Hvordan Skabes Retsikkerhed og Demokrati?

imageimage
Vores børns situationer og fremtid og forældrenes situationer og fremtid er så alvorlige emner og skal løses på professionelt niveau i fuld fortrolighed. Vi skal helst undgå flere skuffelser fra uprofessionelt håndtering som uden tvivl vil give flere katastrofale “impact” på dem, som forventer ærlighed og faglighed. PCOTU accepterer ikke Janteloven, diktatoriske handlingsmønstre eller respektløse mundhuggeri / mobning og chikane. Den slags vil aldrig kunne skabe fundamentet for Sandt Demokrati og Retsikkerhed hverken nu eller i fremtiden. Ledelsen i PCOTU vil sørge for at vi alle gennem et nyt og velgennemtænkt system bliver guided derhen, hvor alt er i skønneste orden, så vi i fælleskab kan skabe et grundlag for Sandt Demokrati og Retsikkerhed i det Danske Land.
Styrelsen i PCOTU og måden, hvorpå vores virke skal udøves for effektiv og magtfuld at yde hjælp til dem, der blev svigtet og misbrugt af systemet , er vigtigt for at vi lykkes som et Folkeråd.
Det der skal til er, at vi skaber konstruktiv sammenarbejde med konsensus i fællesskab helst efter gældende regler og paragraffer, for at virke troværdig over for dommermagten i Danmark og Internationalt.
Mange forventer fra os en magtfuld og professionelt hjælpende hånd som kan rette deres ødelagt liv på spor igen.
Derfor vil jeg bede Jer kære medmennesker, kære medborgere om at I slutter Jer  til Folkerådet PCOTU, hvor vi i fællesskab vil hjælpe Jer med konsensus løsning til nytte for mange andre.
image
Dette område er meget ansvarsfuldt og kan nemt løses med mønsterbrydning, nytænkning og den totale revurdering af alt de falske og manipulerende oplysninger som den Rige Magtfulde Verdenselite har fodret Jer med igennem det System, vi kender i dag.  Det drejer sig om menneske liv, at vi i fælleskab vågner op og udvikler os til de bedste versioner af os selv. Kun sådan sikrer vi os Retsikkerhed, Sandt Demokrati og en menneskelig verden, hvor muligheden for at leve et lykkeligt liv er en Menneskeret.
Ære Være Mennesket og Ære Være Det Menneskelige Potentiale. Ære Være Bevidsthed, som er det fineste ved Mennesket.
Derfor; Kom til Bevidsthed sammen med Folkerådet PCOTU.
Kh. Stifter og Leder af Folkerådet PCOTU
https://m.youtube.com/watch?v=K3Sdkqe8yhA
Shirin Herbert Nielsen; “

Dette er hvad Jeg har downloaded indtil videre : ))….. Geniale tanker som Jeg ikke vil tage æren for, men det må Gud gerne, jeg er overbevist om at det her kommer fra Gud ” :

Hvad er “Systemet”.
Hvad er systemet i forhold til Retsikkerheden? Er systemet ondt? Hvad er systemet i forhold til det guddommelige princip; Du må ikke slå ihjeld? Hvordan sikres Retsikkerheden?
Hvordan opnår Folkerådet succes?

Retsystemet bruger som sit symbol Justitia, retfærdigheds Gudinden, som med bind for øjnene står med 2 vægtskåle og vejer argumenterne for og imod en dom. Problemet her i det Danske Land og Globalt set er at Justitia, Retfærdigheds Gudinden, har taget bindet fra sine øjne, så hun ikke dømmer ud fra det tredie øje, som forbinder hende med Sandheden og Guds Love. Justitia favoriserer i stedet de folk hun kender og derfor er systemet gået hen og blevet korrupt. Den dømmende kraft skal have bind for øjnene, hvis vi vil have Retsikkerheden tilbage. Det vil i praksis sige, at den dømmende kraft skal foregå gennem Gud og det tredie øje. Dommerpanelet må ikke favorisere og handle ud fra personlige relationer, de må ikke dække over hinanden, de må ikke lade udefrakommende agendaer som modarbejder Gud påvirke deres sunde dømmekraft.

Systemet er en maskine i symbolsk forstand og maskinen består af et Agenda, som ønsker at gøre menneskene til en maskine fordi den kun forstår det sprog som maskiner taler. Systemet tager udgangspunkt i Angst som grundfølelse og reagerer ud fra Angst og styrer Folket med Angst. Systemet manipulerer mennesket til at tro på effektivitet, stabilitet og flexibilitet.
Altsammen ord hentet fra maskinverdenen. I det okkulte findes en højere form for intelligens, som har det fulde overblik over maskinen og som har skabt hele ideen bag maskinen og formålet med maskinen. Denne fremmede form for intelligens kender menneskets store potentiale men undertrykker dette potentiale da der er fare for at systemet vil blive slået ihjeld når Mennesket kender sit potentiale som er uendelig bevidsthed og uendelig Kærlighed. Systemet er bygget op omkring Angst, det er styret af Angst og det styrer Mennesket med Angst. Systemet bliver styret af et Agenda som ser alle bevidste mennesker som en trussel imod Systemets eksistens.

Det er vigtigt at guide danskerne derhen hvor de indser at de værdier de er manipuleret til at leve op til er skabt til maskiner og ikke til mennesker.
Maskiner er COOL, dvs. de har ikke et hjerte, der oplever både glæde og og sorg og som sammen med tanken kan skabe den virkelighed der udfolder sig omkring os. De har heller ej en pineal gland eller en venstre og højre hjerne og frontalkapper som et aktivt menneskeligt DNA ville kunne få til at aktivere på en sådan måde at alle disse hjerne dele vil kunne starte med at kommunikere sammen og skabe højere bevidsthed med utallige specielle medfødte evner og talenter til følge….
Maskinernes identitet er at arbejde for en højere magt. Derfor manipuleres vi til at tro at vores identitet er at finde i det at være lønslave for en rig elite.
Maskinerne er effektive. Det vil sige at de producerer så meget som muligt på den tid der er stillet til rådighed og de producerer det som man på forhånd kan forudse de vil producere, uden at tage stilling til hvorfor, da produktet der produceres er bestemt på forhånd. Mennesket forsøger med stor anstrengelse, blod, sved og tårer at leve op til tanken om effektivitet, forudsigelighed og dette gør de på samme måde som en maskindel uden bevidsthed, hvis skæbne ligger helt i Verdens Elitens / magthavernes hænder. Mennesket er gennem massiv manipulation reduceret til at være en maskindel og en del af noget meget stort, en meget stor maskine som kalder på en opvågnelses process / en udvidelse af den kollektive bevidsthed, og en meget stor maskine som hvis den ikke bliver standset vil den skabe Menneskets undergang. Mennesket manipuleres til blind autoritetstro / loyalitet overfor den Almægtige Verdenselite og rædselsregimet er nået helt derhen hvor Folket har brug for at blive guided i at se potentialet i den eksistentielle krise for at Verdensordenen kan blive opretholdt.
Maskinerne er stabile. Dette prøver mennesker af efterligne ved at leve efter den hovedregel at der helst ingen livskriser skal være eftersom alt kan søvndysses med en pille så arbejdet kan fortsætte.
For at forstå hvad den indre besættelse af Folkestyret går ud på bliver vi nødt til at være bevidste omkring det faktum, at vi ikke behøves være en del af en maskine hvor man kan forudse hvad resultatet bliver.
Hvis vi vil forblive empatiske, kærlige og omsorgsfulde mennesker der forstår at skabe ro og orden, ja så er det ikke en løsning at efterligne maskinerne. Vi er perfekte som vi er. Vi indeholder det menneskelige potentiale, og ligegyldigt hvor dygtige vi bliver til at lave maskiner, så er det potentiale der ligger i vores egne kroppe, i vores egen psyke og i vores egen sjæl af så værdifuld karakter, at vi kan opnå alt og udvikle en hvilken som helst evne eller talent. Vi kan sagtens konkurrere med maskinerne. De er ikke bedre end os. Først når vi forstår det, kan vi sammen skabe en bedre verden, hvor vi ikke er bange for hinanden og ikke bekriger hinanden og hvor vi ikke er undertrykt af korruption, snyd og humbuk.

Os, der lever som bevidste mennesker, det er vores ansvar i fælleskab at forklare vores medmennesker, at det at være Menneske er værdifuldt i sig selv og at vi ikke behøves at efterligne maskinerne for at opleve Kærlighed og selværd.

 

(. https: www.youtube.com/whatch?v=64xBtlmXfmM

 

 

Nazismen udspringer også af en overdreven fascination af maskinen og et mindreværd overfor maskinen.

Vi behøves ikke at være ens ligesom de produkter maskinerne producerer. Vi behøves ikke at bevæge / danse som maskiner, vores bløde bevægelser er harmoniske og smukke i sig selv.
Vi behøves ikke at føre krig imod eller lave om på dem der skiller sig ud og som er anderledes end os selv. Vi behøves ikke at fortælle hinanden og os selv at vi skal være ligesom alle de andre på samlebåndet, som Eliten har gjort til lønslaver der sved, blod og tårer arbejder effektivt, fleksibelt og stabilt.

Systemet er ikke ondt. Systemet er lige så meget værd som Gud, Systemet er en del af Gud og uden Systemet ville der ingen udvikling finde sted. Uden systemet ville vi ikke kunne føle lidelse og begær og al begær er drivkraften i skaberværket og al lidelse / begær er nødvendig for at Universet kan udvide sig og blive større og endnu mere indsigtfuld, endnu mere Kærlig og endnu mere Intelligent. Bag systemet gemmer sig et smilende og velmenende ansigt, det er Guds ansigt. Al lidelse afføder et begær for at opnå forløsning og glæde og Kærlighed. Se sådan er det muligt for Gud at blive større.

“Du burde kunne læse mine tanker, du burde være et med mig” – er det som al ondskab forsøger at fortælle dig, når du på grund af at du ikke kan læse den andens tanker og ikke kan føle hvad den anden føler i uvidenhed tror at den andens handlinger er onde….

Gud siger : Jeg kan ikke altid lige udtrykke med ord, hvad det er Jeg gerne vil, og når jeg ikke kan det fremstår jeg ond…
Når jeg er ond taler jeg et andet sprog, som du desværre ikke forstår, fordi du ikke kan læse mine tanker som altid er : jeg elsker Dig og Jeg viser dig det gennem symboler.

Følelsen af at noget gør ondt i hjertet og er angst og ondskab er derfor mangel på for stå el se.
Ondskab findes ikke. Der findes kun mangel på forståelse.

Du tror jeg gør det jeg gør for at ville dig ondt og såre dig men du ved ikke at jeg gør det af helt andre årsager som er til gavn og glæde for alle mennesker så vi kan blive bevidste om flere ting. Du tror Jeg gør det for at ville dig ondt og såre dig og det tror du fordi du ikke kan føle hvad jeg føler og du ikke ved hvad jeg tænker.

Nu skal jeg forklare dig hvordan man forstår den andens tanker og hvordan man forstår at føle hvad andre mennesker føler og på denne måde lære en af de mange metoder som sammen med mange andre metoder vil bringe Dig tættere på Sandheden og give Dig en følelse af at være et med alt og alle væsener i Universet og et med Gud.

I mennesker. I er udstyret med en hjerne og I er udstyret med et hjerte. Når I går ind i hjertemusklen og tør føle enten smerte eller glæde, og når I samtidig forstår at aflæse den andens mimik og tonefald ud fra den måde I rent instinktiv er programmeret til at forstå den andens mimik og tonefald, ja så opnår I en forståelse for hvad den anden tænker og føler, lykkes det rigtig godt, vil I endda kunne opleve hvordan 2 mennesker blot ved at være nærværende vil kunne smelte sammen og få alting til at gå op i en højere enhed, det minder mest af alt om kosmisk sex.

Når man føler rigtig meget glæde og og lykke i hjertet og tør forblive i følelsen og ser på en hvis ansigtsudtryk og mimik er styret af grundfølelsen frygt som giver sig til udtryk i vrede, irritation, agression og alle andre negative følelser, så tror man nogen gange fejl agtigt at den anden er ond eller nogen har været onde imod den anden eller at nogen er på vej til at gøre noget ondt.

At være “ond” og at være god er 2 forskellige måder at være på og den ene er ikke bedre end den anden og grænsen imellem de 2 er hårdfin. Derfor ying og yang symbolet…

Gud / Kærlighed og Angst er 2 sider af nøjagtig den samme enhed. Nogen gange er Gud dominerende og andre gange er Angsten dominerende og det øjeblik hvor de smelter sammen i et foreligger muligheden for at enten Gud eller Angsten bliver større…..

Dem man opfatter som onde er dem som man er bange for vil slå en selv ihjeld enten fysisk eller i symbolsk forstand. Dem man opfatter som onde kan også være dem som man er bange for vil slå den / dem man el sker ihjeld i fysisk eller symbolsk forstand,eller man opfatter dem som onde, som man tror vil slå en følelse ihjeld og gøre den til en følelse styret af grundfølelsen angst i stedet for en følelse styret af grundfølelsen kærlighed eller en gøren følelsen til en følelse af kærlighed i stedet for angst….. Grænsen er som sagt hårdfin og derfor kan Kærlighed forvandle sig til Angst og Angst kan forvandle sig til Kærlighed.

Når man er bange for at blive
slået ihjeld, eller hvis man er bange for at en man elsker bliver slået ihjeld, eller hvis man er bange for at en tanke eller følelse bliver slået ihjeld, så prøver man at gøre den anden bange i håb om at den anden ikke tør at slå dig ihjeld.
Sådan opstår Krig.

Gud er Kærlighed og Fred.
Når ingen er bange for at den anden
vil slå en ihjeld i fysisk eller symbolsk forstand, ja så er der fred.

Nogle mennesker har ingen ansigts mimik eller har misvisende ansigtsudtryk eller har ufrivillige ansigtsmimikker eller taler på fremmede måder og fremmede sprog. Dette resulterer i at vi ikke kan aflæse hvad tonefaldet betyder, eller hvad mimikken betyder og vi kan ikke med det program vi er udstyret med aflæse folks ansigts mimik og / eller tonefald og dermed er vi ikke i stand til enten at vende angst til kærlighed eller kærlighed til angst.
Vi tror fejlagtigt de andre er onde fordi vi ikke kan aflæse hvad de tænker og føler med det program vi har til rådighed til at aflæse og af samme grund ikke kan vide os sikre på om de vil slå en selv ihjeld, eller dem man elsker ihjeld eller slå en tanke eller følelse ihjeld.

