Systemsvigt

image

 
Socialminister lover bod og bedring for anbragte børn

9. AUG. 2016 – 20:02

Social- og Indenrigsministeriet vil fremadrettet skærpe blikket for, hvordan kommunerne fører nye regler ud i livet, siger social- og indenrigsminister Karen Ellemann. Scanpix/Simon Læssøe
Anbragte børn får ikke nok hjælp. Kommunerne skal være bedre til at føre love ud i livet, siger minister.

København. Det er stærkt bekymrende, at børn, der er anbragte uden for hjemmet i plejefamilier eller på institution, ikke får nok hjælp.

Det siger social og indenrigsminister Karen Ellemann (V).

Statsrevisorerne har kritiseret, at kommunernes sagsbehandling i mange anbringelsessager ikke overholder loven. Kritikken er endda i den tungere ende af skalaen for kritik.

Det vækker genklang hos ministeren.

– Jeg er enig i kritikken. Der har historisk set ikke været nok fokus på implementering, effekt og virkning på socialområder bredt set.

– Vi har og skal have et ændret fokus på området. Der er et ekstremt fokus på at gøre tingene bedre og en klar erkendelse ude i kommunerne om, at tingene ikke er blevet implementeret godt nok, siger hun.

Ifølge Statsrevisorerne bryder kommunerne loven om krav til børnesamtaler, handleplaner og børnefaglige undersøgelser.

Statsrevisorernes kritik kommer efter Rigsrevisionens beretning af indsatsen for de anbragte børn. I 2014 brugte kommunerne omkring 9,3 milliarder kroner på 11.000 anbragte børn.

Trods ti års indsats kan Social- og Indenrigsministeriet ikke dokumentere, at sagsbehandlingen for anbringelse er blevet bedre, eller at indsatsen har haft den ønskede effekt, lyder det.

Social- og Indenrigsministeriet vil fremadrettet skærpe blikket for, hvordan kommunerne fører nye regler ud i livet.

– Det nytter ikke noget, at vi sætter ting i værk uden at følge ordentligt op på, om det har haft den fornødne effekt. Det vil jeg sætte mig i spidsen for, at vi får ændret på fremadrettet, siger ministeren.

Blandt tiltagene er en ny datastrategi for området, herunder oprettelsen af en analyse- og datastrategiafdeling i Social- og Indenrigsministeriet.

Derudover har regeringen sat mål for social mobilitet, som følges op af en årlig socialpolitisk redegørelse. Den skal kortlægge den socialpolitiske indsats i Danmark og dokumentere, hvordan det går på områderne.

/ritzau/

 

 

 

Debatforum med fokus på Systemsvigt;

http://m.viborg-folkeblad.dk/viborg/daarlig-sagsbehandling-kan-oedelaegge-en-hel-familie

Marlene Krog Rasmussen som er udsat for Justitsmord stiller skarpe spørgsmål i Byrådet ; https://www.facebook.com/video.php?v=10153800929169920

image

Del gerne! Udpluk fra en samtale på et kommunekontor – hvor en mor er til møde i familiens B&U sag :O :

Mor: Der står en masse som ikke er sandt og det billede I tegner af mig og min søn er helt forkert.

Socialrådgiver: Det siger alle vores familier til os.

Mor: Vil det sige at I gør det i ALLE sager?

Socialrådgiver: Nej – men alle mener at det vi vurderer og siger om dem er forkert og at vi tager fejl.

Mor: Vil det sige at ALLE familier med en B&U sag her i kommunen siger at I beskriver og tolker dem forkert?

Socialrådgiver: Ja, det er ret typisk for familier med en B&U sag

Mor: Tror du ikke det kan være fordi der er noget om snakken? Jeg mener – hvis ALLE familier siger det?

Socialrådgiver: Nej det tror jeg ikke.

Mor: Godt så….. :O

image

Lånt Status :

En lille kort beskrivelse om den menneskehandel der foregår i offentligt regi i danmark . Et system der hvert år tager tusindevis af børn ved hjælp af kriminelle handlinger hvor selv domstolene er dybt korrupte og hvor der ikke findes en uvildig ombudsmand

 

Fredelig Demonstration foran Christiansborg. Shirin Autencia Brokmann forklarer råt og uforsødet om Børnesagernes sande natur. Det at fjerne børn fra hjemmet har desværre udviklet sig til det rene galskab som mest af alt ligner top styret organiseret kriminalitet.

 

 

Demonstration vedrørende misbrugs ramte børn og voksne der svigtes af systemet.
Der tilbydes ikke den rigtige healende behandling til de voksne og de børn der er offer for incest og misbrug fjernes først fra hjemmet, når forvaltningen kan se at de er så skadede at de kan tjene penge på at medicinere børnene med Psykofarma.
image

image

image

image

image

image

 


Lange skoledage har givet 8-årige Mathias stress: Nu er hans bøn til ministeren gået viralt

Mathias ses til venstre sammen med sin mor, Helle Veggerby Jensen. Til højre ses det brev, som han har sendt til ministeren.

Af: Silla Bakalus silb@bt.dk

Skolereformens lange skoledage har givet otte-årige Mathias stress. Derfor har han sendt et brev til undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V), hvor han bønfalder hende om at ‘gøre noget’.

»Hvem kan gøre noget ved det her?«

Sådan spurgte otte-årige Mathias Frederik Jensen fra Farstrup i Nordjylland forleden sine forældre.

Den lille dreng, der går i anden klasse, har siden efteråret fået konstateret stresssymptomer af de lange skoledage, som er blevet indført efter skolereformen. Og derfor ville han gerne have de lange dage lavet om.

Forældrene svarede, at han kunne forsøge at sende et brev til ministeren. Og som sagt, så gjort.

Flere forældre utilfredse med skolereform

I fredags skrev Mathias derfor et brev til undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V). I brevet forklarer han, hvorfor han gerne vil have kortere skoledage. Blandt andet forklarer han, at de lange dage gør eleverne trætte, hvilket fører til meget uro i klassen.

»Og når der er meget uro i klassen, bliver jeg ked af det og får ondt i hovedet. Jeg har været ved læge med det, og han sagde, at jeg bliver stresset at gå i skole. Andre i klassen bliver også stresset,« skriver den lille dreng i brevet, som hans mor, Helle Veggerby Jensen, har postet på Facebook.

Stressforening advarer: Skolereformen er vanvittig for børn

Brevet blev postet den 1. januar og er allerede blevet delt mere end 1500 gange. Desuden har Mathias også sendt brevet af sted til ministeren med almindelig post.

Ifølge Helle Veggerby Jensen begyndte Mathias stresssymptomer efter sommerferien. Den ellers så glade og friske drengs aktivitetsniveau faldt pludselig voldsomt. Mathias begyndte at lide af voldsom hovedpine, havde svært ved at se ud af øjnene og droppede sin altoverskyggende fritidsinteresse karate. Derudover blev han pludselig ked af at gå i skole.

