Følelsernes Vejr Udsigt

KOM HERHID TIL FUTH ARK CENTER GAIAS TEMBEL.
FIND IND TIL DIN LIVS KIM I HJERTET :

At Sejle Følelserne Ud På OINUNIO Havet

Livet handler om at skabe harmonisk musik mellem vores hjerne og vores hjerte.
Når vi øver os i at tænke med hjertet, kan der ske magiske forandringer i vores liv.

Lykkelige Mennesker styrer deres følelser med tankerne og føler de er i kontrol over deres egne liv.

Her på dette forum kan vi præsentere metoder til hvordan man bedst skaber dejlige følelser i hjertet med tankerne.

image


image

druide-foedsel

ygdrasil-esperidernes-ying-yang-oneness-300x188

Lev I Nuet & Vær Med Til At Puste Nyt Liv Til Kerne Familiens Blomstrende Firkløver Enighed :

image

Lev I NUET & SKAB FLOW I DIT LIV :

Da vi blev født, oplevede vi kun det der skete lige nu. Vi reflekterede ikke over, hvad tingende betød. Enten var det der skete behageligt eller ubehageligt. Vores reaktioner var smil, latter eller gråd. Og ligeså snart der kom et skifte i tilstanden, ændrede vi vores reaktion. Vi lagde simpelthen den forrige hændelse bag os og glemte den komplet.

Først da vi blev ældre og begyndte at tænke, begyndte vi at huske og holde fast i de ting, der sker, og vi begyndte så småt at miste NU´ETS forunderlige kraft. Flowtilstandene blev færre og færre, og for de fleste er flowtilstandene helt ophørt, når de når puberteten. Efter puberteten skal vi til at lære det igen, og det er der ikke mange, der får gjort.

Alt dette kan du læse mere om i den uddybende artikel om at Leve i Nuet og skabe flow i dit liv, som du finder et link til i Refleksion. Vi kunne have skrevet meget mere om dette emne, men vi ønsker, at du selv skal erfare fordelene i dit liv ved at have udviklet dine evner til at leve i Nuet og skabe flow i dit liv. Gå til tredje lektion i Refleksionskurset og få adgang til artiklen. God fornøjelse!

Der ligger også et spændende blogindlæg på Rosenkors-Ordenens hjemmeside:

Mystikerens 7 værktøjer, der hjælper dig til dagligt

en inspirerende refleksion fra en af Rosenkors-Ordenens medlemmer.

Mystikerens 7 værktøjer, der hjælper dig til dagligt
Mange af de værktøjer, som forskellige spirituelle traditioner bruger i udviklingsprocessen, virker også i vores almindelige hverdag. Du får her de syv værktøjer i prioriteret orden, baseret på vores erfaringer. De syv nøgle værktøjer er: intuition, koncentration, kontemplation, meditation, visualisering, bekræftelse (også kaldet affirmation) og bøn.

De fire første er hovedværktøjerne, de tre sidste er støtteredskaber, som hjælper dig til at skabe den rette stemning for dig.

Mystikerens 7 værktøjer, der hjælper dig til dagligt

Seminar i Randers
hvor deltagere i Refleksionskurset også kan deltage

Praktisk Livskunst – Din vej til et godt liv!
Praktisk info
Dato: Lørdag 30. januar 2016 kl. 11.00-17.00. Registrering fra kl. 10.00.

Adresse: Fritidscentret, Vestergade 15, Randers (parkering i baggården). Heldagsseminar ved RM Astrid.
Pris for deltagelse: 150,- inkl. frokost og kaffe/the.
Tilmeldingsfrist: Fredag den 22. januar 2016 enten via mail: midtjylland@amorc.dk eller mobil: +45 302 307 36.
Midtjyllands Atrium afholder seminaret: ”Praktisk Livskunst – Din vej til et godt liv!”
ette seminar handler om det at leve som praktisk Rosenkorser. Der er lagt op til spændende samtaler og gruppearbejder om, hvordan man rent praktisk kan leve som Rosenkorser i hverdagen. Dette seminar er også åbent for dem, som deltager i Refleksionskurset, og som har interesse for seminarets tema.
Copyright © 2016 Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C., All rights reserved.
Du har tilmeldt dig mysterieskolen.dk’s e-mailliste for at modtage vores onlinekursus: “Refleksion – vejen til dig selv.”

