agencies stressing repeatedly that studies comparing vaccinated children to unvaccinated children cannot take place for ethical reasons, groups around the world are taking it upon themselves to do these studies anyway.

While surveys of this kind are often dismissed as being purely epidemiological and passed off as little more than stamp collecting, we believe that studies of this nature should not be dismissed out of hand. After all, many stamp collections contain just one stamp that is worth far more than its weight in gold.

These studies show without doubt that unvaccinated children are healthier than their vaccinated peers and, for this reason, these studies should be given careful consideration by all parents and professionals studying vaccination safety.

References

1. http://www.viewbix.com/v/Unvaccinated-Children-Healthier…

2. http://healthimpactnews.com/2011/new-study-vaccinated-children-have-2-to-5-times-more-diseases…

3. http://www.vaccineinjury.info/vaccinations-in-general/health-unvaccinated-children…

4. http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html

 

Menu

Your Medical Guide
Congratulations, You’ve Vaccinated Your Child And Now They’re Retarded

You probably didn’t even think twice. Your newborn child had only been on this earth for 5 hours, yet they were in grave danger. The hookers and heroin addicts were getting closer and you could sense them. Your infant needed protection. So, you told the nurse to do it. You breathed a sigh of relief as the needle plunged into their pristine pink flesh. The Hepatitis B virus, aluminum, formaldehyde, and various carrying agents attacked your child’s immature immune system, vital organs and brain. But, you had done it. You were a hero. You had protected them against a virus they had virtually no chance of contracting.

I don’t blame you. I made the same mistake the first time around. I blame ignorance, stupidity and laziness. Our inability to think for ourselves along with a blind faith in a white lab coat has gotten us here. Today, 1 out of every 6 children has a neurodevelopmental disability and 1 out of 110 children develop autism. Asthma, ADD, and allergies are through the roof. It is so bad, that kids cannot take a peanut butter and jelly sandwich to school anymore. That is about as un-American as it gets.

In 1986, Ronald Reagan signed the National Childhood Vaccine Injury Act. For those of you with the thickest skulls, this means that the government acknowledged that vaccine injuries and deaths are real. The injured and their families were in need of compensation. Today, a specialized federal court, known simply as “Vaccine Court,” is in place to handle any claims of damages caused by vaccines. We will come back to this.

Many of you are stuck in your Santa Claus, Jesus, and teddy bear bubbles. Here are some facts. In the 1980’s children were given 23 doses of 7 different vaccines. In the 2010’s, children are being given 69 doses of 16 different vaccines. This is more than triple the number of vaccines received by most of the reading audience. Per the CDC’s website, some of the most common vaccine ingredients are aluminum, formaldehyde, bovine extract, preservatives, and mercury. It is a fact, that it is not scientifically known how the body metabolizes many of these ingredients. Look it up.

The next argument I will hear from the perpetually ignorant is that in 1999 the American Academy of Pediatrics and vaccine manufacturers agreed to reduce the levels of mercury present in most vaccines. This is a great step. However, what it really represents is an admission of guilt. It just took enough injuries and lawsuits in order for this change to happen. Mercury is still present in most flu shots and is a known neurotoxin. It is bad for you.

You cannot sue the vaccine manufacturer. The pharmaceutical industry has spent more money lobbying in Washington D.C. in the past 10 years than any other industry. This has paid off. They are legally off the hook. Every vaccine that is administered comes with a tax. You pay .75 cents into a fund that is used in return to pay out vaccine injury victims. We pay ourselves in the event of injury so that vaccine manufacturers do not have to. Over $2 billion has been paid out of this fund through the Vaccine Court, and over $3 billion remains.

I love when I hear a parent say, “Your unvaccinated child is putting my vaccinated child at risk.” You moron. If you believe in their effectivity, and have already put your child at risk by slowly poisoning them, they should be the ones with immunity. Or maybe you have heard someone say, “These diseases have been eradicated because of the vaccine schedule.” Wrong again. If you look historically at the dates of many of these epidemics, and the date that a vaccine was introduced, oftentimes the disease declined before the vaccine existed. Awareness and hygiene have had incredible effects.

Here’s the thing. I am not anti-vaccine. I am anti-“hey, lets saturate my child’s developing body with more toxins than ever before in history.” There needs to be a calculated approach to this. We need to assess individual tolerances, body types, and real risk factors. We need to act like we care instead of merely swinging the biggest bat and taking everything else out around it. Until then, it is not safe.

We live in an increasingly polluted environment. Vaccines contribute to the toxic load that we place upon the youngest and most vulnerable of our population. They may not be the cause, but vaccines certainly can be the catalyst for disaster. At this point, and with their track record, it is unrealistic to expect vaccine manufacturers and doctors to admit to having made a mistake. Can you imagine the millions of lawsuits and losses to follow?