Børnelæge: Børn bliver syge af skolereform

Hans forældre tog ham til lægen for at finde ud af, hvad der var galt. Og lægens svar var rystende.

»Lægen konstaterede, at han ikke fejlede noget, men at han havde stresssymptomer. Og det er jo ikke lige en besked, man forventer at få. Jeg synes, det er vildt forfærdeligt, at min søn på otte år har stress,« siger Helle Veggerby Jensen til bt.dk.

Årsagen til drengens stress blev fundet i de lange skoledage.

»Han er en meget sensitiv dreng, og det er meget svært for ham at være sted i så mange timer af gangen, hvor han ikke kan få lidt ro indimellem,« siger hans mor.

Løsningen blev, at Mathias først holdt fri fra skole i et par uger, og derefter kun gik i skole til klokken 11.30 hver dag i en periode. Siden er det blevet sat op til, at han to gange om ugen er i skole hele dagen, mens han tre dage fortsat har korte dage til klokken 11.30. Og det har hjulpet, så drengens hovedpine nu er forsvundet. Men karate har han dog endnu ikke overskud til at genoptage.

 

 

Iimage

 

Debat

Opdateret 11.10.2012 Opinion: Stikpillen

Systemsvigt
Når man som borger med en psykisk sygdom rammer det danske sundhedsvæsen, har man ikke blot én, men mindst to helt store udfordringer:
1. En risiko for ikke at blive diagnosticeret eller blive utilstrækkelig behandlet for den psykiske sygdom; 2. En risiko for at dø af en samtidig, men udiagnosticeret eller utilstrækkeligt behandlet somatisk sygdom. Mens det første primært er en udfordring for almen praksis og det kommunale sundhedsvæsen, så er sidstnævnte en kolossal opgave og udfordring for det samlede sundhedsvæsen; en opgave, som imidlertid svigtes med fatale følger for mange.

Psykisk syge lever 15-20 år kortere end resten af befolkningen, hvad enten det drejer sig om mennesker med skizofreni, bipolar lidelse, misbrug eller anden psykisk sygdom. Overdødeligheden skyldes både somatiske sygdomme og eksterne årsager som eksempelvis selvmord. Risikoen for at dø af selvmord er således 20 gange større for mennesker, der har været indlagt for en psykisk sygdom, end for andre mennesker.

Nyere forskning viser imidlertid, at størstedelen af de tabte leveår skyldes somatisk sygdom. Forskningen viser også, at uhensigtsmæssige livsstilsfaktorer som rygning, usund kost og manglende motion samt bivirkninger ved antipsykotisk medicin er de store bidragydere til somatisk sygdom hos psykisk syge.

10.000 kroner-spørgsmålet er så, hvordan det danske sundhedsvæsen reagerer på en sådan viden? Svaret er desværre ’alt for lidt, hvis nogen reaktion overhovedet’. De relevante aktører i behandlingen af den psykiske sygdom har hver sit fokus, og det handler ikke med sikkerhed om at afdække somatisk sygdom eller samarbejdet herom. Kommunerne har vanskeligt ved at håndtere psykisk syge med behov, der går ud over sygedagpenge, støtte- og kontaktpersoner eller hjælp til en boform.

Fra en ny undersøgelse om ’Psykisk syges sundhed i Region Midtjylland’ ved vi, at psykisk syge i gennemsnit har dobbelt så mange kontakter til den praktiserende læge som den øvrige befolkning, og at betydelig flere psykisk syge har kontakt til et somatisk sygehus. Psykisk syge har således 38 pct. større forbrug end den øvrige befolkning. Patienterne er der altså, men noget tyder på, at læger og andet sundhedspersonale blokerer, når det bliver kendt, at der er tale om en psykisk syg person, der enten får ingen eller bare mindre kvalificeret behandling. Den afstigmatisering, som psykisk syge og psykisk sygdom generelt er omfattet af i vores samfund i disse år, ser ud til at have trange kår internt i sundhedsvæsenet.

Vores viden indikerer, at psykisk syge er en højrisikogruppe for uidentificeret og underbehandlet sygdom; en gruppe, som kræver særlig opmærksomhed. Tommelfingerreglen må være, at den psykisk syge også har en somatisk sygdom, indtil det modsatte er bevist. Lægerne i psykiatrien bør gå foran i et sådant fremstød. Man kan undre sig, hvis psykiatriens egne læger ikke prioriterer netop denne opgave forud for alle andre. Her er vitterlig tale om den psykiatriske læges raison d´être.
Per Jørgensen
dm@dagensmedicin.dk

Frustreret FB bruger :

Takk for ødeleggelsene,kjære barnefjern!

Mange ganger føler jeg en bitterhet og ett sinne mer enn noe annet😢

Før hadde vi en stor leilighet,ting og minner i hjemmet vårt,barnas leker,ting vi har skapt sammen gjennom de år jeg har vært mor..

De år mine barn har vokst opp i trygghet og enorm kjærlighet.

Jeg har vært alenemor i alle år,stått rakrygget og tatt vare på mine skatter..alltid satt dem foran meg selv..

Inntill barnevern tramper inn i vårt liv,og med grunnløse og falske anklager om rus og lidelser,tar fra meg mine 2 minste barn,tar fra meg det jeg elsker mest og samtidig grunnlegger mitt liv..

Ettersom barna ble tatt,ble jeg også økonomisk ruinert,penger ble tatt fra meg,levebrødet og hjemmet vårt klarer jeg ikke lenger betale for,og hva som plager meg mest,er at alle våre ting ble hive så glasset singlet i en stor container,deriblant en ny sykkel jeg stolt kjøpte meg ny i fjor som en viktig treningsform etter gastrisk bypass operasjon og som faktisk hjalp meg til en ny og bedre helse.

Denne sto låst fast,og til mitt sjokk var også denne klippet låsen på og kastet😢

Jeg kjenner så mye sorg at ord ikke kan beskrive..ribbet og tilintetgjort!

Som mor har mine barn aldri manglet noe av klær,leker,utstyr,tvert i mot.

De har bestandig godt foran alt annet,men som den kreative sjel jeg er,har jeg bestandig elsket å pusse opp gamle ting,fornye,malt og laget ting også for å selge kun for å ha noen kr ekstra.

Har aldri vært den som flyr ned nav kontoret,men står på og finner løsninger.

Alle de ting jeg har brukt timer og sjel på var også kastet 😢

Møbelprosjekt av kvalitet som jeg ville selge for å redde hjemmet vårt..

De tok alt fra meg😢

Pr i dag har jeg så smått begynt å bygge opp nytt..

Men knapt begynt..på plass i en mindre leilighet,alene og med det jeg har klart å redde av småting og ting jeg klarte få på lager før namsmannen kastet rubb og rake.