Our mailing address is:
Rosenkors-Ordenen A.M.O.R.C.
Rösan
Gathes väg 141Onsala 439 36
Sweden

Vidste Du, at der findes Frekvens-Malerier, som kan heale?
Det er tanke/følelse-form inden den materialiserer sig – her udtrykt på lærred. Når dit blik møder Frekvensmalerierne vil de kunne få Dig til at harmonere på samme frekvens : ))
Her et frekvens maleri af Teal Scott til styrkelse af immunforsvaret:

image

the-vikings-are-here

Facisme er udsprunget af Offerets Grund Følelse af Angst skabt af Narcissismens Angst som starter hele det ondskabs fulde mølle hjul? :

image

Den Ældste Visdom I Verden Fortæller Os ( Forfattet af Oliver Trochanter )

At vi bevidst kan forene os med det guddommelige, mens vi er i denne krop, det er hvad mennesket i virkeligheden er født til. Hvis vi forfejler vores skæbne, har naturen ikke travlt, den indhenter os en skønne dag og tvinger os til at opfylde dens hemmelige formål.

Vi vil alle gerne vide, hvorfor vi er her. Hvad er vores mission her i livet? De mennesker, der ved det, er lette at få øje på. Deres liv lyser af mening. Deres forståelse af livets mening giver dem styrke både til at gennemleve barske tider og glæde sig over de gode. Men mange mennesker og mine klienter er forvirrede, eller lever i fuldkommen uvished, med hensyn til begrundelsen for deres liv.

Gennem mine år som bodymindwhisper terapeut, behandler og livsvejleder, en der kan “læse” et menneskets, mine klienters kroppe (kropslæsning) intuitivt i stedet for at stille diagnosen efter en fysisk undersøgelse.

Mange af mine klienters og menneskers mangel på selvindsigt og retning er i nogen grad et heldbredsproblem i sig selv, for den kan føre til alle mulige former for følelsesmæssige stress, blandt andet depression, angst og træthed. Og når den form for stress bliver kronisk, kan den være medvirkende til, at der udvikler sig sygdom. Det er ikke kun sindet, der gerne vil kende din mission, denne viden er også af vital betydning for krop og ånd.

En forvirret liv uden retning har andre konsekvenser. Manglende viden om din mission kan blive til en destruktiv kraft i dine forhold. Uden selvindsigt, uden mål, kan vi såre både vore omgivelser og os selv. Hvis vi ikke har en klar følelse af de “store linjer”, når tingene ikke går, som de skal, er vi ikke i stand til at reagere hensigtsmæssigt på begivenheder eller mennesker.

Efter at jeg i 5 år har hjulpet mennesker med at finde og bruge deres indre kompas, er jeg begyndt at tro, at manglen på følelsesmæssig og åndelig orientering er blevet en epidemi. Ud over at det er et personligt problem for mange af mine klienter, er det også et globalt anliggende.

For vores egen skyld er vi hver især nødt til at finde ud af, hvad vores opgave består i, fordi alle de små ting i vores liv tilsammen bidrager til vores sundhed og sygdom. Mindre problemer og store traumer, som vi udsættes for, tager med andre ord bolig i vores krop, hvor de påvirker eller blokerer vores energi. Derfor står det til troende, at jo længere vi bevæger os bort fra vores sande opgave i livet, jo mere frustrerede bliver vi, og jo dårligere bliver vores energi synkroniseret med helheden.

Ved at lære min mission at kende kan jeg leve livet på den måde, som gør bedst brug af min energi. Når jeg arbejder godt med min energi, kommer mine personlige stærke sider også bedst til udtryk. Jeg kalder det at leve i overenstemmelse med min sjælelige kontrakt.

Vore ord, tanker, handlinger og visioner påvirker vores individuelle helbred på samme måde, som de påvirker helbredet hos vore omgivelser.
Vi er alle sat her på jorden som vitale dele af en større, universel ånd for at opfylde en sjælelig kontrakt, der styrker vores personlige åndelige vækst samtidig med, at den bidrager til hele den globale sjæls evolution.

Formålet med dig er ikke kun din karriere, din hobby eller dit kærlighedsforhold. En sjælskontrakt er dit overordnede forhold til din personlige styrke og din åndelige kraft. Den handler om, hvordan du arbejder med din energi, og hvem du giver den til. Den handler også om, i hvor høj grad du er villig til at overgive dig til den guddommelige vejledning.

Men det kræver øvelse at lære at se det overordnede billede i disse brudstykker, at lære at lægge dem sammen for at få summen af din mission. Når du opdager din sjæls kontrakt, er du sikker på at få dig et par overraskelser. Du kan regne med, at tæppet bliver trukket væk under dig og at du får rystende indsigter.
Men processen lærte mig at bruge mit symbolsyn, at styre min personlige styrke og opfylde min sjælelige kontrakt. Jeg er stadig på vej og det er en livslang proces.