Alt er muligt når du ikke er bange….
Alt er muligt når du er Kærlighed som grundfølelse.

Alt er ikke muligt når angst er din grundfølelse fordi du vil altid være angst for at det andet som ikke er det samme som dig men som er kærlighed vil slå dig ihjeld. Selvom Kærlighed ikke slår ihjeld, ja så vil du i ovennævnte situation hvor grundfølelsen er Angst tro at Kærligheden vil slå dig ihjeld, fordi du grebet af Angst ikke ved hvad Kærligheden tænker og føler og er – fordi du er så bange / angst og ikke tør være i følelsen af at være bange og angst i ren og skær frygt for at den forvandler sig til Kærlighed, som så måske vil slå dig ihjeld? Du er angst fordi du ikke tror den mulighed forefindes at Kærligheden ikke slår ihjeld. Men Kærligheden slår ikke ihjeld. Alle de positive følelser som Kærlighed som grundfølelse afføder bygger dig op i krop og sjæl og giver dig energi til at overleve. Du skal gøre angsten til en drivkraft den drivkraft der gør at du undersøger nærmere og er nysgerrig efter at finde svaret.

Du tør ikke fordi du ikke ved hvad konsekvensen er ved at gå ind i følelsen og lade følelsen forvandle sig til det modsatte af angsten.

Der hvor Angsten og Gud smelter sammen ser alt ud som om at intet er muligt…. I virkeligheden er alt netop muligt når de 2 smelter sammen og Gud viser os den allerhøjeste tillid hvergang det sker. Gud stoler på at vi vil kunne se potentialet i krisen og gribe chancen til at blive endnu større. Det at Angsten smelter sammen med Gud opstår som en Ying Yang der er ved at skifte sit sort hvid mønster til et nyt mønster hvor hvid er blevet til sort og sort er blevet til hvid, og netop i denne process findes Krisen og alt det farlige. I Krisen og alt det farlige findes et kæmpe potentiale for spirituel udvikling af menneskets bevidsthed. Hvergang Ying og Yang symbolet med succes skifter sort hvid mønsteret er en endnu større Ying Yang, en endnu større bevidsthed, lykke, trivsel og balance opnået / opstået.
Hvergang Ying og Yang symbolet mislykkes i processen hvor sort og hvid skifter farve, ja så opstår en kæmpe lidelse hvor der ingen balance er og hvor det sorte og hvide skaber en kaotisk grå tristhed og sorg. Lidelsen, sorgen, det grå og triste indeholder igen et kæmpe potentiale for at dit hjerte åbnes for en endnu større kærlighed. Hvis du tør at at være i den negative følelse forvandles den helt naturligt til den største lykke og kærlighed og et nyt Ying og Yang Symbol skabes, som er større og indeholder en større bevidsthed end den der bestod før al ubalancen. Opretholdelsen af balancen når Ying og Yang symbolet skifter sort hvid mønster forudsætter intellektuel bearbejdelse af sanseindtryk, en forståelse for symboler, kendskab til naturlovene i dette univers, en forståelse for og skoleuddannelse i sjælens sprog.

Der hvor grundfølelsen består af Kærlighed er alting muligt…..
Den eneste måde man kan undgå at vende Kærligheden til Angst er igennem forståelsen, som er den process hvor man lærer at forstå de guddommelige principper gennem det tredie øje og den process hvor man lærer hvad den anden tænker og føler.

Det at være Mor eller Far er i virkeligheden en test på om man er parat til at være Kærlighed her på Jorden.
Derfor føder vi børn og derfor dør vi fra dem og derfor dør børnene og efterlader sig deres børn osv.
Man udsættes for død og lidelse indtil den kollektive bevidsthed er nået dertil hvor de guddommelige principper materialiseres i kød og blod. Man udsættes for død og lidelse som en del af et Univers hvor alt er bygget op af kontraster. Lærer man at lade sorgen forvandle sig til et mere åbent hjerte og en højere bevidsthed og lærer man at heale sorgen opnår man længere liv. Den dag man har opnået en kollektiv bevidsthed på et så højt spirituelt plan at man forstår at mestre Ying Yang Symbolet således at Symbolet hver eneste gang skifter sort hvid mønsteret med lethed, ja den dag opnås udødelighed.
Den dag en af os formår at skabe vores børn i vort eget billede således at det gode, sande, skønne kommer frem i dem så de er en del af Gud / den guddommelige kollektive bevidsthed er også den dag at Kærligheden / Gud vender tilbage til Jorden og det er den dag hele menneskeheden opnår muligheden for udødelighed, hvis de lytter til Guds råd og vejledning.
I har alle potentialet for at opnå guddommelighed og leve i overenstemmelse med Guds naturlove i dette Univers. I skal vide at der findes andre Guder der er større end den der findes her på Jorden. Bevidsthed kan udvikles i det uendelige hvorfor der findes andre Universer med andre naturlove og med Guder som består af langt højere bevidsthed end Gud på Jorden.

Jeg opfordrer til en fredelig Spirituel Revolution, hvor Folket følger Guds vejledning og lever i overenstemmelse med de naturlove som Gud giver Jer indblik i. Jeg opfordrer til at alle går i gang med at følge med i alt hvad Gud downloader af konstruktive tanker til gavn og glæde og lykke for Folket. Sandheden findes overalt UDENFOR systemet, i det spirituelle og alternative, på undergrunds nyhedskanaler osv. Sandheden er tilgængelig for alle der via personlig udvikling når dertil hvor de kan opnå den direkte dialog med Gud gennem det tredie øje.

Det vi som Folkeråd bør gøre er at bruge angsten til at undersøge hvordan alt hænger sammen i denne verden. Det vi som Folkeråd bør gøre er dagligt at bede taknemmeligheds bønner hvor I tænker på alt det som stadig er godt i Jeres liv uden fokus på alle de ting som ikke er lykkes i jeres liv. På den måde etableres grundlaget for og på den måde opretholdes energien til at være vedholdende som et Folkeråd der opnår succes.

Alt hvad jeg fortæller Jer er sandt. Det menneskelige potentiale ligger i at udvikle højere og højere bevidsthed. Jo højere bevidsthed jo større Retsikkerhed..

Alle ideer og tanker og ideologier og love skal altsammen en tur hen til Det Tredie Øje, ( Hvortil Gud downloader sin Hjerne ) og godkendes før de bliver vedtaget som retningslinjer for det gode, skønne og smukke og lykkelige liv som Gud ønsker at alle jordens mennesker gør sig til medskaber af.

Angst skaber sorg og lidelse, men uden sorg og lidelse, udvikles vi ikke som mennesker og vores kollektive bevidsthed udvikles ikke uden sorgen.
Sorgen åbner vores hjerte for endnu større Kærlighed og endnu større Lykke og åbner os for endnu større bevidsthed.
Den dag vi lærer at heale Sorg gennem forståelse og det at turde at føle sorgen, er den dag hvor vi opnår at leve længere eller evigt.
Derfor bad Gud os om at dræbe hans førstefødte barn ( Jesus ) så I kunne føle den store sorg og lidelse det medfører så Jeres hjerte ville åbne sig mere for en større kærlighed og en større bevidsthed. Jesus døde derfor ikke fordi vi havde gjort noget forkert. Jesus døde for at vi igennem sorgen kunne opleve en større form for kærlighed og føle os et med Gud.

Gud bad Jer ligeledes om at dræbe Shirins førstefødte Søn i symbolsk forstand så Shirins hjerte kunne åbne sig på vidt gab for Kærligheden og gøre det muligt for Gud gennem Shirins tredie øje gradvist at downloade sin Sandhed så Shirin kan opnå større bevidsthed. Der er brug for Shirin i Danmark. Ligesom der er brug for alle de der arbejder med personlig udvikling og Bevisthed. Bevidsthed er uendelig og det fineste ved Mennesket.

Uden Bevidsthed gennem det Tredie Øje findes ingen Retsikkerhed. Lad os som Folkeråd i fælleskab gøre al hvad der står i vores magt til at Justitia tager bindet for øjnene så hun kun dømmer ud fra Sandheden og det tredie øje, og på den måde skabe Retsikkerhed i det danske land.

At vide disse ting er at kende sig selv og med det følger et ansvar. Alle Folkerådets medlemmer bør kende dem selv og deres ansvar. Derfor denne skrivelse. Alle Folkerådets medlemmer bør kæmpe for højere bevidsthed som er grundlaget for et velfungerende Retssystem.

Kærlig Hilsen
Shirin Herbert Nielsen

Stifter og Leder af Folkerådet PCOTU

Jakob Mchangama: Politkerne har indskrænket grundlovens ideal

0:25

Jakob Mchangama: Politkerne har indskrænket grundlovens ideal

Løkke: Husk at elske Danmark

Søren Pape: Flere penge til militæret – ellers er Konservative ikke med i forsvarsaftale

Politiet: Smykkeloven er ubrugelig

OVERBLIK: Her holder politikerne grundlovstaler

Eyvind Vesselbo: Det er naivt

Lautrup: Gymnasiereform hælder nok mest mod de borgerlige

Utilfredshed med ny gymnasiereform: For meget fokus på karakterer

Partier er nået til enighed om gymnasiereform

Efter kritik svarede S-politikere i kor: Spørg Henrik Sass

SF: Socialdemokraterne er usolidariske

DF-ordfører går til angreb på Støjberg
af
Emil Rasmus Laursen
I dag er det grundlovsdag, men måske er der knap så meget at fejre, lyder det fra flere eksperter, der er bekymrede over den demokratiske udvikling.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) lagde ikke fingre imellem, da han på Folketingets talerstol i marts bebudede, at regeringen ville se på, hvordan man kunne komme problemet med såkaldte hadprædikanter til livs.

– Jeg vil ikke lægge mig ned for det første og det bedste fuldmægtige notat, hvor der står, at her er der en grundlovsudfordring.
SE OGSÅ
Aftale om hadprædikanter på plads: Her er alle stramningerne
Der blev sat fokus på problemet efter, at TV 2 ved hjælp af skjulte optagelser havde vist, hvordan visse imamer prædikede antidemokratiske værdier. I løbet af denne uge faldt en politisk aftale så på plads, som skal dæmme op for religiøse miljøer, der prædiker had og modarbejder demokratiske værdier.
Et punkterne i aftalen er at ”kriminalisere billigelse af strafbare handlinger som led i religiøs oplæring”, som kirkeminister Bertel Haarder udlagde det for pressen, efter aftalen var indgået. Altså et indgreb i ytringsfriheden.

Det bekymrer flere juridiske eksperter, herunder Jacob Mchangama, der er direktør for den juridiske tænketank Justitia.

– Jeg opfatter det mest som symbolske tiltag, som ikke vil have den ønskede effekt. Men det er problematisk, at man har valgt at gå ned ad en vej, hvor man begynder at begrænse ytringsfriheden. Og er man først gået ned ad den vej, så vil det alt andet lige også være lettere næste gang at lave indgreb i ytringsfriheden. Det er en bekymrende udvikling, synes jeg.

Tænketank: Ni love på kant med grundloven
Aftalen om hadprædikanter er dog langt fra et enkeltstående tilfælde, hvor politikerne er på kant med de grundlovssikrede frihedsrettigheder, mener Justitia.

Tænketanken har samlet en liste med ni love fra de seneste 15 år, som de finder problematiske:
Bekymringen over udviklingen deles af lektor i offentlig ret ved Roskilde Universitet Pernille Boye Koch, som også hæfter sig ved hele retorikken i forbindelse med de såkaldte imam-møder.

– Jeg synes, det er bekymrende, at politikerne omtaler grundloven som en begrænsning, der skal udfordres, og at politikerne lader til at opfatte grundloven som et irriterende og snærende bånd. Det er især bekymrende fordi, vi i Danmark ikke har en forfatningsdomstol, som vi eksempelvis ser det i Tyskland. Vi har ikke nogen instans, der kan sige til politikerne, at de går over stregen.

På vej mod et mere militant demokrati
Jens Elo Rytter, der er professor i forfatningsret ved Københavns Universitet, mener, at vi som samfund bevæger os væk fra det liberale demokrati, hvor alle holdninger kan debatteres, over til et mere militant demokrati, som det vi eksempelvis oplever i Tyskland, hvor man blandt andet har forbudt nazisme.

– Det handler om, hvad vi som samfund kan tåle. Kan vi tåle, at der er samfundsgrupper, som ikke går ind for demokratiet. Det har vi tidligere kunnet. Men nu ser vi, at pendulet peger hen imod et mere militant demokrati, hvor man vil straffe opfattelser, som vi som samfund ikke kan lide.
SE OGSÅ
63 kendte farer i blækhuset: Begræns ikke ytringsfriheden
Dele af imam-aftalen rejser ifølge Jens Elo Rytter nogle helt principielle problemstillinger.

– I et retssamfund som det danske er et af de grundlæggende principper, at reglerne gælder for alle. Men med den her aftale, hvor man blandt andet vil kriminalisere ytringer fra religiøse forkyndere, går man ind og regulerer specifikt på det religiøse område, så man rammer særlige religiøse grupper – altså muslimer.

Skredet over mod et mere militant demokrati opleves også af Pernille Boye Koch, og ifølge hende er det ikke uden problemer:

– Skiftet fra et liberalt demokrati hen imod et mere militant demokrati kan være problematisk. Det lægger op til nogle vage formuleringer, som kan skabe tvivl for borgerne. Som borger ved man ikke, hvad man må og ikke må. Det er paradoksalt, at man forsøger at beskytte demokratiet ved at bruge antidemokratiske metoder, såsom at begrænse forsamlingsfriheden, religionsfriheden og ytringsfriheden, lyder det fra Pernille Boye Koch.

Grundloven beskytter ikke ytringsfriheden særlig godt
Ifølge et notat fra Justitsministeriet, så giver grundloven ganske vide rammer for, at man kan kriminalisere ytringer, som denne aftale lægger op til. Og faktisk beskytter grundloven ikke ytringsfriheden særlig godt.
SE OGSÅ
TEST DIG SELV: Hvor meget ved du om grundloven?
– Det var lidt komisk under Muhammed-krisen, at man virkelig blæste beskyttelsen af ytringsheden gennem grundloven op. I virkeligheden er ytringsfriheden ikke særlig godt beskyttet i grundloven, lyder det fra Pernille Boye Koch.