Så ensom,liten og maktesløs..ribbet til bena😢

Men jeg er en fighter,jeg gir meg ikke..

Jeg har bygget,sagd og malt paller og lagd både kule senger,hyller og sofa og atmosfære på tross av alt..

Uansett hvor lite jeg har,preges tingene rundt meg av den jeg er som person.lys og varme..

Så her sitter jeg og savner alt som er revet vekk fra meg,sykmeldt og lite penger og skal starte på nytt😢😢

Samtidig med kampen jeg står i for mine elskede barn.kampen for å få tilbake det som tilhører meg😍❤❤

Si meg…

Kan jeg få gråte Barnevern, uten at dere anser meg som “mentalt ustabil”???

For jeg tror,med hånden på hjertet,at jeg tør påstå at om dere befant dere i mine sko…

Ville dere ikke engang orket morgendagen😢

Takk for ruiner,tårer og smerte,vårt kjære BARNEFJERN OG MORDERE!!!

Share this:

BARN – EN HANDELSVARE?
08.06.2016 – 09:54
Ingen kommentarer
Jeg er medlem I veldig mange grupper på Facebook som omhandler barnevernet, og noe jeg ser gjentar seg er barnevernets bestilling av barn, og salg av disse videre. Med bestilling av barn snakkes det om barn som blir tatt fra fødeavdelinger få dager etter fødsel og plassert I et allerede funnet fosterhjem. For å ha et fosterhjem klart til så små barn så må barnevernet har jobbet for det fod tid før barnet ble født. Når det snakkes om barn som salgsvare så tjener barnevernet utallig med lapper for hvert barn de fjerner fra foreldrene, fosterhjemmet tjener ekstreme lapper for å ha dette barnet, og barnet selv, mister mye, det mister din opprinnelse, det mister sin familie, det mater I grunn alt de Hadde og er. Så det er ikke barnet som vinner på denne teorien, men fosterhjemmet I første omgang.

For hva er egentlig tanken bak å fjerne barn helt ned fra fødsel av? Får ikke foreldre lov å være foreldre før de blir fratatt barna sine? Og kan det egentlig kalles for noe annet da enn tyveri av en forelder mest verdifulle “gjenstand”? Kan det kalles for noe annet en salg av barnet, selvom foreldrene ikke får pengene? Det er kanskje å gå for langt sier du, men for foreldre som opplever dette, tenker på en helt annet måte,. For å forstå den egentlige følelsesmessige historien bak må man oppleve det helt selv, man må rett og slett oppleve å miste bar et ditt til en ukontrollert situasjon du ikke kan gjøre noe med. For å forstå tanken bak at dine barn er kidnappet må dette også oppleves. For det er veldig lett for utenforstående å si at vi tar veldig feil. Prøv å opplev det, opplev å mist barnet ditt, opplev å ikke ha kontroll på situasjonen, og opplev å vite at barna dine lever I en helt annen familie, og du kan ikke møte de. Men jeg unne ringen det heller, men på lik linje som jeg ikke unner noen å oppleve det, må også andre foreldre, og ikke foreldre, forstå at de ikke kan si at vi tar feil, for vi opplever dette som kidnapping, vi opplever dette som bestilt.

Man hører mennesker I diverse yrker, advokater, leger, helsesøster, skoler, fortelle om bruddene barnevernet gjør. Selv de beskriver det som skjer I barnevernet I dag som kidnapping, salg. Vi som forelder står ikke alene lenger om dette beskrivelsen. Når selv advokater står frem og forteller om det ekstreme overgrep barnevernet utøver, bør ikke folket da også åpne øynene? Hva skjer egentlig med barnevernet I dag? Er barn blitt en handelsvare for barnevernet?

 

 

 

 

Happy again ; Ezekiel Bodnariu was released to his parents.

image

Velkommen til Mit Mareridt;
Denne blog tilhører Susanne Staun, som personligt indestår for lødigheden og dokumenterbarheden af de påstande, du finder her. Bloggen skal fungere som en service til de medier, som finder det så umådelig svært at beskæftige sig med det problemkompleks, min roman beskriver.
onsdag den 2. december 2015
Special EU-edition: Oliver-sagen & den danske bananrepublik
Lige om lidt skal vi stemme om retsforbeholdet, eller rettere: udvalgte skiver af det. Hvis Danmark havde været en forbilledlig retsstat med ajourførte love og retspraksis, havde jeg været i tvivl. Men vi har et åbenlyst og stærkt behov for en vagthund. Pressen udfylder – som man kan læse overalt på denne blog – ikke denne rolle. Blandt andet derfor står en vagthund højt på listen for den, der ikke har tiltro til hverken politikere, politi eller domstole.

Efter denne EU-undersøgelsesmission fra 2013 var tilendebragt, udtalte det tyske delegationsmedlem, Peter Jahr:

“Vi stødte på myndigheder, der mente, at de havde de bedste love i verden. Det mindede om en rejse til Moskva under Den Kolde Krig.”

Her kan du høre den sønderlemmende kritik af dansk retspraksis, som fremført ved Europaparlamentets særmøde i februar, 2014.

Undersøgelsesmissionen fra 2013 rejste til Danmark på vegne af 40 andragere, en af dem amerikanske Tammy Nørgaard Zied, en anden østrigske Marion Olivia Weilharter, der begge mener, at danske domstole diskriminerer mod udenlandske forældre, og at internationale konventioner ikke overholdes.
Begge sager er komplicerede langt ud over, hvad denne blog kan holde til, men den centrale jura i Weilharter-sagen tåler gensyn ifm afstemningen om Retsforbeholdet.

Weilharter har fuld forældremyndighed over Oliver, født 2006, og har aldrig har været gift med Olivers far.

Da Weilharter i juli 2010 valgte at flytte til Østrig, er det ifølge dansk lov ikke en bortførelse, men en flytning. Dette er bekræftet af bl.a. Rigsadvokaten, Statsadvokaten og byretten.
Ifølge dansk lov er der nemlig ikke tale om en bortførelse, når den flyttende forælder har eneforældremyndigheden. Alligevel omtales Weilharters flytning overalt i den danske presse som bortførelse. Pressens håndtering af sagen, bl.a. i Aftenshowet, hvor sagsfremstilling når groteske højder, gennemgås i næste uge.

Både Oliver og hans mor er østrigske statsborgere, og en forældremyndighedssag har – trods pressens påstand om det modsatte – aldrig verseret i Østrig, eftersom en borger ikke kan ansøge retten om noget, borgeren allerede er i besiddelse af, i dette tilfælde forældremyndigheden.
Her kan du høre Weilharter fremlægge sin sag for Europaparlamentet.

Hverken Statsforvaltningen eller danske domstole har international kompetence i en østrigsk sag, hvilket tre gange er bekræftet af den østrigske højesteret, Oberster Gerichtshof. Det fremgår også af Haager-konventionen, som er tiltrådt af begge lande, at den internationale kompetence flytter til det land, hvor barnet har bopæl.