Bodymindwhisper v/ Oliver Trochanter

futh-ark-nijiprs-tembel-ungdom

futhark-hnias-tembel

FREMRAGENDE ARTIKEL SKREVET AF OLIVER TROCHANTER SOM KLART & TYDELIGT GIVER UDTRYK FOR DEN PARADIGME PROBLEMATIK, SOM P C O T U KÆMPER FOR AT GÅDE LØSE, SE NU KAN MENNESKENE BEGYNDE AT TÆNKE KLART IGEN, LIDT ORD MAGI FRA SHIRIN & SÅ FORFATTES DER PÅ LIVET LØS FRA ALLE ENDER OG KANTER OG SPRÆKKER AF DETTE FARVESTRÅLENDE UNIVERS : ). VIGTIGHEDEN AF AT TURDE SPISE AF KUNDSKABENS TRÆ : ) NÆVNES, OMEND ANFØRT I PARENTES : ).

Mon en “TRO-CHANTER” = Tros Kanal har været med i spillet ; )? : Artiklen hedder, som følger ;

VÅGN OP FRA VORES UHENSIGTSMÆSSIGE JORDISKE SYSTEMER <3 kundalini-yogi-hatte

Medicin :

image

Hvis vi som ansat i en medicinfabrik analyserer salget, vil de tørre tal (statistik renset for menneskelige hensyn helt efter reglerne!) ganske givet vise, at vi sælger mere desto mere sygdom, der findes.

Vi er anstændige mennesker, og i vort firma skaber vi ikke sygdom, men det er så heldigt? – uheldigt?, at så godt som alle vore produkter har bivirkninger, og så kan vi jo lave et produkt2, der afhjælper bivirkning af produkt1.

Derved øger vi omsætningen og gavner ikke bare profitten, men skaber også mere arbejde til gavn for beskæftigelsen på fabrikken.

Derefter laver vi et produkt3, der afhjælper bivirkning af produkt2: produkt4 afhjælper bivirkning af produkt3 osv. Ofte har det samme produkt flere bivirkninger, så resultatet kan potenseres. Er dette fiktion eller virkelighed?

Vi har nu et system, der er lavet for sundhedens skyld, men som uden ondskab af nogen art – kun i kraft af indbygget logik – tenderer imod at skabe stadig mere behov for mere medicin, hvorved flere bivirkninger osv.

De gamle kinesere havde indset, at et sådan system var uhensigtsmæssigt, hvorfor de havde en ordning, hvor lægerne fik betaling, hvis patienterne var raske. Altså det stik modsatte af vort vestlige system.

Man fremmer det, der belønnes. I udviklingsbiologien siger man, at der er præmie på visse egenskaber, og det vil være disse, der udvikles. Det vestlige sundhedssystem præmierer sygdomsbehandling.

Der tjenes mere, desto flere syge, og desto oftere patienten kommer. Ved at udskrive patienterne og tage dem ind igen senere kan man registrere flere sygdomsforløb. Der er ingen økonomisk præmie på at gøre folk rask – tværtimod. Tandlægen får flere penge, hvis fyldningerne ofte går i stykker. For at fungere godt må et sådant system forudsætte opofrende idealister!

Runengewinn Vikinge Druide Kaimaner Odin

Hvis du har forstået princippet, så synes jeg vi skulle græde sammen over et velmenende system, der er skruet forkert sammen. Ordningen er jo den samme på alle områder. Det gælder praktisk talt alle behandlere i den vestlige verden – også alternativ behandling. (og andre brancher, fx bilreparation!)

Tag en dyb indånding! Jeg ønsker ikke at genere nogen. Jeg påviser blot, at vort system har en indbygget tendens til at friste til snyd – “bare en lille smule” – “de andre gør det jo”. Systemet ansporer til dårlig etik. Det kunne laves omvendt!
(Fx kan edb- og fotoudstyr købes med fuld forsikring; enhver skade repareres gratis, eller beløbet gives retur til nyt køb ved totalskade).

Vi ønsker dybest set at være ærlige, og derfor nedbryder det (bevidst/ubevidst) vor selvfølelse at føle os presset til at bruge småfiduser i det daglige for at kunne følge med de andre. (Det kan godt være sjovt at lege snyd, men det er noget andet).

Dyb intuitiv forståelse antyder, at dette i kraft af hyppighed og omfang meget vel kan være en grundliggende årsag til en masse stress og videre til sygdom og degeneration for mennesker og for hele vor kultur.

image

I stedet for at arbejde på at blive bedre, hvad der ville styrke os, svækkes vor selvfølelse ved at snyde.
Snyd indebærer, at man erkender ikke at kunne, hvad krop og sind registrerer. (Hvis man mestrer, behøver man ikke snyde).

De 4 Hellige Græshoppe Spillende Vikinge Druider

Et kort rids af den globale økonomi :

Hvis vi tager de store briller på, så er den vestlige økonomi stort set indrettet som pengetanke, der suger værdierne til sig. Jeg får associationer i retning af “sorte huller”.
Den enkelte jordbruger eller håndværker må ofte slås voldsomt for at kunne opretholde bedriften. Generationsskifte er yderst svært som følge af arveafgift.

