Hvad Er Et Folkeråd / Orakel?

Hvad Er Et Folkeråd / Orakelråd?

Hvad Er Et Folkeråd og Hvad Adskiller PCOTU fra de andre Folkeråd i Danmark?

Hvad er Folkerådets Mission?

Et Folkeråd er som regel noget, der oprettes under meget kritiske tilstande i et samfund.

Hvis samfundet som helhed har bevæget sig væk fra respekten for naturen, respekten Menneskets sande natur og Menneskerettighederne, og hvis systemet er blevet korrupt.

Du synes måske du har succes i dit liv og at alt kører godt efter de pågældende spilleregler i det samfund du lever i, og måske er du ikke selv blevet ramt af hjemløshed, chikane, hate crime, uretfærdighed, nedtur eller sygdom af fysisk eller psykisk art.

Men hvis du mærker efter i dit hjerte, eller mave, kan du måske godt se, at de som klarer sig mindre godt end dig også har lov til at leve som frie mennesker uden falske beskyldelser, dokumentfalsk og masser af fordomme.

Jeg har set Danmarks Bagside, dvs. Jeg har oplevet og erkendt at umyndiggørelse af de svagest stillede i samfundet er hverdags kosten hvad alt for mange mennesker angår verden over.

Verden bliver styret af de rigeste folk, og dette faktum, skal vi have ændret på, førend det er muligt at skabe et paradis her på jorden.

Missionen for dette Folkeråd ; PCOTU er nemlig netop Verdensfred og ægte Kærlighed her på Jorden.

Det der adskiller PCOTU fra alle de andre Folkeråd Verden over er ; at PCOTU ønsker at ansætte børnene i alle chef stillinger og at lade ægte clavoyante energi arbejdere styre land og rige i et Diktatur med gode intentioner for Menneske Racen, hvor de til sammen udgør et Orakel.

Hvad er så et Orakel, er der måske nogen, der ville spørge? Et orakel er en samling af vise mennesker, spirituelle mennesker og profeter, der kender til naturlove og gudernes vilje. Den slags mennesker er kærlige af natur og de kan spå om fremtidige hændelser eller andre forhold, der normalt er skjult for mennesker.

Hvad er en Hesperide Avatar?

Hesperide og Avatar er ord som Jeg kommer til at nævne igen og igen i mine Orakel Eventyr.

En Hesperide indeholder den samme frekvens energi som en Profet og en Avatar. Avatarer sover ikke så ofte som andre Mennesker og de drikker megen væske og spiser mindre end det er “normalt”.

Både Avataren og Hesperiden er oppe på det man i følge Porthologos Bibioteket kalder : LECEL. Det er et niveau eller man kan kalde det en kærligheds Energi som kan opnås når man igennnem en årrække har været i god kontakt med det man i ånds videnskab kalder SIÆLEN.

Siælen er oldnordisk og betyder det samme som Sjælen. Anerkender man at sjælen findes og har man fundet ind til sjælens klare budskaber ja så opdager man LECEL hvilket er at man indser at vi er meget mere end Kød Blod og Sjæl.

Vi består således i denne filosofis regi ikke af filoso-fis : )? Men af ægte intuitions visdom fra et sted i Paradisets Have over Domefirmantet. Domefirmantet kan sammen liges med et skjold der beskytter os imod ondskab og dette “skjold” er selvfølgelig skabt afGuds selv.

Mange opdager ikke sjælens sprog fordi de ikke har lært at turde ræsonnere videre udenfor det der er alment acceptabelt.

Se denne Video, & Føl efter i dit hjerte og maveregion :

Kærlig Hilsen

forfatter af Hesperidernes Gyldne Æbler,

Shirin Kaiman Autencia Herbert Nielsen

img_0135

” Psykiatri Versus Livets Sande Natur / Livets Flow ”

I Danmark møder man stor modstand som Spirituel Yogi Druide. Modstanden kommer fra Psykiatrien, Psykologerne, Psykiaterne og Lægerne. Hvorfor denne markante modstand? Hvis der fandtes ægte religions frihed ville det jo ikke være muligt at indlægge åndeligt bevidste mennesker på Psykiatriske Afdelinger og tvinge dem til at tage medicin?
Der hærsker en massiv modstand i Sygehus Systemet imod alle de, der tror på sjælens/ siælens eksistens?

Ønsker den Rige Elite at gøre os dumme? Jeg tror det ikke. Jeg ved det.

Det skal standses før Mennesket ødelægger sig selv og jorden. De mennesker som støtter op omkring Psykiatriens Jantelov, tror ikke på at der findes en Overordnet Gud. Det synd og skam.

Samhørigheden med andre mennesker afhænger af, at man tror på at passe på hinanden og moderjord og at vi tror på sjælen og Guds Eksistens.

Menneskene bliver ikke uddannet i siælens sprog. Det universelle Ur Nun Sprog.

Dette faktum ønsker Folkerådet PCOTU at komme til livs.

Det som sådan ligegyldigt at vi kalder Gud forskellige navne. Bare vi forstår at det er den samme Gud der findes overalt.

At Psykiatrien fører krig imod vores sansesystem er en frygtelig ting.
Fordi gennem sansesystemet opnåes den rene kontakt til det guddommelige.

Jeg vil prøve at føre menneskeheden tilbage til deres oprindelige udgangs punkt ved at minde dem om de oprindelige moralske dyder.

Et af midlerne er sprogførelse. Jeg ønsker at inkomplementere nogle få nye ord fra det kinesiske og grønlandske i vort danske sprog.

Skriftsproget til det nye danske sprog som jeg ønsker at skabe, vil benytte sig af nogle få kinesiske skrift tegn og jeg vil samtidig være inspireret af de budskaber som findes overalt i de antikke skrifter.

Tegnskrift indeholder nemlig budskaber som berører vores underbevidsthed på en god måde.

Jeg lader mig i processen også inspirere af vores oprindelige danske Rune skrift system, da runerne indeholder og afslører mange fundamentale livsfilosofier og er lingvistisk spændende set i forhold til at føre os tilbage til de grundlæggende moralske dyder og på den måde føre os tilbage til vor oprindelige selvforståelse som mennesker i harmoni med naturen og som mennesker i harmoni med de åndelige værdier.

Sincerely Shirin

img_0134

Folkerådet er lidt som en myresluger ;

Den ” sluger ” alle de små ” krystalbørn ” fra Lamydien samt alle de andre uskyldige væsener og dyr her på jorden og i Universet, og sammen kæmper vi for en bedre verden. I ved, et Folkeråd har sin helt egen bevidsthed som vokser sig større og større

Inde og Ude

Kærlighed og Kildevand
Musikken i mig stiger og falder
som Tidevandet

En ide hvis tid er kommet er ustoppelig
Nu føler du dig helt befriet
En ny verden til Dig
En endnu større Kærlighed

Lad os slippe ud af denne åndenød og eksplodere ud i rummet sammen som et

Det er det Sand der er imellem os, der spejler dit ansigt i Himmelen, Åh……