Trods det at kun østrigske myndigheder har bemyndigelse over et østrigsk barn, bosiddende i Østrig, overfører Statsforvaltningen i Danmark retroaktivt den fulde forældremyndighed til faren. Det sker i august 2010.

Statsforvaltningens resolution om forældremyndighed bakkes op, først i byretten og dernæst i landsretten, begge gange uden international jurisdiktion eller fundering i egen lov.

Derfor mener faren, Thomas Nørregaard Sørensen, sig i sin fulde ret til at drage til Østrig i april 2012. Tidligt om morgenen d. 3. april møder Nørregaard Sørensen og en anden mand op ved børnehaven. Mens makkeren holder moren tilbage, flår Nørregaard Sørensen Oliver ud af morens bil, der er parkeret foran børnehaven.

Et vidne hører Oliver skrige, hvad det østrigske politi nedfælder i afhøringsrapporten.Vidnet bekræfter dette under straffesagen.

Herefter idømmes Nørregaard Sørensen ved Landsretten i Graz 12 måneders betinget fængsel for grov vold og børnebortførelse.

11. juni 2012 nægter Justitsministeriet at udlevere Nørregaard Sørensen til Østrig, fordi denne ikke har gjort noget, der er strafbart ifølge dansk ret.

Det er på sin vis korrekt. Det er nemlig dansk forvaltningspraksis og ret, der ikke overholder sin egen lovgivning og internationale konventioner.

Det er næsten umuligt at få overblik over antallet af konventioner, Danmark forbryder sig mod i denne sag: Haager-konvetion, Istanbulkonventionen, Den Europæiske Konventions Charter om Fundamentale Rettigheder og Lov om Menneskerettigheder er blandt dem.

I sagsforløbet ses love som fx CPR-loven, Offentlighedsloven, Straffelovens § 146 og 215 overtrådt.

I en artikel i Vienna Review, udtaler Weilharters advokat, Britta Schönhart, at man kan frygte, at afgørelsen fra Landsretten i Danmark kan danne selvtægtspræcedens i internationale sager om forældremyndighed og -samvær. Altså: at voldelige børnebortførelser belønnes af det danske retssystem.

“En af de få muligheder vi har tilbage er at presse Danmark internationalt,” siger Schönhart. “Det tager for lang tid at prøve sagen ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.”
Schönhart & Weilharter belejret af presse i retten.
“Danmark har “entitlement issues”,” fortsætter Schönhart, “hvad der fremgår af landets mange forbehold fra EU-politikker, og dansk lov er bagud på mange områder. Den danske straffelov anerkender fx ikke, at hvis en forælder med eneforældermyndighed forlader landet, har den anden forældre intet tilbageleveringskrav”. (Forældreansvarsloven specificerer det modsatte).

Her lyder EU-undersøgelsesmissionen som et supplerende ekko:

“I møderne med embedsmænd fra ministerierne og politiet konstaterede delegationen, at de danske samtalepartnere var uvillige til at drøfte sager, der var blevet indberettet til udvalget, og at konkrete spørgsmål blev besvaret på en defensiv, formel og legalistisk made. Medlemmerne havde indtryk af, at de danske myndigheder forsøgte at benægte, at der var problemer med grænseoverskridende forældremyndighedssager samt sager om bortførelser og vold”.

Du kan følge Marion Olivia Weilharters fortsatte kamp for Oliver på Facebook og Twitter.

Susse kl. 07.38
Del

Ingen kommentarer:
Send en kommentar

Start
Vis internetversion
Leveret af Blogger.
Dette website bruger cookies fra Google til at levere sine tjenester, tilpasse annoncer og analysere trafik. Oplysninger om din brug af dette website deles med Google. Ved at bruge dette website accepterer du brugen af cookies.FLERE OPLYSNINGEROK, DET ER FORSTÅET

LykkeMarie Jørgensen har født 4 børn. Det sidste barn mener jeg at hun fødte i hemmelighed for at beskytte barnet imod overgreb og tortur fra de danske “myndigheder”.
Læs nærmere her: http://krigermoren.blogspot.dk/
Få din egen blogg!
Kategorier
Arkiv

“Der er kun 1 vej på det her område, som tydeligvis viser at det er børnehandel i Danmark
Og det er Domstole som konge, med forvaltninger som håndlanger
Og nogle forældre er faktisk gode forældre, men qva at man IKKE kan acceptere deres handling, ja så knuser de bare forældre “…….
https://www.folkets.dk/node/441

En weekendfar går på gaden, for sin Søn
Som har mistet sin Far, pga kommunalt kaos og en mor, der ikke slog til ✨🙏🎁✨
Dejlig advents Morgen🎁

Gå til hovedindhold
Toggle navigation

Støt vores sponsorer – de støtter os
Bliv sponsor!

Bliv abonnent her – støt Folkets Avis og slip for reklamer!

En far går på gaden for at forsvare sine uskyldige børn

Jakob Coff

Jeg blev om morgenen mødt af Lasse Pehrson på en parkeringsplads, og kørte herefter rundt med ham i byen, mens han langsomt satte mig ind i sagen.
Teksten fortsætter under reklamen, som du kan slippe helt for ved at blive abonnent her!

Bliv abonnent her – støt Folkets Avis og slip for reklamer!

Onsdag den 29. oktober, 2014

inShare

Den 23. oktober, 2014, var jeg inviteret til en begivenhed i Holbæk. Jeg havde ikke meget baggrundsviden om sagen, og om hvad der skulle foregå – men valgte alligevel at dukke op. Jeg blev om morgenen mødt af Lasse Pehrson på en parkeringsplads, og kørte herefter rundt med ham i byen, mens han langsomt satte mig ind i sagen.

Lasse er far til 2 drenge, dog kun biologisk far til den yngste, og føler sig kort fortalt overset i en sag om anbringelse af drengene, mens der verserer en forældremyndighedssag ved retten. Lasse fortalte, at drengenes mor tidligere havde fået tilkendt den fulde forældremyndighed over begge drenge selvom der ikke var nogen dokumentation på, at han var uegnet som forælder, tværtimod ser det ud til det modsatte. Med tiden var der tilsyneladende opstået tvivl hos kommunens rådgivere om hvorvidt moderen var egnet som forælder, og kommunen havde derfor valgt, at anbringe begge børn hos en plejefamilie i stedet for hos ham, også uden at spørge Lasse. Lasse pointerede, at denne anbringelse endda var sket før der var kommet en afklaring på drengenes mors egnethed.

Lasse gav udtryk for, at han var efterladt med en følelse af, at hans børn var blevet ”stjålet” af systemet, og at han var blevet fuldstændig overset i sagen. Han mente nu, at han måtte gøre noget og han havde derfor købt en campingvogn, hvorpå han havde klistret en stor del af den tilgængelige dokumentation om sagen op, og den ville han køre rundt i byen med. Ydermere havde han fået trykt 500 pjecer, som han ville uddele til borgerne i Holbæk kommune.