Vækst uden grænser
Værdierne suges reelt væk fra udviklingslandene. Her i vesten skabes hele tiden stadig større økonomiske enheder. Det er godt, siger man. Vi kan købe billigere, når vi er større. (Kunne det mon tænkes, at vi med magt tvinger nogle andre til at få mindre for deres varer?)

Hvor fører det hen? For mig at se tenderer det på lidt længere sigt imod een stor pengetank for hele globen – og hvad nytte vil vi reelt have af det? Vi kan ikke spise pengene, og vi kan ikke købe billigere varer i vor globale monopol-pengetank.

Det er dog den reelle produktion i jordbrug, håndværk og industri, der er vort livsgrundlag.

Ved monopol bliver varerne da heller ikke billigere – tværtimod. På længere sigt er det en løgn, at konkurrence skaber billigere varer.

Adam Rejste Sig Fra Urhavet

Lidt om min vej frem til NU :

I min ungdom tvivlede jeg på, at der overhovedet var nogetsomhelst bag den fysiske tilværelse. Jeg mener det skyldtes, at de forklaringer, jeg modtog, var primitive og – som jeg nu ser det – fordrejede!

Guderne i Det Gamle Testamente forekom mig despotiske og lunefulde – slet ikke noget at se op til. Gud skulle frygtes. Det passede ikke med den kærlige far, som Jesus talte om.

Verdensbilledet var jord- og menneske-egocentrisk.

Ea Eva Kundalini Shakti

Frigørelse :

Nu ser jeg Jesus som et højtudviklet menneske, der rejste rundt og fortalte om en mængde gode leveregler. Jesus var dog som alle et barn af sin tid og har ikke forudset, hvordan vor verden ville se ud 2000 år senere.

Magthavere brød sig ikke om den frigørelse, som Jesus stod for. Derfor blev han henrettet (i lighed med utallige sandhedsvidner), og kristendommens kerne med tiden omformet til næsten det stik modsatte. Man gjorde Jesus til Gud og brugte det som undskyldning for, at vi ikke kan efterleve anvisningerne. Som menneske kan vi ikke gøre det som Gud (Jesus) gjorde. Det hele er vendt om til at blive et påskud for ikke at gøre noget! Du skal blot tro (og adlyde – thi dit er riget og magten!)

Autoritet og magt er undertrykkende og dermed ukærlig. Jeg kender godt ordsproget: “Man tugter den, man elsker” – men det er tvunget – ikke fri kærlighed!

Jeg har tumlet med problemerne i det vestlige verdensbillede det meste af mit liv. Min fornemmelse har hele tiden været, at der var noget helt galt. Derfor er det overordentligt befriende for mig at møde et næsten totalt anderledes verdensbillede, hvor alt for mig at se går op i en helhed, hvor jeg møder betingelsesfri kærlighed, en etik jeg virkelig kan respektere, og en intelligens og overblik, som strækker totalt ud over min fatteevne.

Jeg kan ikke garantere, at det er SANDHED, men jeg mener at kunne overskue, at vi alle ville få det meget bedre, hvis bevidstheden bag dette verdensbillede fik lov til at styre.

14199377_10209753968424503_4680155632388643527_n

Storhed :

Det fysisk kendte univers med dets måske 100 milliarder (et enormt tal) galakser på størrelse med vor egen mælkevej opfattes som skabt af bevidsthed (altså ikke noget ‘big bang’). Stof skabes hele tiden, og det kan måske forklare ideen om, at galakserne fjerner sig fra hinanden.

Foruden denne 3-dimensionelle verden findes der opad et ukendt antal dimensioner, hver indeholdende verdener af samme, eller antagelig større omfang.
Med opad menes her op i vibrationshastighed. Det menes, at de højere dimensioner skjuler sig for os bag ild. Hurtigere vibration betyder mere varme, og ved stigende temperatur kommer der et tidspunkt, hvor al vort fysiske stof går i dampform og videre til opløste atomer, til kraftfelt?. Vi kan ikke være med.

Det menes at være vor sols verden, der er 5-dimensional og befolket med væsener, hvis legemer vibrerer med denne hastighed. I denne opfattelse er solen et bevidst væsen med myriader af indbyggere.

Hele systemet menes befolket med intelligente væsener, som vi blot ikke har forbindelse med, fordi vi slet ikke er på bølgelængde med dem og ikke har anvendelige modtagere. Vi har så godt som ingen fysisk erfaring med noget på et niveau med opløste atomer.

Det hele er organiseret som et slags kinesisk æskesystem med ansvarlig bevidsthed på hver enhed. Vi kan også sige, at det ligner de organiske, biologiske systemer, vi kender fra naturen og fra vor krop.