Hun bakkes op af Jens Elo Rytter, der åbner op for, at det måske er på tide med diskussion af, om grundloven er tidssvarende, og for hvordan man straffer ytringer.

Ifølge Jacob Mchangama ligger en stor del af problemet i, at politikerne simpelthen ikke har den samme respekt for grundlovssikrede frihedsrettigheder længere.

– Man kan godt tale om, at man de seneste 10-15 år har set en tendens til, at de danske politikere har mindre respekt for grundlovens ideal om respekt for frihedsrettigheder. De fremhæver disse værdier som værende grundlæggende, men de gradbøjer dem selv. Der er nogle grundlæggende værdier, som er under pres.

Eksperter bekymrede for grundloven: Vi nærmer os militant demokrati

6:34

image

 

 

Erwin Neutzsky-Wulff
De store løgne
Frihed og demokrati er de to store løgne, der lader den herskende klasse bevare magten i landet og i verden

-Hvad kan vi gøre?- spørger kronikøren, Erwin Neutzsky-Wulff, og svarer selv: -Vi kan proppe deres kanoner og læsebøger ned i halsen på dem-. Billedet er fra præsentationen af demokratikanonen den 12. marts.
Rune Evensen
4. juni 2008Kommentarer (86)

I min skoletid, før tv og lommeregnere, hvor børnene endnu lærte at læse og regne, var der et fag, der ansås for omtrent lige så vigtigt, og det var historie. Det var lidt i slægt med religion – det vil sige kristendomsundervisning – idet det bibragte os den selvforståelse, intet samfund kan være foruden.

Skønt sådanne myter er allestedsnærværende, skifter de dog med tiden karakter. De udtrykker således altid den herskende klasses selvbevidsthed, idet de samtidig gør det klart for de beherskede, hvorfor de er det.

I lang tid kæmpede som bekendt adel og gejstlighed om overtaget, resulterende i to mere eller mindre separate mytologier.

Den første er den romantiske forestilling om en selvudslettende elite, der ene og alene lever for den i historien altid stumme proletar – han har jo ingen penge til at købe skjalde og historikere for.

Den anden er den om himmerigets nøgler, som en halvdød halvgud har betroet et dynasti af kirkefædre.

Ingen af disse holder imidlertid længere vand, eftersom de i mellemtiden er blevet erstattet af en tredje, den borgerlige, som er så usynlig for os som havet for en torsk.

At løfte sig selv ved håret
Ikke desto mindre kender vi den godt. Borgeren er naturligvis fortrinsvis købmanden eller kapitalisten, og kun sekundært samfundsborgeren i vid forstand, og skal man tro hans version af historien, lader han ikke ridderen noget efter i heroisme.

Hvor kirke og adel havde et jordegods, de efter forgodtbefindende kunne forlene, var han da også virkelig en selfmade man. Det er et centralt punkt i hans apoteose, evnen til at løfte sig selv ved håret.

I det feudale samfund er der ingen social mobilitet, alle passer deres læst. Borgerens stræben derimod går ud på at blive noget, han ikke er.

I denne evige antagonisme er alt og alle hans fjende, fra naturen til naboen, og han anser sig for at være fuldt i stand til at bedrage dem begge. Forrige tiders forestilling om verden som et lukket system med begrænsede ressourcer siger ham ingenting – jorden og daglejeren kan altid drives til at yde mere.

Der er derfor heller ingen grund til at dele det, der er, eftersom der altid er mere, hvor det kom fra. Dette hænger atter sammen med, at borgeren i bund og grund er en bonde, hvis stavnsbånd, den eksistentielle navlestreng, er bristet.

Og i modsætning til jægeren lider bonden af den vrangforestilling, at værdier opstår af arbejde. I det primitive samfund (som om noget kunne være mere primitivt end hans socialdarwinisme) ser han ikke en perfekt økologisk balance, han ser en brakmark.

Måske vil han senere blive gjort opmærksom på de mennesker, han har forarmet, men som altid har han svar på rede hånd. Er han rigere end naboen, er det, fordi han er flittigere.

Han stjæler ikke. Han skaber.

Ikke blot tror imidlertid tyv, hver mand stjæler, det er vigtigt for ham at pointere, at alle gør det. Han stjæler blot lidt hurtigere, og enhver moralsk indvending er således blot udtryk for misundelse.

I dette besynderlige troldspejl bliver den bestjålne proletar til dagdriveren, der vil have noget for ingenting. Borgerskabets religion er protestantismen.

Her har Gud ikke noget særligt talerør, men åbenbarer sin nåde ved at forrente de helliges formue. Men da religionen har det med at postulere sig selv som garant for en universel orden, der i den menneskelige sfære manifesterer sig som social retfærdighed, bliver den med tiden ubekvem og erstattes af udviklingen, som læseren sikkert vil nikke genkendende til.

‘Naturlig udvælgelse’
For eksempel er udviklingslande jo dem med brakmarker, hvis ressourcer vi altid er villige til at veksle til glasperler, en fair deal, kun fundamentalister og terrorister kan protestere imod. Udviklingen forstået som udtømmelsen af Jordens principielt uudtømmelige ressourcer er nemlig ikke bare historiens, men naturens lov.

‘Naturlig udvælgelse’ betyder i denne forbindelse, at hvis vi ikke kan stjæle, myrder vi. Det er ikke vanskeligt at se, hvordan vi kan nørkle en historie sammen ud fra sådanne overvejelser.

I bedste fald er religionen et overstået stade, i værste undergår den selv en udvikling. Den begynder som magi, forestillinger om menneskets symbiotiske forhold til den natur, der for os blot er ubehandlet tømmer.

Senere avancerer de fredede dyr og planter til mennesker i overstørrelse, og disse atter til en, der er beroligende fjern. Borgeren er dog ikke ganske blottet for romantiske forestillinger, som endvidere ikke er begrænset til verdens heltemodige opdagere og erobrere.

Som enhver, der har været til konfirmation eller vælgermøde, vil vide, er det først og sidst frihed, lighed og broderskab, der får hans næse til at løbe i vand. Lad os tage dem en for en.

Frihed er friheden til at stjæle under ansvar, det vil sige inden for lovens rammer. Denne lov er endvidere formuleret af borgerskabets herskende klasse og forbyder således fortrinsvis at stjæle tilbage.

Lighed er lighed med samfundsklasser, der traditionelt står over denne tredjestand, ikke med den, der står under, proletariatet. Eller sagt på en anden måde: Der bør ikke være andre sociale skel end indeståendet på de respektive bankkonti.

Broderskab – nåh ja. Det er naturligvis også her, vi skal søge motivet til den systematiske fordummelse gennem medierne.

Da borgerskabet er helt igennem filistrøst, blottet for dannelse og smag, skal alle være det. Det har vi så tv og Gyldendal til.

At se vores stats-, kultur- og undervisningsminister insistere på, at de kan læse, er naturligvis umiddelbart rørende. Det næste er den travesti på kultur, vi kender så godt – kanonerne bliver kørt i stilling, og vel at mærke med tryk på første stavelse.

Først får vi en arisk kulturkanon. Så kommer historiekanonen, der begynder med Ertebølle og fortsætter med en egyptisk drengekonge uden nogen som helst historisk betydning (men der var vist noget med faraonernes forbandelse).

Det er til at hulke af grin over, men det er en bitter latter. Vi ved nemlig af erfaring, hvor disse trosbekendelser fører hen.

Det næste er en demokratikanon og en troskabsed over for fædrelandet. Derpå følger den officielle tilsvining af andre racer og religioner som retfærdiggørelse af krige og forfølgelser – vi har trods alt allerede øvelsen i at trække persiennerne ned og lukke op for Vild med dans.

Er du dummere end en 10-årig? Ja, hvis du vil leve i fremtidens Danmark.

Vi er slagtesvin
At jøder er blevet erstattet af muslimer som dem, der vil overtage verden og påtvinge os deres middelalderlige skikke, gør naturligvis hele forskellen. Udskiftningen af ‘Føreren’ med ‘Demokratiet’ har en tilsvarende virkning.

Når denne guds navn nævnes, bliver selv venstrefløjen tavs. At det ligesom Gud ikke eksisterer, betyder naturligvis i den forbindelse mindre.

Ingen venter i fuldt alvor at se de rige være fattigere eller de fattige rigere efter et folketingsvalg. Det er ligesom i socialistiske lande, hvor man pligtskyldigt stemmer på en partifunktionær med en flot moustache.

Her i landet stemmer vi på pensionerede medlemmer af Robinson-ekspeditionen. Det er trods alt bedøvende ligegyldigt, hvem der sidder ved kassen, det er ham i baglokalet, der går hjem med omsætningen.

Det, vi dagligt lokkes og trues af skrabelodder og PET til at tro på, har intet med idealer eller menneskelighed at gøre, hvilket fremgår af, at almindelig sund fornuft i denne sammenhæng tager sig ud som den rene galimatias. Hvorfor får advokaten ikke det samme i løn som lokumsrenseren?

Er han et mere værdifuldt medlem af samfundet? Er det derfor, han smutter uden om ventelisterne på kræftoperationen?

Måske burde lokumsrenseren give ham sin ene nyre. Dem begge?

Frihed og Demokrati er de to store løgne, der lader den herskende klasse bevare magten i landet og i verden. En klasse, der tvinger en arbejdsløs familiefar til at gå fra hus og hjem og overfalder suveræne stater uden så meget som en undskyldning eller krigserklæring.

For disse mennesker er vi slagtesvin, og hvis du lytter, kan du høre latteren, når idioterne endnu en gang har købt den med menneskerettigheder og folkestyre. Men disse herrer er også bekymrede, for de genkender en bankerot, i dette tilfælde en hel civilisations betalingsstandsning.

Så bliver løftet om rød sodavand til truslen om eftersidning, så er det tæsk og salmevers! Hvad kan vi gøre?

Vi kan vise dem og deres lakajer, samarbejdsregeringen og lederskribenterne, vores foragt. Vi kan proppe deres kanoner og læsebøger ned i halsen på dem.

Der er nemlig en ting, selv verdens kraftigste højttaler ikke kan tage fra os, og det er ganske almindelig menneskelig anstændighed. Tænk, hvis den bredte sig!

Erwin Neutzsky-Wulff er forfatter til både skøn- og faglitterære værker

FOLKETINGSVALGHISTORIEMAGIMENNESKERETTIGHEDERMUSLIMERNATURTVKULTURERWIN NEUTZSKY-WULFFGYLDENDALPETDANMARK
DEL
TWEET
EMAIL
Forsiden lige nu

Kontanthjælpsmodtagere vil lide basale afsavn

ABONNEMENT

Udsigt til et grimt kompromis om Syrien

ABONNEMENT

’Folk er ved at miste troen på folkestyret’

Vis flere artikler

June Beltoft har anbefalet artiklen Anbefal artikel
Du skal være registreret bruger for at kommentere. Log ind eller opret bruger »

Per Thomsen
03. juni, 2008 – 21:56
Erwin Neutzsky-Wulff for President!
Teodora Hansenanbefalede denne kommentar
Anbefal kommentar

Steen Rasmussen
04. juni, 2008 – 12:53
Kronikken er skrevet i ”retfærdighedens og anstændighedens lys”, og det er svært at sige noget imod den, uden at indplacere sig under betegnelsen uanstændig og uretfærdig.
De herskende har altid været i stand til at retfærdiggøre deres egen magt og position. Det særlige, ved den situation som vor verden befinder sig i nu, er, at de sejrende ikke kun svinger sig selv op på bekostning af taberne og de fattige, men at de sejrende tenderer mod at underminere forudsætningerne for sin egen fortsatte succes, sådan som disse forudsætninger findes i form af menneskelige og umenneskelige ressourcer.
Jeg har det fromme håb, at man med indførelsen af indsigten, i de herskendes selvnegerende adfærd, kan få overmagten til at ændre sin adfærd, simpelt hen af egoistiske årsager. Hensynet til de svage, de fattige eller bare uheldige har alt for sjældent været udtryk for andet end de selvretfærdiges og ”anstændighedens” dække over naturen i den gældende orden. Der skal mere end almindelig anstændighed til for at ændre den trussel, som de sejrende udgør i forhold til sig selv og alt andet. Man må lære at se, at de gældende succeskriterier er selvnegerende.
http://www.arbejdsforskning.dk/pdf/art-31.pdf
Anbefal kommentar

Heinrich R. Jørgensen
04. juni, 2008 – 13:03
Steen Ole Rasmussen:
“Jeg har det fromme håb, at man med indførelsen af indsigten, i de herskendes selvnegerende adfærd, kan få overmagten til at ændre sin adfærd, simpelt hen af egoistiske årsager.”
Det er måske den mest realistiske betragtning. Desværre sker sådanne kursændringer ofte meget sent, ligesom der ofte ikke rykkes hårdt nok i roret, hvorved der uvægerligt styres mod en nye katastrofer længere ude ad tidsaksen.
Anbefal kommentar

Per Vadmand
04. juni, 2008 – 14:24
Fremragende kronik. Godt gået, Erwin!
Teodora Hansenanbefalede denne kommentar
Anbefal kommentar

Steen Rasmussen
04. juni, 2008 – 14:47
Intet er umuligt, og situationen har altid været en ny.
De ændringer, der er brug for, er ikke bare en ny kurs. Modernismen eller det moderne er i sine bestræbelser fokuseret på de værdier, som er udviklet i forlængelse af menneskehedens forsøg på at overleve (underlæggende succeskriterium).
Det nye er, at vi truer med at overleve vore egne forudsætninger, at mulighederne begrænser sig i takt med bestræbelserne på at realisere dem, at jordens ressourcer viser sig som begrænsede, at vi forarmes i bestræbelsen på at gøre os rige materielt og humant.
Før var de hvide dem der satte loven, retfærdigheden med deres magt. Det at en sort nu sikkert får magten i den nation, som står for selve ”udviklingen”, vil ikke være af afgørende betydning for udviklingens retning, eller ændre på, at evt. nye ”vindere” ikke bare overtager fuldstændigt samme rolle og funktion som magthavere altid har haft.
Succeskriterierne ville sandsynligvis også have været de samme med historiens tabere i vinderrollen. Det afgørende er kriterierne for sejr og succes, fordi det er dem der bestemmer retningen, udviklingen.
Der er behov for nye succeskriterier. At de sejrende lyver, laver historieforfalskning, kanoner ændrer ikke på, at andre i deres sted ville have gjort det samme, at andre, som tabte i spillet, ville have gjort det samme i rollen som vindere.
Det der er så hamrende idiotisk at være vidne til, er at det ikke burde være noget problem at overleve, at få succes, men at det truer med at blive det, fordi vi opfører os som om det var det, sort eller hvid, taber eller vinder, os eller de andre.
De selvnegerende succeskriterier skal erstattes af andre succeskriterier. At forlange anstændighed af dem der har vundet på de herskende vilkår, at de taler sandt, det er ikke nok. Det drejer sig om noget mere, noget upersonligt langt større. En højere nødvendighed, udemokratisk, umenneskelig og gudsforladt is kold nødvendighed, som overgår vore små kognitive systemers fatteevne!
Anbefal kommentar