It’s like having accidentally used arsenic instead of salt on your family’s Thanksgiving turkey. Of course, you don’t want to tell anyone. Some of them are going to get sick and die, and the rest are going to want to kick your ass. It’s time to man up. Let’s start talking about the things that matter. Your children should be at the top of that list.

I apologize to anyone that took offense to the article’s title. We live in a society with an increasingly shorter attention span, and a growing numbness to atrocity. Sometimes you’ve got to rattle the cage. I welcome your comments below and intend fully to participate in the conversation.

Share
Tweet
Share
Share
Share
Share

Related
10 Lessons I’ve Learned From Having Multiple Sclerosis You Should Know
July 25, 2015
Similar post
‘Legal’ Kidnapping By The State To Cover Up Vaccine Injuries
November 4, 2015
Similar post
A Mother’s Struggle: “Your Child Is Vaccine Injured, Just Like Mine”
November 4, 2015
Similar post
November 16, 2015Leave a reply
« Previous
Next »
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
Comment

Notify me of follow-up comments by email.

Notify me of new posts by email.

TOP Featured Posts

Tragic young woman died of kidney failure after doctors mistook symptoms for eating disorder
Tragic young woman died of kidney failure after doctors mistook symptoms for eating disorder
A tragic young woman died from kidney failure after doctors misdiagnosed her symptoms as an eating disorder. Danielle Stretton, 24, was sent home from hospital despite doctors initially identifying Continue Reading →
5 Allergy-Fighting Foods To Eat Right Now
5 Allergy-Fighting Foods To Eat Right Now
‘Tis the season to be sneezing. For congestion relief and a boost to fighting your seasonal allergies, stock up on these. You know that what you can eat your Continue Reading →
PCOS: 11 Things that may surprise you
PCOS: 11 Things that may surprise you
Think you know everything about PCOS? Maybe not! Here are 11 things about the women’s health condition that may surprise you. Polycystic ovary syndrome (PCOS), one of the most common Continue Reading →
Fibromyalgia – living with a controversial chronic disease
Fibromyalgia – living with a controversial chronic disease
BY Inspire Contributor SOURCE We’ve partnered with Inspire, a company that builds and manages online support communities for patients and caregivers, to launch a patient-focused series here on Scope. Continue Reading →
Living Life With MS: The Symptoms And Sacrifices As Told By Patients, Caregiver
Living Life With MS: The Symptoms And Sacrifices As Told By Patients, Caregiver
If you were to meet Kristin Decker, you would never know she’s been living with multiple sclerosis (MS) for nearly five years. At 28 years old, Decker awoke one morning Continue Reading →
10 Nutrient Deficiencies Every Thyroid Patient Should Have Checked
10 Nutrient Deficiencies Every Thyroid Patient Should Have Checked
Nutrient deficiency is a part of the thyroid puzzle that has been particularly fascinating to me. There are certain nutrients essential for thyroid health yet often times doctors are not checking Continue Reading →
Living With: a Family Member with Dementia
Living With: a Family Member with Dementia
Dementia is a disease that can bring grief to a family if it isn’t handled correctly. There are so many myths circulating about the illness, and many people do not Continue Reading →
How I Healed from Lyme Disease Naturally
How I Healed from Lyme Disease Naturally
I was diagnosed with Lyme disease in 2006, when I was a freshman in high school. I had all of the symptoms—achy joints, intense fatigue, and bouts of memory loss Continue Reading →
10 Things to Know About Rheumatoid Arthritis
10 Things to Know About Rheumatoid Arthritis
1. It’s Not Your Grandma’s Arthritis Rheumatoid arthritis (RA) is the result of an autoimmune system gone awry. In RA, the immune system mistakenly attacks the joints causing pain and Continue Reading →
15 super foods for kidney health You Should Know
15 super foods for kidney health You Should Know
Most of us know that eating a balanced diet is important for good health. Now scientists have pinpointed certain foods as super foods. In addition to promoting overall health, these Continue Reading →
View Full Site
Proudly powered by WordPress

 

VRM: The Autism Report

Parents concerned about their vaccinated children potentially contracting measles from unvaccinated children may want to consider the fact that the bigger health threat is technically the vaccine, not the disease itself. Comparative data provided by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) reveal that nobody has died from measles in more than 10 years, while at least 108 deaths reported in VAERS during the same time frame have been linked to measles vaccines.

Many of our older readers probably remember a time when measles wasn’t viewed with the obscene level of paranoid hysterics being witnessed today. Like chickenpox, measles was a common childhood infection that, after running its typically mild course, imparted lifelong immunity in those who contracted it. The risk of serious complications or death from measles has always been overwhelmingly minimal, in other words, with previous generations viewing it as something of a rite of passage.