Lucifer Liege Luc Viatour

Den falske intervention :

Mens vi og vore omgivelser er sunket dybere og dybere ned i kaos, har vi med tiden mistet al tro på overordnet bevidsthed. Ved forsøg på kommunikation (bøn mm.) fik vi ikke ordentlige svar, fordi den falske intervention vildledte os. Vi er lettere at styre som autoritetstro og isolerede med begrænset hukommelse og intelligens. (“I må ikke spise af kundskabens træ”).

Lucifer Adamus Messias

Fri vilje og betingelsefri kærlighed :

Der arbejdes nu intenst på at rette op på situationen, men dels er der skabt et kolonormt rod ved helt forkerte dispositioner, og dels bliver det et problem, at fri vilje er et gennemgående princip i universet.

Der har været givet frihed til hvadsomhelst, fordi der stoledes på et indlæringsprincip, der skulle medføre, at alle før eller senere ville komme til at forstå, hvad der er hensigtsmæssigt for helheden.

Det er lykkedes at sætte systemet delvist ud af funktion (udskyde indlæringen på ubestemt tid). Det er forvanskede arter af systemet, der har været omtalt som karmaloven.

Den manglende etik, kolossale uorden og de mange fejlfunktioner kan nu vanskeligt rettes imod nogens vilje. Overordnet bevidsthed bruger betingelsefri kærlighed, ikke autoritet og tvingende magt. Det er nødvendigt, at alle opnår forståelse for ændringerne. Desværre er så godt som alle i vor del af verden meget adspredte og forvirrede (“Tilgiv dem, thi de ved ikke, hvad de gør”, som Jesus sagde) og samtidig meget mistroiske, vænnet som vi er til snyd og udbytning i alle grader og afskygninger.

lillith-visdoms-gudinden

Tillid :

Jeg forventer ikke, at du uden videre skal tro på mit verdensbillede. Hele sigtet har været at give en fremstilling af den forfærdelige usikkerhed, vi er havnet i.
Du kender ikke mine motiver og ved ikke, om du kan stole på min fremstilling, men du kan konstatere, at jeg i det mindste er bevidst om situationen og ikke skjuler den.

Jeg kender ikke anden udvej end at vise tillid, men jeg ved også, at vi alle er blevet skuffet så umådelig mange gange. (I mit perspektiv har vi alle eksistens før den nuværende, så jeg regner med, at jeg ikke kan tælle alle de gange, vi er blevet snydt og skuffet i vor tillid).

Alligevel vovede jeg tilbage i 1973 at vise tillid. Det begyndte småt med tillid til min krop, der viste sig pålidelig. Efterhånden fik jeg mere og mere tillid, og på et tidspunkt krævede en situation ubetinget tillid. Jeg kom kun igennem ved at give totalt slip på mig selv (“opgive sig selv”, som Jesus nævner). Jeg fik hjælp øjeblikkeligt, og senere gentog situationen sig et par gange.

Der var et eller andet uden for mig selv, der syntes at være fuld tillid værdig. Det blev indlysende, at det ikke kunne være kroppen alene.

I årene siden har jeg fortsat og fået udviklet dette tillidsforhold, og i dag kan jeg kortfattet sige, at jeg stoler på noget, jeg sammenfattende kalder højere (udvidet, mere omfattende) bevidsthed. (Navnet er uvæsentligt).

‘Høj’ i forbindelse med bevidsthed har for mig forbindelse til brug af stoffer til at ‘blive høj’. Der kan ved stoffer opnås en dejlig oplevelse, der dog oftest har medfølgende ubehagelige bivirkninger.

De samme gode oplevelser kan opnås uden brug af kemi ved at arbejde med sin bevidsthed, og det vigtigste er forståelsen af, at der findes mulighed for at udvide egen bevidsted samt at få kontakt til mere bevidste identiteter.

Du behøver ikke stole på mine erfaringer!!!

Stone age Tomb

Stone age Tomb

Luk selv op :

Meningen er, at du selv skal tage kontakt til mere omfattende bevidsthed. Du har fuld frihed til at være isoleret. Højere bevidsthed påtvinger dig ikke noget. Hvis du har lukket, så er der lukket. Du må selv personlig åbne din egen kommunikationskanal. Derigennem får du mulighed for selv at styre renheden af din kommunikationslinje. (Vor nuværende verden er stadig stopfuld af tvingende magt, udbytning og udnyttelse, og lav bevidsthed har få hæmninger).

Find selv ud af, om der er noget om det.

firkloever-enighed

Behov for styring og hjælp

I denne gennemgang af mit verdensbillede har jeg givet eksempler på menneskelige systemer, som kører helt forkert. Der kunne nævnes mange andre eksempler.

Jeg synes i allerhøjeste grad, vi kan have behov for hjælp, og jeg kan se flere løsningsmodeller. Det mest radikale er at rydde bordet og starte på en frisk, men jeg foretrækker så afgjort den model, jeg vil kalde den organiske. Her afløser nye mere hensigtsmæssige systemer de gamle på en næsten umærkelig måde, som når et plantesystem afløser et andet i naturen.