Lasse og 4 andre personer havde inden jeg ankom delt nogle af pjecerne ud på Holbæk station, så folk kunne læse om sagen på vej til arbejde – herefter var fokus på de handlende i handelsgaden og storcenteret, samt advokatkontorer, Retten i Holbæk og Holbæk rådhus.

Lasse og resten af forsamlingen var i højt humør og var imødekommende overfor folk, og de fleste, de var i kontakt, med lyttede interesseret og tog venligt imod folderen. Engang i mellem fandt Lasse en lille højtaler og en mikrofon frem for at skabe ekstra opmærksomhed om sin sag. Da han gik rundt med højtaleren foran kommunekontoret kunne man se, at nogle af de ansatte kiggede ud ad vinduerne og at enkelte af dem endda vinkede venligt ned til ham. Senere, da han gik med højtaleren i handelsgaden, kom de forretningsdrivende, de ansatte og kunderne ud på gaden for at se hvad der foregik – alle virkede faktisk meget interesserede og som om, at de havde stor sympati for hans sag og hans fremgangsmåde.

Video, Ahlgade 2, http://youtu.be/6yfiB7AhAeY

Men pludselig, mens Lasse holdte med campingvognen i handelsgaden, kom politiet – de havde Lasses folder i hånden – de var blevet kontaktet af kommunen, sagde de, og ville gerne snakke med ham om folderen, som de mente ikke var helt fin i kanten. De kunne ikke referere overbevisende til noget specifikt problem i den, og jeg fik faktisk det indtryk, at de ikke havde læst den særlig grundigt.

Video, Politi 1, http://youtu.be/hMExQ2yFzd0

Teksten fortsætter under reklamen, som du kan slippe helt for ved at blive abonnent her!
Bliv abonnent her – støt Folkets Avis og slip for reklamer!

Politiet gik igen – Nej, nu kom de tilbage – nu var der et andet problem. Politiet fortalte, at Lasse ikke havde noget kørekort.

Video, Politi 2, http://youtu.be/aX6yWvaqi94

Hov, pludselig havde Lasse et kørekort alligevel – og han kunne fortsætte.

Jeg var målløs – havde kommunen, uden reelt grundlag, sendt politiet ud for at lukke kæften på ham – han ønskede jo blot at se sine børn, som enhver anden forælder?

Nu skal dette ikke dreje sig om at udstille politiet, eller om at jeg skal gøre mig til dommer i sagen.

Men når jeg ser den omfattende dokumentation, Lasse har samlet sammen gennem tiden; formelle breve, mødereferater, afgørelser mm., så kommer jeg til at tænke på mit eget indtryk af ”at være i dialog med det offentlige” – og jeg kan let forestille mig, hvordan man mødes af telefonomstillingsanlæg, henvisninger rundt i forvaltningen, formularer der skal udfyldes og en masse formelle krav man skal efterkomme. Samtidigt har forvaltningen en vis mængde medarbejdere at trække på, som er eksperter i netop deres område, og det kan derfor opleves som om de har en vis overhånd – hvor borgeren oftest står alene med sin sag.

”Sagsbehandlingen tager tid”, og du må pænt vente, mens du bekymrer dig for dine børns ve og vel, og uden mulighed for at se dem, andet end evt. 1 gang hver måned!

Er det nok for dig og dine børn?

inShare

Bliv abonnent her – støt Folkets Avis og slip for reklamer!

NYE

Sophie Løhde, er det korrekt, at du selv røg hashpinde, men nu vil forhindre andre i at lindre smerter med cannabis?

Fre, 11/12/15 – LENNART KIIL
Og nej – “jeg inhalerede ikke” vil ikke blive godtaget som svar!

Nasdaq Danmark skabte Firstnorth for 10 år siden og der er noget at fejre, men mest for Svenskerne!

Tor, 10/12/15 – STEFFEN KIRKEGAARD
Firstnorth har i denne måned 10 års jubilæum her i Danmark. Men er der noget at fejre? Det står sløjt til her hjemme, successen er skabt i Sverige og med deres aktiekultur.

Hvad du ikke vidste om politik

Ons, 9/12/15 – GERT WIIK
“I politik virker katastrofer bedre end successer”

Mænd vil have sex, kvinder vil være venner

Ons, 9/12/15 – MIKKEL KROGSHOLM
Flere mænd end kvinder leder efter en sexpartner på scor. Og procentvis flere kvinder end mænd leder efter en ven.

Romantiske oplevelser i Rom

Tir, 8/12/15 – LENNART KIIL
Rom er de forelskede pars by – ikke mindst i foråret hvor blomsterne springer ud og atmosfæren er mættet med betydning og store følelser

Det ansvarsangste menneske

Tir, 8/12/15 – GUNNAR LANGEMARK
“Jeg vil forsøge, alligevel at tage ansvar for forløbet. Jeg vil forsøge at slå så hårdt i dynerne, at systemets vogtere ender med at træde til side og lade mig lede slaget mod min cancer.”
Bliv abonnent her – støt Folkets Avis og slip for reklamer!

POPULÆRE

Kære Lars Løkke, din EU-“logik” giver INGEN mening

2755 anbefalinger LENNART KIIL
Retsforbeholdet: Vi ved, hvad vi har, men vi ved ikke, hvad vi får – derfor bør du trodse Løkkes “logik” og stemme NEJ, hvis du er i tvivl.

Sophie Løhde, er det korrekt, at du selv røg hashpinde, men nu vil forhindre andre i at lindre smerter med cannabis?

1077 anbefalinger LENNART KIIL
Og nej – “jeg inhalerede ikke” vil ikke blive godtaget som svar!

Hvorfor lukker I ikke bare Folketinget med det samme?

637 anbefalinger LENNART KIIL
LEDER: Politikerne har travlt med at gøre Danmark til en vasalstat

Hvor venstrefløjen regerer kører folket i skodbiler

550 anbefalinger LENNART KIIL
Afgiften på biler sænkes en tand og venstrefløjen går fuldstændig i opløsning – men forargelsen er påtaget

Afledning

522 anbefalinger GUNNAR LANGEMARK
Magthaverne forsøger at narre os til et ‘JA’ – og alle metoder tages i brug

Omskæring og børnekonventionen

475 anbefalinger HANS JØRGEN LASSEN
Den danske stat lever ikke op til FN’s børnekonvention, når det kommer til rituel omskæring af små raske drenge.
Bliv abonnent her – støt Folkets Avis og slip for reklamer!

NYE

Sophie Løhde, er det korrekt, at du selv røg hashpinde, men nu vil forhindre andre i at lindre smerter med cannabis?