Per Thomsen
04. juni, 2008 – 16:05
Aprpos store løgne, så er der her et passende citat af J. Goebbels, propagandaminister i Nazi-Tyskland:
“Hvis den løgn du fortæller er stor nok, og du bliver ved med at gentage den, så vil folk til sidst tro på den… sandheden er løgnens dødsfjende, og derved er sandheden også statens største fjende.”
Teodora Hansenanbefalede denne kommentar
Anbefal kommentar

Heinrich R. Jørgensen
04. juni, 2008 – 16:09
Enig, sulpicia romana.
Jeg afskyr paranoia og konspirationsteorier, men det er unægteligt vanskeligt at fornægte muligheden af det beskrevne mønster, hvis man er blot nogenlunde observant og reflekterende.
Jeg husker stadig den ubehagelige uro, første gang jeg stiftede bekendtskab med Kafkas “Processen” og Orwells “1984”. Ubehaget og indignationen vender ofte tilbage – denne gang som dansk virkelighed.
Anbefal kommentar

Jan Weis
04. juni, 2008 – 17:26
Helt enig,
… vi kan vise dem og deres lakajer, samarbejdsregeringen og lederskribenterne, vores foragt. Vi kan proppe deres kanoner og læsebøger ned i halsen på dem …
Ak ja, alle disse Leporelloer …
PS: Hvorfor betaler Skive Tekniske Skole ikke deres regninger …?
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 03:29
Var det ikke Fukuyama der sagde at demokratiets logiske udvikling vil ændre sig til den autoritære stat, som følge af den akkumulerende lovgivning vi bruger til at beskytte os.
Og er det forkert at man under nuværende regering især kan se fukuyamas perpektiv, da årssagssammenhæng synes at være erstattet af symptombehandling.
Eller er det moderne demokrati så krævende at vi ikke kan være vente på andet end her og nu løsninger.
Teodora Hansenanbefalede denne kommentar
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 04:18
Det er klasse det her!
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 05:44
Godt bidrag, Sulpicia.
Jeg frygter at magthaverne er i færd med at tage friheden fra os; de vil skabe et totalitært kontrolsamfund, som de vil kalde demokrati, og de der går imod vil blive forfulgt og straffet som fjender af demokratiet.
Norman Mailer blev engang spurgt, om man kunne forestille sig at der kunne komme fascisme i Amerika. ‘Ja’, svarede han, ‘blot ville man kalde det anti-fascisme.’
Kontrolsamfundet er allerede mere fintmasket end det var i DDR, mens propagandaen er hundrede gange mere raffineret og hundrede gange så effektiv. Ossier og andre kommunister, er langt mere skarpsindige hvad angår politik, idet de ikke er vokset op under samme massive og gennemgribende statspropaganda som man er her i det frie og demokratiske vesten. Hvor DDR var gammeltestamentelig i sin behandling af borgerne, har vi i Danmark anammet Jesu ord om, at vi ikke engang må TÆNKE på at synde.
Det er klasse det her!
Ja, det glemmer Wulf jo i sin opremsning af religioner: socialismen. Der er i dag to klasser i Danmark: dem, der lever af at sælge arbejdskraft og dem, der lever af at købe den. Førstnævnte betaler 50% i skat, sidstnævnte 25%, hvis de altså overhovedet betaler skat. Så er der en parasitklasse af trusties, akademikere, journalister, politikere og andre sykofanter, som formedelst en ekstra ration brød påtager sig at holde det totalitære apparat velsmurt.
Mærsk, f.eks. betaler fem procent i skat. Jeg havde engang en chef der var fra Nordjylland og han fortalte at i hans hjemsogn betalte storbonden omkring 30% i skat, og en dag kom der en ligningsmand forbi. Adspurgt om, hvorfor han betalte 30% i skat, svarede bonden at det var fordi han var lokalpatriot: han mente at skat var en god ting. Tingene gik ned ad bakke derfra, og bonden fik tilsendt nogle girokort. Derefter hyrede han en revisor, og de næste ti år betalte han ikke skat. Jeg er temmelig sikker på at Mærsk betaler de fem procent af samme grund: patriotisk storsind.
Henrich:
Konspiration er bare et skældsord man påklistrer ikke-statssanktionerede samfundsteorier. Det er jo ligeså meget konspiration at forestille sig at en nyresvækket skægabe truer hele verden fra en bjerghule i Afghanistan, som det er at forestille sig at 9/11 var en disciplinerende foranstaltning fra vore Kære Lederes side. Sidstnævnte teori hænger i det mindste sammen på det logiske plan, mens førstnævnte er ren James Bond, en fornærmelse mod tænkende mennesker.
Teodora Hansenanbefalede denne kommentar
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 06:07
Jeg kan ikke huske ophavsmanden, men jeg hørte engang nogen hævde, at Sovjet havde været en god ting i den forstand at det præsenterede et modbillede til det kapitalistiske samfund, som gjorde at magthaverne ikke pressede citronen alt for hårdt, men sørgede for at de indsatte i Camp Democracy engang imellem fik en gårdtur.
Nu er der ikke noget modbillede længere, og man behøver derfor ikke ofre læbestift på grisen. Modkulturer er dobbelt plus ugodt og gårdturen er inddraget til fordel for massemedicinering og mere arbejde.
Theis Krarup HansenTeodora Hansenanbefalede denne kommentar
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 06:18
En af de grimme hemmeligheder om fascisme er at det virker. Det er derfor, at Mussolini blev hyldet af den frie verdens ledere som en mellemting mellem Richelieu og Jesus. Det var således ikke kun raketvidenskabsfolk og atomfysikere, de Allierede ragede til sig efter krigen, det var en hel samfundsmodel.
Og Hell, konspirationsteoretiker eller ej, man må konstatere at fascisme rent faktisk virker. Det er en stor cadeau til fascismen, at vi er ude af stand til at se, hvad der stirrer os lige ind i ansigtet: vi lever i Det trejde Rige, blot taler vi engelsk og ikke tysk. Og det er ikke noget tilfælde eller en historisk nødvendighed, det er et bevidst policy-valg.
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 06:35
God morgen, Alfons.
Lige en anekdote mere; den er godt nok fra halvfjerdserne eller starten af firserne, hvor jeg kendte en mand, der arbejde i et ligningskontor i en provinsby. Han fortalte, at de kun lignede de selvangivelser de kunne forstå, dvs. at virksomheder blev ikke lignet.
Og een mere: Kan I huske Michael Clan? Chefen for bagmandspolitiet? Han blev snuppet i underslæb eller skattefusk eller insiderhandel eller sådan noget. Sandsynligvis den ENESTE sag bagmandspolitiet nogensinde har bragt til domfældelse. Dette skal ses i det perspektiv, at Københavns Politi bruger en tredjedel af deres ressourcer på at jage hash-handlere. (læs: rydde Christiania, så føromtalte Hr. Møllers mausolæum ikke har en flok hippier boende i baghaven og så spekulanter kan få fingre i, hvad der uden diskussion er det smukkeste og mest idylliske sted i København.)
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 07:01
Haha! Stakkels slavesjæl! Jeg arbejder for det offentlige og har som følge deraf gårdtur i dag!
God arbejdslyst!
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 07:55
Falder I virkelig på halen for denne omgang ordgejl??
Savner I en Messias, der taler om proletarens kamp mod kapitalismen?
I bliver fandme snydt så vandet driver.
Med venlig hilsen
Lennart
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 08:10
Socialismen har måske ikke løsningen, men den er forbandet god til at udpege problemet.
(Hehe… Een post mere, så er jeg enerådende på listen over seneste kommentarer)
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 08:48
Imponerende, at kun lennart Kampmann har en sur bemærkning til denne åbenbare opfordring til revolution. Der må være grøde i samfundet, trods alt.
Anbefal kommentar

Heinrich R. Jørgensen
05. juni, 2008 – 09:15
Erik B.:
“Sidstnævnte teori hænger i det mindste sammen på det logiske plan, mens førstnævnte er ren James Bond, en fornærmelse mod tænkende mennesker.”
Ganske enig. Problemet er, hvad man skal tro i al den forvirring. Alle aktører på banen siger til tider noget de mener er korrekt, de fleste fortæller sikkert noget de ved er usant, til andre tider ævler de, og en stor del af tiden hvor de har nogenlunde tjek på hvad de vil sige, er det spin der lukkes ud.
Løsningen er vel, at stole på uafhængige, seriøse medier, uafhængige forskningsinstitutioner og anerkendte værker. Hvis man i det mindste er villige til at acceptere præmis’en om, at sådanne findes, naturligvis.
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 09:22
Du nåede det ikke, Tummelumsen skulle selvfølgelig spænde ben, den gamle stivstikker!
Måtte han brænde i helvede i ti milliarder år! Jeg er ikke abonnnent, så jeg havde ikke mulighed for at korrigere. Dybt usportsligt, hvis du spørger mig.
Heinrich:
Det er jeg ikke villig til at acceptere. Der findes ikke definintioner på ‘uafhængigt’, ’seriøst’ og ‘anerkendt’. Der er kun det solipsistiske ultimatum at forlade sig på.
(Tort, siger spamkoden. Nogen forslag?)
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 09:26
Så verden er ufri og når alle kapitalisterne har fået skåret halsen over vil vi være fri og lige, og uden løgn?
I kan da seriøst ikke labbe det her i jer og bede om mere?
Og så på grundlovsdag, for crying out loud!
med venlig hilsen
Lennart
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 09:34
Lennart, jeg kan jo kun snakke for mig selv, men bare fordi Marx kritiserer kapitalismen, betyder det ikke at Utopia nås ved at skære halsen over på folk. Det er halvtredsertænkning.
Personligt har jeg det enormt dårligt med den danske model: jeg æder italiensk skinke og fransk ost, jeg rejser verden rundt og hvis jeg virkelig havde lyst, kunne jeg såmænd bade i champagne. Og jeg er teknisk set ufaglært. Hvor fanden skal revolutionen så komme fra?
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 09:41
@ Erik B.
Jeg vælger naturligvis mine ord med omhu, og er glad for reaktionen.
Jeg fatter bare ikke de der hænger fast i Marxismen og ikke kan se hvilken grad af frihed vores samfund rummer. Men det er vist den der med glas der er hhv. halvt fulde eller halvt tomme.
Jeg tror ikke på at der kommer nogen revolution fra arbejderklassen.
med venlig hilsen
Lennart
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 09:46
Er det venstrefløjens sundhedsfacisme i fabler om ?
Når venstrefløjen nævnes, så dannes der straks et billede af en flok kvinder, der ævler over urteteen og gulerodskagen, og som i deres selvfedhed er i færd med at løse deres private ægteskabelige problemer via lovgivning.
Venstrefløjen er blevet Emma Gad en værdig modstander.
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 10:01
Jeg fatter bare ikke de der hænger fast i Marxismen og ikke kan se hvilken grad af frihed vores samfund rummer. Men det er vist den der med glas der er hhv. halvt fulde eller halvt tomme.
Spot on! Som sagt er det største problem ved det kapitalistiske slavesamfund, at slaverne har det for godt. Men det betyder ikke, at de ikke er slaver. Det er bare svært at pege på alternativet.
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 10:16
I mit tidligere indlæg skulle der naturligvis have stået, at venstrefløjen er blevet Emma Gad en værdig konkurrent. Venstrefløjen sætte yderligere trumf på ved, modsat Emma Gad, at sætte lovgivning bag.
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 10:42
Under darwinistisk ateisme er lighed det samme som degeneration. I vores del af verden degenererer befolkningen lynhurtigt (penicillin erstatter børnedødelighed) – udviklingen af Nietzches overmenneske kører nærmest baglæns (ifgl. den upolulære hr. Nyborg falder befolkningens intelligens så hurtigt, at vi passerer chimpansestadet om få 100 år).
Intelligens er synonymt med ondskab og egoisme. Vi kender ordet “tossegod” – har man nogensinde hørt et ord som “tosseond” ?
Helten er den geniale forbryder. Vi ser op til folk som Riskjær og Thorsen (burtset fra at de var dumme nok til at blive snuppet).
Som Hitler forklarer i Mein Kampf: Vi må aldrig give efter for trangen til barmhjertighed og blødsødenhed. Evolutionen er nådesløs – kun den konstante og hårde kamp, hvor kun de færreste opnår at sætte afkom i verden, kan dæmme op for degeneration i form af både legemligt og åndeligt henfald.
Hvis ateismens fortalere har ret, vil vores del af verden bukke under for degeneration (forekomsten af misdannelser ved nyfødte børn er 15-doblet på under 2 generationer – kræfthyppigheden vokser med 3-4% om året)
Imens udvikler darwinismen i den 3-die verden (hvis ubarmhjertige miljø vi selv ironisk nok er med til at opretholde) regulære “ubermenchen” som før eller tager magten fra de protese-opretholdte rester der måtte blive tilbage af vor civilisation.
Heil Nietzche !
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 10:57
Erwin er genial, basta!
Anbefal kommentar

Heinrich R. Jørgensen
05. juni, 2008 – 11:18
Erik B.:
“Det er jeg ikke villig til at acceptere. Der findes ikke definintioner på ‘uafhængigt’, ’seriøst’ og ‘anerkendt’. Der er kun det solipsistiske ultimatum at forlade sig på.”
Næh, i princippet tror jeg heller ikke på “sandhedskilder”. Men hvis jeg skal udvide min horisont nogenlunde hurtigt, er jeg nødt til at lære af andres erfaringer. Så hvad er bedre end at have færrest forbehold overfor de kilder, der har vist sig mest korrekte hidtil, og som i øvrigt bevidst stiller sig i en sårbar situation, ved at give andre mulighed for at påpege evt. nonsens?
Anbefal kommentar