Ved vejledning igennem min egen kanal er jeg blevet opmærksom på meget omfattende og gennemgribende planer, som for mig at se må være udarbejdet af højere bevidste væsener. (Jeg synes, de er meget mere kærlige, etiske, helstøbte og gennemtænkte end jordiske planer, der mest handler om økonomi og ubegrænset vækst.

Frigør dig fra autoritet(er) og dataleverandører. Åbn din egen kanal.
Det er opfattelsen, at alle er tilsluttet mere omfattende bevidsthed, men som ved kanal-TV, satellit-TV, internet m.v. er det nødvendigt at lukke op, kende systemet, vælge kanal, åbne for egne sanser og dæmpe ’støj’ (alt forstyrrende og uvedkommende). Ellers kommer der ingen information igennem.

<3 Body Mind Whisper v/ Oliver Trochanter gud-gud-gud-gud

Vikinge Druide Baby Bæstet Bed Mo Za Ret udtrykker her sin hyldest til Odin :

Mon Det Lille Vikinge Kundalini Monster monstro har sprunget den berømte gyldne knogle streng i Occult Spirituel Odin Praksis : )))? Den sidder tilsyneladende ret løst nu flagrende sig dramatiserede og ubesværet elegant over klaver tangenterne med et kæmpe mæssigt mirakuløst Druide overblik : )))?

Monstro det Tredie Øje er med i Spillet : )))? Når du er sammen med Gud er alt som en leg : )))

visdoms-iduns-aebler

forfatter-marianne

( Hør hvad Ingeniør og Shaman Marianne Lane har at sige om )

FØLELSERNES LANDSKAB I DAGLIGDAGEN :

Den otteogtyvende kanalisering fra de ydre kanter af universet :

Kanalisering fra de ydre kanter af universet 25.1.2016

“Der er mange dage, hvor livet er tungt som menneske. Det betyder, at det er vigtigt, at I skatter de dage, hvor livet er let. Der er faktisk mange af dem også. Men de kommer nemt til at drukne i den store bevidsthed, som I har fået åbnet, uden at have helt styr på den endnu.

Det at holde øje med de lette dage starter om morgenen. Læg mærke til, om du har en god fornemmelse når du vågner. Hvordan det føles, når du står op og når du strækker dig. Hvordan du møder dagen. Går du let eller går du tungt fra starten.

Går du let, så starter du dagen med at takke for morgenstunden. Så går du videre ind i dagens dont og gør alt det du skal. Imens du gør det, så lægger du mærke til, om livet flasker sig for dig – for det meste. Eller om det er en af de dage, hvor det hele vælter. Hvis det flasker sig for dig, så takker du for den medgang som du har mødt på din vej.

Når du møder et menneske som får dig til at se dig selv eller livet i et andet perspektiv, når du møder en tekst, som får dig til at kigge op og forstå en ny sammenhæng. Når du pludselig opdager, at din krop er rar at være i når den arbejder eller når du hviler. Så husk at takke for oplevelsen.

Når dagen er omme, så behøver du ikke gøre op. For det gør du hele tiden løbende i løbet af dagen. Når dagen er omme, så gør du fortrædelighederne op. Forholder dig til de ting som var hårde og udfordrende, imens du holder alle de gode oplevelser tæt inde i dig selv. Lader det gode fylde dig op, imens du forholder dig til det hårde.

Du forholder dig til de hårde ting og udfordringerne ud fra et åbent perspektiv. Det som du kan gøre noget ved, det planlægger du, at starte med at gøre noget ved i morgen. Måske er det bare at planlægge noget, du går i gang med. Alting kan ikke gøres på en gang. Det som du ikke kan gøre noget ved, det lægger du i tænkekassen.

Tænkekassen er den funktion, som kommer af din komplekse bevidsthed, og som sikrer at der hele tiden, foregår noget i din bevidsthed, også når du ikke kigger. Det at lægge et problem i tænkekassen betyder, at din bevidsthed arbejder med det, uden at det koster dig kapacitet i den del af din bevidsthed, som du nyder dagen med.

Når du har fordelt dine oplevelser i tænkekasse og til morgendagens dont, så slutter du dagen med en kærlig gerning. Enten over for dig selv eller for en anden. Den gerning skal ikke være for stor eller overvældende, da du jo er på vej til at gå til ro. En lille god gerning, som ændrer stemningen og indstillingen inden i dig selv. Simpelthen ved den rene oplevelse af, at det kan lade sig gøre at gøre gode gerninger. Næsten uanset hvad.”

marian

image

……..P……….E………O……….P……….L…………E

Du kan ikke undgå at støde på negative mennesker i dit liv, hvad enten det er din selvmedlidende svigermor, din pessimistiske veninde eller din altid kritiske kollega. Det er op til dig selv, hvordan du reagerer på dem, men hvis ikke du passer på, kan negative mennesker påvirke måden, du tænker, føler og handler på. De kan indføre unødig stress i dit liv og trække dig ned.