Fre, 11/12/15 – LENNART KIIL
Og nej – “jeg inhalerede ikke” vil ikke blive godtaget som svar!

Nasdaq Danmark skabte Firstnorth for 10 år siden og der er noget at fejre, men mest for Svenskerne!

Tor, 10/12/15 – STEFFEN KIRKEGAARD
Firstnorth har i denne måned 10 års jubilæum her i Danmark. Men er der noget at fejre? Det står sløjt til her hjemme, successen er skabt i Sverige og med deres aktiekultur.

Hvad du ikke vidste om politik

Ons, 9/12/15 – GERT WIIK
“I politik virker katastrofer bedre end successer”
Slip for reklamer og støt Folkets Avis – bliv abonnent her!
Bliv abonnent her – støt Folkets Avis og slip for reklamer!

Støt Folkets

Abonnement
Donation
Sponsorat
Erhvervsklub
Annoncering

Annoncesalget til Folkets Avis varetages af Media Group Denmark ApS, der kan kontaktes på folkets@mediagroupdenmark.dk eller 7220 6663.
Kolofon

Redaktør:
Lennart Kiil.

Kontakt:
red@folkets.dk

Walter – logoet af bull dog’en – tilhører Jakob Coff
Debat

Før du kan deltage i debatten og kommentere, indsende læserbreve, klummer og anmeldelser skal du logge ind her:

http://www.folkets.dk/user

Vi modtager ikke indlæg per mail – vi må bede dig selv lægge det op ved at logge ind på linket ovenfor!

Debatindlæg på Folkets Avis er ikke udtryk for avisens holdninger, og hver enkelt skribent er ansvarlig for egne indlæg.
Nyhedsbrev

*Første gang du logger på Folkets Avis, tilmeldes du også vores ugentlige nyhedsbrev. Det kan du til enhver tid framelde. Enten fra selve nyhedsbrevet eller under Redigérpå din profilside. Dit navn, profilbillede og evt. bio og evt. tekster vil være at finde på Folkets Avis.

Maiken Alice.
20, Stavanger

Ei jente på 20 år, fra Stavanger. Noe du lurer på, kontakt meg 🙂

X
MIN HISTORIE OM BARNEVERNET — PAKKEN SENDES TIL?
24.01.2014 – 16:55
100 kommentarer
At barnevernet har så mye makt skremmer meg faktisk veldig mye og hvor mye de kan ødelegge ett barns liv.
Jeg kan ikke huske hvor mange steder jeg har bodd, hvor mange ganger barnevernet har flyttet meg rundt som om at jeg bare var en pakke som skulle sendes hit og dit.

Det hele startet i 2006 når jeg ble tatt fra mamma, jeg, mamma og bror min bodde i Stavanger, og på den tiden var jeg bare 11 år så jeg skjønnte ikke så mye om hva som skjedde, men jeg husker den dagen som det skulle vært i går.
En helt vanlig dag, gikk på skolen og alt var som det alltid pleide å være, helt til slutten av skoledagen da læreren sa jeg måtte bli med henne til rektor.
Der satt barnevernet, og fortalte meg at jeg skulle flytte fra mamma, og at jeg skulle flytte til Larvik.
LARVIK?
Som er 10 timer ifra alle jeg kjente, opp til onkel og tante som jeg aldri hadde møtt?

Alt skjedde så raskt, barnevernet kjørte meg fra skolen og direkte til flyplassen! Fikk ikke dratt hjemom en liten tur, og mamma fikk jeg sett i 10 sekunder, for hun satt og ventet i bilen på flyplassen med litt av tingene mine før barnevernet så og si dro meg videre.

Når jeg kom fram begynte jeg å innse at mamma var langt vekke fra meg, og det gjorde vondt.
Jeg gråt og gråt, og visste ikke hva jeg skulle gjøre, men følte ikke barnevernet brydde seg så mye.
Fikk sett mamma 3 timer i måneden, JA 3 TIMER I MÅNEDEN! Og ikke nok med det, barnevernet måtte sitte der under samværet. Fikk ALDRI tid for oss selv.
Også fikk jeg kun lov å snakke med henne på telefonen hver onsdag i 15 minutter.

Men mitt ord imot barnevernet sitt hadde ikke så mye å si, for dem bestemte hvordan det skulle være!

I 2008 fikk jeg beskjeden som forandret livet mitt foralltid, mamma hadde sovnet stillet inn på sykehuset etter å ha tapt kampen mot sykdommene hun hadde.
Begravelsen kom, og jeg var i Stavanger i 5 timer før barnevernet dro meg med til Larvik igjen, fikk ikke lov til å være med familien min noen dager engang!
Sitter å tenker på dette den dag i dag, og det er helt galskap!

Etter mamma sin død ble jeg veldig deprimert, og mange tanker i hodet mitt, men selvfølgelig det er helt vanlig for ei som mistet mammaen sin i en alder av 12 år!

Ett år senere fikk jeg beskjed fra barnevernet at jeg skulle flytte tilbake til Rogaland, til ett sted som heter Hommersåk.
Der bodde jeg i 1 år før jeg ble flyttet IGJEN!

Denne gangen til en instutisjon kalt Josephine Stiftelsen, alt gikk fint di første årene.
Helt til 2011 til 2012. det var mitt verste år noensinne!
Jeg var deprimet og sint, jeg var fast bestemt på at jeg ville dø! Jeg klarte ikke mer etter barnevernet skulle bestemme over meg og flytte meg overalt.

Jeg prøvde å ta livet mitt, men jeg mislykket og havnet på psykriatisk avdeling.
Der lå jeg i 1 uke, og den dagen jeg ble utskrevet kom barnevernet til meg med en beskjed..
JEG SKULLE FLYTTE IGJEN!!

Og denne gangen til en akutt-instutisjon.
Barnevernet hadde pakket ALLE tingene mine mens jeg var innlagt på psyk og gitt dem til mitt nye bosted.
Og for dere som ikke vet hva en akutt instutisjon er : Det er ett sted man bor imellomtiden barnevernet finner ett nytt sted å bo!!
Barnevernet lovet meg at jeg skulle max bo der i 6 uker.. Selvfølgelig var det løgn, for jeg bodde der i 7 månder for jeg takket nei til første tilbudet dem fant til meg etter 4 månder.
Jeg fikk nemlig tilbud om å flytte til Haugesund til en familie!
Heldigvis var det bare 5 månder før jeg ble 18 så jeg kunne bestemme litt.
Haugesund er ett godt stykke fra Stavanger, langt vekk fra alt og alle jeg kjenner.

Februar 2013 fikk jeg beskjeden om dem hadde funnet ett sted til meg. så jeg skulle flytte, og denne gangen til Tryggheim som er en omsorg instutisjon.
Jeg hadde ingen valg enn å ta det tilbudet for jeg kunne ikke bo på akuttinstutisjonen lenger.