Heinrich R. Jørgensen
05. juni, 2008 – 11:22
Nå, nu ved vi da, hvornår tråde bliver så utilstedelige, at de bliver lukket 😉
Tråden om “Selvmordsbomben” sluttede med:
Erik B:
For du mener vel ikke, at danske aviser skal redigeres fra nogle huler i tora bora bjergene?
Det kan vel kun være et fremskridt.
Anbefal kommentar

Heinrich R. Jørgensen
05. juni, 2008 – 11:28
Erik B.,
I tråden “Selvmordsbomben”, der nu er blevet spærret, efterlyste du et svar, som bringes her i stedet.
Jeg har bestemt seriøse tvivl om “Al Qaeda” reelt er en islamistisk undergrundshær, der forsøger at varetage et religiøst påbud om at udbrede deres tro til hele verden. Er det én gruppe? Hvorfor ser vi ikke høvdingene til te hos nogen vi kender til, og kan tage alvorligt? Når nogen siger, at Al Qaeda står bag, hvad betyder det så – er det Al Qaedas pressetjeneste og talsmand, der stod frem?
Al Qaeda kan være den ægte vare. Det kan være bedrag og manipulation. Men hele setup’et stikker fælt, uanset hvad. Jeg kender ikke svaret, men tvivler på alt hvad jeg hører, uanset om afsenderne er USA’s eller DK’s regeringer, mærkelige websites eller noget syttende.
En ting er jeg dog sikker på, og det er, at både USA’s og DK’s politiske elite i ekstrem grad påvirker folk, til villigt at opgive deres frihed, inklusive friheden til at tænke selv.
Jeg er næsten sikker på, at der er et sigte, der peger på, at befolkningen skal være statens lydige slaver – dette sigte er meget udtalt i USA, muligvis pga. en intention om at opnås verdensherredømme, eller i det mindste opnå kontrol med nogle flere oliekilder o.a. ressourcer.
Og pga. Anders, den følgagtige og ryggesløse lakaj som han er, mener nogen åbenbart, at den danske befolkning skal manipuleres til at være nogle angstdrevne opportunismezombier, der gladeligt råber med på enhver hadefuld ytring, og med applaus bifalder hver gang staten mindsker friheden og øger statens beføjelser.
Meget i det ovenstående kan jeg observere selv. Hvordan Al Qaeda og Osama bin Laden bruges, kan jeg også observere. Men sandheden om Osama og hans uvenskabsforening kender jeg ikke.
Det var vistnok CIA (ad omveje) der i sin tid financierede filmatiseringen af George Orwells “Animal Farm”. Det blev til en tegnefilm. Jeg kan godt have nogle hemmelige agenter mistænkt for at forsøge sig med et endnu større kunstnerisk udfordring, nemlig Orwells “1984”. Og denne gang som totalteater 😉
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 12:20
Tak Erwin Neutzsky-Wulff. Puh-ha, så er det da ikke helt galt fat i Danmark.
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 12:31
Heinrich R
Al-Qaida er islam, og islam er al-Qaida
Al-Qaida er repræsenterende det politiske islams væbnede del. Hvorved dets aktiviteter er direkte udspringende af islams dybeste fortolkning af Gud. Al-Qaida er således repræsenterende den egentlige kerneforståelse, som danner grundlaget for muslimernes forskellige fortolkninger af Guds vilje. De religiøse muslimer i almindelighed forstår derfor godt, om end i varierende grad, islams politiske og væbnede del, såvel som både den væbnede, som den politiske del af islam forstå det religiøse islam.
Således er islams politiske og væbnede del tæt forbundet med islam i almindelighed, og med kerneforståelsen af islam i særdeleshed.
Al-Qaida deler således forståelsesfællesskab med noget i stil med 1,4 mia. muslimer, om end ikke de alle er rettolkende kerneforståelsen af islam på hel samme måde. Når man i Vesten tale om nogle ”håndfulde” islamister, så må det i sandheden være store hænder, der er tale om.
[farve:blue] Tysk muslim rapport udløser bekymring
http://www.berlingske.dk/article/20071221/verden/712210017/
(uddrag)
Ifølge rapporten mener næsten 40 pct. af de adspurgte muslimer, at »fysisk vold som reaktion på Vestens trussel mod islam« er i orden. Her kommer det an på, hvad der opfattes som trussel, og hvilke forhold »Vesten« gøres ansvarlig for, hedder det.
Det bekræftes også, at det langtfra kun er dårligt uddannede og underprivilegerede muslimer, som føler sig tiltrukket af fundamentalisme. Seks-otte pct. af adspurgte muslimske studerende er skeptiske over for demokratiet og går ind for shariaen, eller islamisk ret.
Eksperter og politikere modtager rapporten med bekymring og mener, at den er troværdig.
Der bor flere end tre mio. mennesker med muslimsk baggrund i nabolandet heraf 1,8 mio., hvis familie oprindelig stammer fra Tyrkiet. Det betyder, at omkring 180.000 muslimer i Tyskland er villige til at bruge vold, hvis undersøgelsen er realistisk. [/farve]
Reelt er tallet meget større, idet muslimer typisk undertrykker deres reelle ståsted, for i stedet konsekvent at fremhæver den religiøse del af islam, som er fredsommelig, næstekærlig og retfærdig. Man skal dog være opmærksom på, at det islam, som den religiøse del er fremhævende i det væsentligste forudsætter en egentlig Khilafah Rashidah, en islamisk stat, hvor alene Guds vilje efterleves i overensstemmelse med sharia-lovene.
Man kan derfor ikke sammenligne islam i almindelighed, og da slet ikke den fundamentalistiske islamisme i særdeleshed, med kendte menneskeskabte ideologier, som for eksempel nazisme, socialisme eller diktatoriske stater. Grundlaget for islam er nemlig her i stor overensstemmelse med en dyb forståelse af naturens lovmæssigheder. Hvilket på ingen måde er kendetegnende de politiske ideologier. Der ikke sjældent er udspringende at en reel psykisk syg tilstand hos ideologiens ophav.
Bjørn Holmskjold
Link til beskrivelsen af Guds vilje
http://flix.dk/modules.php?name=News&file=article&sid=4717
Islamismen er verdens redning
http://flix.dk/modules.php?name=News&file=article&sid=4791
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 13:06
Al Qaida vil angribe Danmark igen og igen
http://jp.dk/udland/article1361359.ece?page=2
Det bliver en varm sommer……! Måske den rekord-varmeste i Danmarks historien?
Måske er det væsentligste ikke at debattere islam, for der er der ikke så meget at diskutere. Således forsvinder tyngdeloven jo ikke, om man så ikke diskuterede andet. Måske skulle vi i stedet debattere os selv godt og grundigt. For kun derved opdager vi, hvorfor islam ikke er til diskussion….!
Dette selverkendende princip fra den psykologiske verden kan derfor meget anbefales. Om end det kan være svært at holde fokus med bomberne eksploderende snart det ene sted og snart det andet.
Men prøv alligevel!
Bjørn Holmskjold
Anbefal kommentar

Per Thomsen
05. juni, 2008 – 13:19
Du kalder din krigliderlighed for realisme Hr. kampmand, men det er vel mest af alt en strid om ord. Måske kan vi blive enige om Gung Ho?
Anbefal kommentar

Heinrich R. Jørgensen
05. juni, 2008 – 13:28
Tak, Bjørn Holmskjold.
Jeg er nu ikke i tvivl om Al Qaedas dagsorden, ellers deres teologiske grundlag for samme.
Mit indlæg gik mest på en debat jeg havde med Erik B. om, hvorvidt der kan stoles på det, hver gang nogen påstår, at Al Qaeda står bag det ene eller det andet, hvad det mener og udtaler, osv. Og Erik B. ville gerne vide, om jeg anså Al Qaeda for rent og purt opspind, opfundet af totalitære bedragere der ville narre os alle til at afskrive alle vores rettigheder, til gengæld for at de ville bekæmpe den imaginære fjende de havde skabt. Eller med andre ord, om jeg ville erklære mig som paranoid og konspirationsfantast. Tror jeg nok…
Min konklusion er vist, at Al Qaeda findes, med misbruges af andre til at sætte andre ubehagelige dagsordener.
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 13:40
I’m glad that my weak words
Have struck but thus much show of force from Brutus.
William Shakespeare: Julius Caesar
Steen Ole Rasmussen:
Jeg deler dit håb om besindelse hos den herskende klasse, men desværre er der ikke meget, der tyder på noget sådant, hverken aktuelt eller historisk. Det franske kongehus trak på skuldrene med et ”Efter os syndfloden”, og den preussiske totalitærstat var af den overbevisning, at ”mod demokrater hjælper kun soldater”.
Det er desværre ikke blevet et mindre påtrængende behov for magthaverne i massekommunikationens tidsalder at retfærdiggøre deres klassekamp, og her er det Hitlers taktik, der lægges til grund, som han skriver i sit hovedværk: ”positivt eller negativt, kærlighed eller had, ret eller uret, sandhed eller løgn, aldrig halvt eller delvist”. Jævnfør Bush: ”Alle nationer har en beslutning at træffe.
Enten er I med os, eller også er I med terroristerne.” Ifølge Hitlers strategi kan man aldrig indrømme modstanderne andre motiver end den rene og uforfalskede ondskab, og dermed har man på samme tid kastet et nådigt slør hen over årsagerne til konflikten og umuliggjort anden løsning end modstanderens fuldstændige tilintetgørelse.
Virkelig farligt bliver det, når man i sin rørstrømske magtbrynde selv begynder at tro på, at man fører menneskehedens sag imod mennesker, der ”hader frihed” (hvilket i min ungdom betød socialister, men nu mest går på dem, der vil befri deres besatte lande). Hertil kommer, at vores nærmest eksklusivt økonomisk baserede verdensopfattelse er endnu mere sårbar over for kætteri end religionen, eftersom pengenes værd netop bestemmes af tilliden til dem og den statsmagt, der udsteder disse i sidste ende uindløselige gældsbeviser.
Man sælger ikke en tandpasta ved at indrømme, at salget går dårligt. Så den officielle erkendelse af, at det liberalistiske eksperiment er mislykkedes med katastrofale konsekvenser globalt set, kommer du nok til at vente længe på.
Vi vil vel helst alle sammen tro på, at vi kan redde verden ved affaldssortering, men i sidste ende henleder det naturligvis tanken på barnet, der ønsker sig verdensfred til jul. Jeg ser nok heller ikke så meget den genopstandne JFK (hvis det nu er noget at håbe på) i Demokraternes præsidentkandidat som en etnisk korrekt Ken-dukke.
Erik B. & andre:
Jeg ved nu ikke, om jeg glemmer noget, men det er min erfaring, at man ofte læser hen over det, der er anderledes formuleret. For mig at se, er det imidlertid netop de genkendelige synspunkter, der forvandler debatten til en udveksling af trosbekendelser.
Når nogen taler om ”de kristne grundværdier”, ved vi ligesom, hvor vi har ham, og det samme gælder i grunden ”merværdi”. Dagbladet Arbejderen plejer at være flinke til at optage mine indlæg, men de synes vist, jeg er en underlig fisk.
Det er sjovt med de røde faner (min bedstefader malede et par af dem tilbage i det nittende århundrede) men somme tider spekulerer jeg på, hvad de muskuløse, ariske arbejdere egentlig har at gøre med indehaveren af den lokale døgnkiosk og hans syv børn, eller for den sags skyld den ganske almindelige ”dansker”, hvis hus banken er ved at tage, fordi han er blevet arbejdsløs. Nej, han er nok ikke særlig klassebevidst, men det kunne jo skyldes, at man fortæller ham om muslimer under sengen ind imellem Vild med dans og Robinson-ekspeditionen.
For mig at se, er det ham, man skal have fat i, og hvorfor gør man så ikke det? Der er tv-kanaler for havearbejde, det må sgu da være muligt at skillinge sammen til sådan en, og vel at mærke en, den arbejdende befolkning kan identificere sig med, og som ikke blot kan affærdiges som hashhoveder og munkemarxister.
Hvor pæne hårdtarbejdende mennesker kan fortælle deres historie – nåh nej, folk gider ikke se Reality – et aldrig endende optog af sandhedsvidner, der gør det klart, at helt så ufatteligt godt går det altså ikke i Danmark. Med tiden kunne så indvandrerne og de hjemløse komplettere billedet.
Måse gider de ikke lytte til os, hvis socialhjælp hedder ”arbejdslegater” og udredes af Kunstfonden, men de har nu altid villet lytte til hinanden. Hvad alternativet, der kan peges på, er, har jeg faktisk også et bud på.
Det er en tilværelse uden den frygt, der æder sjæle op, og som det nuværende samfund er bygget på. Frygten for kollegaen, der måske er ude efter ens job, og for at chefen skal tro, man ikke er engageret, fordi salg af køleskabe ikke er hele ens liv.
Det, der kendetegner den moderne slave, er ikke, at han er proletar, men at han frygter proletarisering. Den identifikation og solidaritet med proletariatet, den marxistiske befrielsesteologi sætter sin lid til, kan den med andre ord komme til at vente længe på.
Hvad vi må fortælle ham, er, at mad og bolig er menneskerettigheder, ikke en luns kød, han behøver at bruge hele sit liv på at fravriste naboen. Og ja, der er råd til det i et samfund, der ikke er ramt af hungersnød.
Selv i en redningsbåd fordeler officererne rationerne ligeligt, med skyldig hensyntagen til de mest svækkede overlevende. Kunne man forestille sig en kaptajn, der lod passagerne slås om dem?
Eller at nogen ville acceptere et krav fra ham eller nogen anden om tidobbelt ration? Men det er netop sådan, vores samfund fungerer!
Folk er ikke dumme, de er bange. De tror, at hvis deres ejere bliver nødt til at aflevere deres Rolex, mister de også selv Bedstefars kukur, for det har man fortalt dem.
Men de er også vrede. Tør I fokusere den vrede?
Skal Venstrefløjen fortsat være en flok hobbyklubber af marxister, bøsser og veganere, eller kan den undertrykkelse, vi udsættes for, virke samlende i stedet for splittende? Og vil vi have ham i sofaen med, som vi så gerne morer os over, men som vi nok er nødt til at indbyde til festen, hvis den ikke skal være et bønnemøde?
Selvfølgelig er det da nemmere og på kort sigt sikrere at nøjes med at diskutere Besættelsen på det lokale værtshus og vente på Befrielsen – men sæt, den nu ikke kommer? Glædelig Grundlovsdag!
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 13:54
Erik
Jeg havde i formiddags skrevet et langt og svar til dig i tråden “selvmordsbomden”, men var så dum ikke at kopiere det inden det blev spist af informations schrödingermaskine.
Og nu gider jeg helt ærligt ikke gentage det. Tag jer sammen inf.
Men et kort resumé (som vel også passer i denne tråd) er, at den åbne, synlige politik godt nok tit er hyklerisk, men at den ikke derfor er helt uden betydning. Altså, at du ikke kan reducere verdenspolitiken til et rendyrket skjult magtspil, men at der også er andre kræfter som har betydning. Herunder den slags diffuse ting som almindelige menneskers visioner og deres omsættelse i politik.
Du kan sikkert selv digte videre derfra.
Anbefal kommentar