Hvilken stresstype er du, og hvad udløser din stress? Læs om din type her

Her er 8 tegn på, at de har for stor indflydelse i dit liv – og at det er tid til, fysisk eller mentalt, at skabe afstand til dem:

1. Du taler meget om dem

2. Du mister besindelsen over for dem

3. Din selvtillid smuldrer

4. Du bebrejder dem for din opførsel

5. Du frygter at skulle være sammen med dem

6. Du går ned på deres niveau

7. Du sætter ikke grænser for dem

8. Du lader det gå ud over dine andre relationer

Kilde: ”13 things mentally strong people don’t do” af Amy Morin

image

Shirin Brokmann Nielsen ;

Det Guddommelige Kærlighedssprog…
Der findes et Kærligheds-sprog bag enhver negativ hændelse. Alle kan lære det. Og jo bedre man lærer at mestre det i sin hverdag, jo nærmere kommer man sit Sande Jeg. Jeg nævner i videoen Trætheds Syndrom, og nogle ville måske tænke, hvordan kan hun så heale? Det kunne jeg heller ikke dengang. Jeg var smittet med en farlig Mælke Syre Bakterie som har forenet sig på mystisk vis med et Virus og mælkesyre bakterien mangler en cellevæg. Dette ville ikke forekomme naturligt ude i naturen, men da Jeg efterhånden er et kunst produkt af Kapitalist kulturen har jeg på en eller andet måde tilravet mig dette killer Bæst. Det ER bekæmpet med Marihuanna & Collodial Silver, og Hallejuja for Guds Ægte Natur Antibiotikas, som virker og er bivirkningsfrit.

Jeg ville bare lige nævne det, for at undgå eventuelle misforståelser.

Undervisnings Videoen handler om En Ny Naturlov, som jeg ikke har hørt blive beskrevet andre steder på en tilstrækkelig udførlig og forståelig vis til at det almindelige menneske vil kunne gøre selvbrug af de samme guddommelige metoder.

Her forklarer, Jeg, Shirin Kndalini Kaiman Druide Yogi, hvordan man kan forvandle negative tanker og følelser til positive og dejlige følelser ved hjælp af et GUDS KODE system, hvoraf dette blot er en af de trilliard vis af koder, Gud benytter til at tale igennem os og med os i det daglige og under meditation. Lyt med :

teal-intellektuel

Teal Scott ; Følg Dine Følelser i hjertet, beskriv dem med ord, du skal turde at være i hjertets følelser uanset hvad du udsættes for og derigennem opnår du healing, som sker helt af sig selv fordi negative følelser forvandles til positive og healende følelser, så snart du tør være i dem……….

firkloever-enighed

SKYLD KONTRA SUND ANSVARS FØLELSE : ( Forfattet af Pia Glavin )

Det er en rolig formiddag. Jeg har lige været til træning i vandbassinet og sidder nu dejligt afslappet i sofaen med min morgenkaffe og avisen. Overskriften på avisens leder fanger min opmærksomhed: Sygdom er ikke selvudvikling, står der.

Skribenten langer ud efter retorikken omkring alvorlig sygdom (fysisk og psykisk), hvor det bliver en del af en selvudvikling at være syg: ”Man er først en helt på sociale medier og i den offentlige debat, hvis man har fightet sig tilbage til livet og også gerne har lært noget i sit sygdomsforløb, man kan tage med sig videre. Men dermed får man også sagt, at de mennesker, der ikke bliver raske, og som enten er kronisk syge, gentagne gange går ned med stress eller ikke bliver helbredt for kræft, er dårligere mennesker. Måske de selv ligefrem er lidt ude om det, fordi de ikke mødte sygdommen med den rette attitude. De spiste ikke nok superfood, mediterede ikke nok eller motionerede ikke tilstrækkeligt. Så bliver sygdom noget, den enkelte selv er herre over og alene har ansvaret for. Sådan er det ikke.”

Sund ansvarsfølelse er vejen til et liv uden dårligdomme
Farvel til skyld, goddag til ansvar.Da jeg har læst teksten, filosoferer jeg over ordet `skyld´. Det er som om, vi har brug for at placere skyld i forbindelse med sygdom, modgang og kriser. Når nogen skal skilles, er det ofte den ene parts skyld. Når økonomien er kuldsejlet og gælden en realitet, er det også nogens skyld. Der er en bøddel og et offer.