I november fant jeg ut at jeg var gravid, jeg var både glad og redd!
Instutisjonen sa dem ville støtte meg igjennom valget mitt, samme hva jeg valgte.
Og jeg var fast bestemt på å beholde lille nurket
HELT TIL :
Barnevernet ga meg beskjeden om at hvis jeg beholdte kom dem til å ta ungen ifra meg.
Jeg ble helt knust, for i mitt hodet hadde jeg bare ett valg: Å det var og ta abort, for jeg ville ABSOLUTT IKKE at ungen skulle ha samme oppvekst som meg!!!
Og det kan jeg på hånda på hjerte at det er en av di verste tingene jeg NOEN GANG HAR GJORT!!
—–
Jeg bodde på Tryggheim i 7 månder før jeg flyttet til en leilighet som er Tryggheim sin.
Og nå er jeg på flyttefot igjen, for jeg orker ikke barnevernet skal være over meg 24/7, jeg har rett og slett fått nok!

Jeg ser på meg selv den dag i dag som sterk, for jeg har flyttet SÅ MYE og vært igjennom for mye.
Er helt utrolig for mye barnevernet kan ødelegge og bestemme som sakt.

Hadde satt stor pris på om dere kunne like og dele dette innlegget.

Jeg mener at dette er LykkeMaries to grupper hvor hun kæmper for at få sine børn hjem:
Hjælp med at få Noah, Rachel og Alberte og lille Malthe hjem (159): https://www.facebook.com/groups/455720694467597/

Hjælp med at få Rachel hjem (933): https://www.facebook.com/okt21

 

FORTALT TIL HELENE NAVNE
UDENFOR
Politiken bringer over jul og nytår en række portrætter af mennesker, der oplever afsavn og usikkerhed i forbindelse med fattigdom.
Hvordan er de havnet her, hvordan føles det.
Kunne det ske for dig?
»Jeg tror, det var Joachim B. Olsen, der sagde noget om, at hvis der ikke var bistandshjælp, så ville folk tage sig sammen og få et arbejde. ’Tage sig sammen’.. De ord får mine nakkehår til at rejse sig. Der er ingen, der drømmer om at vokse op og blive narkoman, hjemløs, prostitueret eller ikke engang enlig mor. Jeg kommer fra en velhavende familie – og selv de, min egen familie, de ser ned på mig«.
»Jeg er vokset op i Frederikssund og har velhavende venner med job. Jeg kan godt mærke, at de ser lidt ned på sådan nogle som mig. De ved ikke, at hvis jeg kunne arbejde, ville jeg. Jeg har gjort rent før, og det er gode penge. Hvis jeg kunne, ville jeg gøre det«.
LÆS OGSÅ»Jeg er ikke så stolt over at bede om hjælp«
»Jeg har ikke råd til briller, selv om jeg har minus 2 på det ene øje, jeg gider ikke engang søge. Det føles ydmygende. Man ved, man får nej til næsten alt, og så skal man tigge og bede. Jeg ville ønske, at jeg bare kunne arbejde«.
»Jeg har haft tandpine i årevis. For flere år siden bad jeg om at få hevet alle mine tænder ud og få gebis. Det har min læge også anbefalet«.
»Jeg har været misbruger. Det er derfor, jeg har så dårlige tænder. Det er mere end 10 år siden, men som tidligere misbruger tilhører man et bestemt system. Hvis man for eksempel søger om akut hjælp for tandpine, venter man på svar fra 14 dage til 3 måneder. Så akut er der egentlig ikke noget, der hedder«.

Jeg kan godt mærke, at de ser lidt ned på sådan nogle som mig. De ved ikke, at hvis jeg kunne arbejde, ville jeg
»Jeg kunne ikke vente, for jeg havde så mange smerter. Jeg ringede til Tandlægehøjskolen for at bede om hjælp og fortalte også, at jeg har hepatitis C. De sagde, de gerne ville hjælpe, men de hev den forkerte tand ud. Og så kom der en ny tandlæge og sagde, de ikke måtte hjælpe mig, fordi jeg har hepatitis. Men det havde jeg jo sagt fra starten … Jeg måtte finde mig en tandlæge, og han sendte så en regning. Overslaget var på 58.000. I mellemtiden var min ansøgning blevet væk på kommunen«.
»Jeg har 1.200 at leve for hver måned på kontanthjælp. Jeg har søgt pension, men så risikerer jeg, at jeg ikke må have min datter, for så anser de mig som for syg. Så jeg har stoppet ansøgningen. Min læge har skrevet i en udtalelse, at jeg sagtens kan tage mig af min datter på trods af min leversygdom, men ankestyrelsen bruger altså sygdommen imod mig«.
»Jeg spiser ikke hver dag. Og jeg låner penge hver måned. Jeg betaler tilbage hver den 1. og må låne igen. Det er der mange enlige mødre som mig, der gør«.
»Til min mors begravelse måtte jeg låne penge via AcceptCard, som jeg går og afdrager på nu«.
LÆS OGSÅ »Sidst på måneden kan jeg godt leve af havregrød og leverpostejmadder«
»Jeg arvede en hund fra min mor, og den kom til skade i november. Der knækkede min økonomi. Dyrlægen ville have 1.000 kroner, og jeg kunne ikke få lov at afdrage. Der hjalp julehjælpen.dk. De betalte regningen. Det var jeg helt i chok over – det redder min jul«.
»I år fik jeg julehjælp fra Frelsens Hær. Jeg har søgt i 11 år, og jeg har fået hvert år. Men gaverne er blevet mindre. I starten kom jeg med begge mine børn, og der kunne de vælge legokasser. Vi fik poser med meget mere mad, slik og kager. Man kunne vinde en and. Nu er det meget hurtigt, man får en pose, nogle græder, fordi de får duplo i stedet for lego, og det er lige meget, om man har 5 børn og ikke 1. Man får én kasse lego. Men det er da meget bedre end ingenting. Mine børn er også så store nu, at de kan dele. For et par år siden måtte vi lade »okker gokker gummiklodser« afgøre, hvem der fik gaven«.

JULEHJÆLP.  Igen i år har julehjælpen fra Frelsens Hær reddet julen for Anne-Kristine M.W. Kristensen og hendes børn, som nu er store nok til at deles om kassen med lego. Fotograf: Sofie Amalie Klougart
»Jeg maler billeder til børnehjem. Det gør mig glad også at kunne give lidt. Jeg føler, jeg tager og tager. Kontanthjælp og tandlægehjælp. Selv om jeg har haft arbejde og har betalt skat, og selv om jeg godt ved, jeg ikke kan gøre for det, føler jeg mig som en nasser. Især når politikere og andre siger, at det er det, man er. Jeg er bare en samfundsparasit, der ikke giver noget tilbage. Så er det rart, at jeg kan give lidt med mine billeder«.