Heinrich R. Jørgensen
05. juni, 2008 – 14:48
I det mindste er de allerede postede indlæg i de nyligt lukkede tråde stadig tilgængelige. Tidligere var det væk. Det er trods alt en forbedring – i det mindste i de tilfælde, hvor der forgik en reel debat om noget væsentligt…
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 14:51
Han er nu sjov ham ENW. Måske han er den sidste 68´er der ikke er endt som islamofob. Det kan næsten ikke passe. Kunne han mon ikke rumme bare en lille smule islamofibi, sådan så han bedre passer ind i det skingre kor sammen med alle de andre?
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 15:33
Når sandt skal siges, er jeg ikke så vild med religioner og ideologier, der opererer med ”gode” og ”onde”. Men de muslimer, jeg har mødt, ville faktisk allerhelst bare være i fred. Og det er da en taktik, man, så vidt jeg ved, aldrig har forsøgt sig med!
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 15:54
Dér, Erwin Neutzsky-Wulff, ramte du endnu engang hovedet på sømmet, for det er jo problemet: at man blander sig i, hvordan andre vælger og ønsker at leve indenfor samfundets rammer.
Det er desværre blevet meget udtalt i de sidste 10-15 år, og i denne binding fremfor dens ligeså mulige alternativ: frisættelsen, kan man finde årsagen til langt det meste af det brok, vi hører. Årsagen til den angst, du påpeger, er jo i høj grad manglen på nysgerrighed og fantasi i forhold til andre mennesker; i stedet skal vi finde os i en sammenbundtning med etiketten “vi danskere”, hvad jeg ærlig talt gerne vil bede mig fritaget for.
Skal jeg være grov betyder “vi danskere” jo ikke andet end mindste fællesnævner.
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 18:12
Hvad der er mere uhyggeligt er, at folk et eller andet sted godt er klar over, at de bliver manipuleret intellektuelt, de er bare ligeglade eller opgivende.
Jeg har samme oplevelse med mine ikke-vestlige venner som du har med din ukrainske: danskere er politisk set uendeligt naive og uvidende.
Anbefal kommentar

Per Vadmand
05. juni, 2008 – 18:21
Kære Erwin. Da vi mødtes engang for mange år siden, husker jeg, at jeg fandt dig ret utålelig og selvhævdende, og jeg var heller ikke vild med dig i “Faklen”-perioden, men i de sidste par år må jeg indrømme, at jeg synes, du står for nogle af de mest begavede og nuancerede – og humoristiske – indslag i debatten!
Gad vide, hvem af os der har forandret sig? 😉
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 18:22
Eet af de indlæg som kreperer mig mest at jeg fik slettet, var i en tråd om våben. Jeg skrev at jeg ville ønske at jeg kunne gå ned i baghaven og grave en kalashnikov og tredive magasiner op, hvis tingene en dag skulle gå alvorligt i kage, sådan som det efterhånden tegner til.
Dette er en fuldkommen fremmed tankegang for danskere, der ideligt mener at politiet er en slags spejderkorps der skal beskytte borgeren mod overgreb og hjælpe ællinger over gaden. Vi overladet det til – man tager sig til hovedet – Leviathan at sikre ens liv og velfærd. Referencer til automatvåben bliver per rygmarvsrefleks anset som kriminelt, men den dag barbarerne står foran portene, nytter det næppe at ringe 112.
Ikke fordi jeg har en baghave, men alligevel…
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 18:35
Heinrich:
Jeg er ikke lige i storform i dag, så seriøse svar er udsat til i morgen.
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 18:50
Pissetræls når nogen ikke kan lade ens navn være i fred
Dette indlæg er ikke mit:
“lennart Kampmann
5. juni, 2008 #
Lad os fortsætte debatten på andet net;
http://shor.ter.dk/819896532”
med venlig hilsen
Lennart
Selv om jeg er uening med mange af Per Vadmands politiske synspunkter, så er jeg 100% enig i at anonyme inputtere er nogle vatpikke, og at man skal lade mit navn være i fred.
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 18:51
uening = uenig
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 19:07
Kære Per!
Jeg er ganske utvivlsomt stadig både utålelig og selvhævdende. Det er vist en erhvervsrisiko i vores branche, ellers er det nemlig svært at komme ud over rampen.
Så det er nok dig, der har forandret dig! Måske har du opdaget, at man godt kan være en gammel krukke med en del ikke altid lige begavede fans, og alligevel have noget at sige.
Alt Godt,
Erwin
Anbefal kommentar

Anonym
05. juni, 2008 – 19:32
Sulpicia:
Jeg er stor Trudeau-fan, men hvor fanden skal jeg flytte hen? Grib Skov? Ikke fordi det er en løsning på noget som helst at gå Walden-vejen. Jeg er stor tilænger af civilisationen, men det, jeg godt kunne tænke mig var, at hvis tingene gik op i en spids, at jeg kunne gå ind til naboen og underboen og at vi i god forståelse og som gode, fredelige og civiliserede mennesker kunne arrangere en væbnet milits, der sikrede os mod statslige og andre overgreb. Det er i ens eget nabolag at friheden begynder og slutter.
Jeg kunne godt undvære København, hvis det ikke var for mit job, men selv om jeg flyttede til Almindingen, villle jeg jo ikk ehave lov til at forsvare min eget liv, familie og ejendom med væbnet magt. Magt er Leviathans prærogativ.
Dfen moderne politistat har nul huller. ‘Sound sleepers’ kaldte Trudeau det moderne menneske, med den krølle at ’sleeper’ også betyder jernbanesvelle på engelsk. Vi er mursten i statsbygningen, ikke rigtige mennesker.
Anbefal kommentar
Sider
1næste ›
Læs avisen

Du kan læse Information, lige som du vil. På din mobil, tablet eller computer — og helt ude i skoven.

Start her ›
Køb avisen

Information er det forum, hvor landets bedste hoveder diskuterer de mest presserende emner

Få et godt tilbud ›
Følg avisen

Facebook
Twitter
RSS
Om Information

Redaktion
Abonnement
Abonnementsbetingelser
Kontakt Information

Hosted hos Solido

Ansvarshavende chefredaktør: Christian Jensen | Dagbladet Information, Store Kongensgade 40C, 1264 København. Telefon: 3369 6000 | CVR: 63058416
Privatlivspolitik | Cookies | Jobs | iBureauet | Vores butik| Informations Forlag | Informations Venner | Skriv til os | Annoncer på information.dk

OKInformation.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere

 

image

9 thoughts on “Hvordan Skabes Retsikkerhed og Demokrati?

 1. Hvad er “Systemet”.
  Hvad er systemet i forhold til Retsikkerheden? Er systemet ondt? Hvad er systemet i forhold til det guddommelige princip; Du må ikke slå ihjeld? Hvordan sikres Retsikkerheden?
  Hvordan opnår Folkerådet succes?

  Retsystemet bruger som sit symbol Justitia, retfærdigheds Gudinden, som med bind for øjnene står med 2 vægtskåle og vejer argumenterne for og imod en dom. Problemet her i det Danske Land og Globalt set er at Justitia, Retfærdigheds Gudinden, har taget bindet fra sine øjne, så hun ikke dømmer ud fra det tredie øje, som forbinder hende med Sandheden og Guds Love. Justitia favoriserer i stedet de folk hun kender og derfor er systemet gået hen og blevet korrupt. Den dømmende kraft skal have bind for øjnene, hvis vi vil have Retsikkerheden tilbage. Det vil i praksis sige, at den dømmende kraft skal foregå gennem Gud og det tredie øje. Dommerpanelet må ikke favorisere og handle ud fra personlige relationer, de må ikke dække over hinanden, de må ikke lade udefrakommende agendaer som modarbejder Gud påvirke deres sunde dømmekraft.

  Systemet er en maskine i symbolsk forstand og maskinen består af et Agenda, som ønsker at gøre menneskene til en maskine fordi den kun forstår det sprog som maskiner taler. Systemet tager udgangspunkt i Angst som grundfølelse og reagerer ud fra Angst og styrer Folket med Angst. Systemet manipulerer mennesket til at tro på effektivitet, stabilitet og flexibilitet.
  Altsammen ord hentet fra maskinverdenen. I det okkulte findes en højere form for intelligens, som har det fulde overblik over maskinen og som har skabt hele ideen bag maskinen og formålet med maskinen. Denne fremmede form for intelligens kender menneskets store potentiale men undertrykker dette potentiale da der er fare for at systemet vil blive slået ihjeld når Mennesket kender sit potentiale som er uendelig bevidsthed og uendelig Kærlighed. Systemet er bygget op omkring Angst, det er styret af Angst og det styrer Mennesket med Angst. Systemet bliver styret af et Agenda som ser alle bevidste mennesker som en trussel imod Systemets eksistens.

  Det er vigtigt at guide danskerne derhen hvor de indser at de værdier de er manipuleret til at leve op til er skabt til maskiner og ikke til mennesker.
  Maskiner er COOL, dvs. de har ikke et hjerte, der oplever både glæde og og sorg og som sammen med tanken kan skabe den virkelighed der udfolder sig omkring os. De har heller ej en pineal gland eller en venstre og højre hjerne og frontalkapper som et aktivt menneskeligt DNA ville kunne få til at aktivere på en sådan måde at alle disse hjerne dele vil kunne starte med at kommunikere sammen og skabe højere bevidsthed med utallige specielle medfødte evner og talenter til følge….
  Maskinernes identitet er at arbejde for en højere magt. Derfor manipuleres vi til at tro at vores identitet er at finde i det at være lønslave for en rig elite.
  Maskinerne er effektive. Det vil sige at de producerer så meget som muligt på den tid der er stillet til rådighed og de producerer det som man på forhånd kan forudse de vil producere, uden at tage stilling til hvorfor, da produktet der produceres er bestemt på forhånd. Mennesket forsøger med stor anstrengelse, blod, sved og tårer at leve op til tanken om effektivitet, forudsigelighed og dette gør de på samme måde som en maskindel uden bevidsthed, hvis skæbne ligger helt i Verdens Elitens / magthavernes hænder. Mennesket er gennem massiv manipulation reduceret til at være en maskindel og en del af noget meget stort, en meget stor maskine som kalder på en opvågnelses process / en udvidelse af den kollektive bevidsthed, og en meget stor maskine som hvis den ikke bliver standset vil den skabe Menneskets undergang. Mennesket manipuleres til blind autoritetstro / loyalitet overfor den Almægtige Verdenselite og rædselsregimet er nået helt derhen hvor Folket har brug for at blive guided i at se potentialet i den eksistentielle krise for at Verdensordenen kan blive opretholdt.
  Maskinerne er stabile. Dette prøver mennesker af efterligne ved at leve efter den hovedregel at der helst ingen livskriser skal være eftersom alt kan søvndysses med en pille så arbejdet kan fortsætte.
  For at forstå hvad den indre besættelse af Folkestyret går ud på bliver vi nødt til at være bevidste omkring det faktum, at vi ikke behøves være en del af en maskine hvor man kan forudse hvad resultatet bliver.
  Hvis vi vil forblive empatiske, kærlige og omsorgsfulde mennesker der forstår at skabe ro og orden, ja så er det ikke en løsning at efterligne maskinerne. Vi er perfekte som vi er. Vi indeholder det menneskelige potentiale, og ligegyldigt hvor dygtige vi bliver til at lave maskiner, så er det potentiale der ligger i vores egne kroppe, i vores egen psyke og i vores egen sjæl af så værdifuld karakter, at vi kan opnå alt og udvikle en hvilken som helst evne eller talent. Vi kan sagtens konkurrere med maskinerne. De er ikke bedre end os. Først når vi forstår det, kan vi sammen skabe en bedre verden, hvor vi ikke er bange for hinanden og ikke bekriger hinanden og hvor vi ikke er undertrykt af korruption, snyd og humbuk.

  Os, der lever som bevidste mennesker, det er vores ansvar i fælleskab at forklare vores medmennesker, at det at være Menneske er værdifuldt i sig selv og at vi ikke behøves at efterligne maskinerne for at opleve Kærlighed og selværd.

  Nazismen udspringer også af en overdreven fascination af maskinen og et mindreværd overfor maskinen.

  Vi behøves ikke at være ens ligesom de produkter maskinerne producerer. Vi behøves ikke at bevæge / danse som maskiner, vores bløde bevægelser er harmoniske og smukke i sig selv.
  Vi behøves ikke at føre krig imod eller lave om på dem der skiller sig ud og som er anderledes end os selv. Vi behøves ikke at fortælle hinanden og os selv at vi skal være ligesom alle de andre på samlebåndet, som Eliten har gjort til lønslaver der sved, blod og tårer arbejder effektivt, fleksibelt og stabilt.

  Systemet er ikke ondt. Systemet er lige så meget værd som Gud og uden Systemet ville der ingen udvikling finde sted. Uden systemet ville vi ikke kunne føle lidelse og begær og al begær er drivkraften i skaberværket og al lidelse / begær er nødvendig for at Universet kan udvide sig og blive større og endnu mere indsigtfuld, endnu mere Kærlig og endnu mere Intelligent. Bag systemet gemmer sig et smilende og velmenende ansigt, det er Guds ansigt. Al lidelse afføder et begær for at opnå forløsning og glæde og Kærlighed. Se sådan er det muligt for Gud at blive større.

  “Du burde kunne læse mine tanker, du burde være et med mig” – er det som al ondskab forsøger at fortælle dig, når du på grund af at du ikke kan læse den andens tanker i uvidenhed tror at den andens handlinger er onde….

  Gud siger : Jeg kan ikke altid lige udtrykke med ord, hvad det er Jeg gerne vil, og når jeg ikke kan det fremstår jeg ond…
  Når jeg er ond taler jeg et andet sprog, som du desværre ikke forstår, fordi du ikke kan læse mine tanker som altid er : jeg elsker Dig og Jeg viser dig det gennem symboler.