Fast forward to today and all rationality and common sense has gone out the window on this issue. The media is reporting a few isolated cases of measles as if it were the black plague, calling for those who don’t vaccinate their children to be ostracized from their communities or even jailed for “putting others at unnecessary risk.” But where are the facts in all this unsubstantiated mania, which unfairly tags the unvaccinated as dangerous lepers?

Once again, the media is discarding factual reporting in favor of mindless sensationalism, attributing an alleged measles resurgence — even this claim is specious — to the unvaccinated. Whether or not this claim is actually true pales in importance compared to the fact that measles really isn’t much of a threat in the first place. The measles vaccine, on the other hand, is a whole different story.

“There have been no measles deaths reported in the U.S. since 2003,” the Associate Press reported based off statements made by Dr. Anne Schuchat, director of the CDC’s National Center for Immunization and Respiratory Diseases.

Meanwhile, VAERS, which captures only a very small percentage of the actual number of injuries and deaths associated with measles vaccines, reports at least 108 deaths associated with measles vaccines since 2003. Of these, a shocking 96 deaths were reported in conjunction with MMR, which is now the preferred vaccine for measles immunization.

Measles deaths were virtually nonexistent prior to introduction of vaccine, which is now triggering outbreaks

Some will try to argue that measles deaths are essentially nonexistent now because of measles vaccines, the first of which was introduced in 1963. But this argument holds no water — U.S. measles mortality data shows that deaths from measles rapidly declined in the years leading up to when the first vaccine was introduced, validating the success of improved sanitation and better nutrition in making measles a non-problem.

This plotted graph from HealthSentinel.com visually illustrates this:
“What you may not have heard, is that by 1963, the death rate from measles in the United States had already dropped by approximately 98%,” explains the International Medical Council on Vaccination (IMCV).

Not long after it was introduced, the first measles vaccine was actually found to manifest worse symptoms of measles in vaccinated patients than if they hadn’t gotten the vaccine at all. The vaccine also suppressed the normal rash and fever associated with measles, obstructing the normal immune response and ultimately leading to future health problems for vaccinated individuals once they reached adulthood.

“[W]hereas natural measles exposure generally left the person with reliable lifelong immunity, measles vaccines leave the individual with waning immunity,” adds IMCV. “This dynamic of waning immunity means we will probably see measles epidemics even in highly vaccinated populations.”

Sources:

http://vaccineimpact.com

http://www.healthsentinel.com

http://www.vaccinationcouncil.org

http://science.naturalnews.com

The original source of this article is Natural News
Copyright © Ethan A. Huff, Natural News, 2015

 

Who Says There is No Money in Making Vaccines? At Least $5.7 Billion Given to Vaccine Manufacturers in 2011 by US Gov’t

image

 

The FDA have openly admitted for the first time that vaccines cause autism, in a revealing document on their website.

The document shows an insert sheet for the Tripedia vaccine, and explicitely states that the vaccine may cause “idiopathic thrombocytopenic purpura, SIDS, anaphylactic reaction, cellulitis, autism, convulsion/grand mal convulsion, encephalopathy, hypotonia, neuropathy, somnolence and apnea“.

Naturalnews.com reports:

I’ve also posted a detailed video explanation of the side effects of this vaccine as well as the massive vaccine damage cover-up that continues to be pushed by the mainstream media, which is 100% controlled by the government’s scripting of stories. (All mainstream media news is scripted, planted or twisted by the government, journalists are now revealing…)

“We are living in the Dark Ages of medicine… censorship, oppression, intimidation of anyone who dares to speak out about vaccines.”

“Vaccines actually cause the very conditions, in many cases, that they claim to treat. This is why the children who are affected in outbreaks are very often the same children who were vaccinated.”
“The most dangerous child to have in a public school system is a child who has been vaccinated with these kinds of toxins that have weakened their immune system and possibly has made them a carrier of the virus from the vaccine itself. There’s a reason why every time we have a mumps or measles outbreak, it occurs among those children who were already vaccinated…”

“Vaccines exist today not to prevent disease, but to sell more vaccines. And they accomplish that by making sure their vaccines don’t work. Because they know that the more their vaccines don’t work, the more disease they will spread, the more panic there will be in the media, and the more parents will blindly, obediently rush out to vaccinate their children. And the cycle repeats. Vaccine ‘science’ is actually a marketing scheme and nothing more. It has nothing to do with real science.”

“There will be a day that the oppression of this truth will crumble. The Berlin wall of scientific fraud will come crumbling down, and the truth will be exposed for all the world to see. All the parents of vaccine damaged children will one day be heard. And we will demand reparations from the vaccine industry for all the harm and all the deaths they have systematically and knowingly caused across human civilization. They have committed murder in the name of medicine. That day of reckoning is close at hand…”

AboutLatest Posts