 

VILKÅRENE PÅ PLEJEHJEMMENE OG I HJEMMEPLEJEN.

En nattevagt skal passe op til 25 beboere, fortæller Bjarne Hastrup, direktør for Ældre Sagen. “Man svigter dem,” mener han og opfordrer til, at der kommer mere personale.

Synes du, at de ældre behandles godt nok på plejehjem og i hjemmeplejen?

https://www.facebook.com/Debatten/videos/1183280318379591/

11 thoughts on “Systemsvigt

 1. 05.11.2015:
  “Havde sex med voldsramte kvinder: Nu bliver han chef på krisecenter

  Mens andre kan fyres for krisecenter-sex, har kritiseret center-ansat nu indtaget chefstolen

  Fremtidige seksuelle relationer mellem ansatte og voldsramte kvinder, som man er ansat til at hjælpe, er bandlyst og kan medføre fyring.

  Sådan er indholdet blandt andet i den nye såkaldte intimpolitik, Frederikssund Krisecenter var valgt at indføre.

  Politikken er udfærdiget, efter Socialtilsyn Hovedstaden satte stedet under skærpet tilsyn, fordi en ansat på Frederikssund Krisecenter indledte seksuelle forhold til mindst to kvinder, der opholdt sig på centret.

  Men mens ansatte i fremtiden risikerer en fyreseddel i sådanne tilfælde, er der sket det modsatte for den kritiserede medarbejder; han er nu gjort til leder af krisecentret.

  Og netop hans forfremmelse til chef er et af de vigtigste punkter i bekymringspunkterne fra Socialtilsyn Hovestaden, fremgår det af dokumenter, Lokalavisen har fået aktindsigt i.

  I dokumenter oplister tilsynet en række punkter, de finder så problematiske, at de samlet når frem til, at de vil indstille stedet til lukning:

  Lederens person: Den person, der i mindst to tilfælde har indledt intime forhold til en beboer i centret, er blevet forfremmet til leder. Dette finder Socialtilsynet stærkt bekymrende.

  Socialtilsynet anerkender, at bestyrelsen har udarbejdet en ny intimpolitik for krisecentret og har indskærpet over for lederen, at sådanne intime og private relationer ikke er acceptable. Imidlertid føler Socialtilsynet sig ikke betrygget i, at lederen ikke igen vil udvise en ikke-professionel og grænseoverskridende adfærd.

  Lederkompetencer: Udover bekymringen i forhold til lederens person er Socialtilsynet også bekymret for lederens faglige kvalifikationer i forhold til at lede et professionelt krisecenter.

  Lederen har ingen fagligt relevant uddannelse i forhold til arbejdet med voldsramte kvinder, har ingen lederuddannelse og har heller ingen ledererfaring fra ledelse af et socialt tilbud. Det undrer og bekymrer derfor Socialtilsynet, at bestyrelsen har valgt netop denne person til at lede krisecentret….. Socialtilsynet kan ikke undgå at få den tanke, at den eneste grund til at udnævne den pågældende til leder er, at han er søn af den nu fratrådte leder og stifter af tilbuddet og ikke hans faglige kvalifikationer.

  LÆS OGSÅ: Mandlig ansat havde sex med to kvindelige beboere
  KAN DU LIDE VORES ARTIKEL? KLIK PÅ DETTE LINK OG BLIV VEN MED Lokalavisen.dk PÅ FACEBOOK
  Personalekompetencer:

  Socialtilsynet finder ikke, at der i krisecentret p.t. er de fornødne personalemæssige kompetencer. Med aktuelt kun en leder (uden faglig relevant uddannelse) og

  én deltidsmedarbejder med grundforløb som psykoterapeut finder Socialtilsynet ikke, at krisecentret kan levere en ydelse af tilstrækkelig høj kvalitet.

  Metoder: Som en naturlig forlængelse af de manglende personalekompetencer konkluderer Socialtilsynet, at ingen af krisecentrets aktuelle medarbejdere struktureret praktiserer de metoder, som krisecentret selv angiver at benytte både på Tilbudsportalen og på egen hjemmeside (Metoderne MI og AI). Det er endvidere Socialtilsynets vurdering, at ingen af de aktuelle medarbejdere har de fornødne kompetencer til at praktisere metoderne.

  Bestyrelsessammensætningen: Socialtilsynet anerkender, at vedtægterne for tilbuddet er blevet revideret og formelt set lever op til gældende regler. Socialtilsynet er dog bekymret for, at to ud af tre bestyrelsesmedlemmer efter Socialtilsynets opfattelse repræsenterer en tilgang og nogle værdier, som Socialtilsynet vurderer er problematiske i forhold til at sikre den fornødne faglige udvikling af krisecentret. Socialtilsynet finder det således problematisk, at det ene bestyrelsesmedlem er den tidligere leder, som har været ansvarlig for krisecentrets daglige drift igennem en årrække, hvor krisecentret har været under flere skærpede tilsyn og er blevet ekskluderet af LOKK. Samtidig finder Socialtilsynet det problematisk, at dette medlem er mor til den nyudnævnte leder og i øvrigt er ejer af det huser, som krisecentret lejer. Disse forhold har nogle indbyggede habilitetsproblemer.”

  http://m.lokalavisen.dk/havde-sex-med-voldsramte-kvinder-nu-bliver-han-chef-paa-krisecenter-/Sjaelland-Regionale-nyheder/20151105/artikler/711059740/1051

 2. Det er vel også et system svigt indenfor sundhedsvæsenet når det giver urigtige oplysninger videre om feks. kræft ?

  Kræft er ikke en farlig sygdom og kan med lethed helbredes med naturens antibiotika, Collodial Silver, eller med magnetisme eller hash olie, nogle kræft former forsvinder endda helt af sig selv?
  Er der krig i Danmark siden disse natur lægemidler ikke legaliseres? Det er arternes overlevelse vi taler om og den sunde fornuft og viljen til gerne at ville overleve?

  Brystkræft forsvinder ofte helt af sig selv? Læs med ;

  http://videnskab.dk/krop-sundhed/brystkraeft-forsvinder-af-sig-selv

 3. image
  After 4.5 months of forced placement in a foster home, on the day he turned 8 months old, Ezekiel Bodnariu was released to his parents.

  What sense is there in keeping the other Bodnariu children from coming home?

  Pavla Jansova wrote eloquently:

  “Baby Ezekiel will return home. The judge should not make such a decision, unless he(she) was completely sure, that the baby is completely safe at home. If the most vulnerable member of the family is safe, then all the other children are safe as well. From that reason it is clear, that there were no reasons for taking the children away the way CPS did and isolating the girls for months, isolating the siblings from each other and other family members and causing a huge trauma on the whole family.
  I am very curious what official reason will be for returning the baby, increasing visit to the boys, but not to the girls and not returning 4 out of 5 children. There is no common sense.”

  There is not much common sense with Barnevernet

Skriv et svar