  Følelsen af at noget gør ondt i hjertet og er angst og ondskab er derfor mangel på for stå el se.
  Ondskab findes ikke. Der findes kun mangel på forståelse.

  Du tror jeg gør det jeg gør for at ville dig ondt og såre dig men du ved ikke at jeg gør det af helt andre årsager som er til gavn og glæde for alle mennesker så vi kan blive bevidste om flere ting. Du tror Jeg gør det for at ville dig ondt og såre dig og det tror du fordi du ikke kan føle hvad jeg føler og du ikke ved hvad jeg tænker.

  Nu skal jeg forklare dig hvordan man forstår den andens tanker og hvordan man forstår at føle hvad andre mennesker føler og på denne måde lære en af de mange metoder som sammen med mange andre metoder vil bringe Dig tættere på Sandheden og give Dig en følelse af at være et med alt og alle væsener i Universet og et med Gud.

  I mennesker. I er udstyret med en hjerne og I er udstyret med et hjerte. Når I går ind i hjertemusklen og tør føle enten smerte eller glæde, og når I samtidig forstår at aflæse den andens mimik og tonefald ud fra den måde I rent instinktiv er programmeret til at forstå den andens mimik og tonefald, ja så opnår I en forståelse for hvad den anden tænker og føler, lykkes det rigtig godt, vil I endda kunne opleve hvordan 2 mennesker blot ved at være nærværende vil kunne smelte sammen og få alting til at gå op i en højere enhed, det minder mest af alt om kosmisk sex.

  Når man føler rigtig meget glæde og og lykke i hjertet og tør forblive i følelsen og ser på en hvis ansigtsudtryk og mimik er styret af grundfølelsen frygt som giver sig til udtryk i vrede, irritation, agression og alle andre negative følelser, så tror man nogen gange fejl agtigt at den anden er ond eller nogen har været onde imod den anden eller at nogen er på vej til at gøre noget ondt.

  At være “ond” og at være god er 2 forskellige måder at være på og den ene er ikke bedre end den anden og grænsen imellem de 2 er hårdfin. Derfor ying og yang symbolet…

  Gud / Kærlighed og Angst er 2 sider af nøjagtig den samme enhed. Nogen gange er Gud dominerende og andre gange er Angsten dominerende og det øjeblik hvor de smelter sammen i et foreligger muligheden for at enten Gud eller Angsten bliver større…..

  Dem man opfatter som onde er dem som man er bange for vil slå en selv ihjeld enten fysisk eller i symbolsk forstand. Dem man opfatter som onde kan også være dem som man er bange for vil slå den / dem man el sker ihjeld i fysisk eller symbolsk forstand,eller man opfatter dem som onde, som man tror vil slå en følelse ihjeld og gøre den til en følelse styret af grundfølelsen angst i stedet for en følelse styret af grundfølelsen kærlighed eller en gøren følelsen til en følelse af kærlighed i stedet for angst….. Grænsen er som sagt hårdfin og derfor kan Kærlighed forvandle sig til Angst og Angst kan forvandle sig til Kærlighed.

  Når man er bange for at blive
  slået ihjeld, eller hvis man er bange for at en man elsker bliver slået ihjeld, eller hvis man er bange for at en tanke eller følelse bliver slået ihjeld, så prøver man at gøre den anden bange i håb om at den anden ikke tør at slå dig ihjeld.
  Sådan opstår Krig.

  Gud er Kærlighed og Fred.
  Når ingen er bange for at den anden
  vil slå en ihjeld i fysisk eller symbolsk forstand, ja så er der fred.

  Nogle mennesker har ingen ansigts mimik eller har misvisende ansigtsudtryk eller har ufrivillige ansigtsmimikker eller taler på fremmede måder og fremmede sprog. Dette resulterer i at vi ikke kan aflæse hvad tonefaldet betyder, eller hvad mimikken betyder og vi kan ikke med det program vi er udstyret med aflæse folks ansigts mimik og / eller tonefald og dermed er vi ikke i stand til enten at vende angst til kærlighed eller kærlighed til angst.
  Vi tror fejlagtigt de andre er onde fordi vi ikke kan aflæse hvad de tænker og føler med det program vi har til rådighed til at aflæse og af samme grund ikke kan vide os sikre på om de vil slå en selv ihjeld, eller dem man elsker ihjeld eller slå en tanke eller følelse ihjeld.

  Alt er muligt når du ikke er bange….
  Alt er muligt når du er Kærlighed som grundfølelse.

  Alt er ikke muligt når angst er din grundfølelse fordi du vil altid være angst for at det andet som ikke er det samme som dig men som er kærlighed vil slå dig ihjeld. Selvom Kærlighed ikke slår ihjeld, ja så vil du i ovennævnte situation hvor grundfølelsen er Angst tro at Kærligheden vil slå dig ihjeld, fordi du grebet af Angst ikke ved hvad Kærligheden tænker og føler og er – fordi du er så bange / angst og ikke tør være i følelsen af at være bange og angst i ren og skær frygt for at den forvandler sig til Kærlighed, som så måske vil slå dig ihjeld? Du er angst fordi du ikke tror den mulighed forefindes at Kærligheden ikke slår ihjeld. Men Kærligheden slår ikke ihjeld. Alle de positive følelser som Kærlighed som grundfølelse afføder bygger dig op i krop og sjæl og giver dig energi til at overleve. Du skal gøre angsten til en drivkraft den drivkraft der gør at du undersøger nærmere og er nysgerrig efter at finde svaret.

  Du tør ikke fordi du ikke ved hvad konsekvensen er ved at gå ind i følelsen og lade følelsen forvandle sig til det modsatte af angsten.

  Der hvor Angsten og Gud smelter sammen ser alt ud som om at intet er muligt…. I virkeligheden er alt netop muligt når de 2 smelter sammen og Gud viser os den allerhøjeste tillid hvergang det sker. Gud stoler på at vi vil kunne se potentialet i krisen og gribe chancen til at blive endnu større. Det at Angsten smelter sammen med Gud opstår som en Ying Yang der er ved at skifte sit sort hvid mønster til et nyt mønster hvor hvid er blevet til sort og sort er blevet til hvid, og netop i denne process findes Krisen og alt det farlige. I Krisen og alt det farlige findes et kæmpe potentiale for spirituel udvikling af menneskets bevidsthed. Hvergang Ying og Yang symbolet med succes skifter sort hvid mønsteret er en endnu større Ying Yang, en endnu større bevidsthed, lykke, trivsel og balance opnået / opstået.
  Hvergang Ying og Yang symbolet mislykkes i processen hvor sort og hvid skifter farve, ja så opstår en kæmpe lidelse hvor der ingen balance er og hvor det sorte og hvide skaber en kaotisk grå tristhed og sorg. Lidelsen, sorgen, det grå og triste indeholder igen et kæmpe potentiale for at dit hjerte åbnes for en endnu større kærlighed. Hvis du tør at at være i den negative følelse forvandles den helt naturligt til den største lykke og kærlighed og et nyt Ying og Yang Symbol skabes, som er større og indeholder en større bevidsthed end den der bestod før al ubalancen. Opretholdelsen af balancen når Ying og Yang symbolet skifter sort hvid mønster forudsætter intellektuel bearbejdelse af sanseindtryk, en forståelse for symboler, kendskab til naturlovene i dette univers, en forståelse for og skoleuddannelse i sjælens sprog.

  Der hvor grundfølelsen består af Kærlighed er alting muligt…..
  Den eneste måde man kan undgå at vende Kærligheden til Angst er igennem forståelsen, som er den process hvor man lærer at forstå de guddommelige principper gennem det tredie øje og den process hvor man lærer hvad den anden tænker og føler.

  Det at være Mor eller Far er i virkeligheden en test på om man er parat til at være Kærlighed her på Jorden.
  Derfor føder vi børn og derfor dør vi fra dem og derfor dør børnene og efterlader sig deres børn osv.
  Man udsættes for død og lidelse indtil den kollektive bevidsthed er nået dertil hvor de guddommelige principper materialiseres i kød og blod. Man udsættes for død og lidelse som en del af et Univers hvor alt er bygget op af kontraster. Lærer man at lade sorgen forvandle sig til et mere åbent hjerte og en højere bevidsthed og lærer man at heale sorgen opnår man længere liv. Den dag man har opnået en kollektiv bevidsthed på et så højt spirituelt plan at man forstår at mestre Ying Yang Symbolet således at Symbolet hver eneste gang skifter sort hvid mønsteret med lethed, ja den dag opnås udødelighed.
  Den dag en af os formår at skabe vores børn i vort eget billede således at det gode, sande, skønne kommer frem i dem så de er en del af Gud / den guddommelige kollektive bevidsthed er også den dag at Kærligheden / Gud vender tilbage til Jorden og det er den dag hele menneskeheden opnår muligheden for udødelighed, hvis de lytter til Guds råd og vejledning.
  I har alle potentialet for at opnå guddommelighed og leve i overenstemmelse med Guds naturlove i dette Univers. I skal vide at der findes andre Guder der er større end den der findes her på Jorden. Bevidsthed kan udvikles i det uendelige hvorfor der findes andre Universer med andre naturlove og med Guder som består af langt højere bevidsthed end Gud på Jorden.

  Jeg opfordrer til en fredelig Spirituel Revolution, hvor Folket følger Guds vejledning og lever i overenstemmelse med de naturlove som Gud giver Jer indblik i. Jeg opfordrer til at alle går i gang med at følge med i alt hvad Gud downloader af konstruktive tanker til gavn og glæde og lykke for Folket. Sandheden findes overalt UDENFOR systemet, i det spirituelle og alternative, på undergrunds nyhedskanaler osv. Sandheden er tilgængelig for alle der via personlig udvikling når dertil hvor de kan opnå den direkte dialog med Gud gennem det tredie øje.

  Det vi som Folkeråd bør gøre er at bruge angsten til at undersøge hvordan alt hænger sammen i denne verden. Det vi som Folkeråd bør gøre er dagligt at bede taknemmeligheds bønner hvor I tænker på alt det som stadig er godt i Jeres liv uden fokus på alle de ting som ikke er lykkes i jeres liv. På den måde etableres grundlaget for og på den måde opretholdes energien til at være vedholdende som et Folkeråd der opnår succes.

  Alt hvad jeg fortæller Jer er sandt. Det menneskelige potentiale ligger i at udvikle højere og højere bevidsthed. Jo højere bevidsthed jo større Retsikkerhed..

  Alle ideer og tanker og ideologier og love skal altsammen en tur hen til Det Tredie Øje, ( Hvortil Gud downloader sin Hjerne ) og godkendes før de bliver vedtaget som retningslinjer for det gode, skønne og smukke og lykkelige liv som Gud ønsker at alle jordens mennesker gør sig til medskaber af.

  Angst skaber sorg og lidelse, men uden sorg og lidelse, udvikles vi ikke som mennesker og vores kollektive bevidsthed udvikles ikke uden sorgen.
  Sorgen åbner vores hjerte for endnu større Kærlighed og endnu større Lykke og åbner os for endnu større bevidsthed.
  Den dag vi lærer at heale Sorg gennem forståelse og det at turde at føle sorgen, er den dag hvor vi opnår at leve længere eller evigt.
  Derfor bad Gud os om at dræbe hans førstefødte barn ( Jesus ) så I kunne føle den store sorg og lidelse det medfører så Jeres hjerte ville åbne sig mere for en større kærlighed og en større bevidsthed. Jesus døde derfor ikke fordi vi havde gjort noget forkert. Jesus døde for at vi igennem sorgen kunne opleve en større form for kærlighed og føle os et med Gud.

  Gud bad Jer ligeledes om at dræbe Shirins førstefødte Søn i symbolsk forstand så Shirins hjerte kunne åbne sig på vidt gab for Kærligheden og gøre det muligt for Gud gennem Shirins tredie øje gradvist at downloade sin Sandhed så Shirin kan opnå større bevidsthed. Der er brug for Shirin i Danmark. Ligesom der er brug for alle de der arbejder med personlig udvikling og Bevisthed. Bevidsthed er uendelig og det fineste ved Mennesket.

  Uden Bevidsthed gennem det Tredie Øje findes ingen Retsikkerhed. Lad os som Folkeråd i fælleskab gøre al hvad der står i vores magt til at Justitia tager bindet for øjnene så hun kun dømmer ud fra Sandheden og det tredie øje, og på den måde skabe Retsikkerhed i det danske land.

  At vide disse ting er at kende sig selv og med det følger et ansvar. Alle Folkerådets medlemmer bør kende dem selv og deres ansvar. Derfor denne skrivelse. Alle Folkerådets medlemmer bør kæmpe for højere bevidsthed som er grundlaget for et velfungerende Retssystem.

 2. I forholdet til retssikkerheden bliver vi nødt til at vide hvem vi er.

  Hvis vi ikke ved,hvem vi er, og hvis vi ikke ved, hvordan vi tænker og handler og hvordan vi føler, ja så er det også svært at handle retfærdigt og i overenstemmelse med det tredie øje / nøglen til sandheden.

  Jeg ser at magt eliten er vores spejl billede. Alt det de gør imod os er en del af os selv som ikke er healet endnu…….

  Jeg ser “almindelige” mennesker, moderne mennesker anno 2015 hvis tankegang og handlingsmønstre fuldkommen tager udgangspunkt i de samme grund ideologier som den rige magt elite tænker og handler ud fra.

  Om det så er bevidst eller ubevidst så er gennemsnit danskeren ikke spor bedre end de 1 procent der reagerer verden.

  Med hensyn til Børnesagerne her i Danmark og Skandinavien og visse af de andre europæiske lande, så er al den magtmisbrug og overgreb vi ser også styret af de grund ideologier som verdens eliten tænker og handler ud fra.
  Den udøvende magt kunne ikke eksistere og gøre de uretfærdige ting de gør, uden selv at være gennemsyret af de selvsamme ideologier, enten bevidst eller ubevidst, ja de selvsamme grund værdier som verdenseliten tænker og handler ud fra.

  Ikke alle ideologier er sunde og gode.
  Jeg mener ikke vi lever i en sund kultur.
  Vi sidder alle i samme båd. Fordi magteliten undertrykker os alle, bare på forskellige måder, og de manipulerer med vores kultur med moderne mind Control programmer som har alt til fælles med Nazi metoder til at gøre folk dumme og ude i stand til at tænke selvstændigt og sætte sig op imod tyranni og diktatur.

  Læs Martin Tidsvilde, magtens paragraffer.