Jeg vil ikke gå ind i begrebet skyld for nuværende, men jeg synes, det er interessant at begreberne skyld og ansvar blandes sammen. Og det gør de tit. Grundlæggende tror jeg ikke på skyld, når vi taler om sygdom, livskriser og meningsløse uretfærdigheder. Til gengæld er det din skyld, at en mand bløder og måske dør, hvis du har stukket en kniv i hans krop.

Sygdom er en ubalance i krop og sind
Balance er noget du skaberHvis jeg er syg, psykisk eller fysisk, er det kun i samarbejde med mig, at balancen kan genoprettes. Jeg kan få hjælp og støtte fra fagpersoner og specialister, men ansvaret er mit. Ingen kender min krop og mit sind, som jeg gør. Det er mig, der kan mærke, hvor skoen trykker og hvad eventuel medicin gør ved mig af både godt og ondt. Jeg er nødt til at være aktiv og modtagelig, hvis jeg skal have en chance for at komme på ret køl igen. Jeg er nødt til at tage ansvar og skabe balance.

Vi alle er ubevidste om det meste af det, vi foretager os, og det er derfor forfejlet at tale om skyld i forhold til noget, vi er ubevidste om. Men det ændrer ikke på, at vi har et ansvar for at blive bevidste. Det ændrer heller ikke på, at der er en sammenhæng mellem psykiske mønstre og kroppens tilstand. Hvorfor er der ellers noget, der hedder livsstilssygdomme?

Det er uinteressant og skadeligt at placere skyld i forbindelse med sygdom. Er man ramt af sygdom, fysisk som psykisk, skal man være meget kærlig ved sig selv i processen mod healing. Skyld er en ukærlig tankegang. Sund ansvarsfølelse og skyldfølelse er IKKE det samme. Den ene giver magt, den anden tager magten fra en. Og forøvrigt er man ikke sin sygdom, den er noget man har og som man kan slippe af med igen.

At mestre livets storme, kan vi alle lære
Stå stærkt i livets stormvejNår livets storme raser – og det gør de i alles liv – er det eneste rigtige, at vi påtager os den sunde ansvarsfølelse og går bag om kroppen og sindets tilstand, for at undersøge, hvordan det kunne gå så galt. Ansvaret skal udspringe af et ønske om, at rette op på ubalancen og med det for øje, at det enkelte menneske bliver bedre til at mestre livet og navigere i dets stormvejr. Det er ‘learning by doing’ og en sikker måde at højne vores mentale robusthed og resiliens.

Jeg sætter skylden uden for døren, så jeg kan få indre arbejdsro. Det er en meget konkret og virkningsfuld måde, at arbejde bevidst med sit sind, og en metode som alle kan lære at mestre.

Farvel til skyld, goddag til ansvar. Tak fordi du læste med.

Den fredelige kriger, Pia Glavind

the-vikings-are-here

Shirin Brokmann Nielsen ; Vælg Lykken – uanset hvilket omfang Krisen består !!! ;

Pump The Feelings Up towards The SUN beat : )))?

KUNDALINI BÆSTET I SHIRIN FRA BØRKOP HAR REJST SIG & SAMMEN MED MANGE ANDRE SPIRITUELLE JORDBOERE VIL VI SKABE PARADISISKE TILSTANDE PÅ MODER JORD GAIA :

De vil ikke have EN JORD.

De vil have JORDEN KLONET, DERFOR KALDER DE DEN EN JORD KLODE, DE FORTÆLLER JER HELE SANDHEDEN GENNEM ORD VOODO MANIPULATION TIL JERES SJÆLE MEN JERES JORDISKE HJERTE OG FORNUFT OPFANGER DET IKKE? DE ER DÆMON PSYKOPATER SOM MISBRUGER AL VIDEN TIL AT SKABE ; ANGST ; ONDSKAB; FRUSTRATION ; KRIG ; SYGDOM ; DØD ; ØDELÆGGELSE AF MODER JORD GAIA ?

Men det stopper al sammen med P C O T U. Det er spået i Orion Nebula Oraklet.

the-black-sheep

One thought on “Følelsernes Vejr Udsigt

  1. Hvis man vil ændre en syg og kaotisk tilstand skal man bede en bøn med hjertet ; Dvs. man skal styre følelserne i hjertet med tankens kraft, forestil dig det, du ønsker allerede er lykkes / allerede er opnået / modtaget, føl med dit hjerte den glædes / lykke følelse det er, ja da er dit fokus på alt det som det mørke kaos indeholder af potentiale for lys og orden, ja når du beder en bøn på den rigtige måde åbnes dit hjerte for en endnu større kærlighed.

    Drengen her bygger en By med papir og lim og vandfarve. Det kan være en måde at motivere hjertet til at skabe det, man ønsker sig; i dette tilfælde handler det om genopbygningen af hjembyen;
    https://www.facebook.com/Channel4News/videos/10153275300621939/

    https://www.facebook.com/Channel4News/videos/10153275300621939/

Skriv et svar