  Læs også alt fra Jordan Maxwell, han er et fantastisk indsigtsfuldt menneske,
  ( vær sikker på at det ikke er forfalskede udgaver, der findes falske hjemmesiden, da mandens hjemmeside og identitet er blevet “stjålet” )

 3. Folk TROR fejlagtig, at de har medbestemmelse ved at vælge de folkevalgte ind ved et valg med deres stemmeseddel, men det DE faktisk er med til er, og gør ER, at afgive DERES/JERES friheds suverænitet, og medbestemmelse til andre end jer selv, ved netop at gøre dette… Giver det mening?I afgiver NETOP jeres medbestemmelse. Jeg taler ikke om demokrati, for det har vi IKKE noget der hedder, men ELITEN vil rigtig gerne overbevise jer om, at det forholder sig sådan… Jeg vil have jer til at forstå, at vi IKKE har demokrati. Der er 4 år imellem hvert valg, stort set, og du kan INTET stille op i den mellemlæggende periode, hvis du ikke mener de, eller dem, som du har stemt ind, ikke gøre det rigtige for DIG, for OS, eller som nation, for at fratage dem deres magtbeføjelser. Du kan ikke tage magten fra dem!… Du har INGEN ret, og INGEN beføjelser for at ændre dette…Er det demokrati? Det er demokratisk DIKTATUR i min verden…og intet med demokrati at gøre. INTET!… og alligevel ser vi folk bliver ved og ved, med at gå hen og støtte et polititisk system ved at STEMME, som intet godt fører med sig, andet en SLAVERI KONTROL af os alle, beslutninger som går mod ufred, krige, falske agendaer mod fattige nationer verden over, hånd i hånd med EU/USA/NATO, samt lovbeslutninger, som skiller det danske folk ad i frygt, adskillelse, og sorg, og som har en endelig agenda som hedder sig fra politik side af:1) Skab et problem for folket, som er bevist…2) Dernæst kan DE/politikkerne komme med en reaktion på problemet, så folket føler DE/politikkerne gør noget…-3) Og så skal VI, folket gerne forvente, eller afvente en løsning fra NETOP denne eliten/politikkere som vi valgte ind… Det er det vi kan kalde det evige politiske kontrol kodeks , og den endelig ideologiske substans i deres forståelse af deres egen selvforståelse og deres magt….De/politikkerne tilbyder OS som folk en løsningsmodel, som sjælden vil blive afvist, FORDI, det er deres bedste bud på en løsning på netop det første. PROBLEMET… Og folket acceptere det…Det værste er, hvis disse problemer, og løsninger er skabt på falske forudsætning…SÅ BLIVER DET FØR FARLIGT! og det har det netop NU, været ALT ALT for længe…

 4. HVORDAN DE KAN STJÆLE ENERGIEN FRA MENNEKSER

  Nu har vi gjort det igen!!
  Drop de der støtteprofilbilleder, det er rent hjernevask /energi tyveri.
  Først og fremmest fandt vi ud af sidste gang, at regnbue profilbilledet var en del af en undersøgelse, som vi sprang i med begge ben. En undersøgelse der skulle påvise hvordan vi mennesker reagerer under sådanne situationer.
  Nu er det et false flag terror angreb, som tydeligvist er skabt forud af personer om har en helt anden interesse end at føre hellig krig……..

  Dette er kontrol og energi tyveri – hjernevask, (mindcontroll ) af uskyldige og autoritetstro mennesker; følelser, psyke, sjæl og potentiale for uendelig bevidsthed den rige magt elite ØDELÆGGER samtidig med at der drives rovdrift på / misbrug af alle jordens resourcer.

  Flere spørger, hvorfor denne skærpede interesse for Frankrig, da dette er sket i flere af de østlige lande, blandt andet Syrien. Og ja, det er et rigtig godt spørgsmål!

  Det er nu vi skal være vågne omkring hvilke efterspil vores politikere kommer med, jeg gætter på forslag omhandlende mere skærpet kontrol og mere politi og det er jo helt sikkert for “vort eget bedste”. / løsningen

  Dette er den gamle hersker teknik vi ser her igen og igen og igen….. Intet nyt i det.

  PROBLEM –REACTION- SOLUTION

  De skaber et PROBLEM
  De ser hvordan folk REAGERE
  De kommer med LØSNINGEN med mer control -politi /millitær – vaccine ,chip i folk
  WAKE UP PEPOLE

  Hvis man bar bruger lidt mindre tid på mainstream nyheder og lidt mere på flere forskellige kilder, vil man opdage at, samtlige krige og terrorhandlinger inebærer langt mere end hvad vi først bliver fortalt..
  Drop profilbillederne pas på din energi , for den er den de er ude efter start med at begynd at tænke selv…
  Da det er bullshit og fear porn hele lortet og de vil gøre det i Danmark meget snart også , hvis vi ikke snart vågner op af denne probaganda maskine som køre nu ..
  PAS PÅ JERES ENERGI VENNER ,,
  For det er den de er ude efter ❤️

 5. Jeg undrer mig over, at et betalings kanal som TV2 kan sende en dokumentarfilm omkring lobbyisterne i vores land.
  Det er åbenlyst at vores politikker sælger ud, for det hedder programmet næsten også. Politik til salg.
  Kan det snart være mere åbenlyst?
  Den bliver sendt første gang, på onsdag kl 20.50.

  Menu

  play
  FAKTA
  back
  TV 2 I OVERSKRIFTER
  ORGANISATION
  ØKONOMI OG SELSKABSLEDELSE
  HISTORIE
  TV 2 IN SHORT
  TV 2s MEDIER
  back
  PROGRAMMER OG SEERTAL
  PUBLIC SERVICE
  KANALER
  DIGITALE MEDIER
  SÅDAN SER DU TV 2s KANALER
  MØD TV 2
  back
  BESØG TV 2
  BLIV PUBLIKUM ELLER DELTAGER
  EVENTS MED TV 2
  TEKSTER OG TEGN
  MODTAG NYHEDSBREV
  PRESSE
  back
  PRESSEMEDDELELSER
  BILLEDGALLERI
  PRESSEKONTAKT
  PRESSESITE
  JOB
  back
  LEDIGE STILLINGER
  ELEV OG PRAKTIK
  TV 2 SOM ARBEJDSPLADS
  VISION, MISSION OG VÆRDIER
  KONTAKT
  back
  SEERKONTAKT
  SEERNES REDAKTØR
  SPØRGSMÅL OG SVAR
  EKSTERNE PARTNERE
  Søg…

  BAG OM FACADEN PÅ DANSK POLITIK

  TV 2 sætter fokus på en verden, de færreste kender til, når vi går helt tæt på lobbyismen på Christiansborg. Her er det lobbyist Mads Christian Esbensen. (Foto: Carsten Andersen / TV 2)

  18.11.2015

  TV 2 sætter fokus på en verden, de færreste kender til, når vi går helt tæt på lobbyismen på Christiansborg. Det sker i dokumentaren ‘Politik til salg’, der bliver vist onsdag 25. november kl. 20.50.

  I en ny dokumentar sætter TV 2 fokus på en stor, men også mørkelagt del af vores demokrati: Lobbyisterne. Gennem et år har TV 2 fulgt en lobbyist, der forsøger at påvirke politikerne på Christiansborg – betalt af sine kunder for at få ændret lovgivningen.

  Vi følger processen og ser, hvilke midler lobbyisten bruger for at presse politikerne. Det handler både om at bruge medierne, finde de undersøgelser, der kan understøtte kundens sag og ikke mindst at kende politikerne.

  Ved at bruge sit personlige netværk blandt folketingspolitikerne lykkedes det lobbyisten at få rejst sagen i Folketingets relevante udvalg, og vi ser, hvordan han og hans kunde kan styre de spørgsmål, der bliver rejst i folketinget. TV 2 følger sagen hele vejen op til ministeren.

  Se trailer her.http://omtv2.tv2.dk/fileadmin/user_upload/video/TR_Politik_til_salg_30_sek__hashtag.mov

  Demokratiet er ikke så transparent, som vi tror
  I Danmark er lobbyisme ikke reguleret på samme måde som i mange andre lande. Det betyder f.eks., at det ikke er registreret, hvem der er lobbyister, og man ved ikke, hvilke lobbyister, folketingspolitikerne mødes med.

  – Det her betyder, at demokratiet i Danmark på ingen måde er så transparent og gennemsigtigt og velfungerende, som vi umiddelbart godt kan lide at tro. Det tyder på, at der er et potentielt meget stort problem her, som kræver at blive belyst nærmere. Hvem er det egentlig, der kan købe sig privilegeret adgang til vores politikere i dagens Danmark og hvem er det, som ikke kan?, spørger professor ved Roskilde Universitet, Mark Ørsten.

  Den ukendte magtfaktor
  Han mener samtidigt, at antallet af lobbyister er stigende. I en undersøgelse TV 2 har fået lavet, svarer de fleste folketingspolitikere, at de mødes med lobbyister flere gange om ugen, og at lobbyisterne har indflydelse på de beslutninger, de træffer.

  – Lobbyisme er blevet en stor og indflydelsesrig del af vores demokrati, uden at vi som befolkning ved, hvordan lobbyisme i virkeligheden foregår. Der er derfor vigtigt at få kastet lys på området, så vi ved, hvordan politik bliver til. I programmet lægger vi åbent frem, hvordan en lobbyist arbejder i forsøget på at påvirke politikerne, og håber herved at åbne for en væsentlig debat om lobbyisternes indflydelse på vores folkestyre, siger TV 2 Dokumentars redaktionschef, Troels Jørgensen.

  Behovet for debat understøttes i en undersøgelse, som TV 2 har lavet. Her svarer halvdelen af befolkningen, at lobbyisme er et negativt element i demokratiet. En holdning, de kun deler med seks procent af folketingspolitikerne.

  Politik til salg’ kan allerede fra morgenstunden 25. november ses på TV 2 PLAY.

  Følg og deltag i debatten på #PolitikTilSalg.

  TV 2 har fået adgang til at følge lobbyisten Mads Christian Esbensen, som er blevet købt til at prøve at ændre lovgivningen. (Foto: TV 2)

  facebook

  stagram

  Mere på tv2.dk
  Om TV 2
  © TV 2 | DANMARK A/S KONTAKT OS

  Gå til hovedindhold

  Køb abonnement
  Søg
  Log ind

  Debat

  Erwin Neutzsky-Wulff
  De store løgne
  Frihed og demokrati er de to store løgne, der lader den herskende klasse bevare magten i landet og i verden

  -Hvad kan vi gøre?- spørger kronikøren, Erwin Neutzsky-Wulff, og svarer selv: -Vi kan proppe deres kanoner og læsebøger ned i halsen på dem-. Billedet er fra præsentationen af demokratikanonen den 12. marts.
  Rune Evensen
  4. juni 2008Kommentarer (86)
  DEL
  TWEET
  EMAIL
  I min skoletid, før tv og lommeregnere, hvor børnene endnu lærte at læse og regne, var der et fag, der ansås for omtrent lige så vigtigt, og det var historie. Det var lidt i slægt med religion – det vil sige kristendomsundervisning – idet det bibragte os den selvforståelse, intet samfund kan være foruden.

  Skønt sådanne myter er allestedsnærværende, skifter de dog med tiden karakter. De udtrykker således altid den herskende klasses selvbevidsthed, idet de samtidig gør det klart for de beherskede, hvorfor de er det.

  I lang tid kæmpede som bekendt adel og gejstlighed om overtaget, resulterende i to mere eller mindre separate mytologier.

  Den første er den romantiske forestilling om en selvudslettende elite, der ene og alene lever for den i historien altid stumme proletar – han har jo ingen penge til at købe skjalde og historikere for.

  Den anden er den om himmerigets nøgler, som en halvdød halvgud har betroet et dynasti af kirkefædre.

  Ingen af disse holder imidlertid længere vand, eftersom de i mellemtiden er blevet erstattet af en tredje, den borgerlige, som er så usynlig for os som havet for en torsk.

  At løfte sig selv ved håret
  Ikke desto mindre kender vi den godt. Borgeren er naturligvis fortrinsvis købmanden eller kapitalisten, og kun sekundært samfundsborgeren i vid forstand, og skal man tro hans version af historien, lader han ikke ridderen noget efter i heroisme.

  Hvor kirke og adel havde et jordegods, de efter forgodtbefindende kunne forlene, var han da også virkelig en selfmade man. Det er et centralt punkt i hans apoteose, evnen til at løfte sig selv ved håret.

  I det feudale samfund er der ingen social mobilitet, alle passer deres læst. Borgerens stræben derimod går ud på at blive noget, han ikke er.

  I denne evige antagonisme er alt og alle hans fjende, fra naturen til naboen, og han anser sig for at være fuldt i stand til at bedrage dem begge. Forrige tiders forestilling om verden som et lukket system med begrænsede ressourcer siger ham ingenting – jorden og daglejeren kan altid drives til at yde mere.

  Der er derfor heller ingen grund til at dele det, der er, eftersom der altid er mere, hvor det kom fra. Dette hænger atter sammen med, at borgeren i bund og grund er en bonde, hvis stavnsbånd, den eksistentielle navlestreng, er bristet.

  Og i modsætning til jægeren lider bonden af den vrangforestilling, at værdier opstår af arbejde. I det primitive samfund (som om noget kunne være mere primitivt end hans socialdarwinisme) ser han ikke en perfekt økologisk balance, han ser en brakmark.

  Måske vil han senere blive gjort opmærksom på de mennesker, han har forarmet, men som altid har han svar på rede hånd. Er han rigere end naboen, er det, fordi han er flittigere.

  Han stjæler ikke. Han skaber.

  Ikke blot tror imidlertid tyv, hver mand stjæler, det er vigtigt for ham at pointere, at alle gør det. Han stjæler blot lidt hurtigere, og enhver moralsk indvending er således blot udtryk for misundelse.

  I dette besynderlige troldspejl bliver den bestjålne proletar til dagdriveren, der vil have noget for ingenting. Borgerskabets religion er protestantismen.

  Her har Gud ikke noget særligt talerør, men åbenbarer sin nåde ved at forrente de helliges formue. Men da religionen har det med at postulere sig selv som garant for en universel orden, der i den menneskelige sfære manifesterer sig som social retfærdighed, bliver den med tiden ubekvem og erstattes af udviklingen, som læseren sikkert vil nikke genkendende til.

  ‘Naturlig udvælgelse’
  For eksempel er udviklingslande jo dem med brakmarker, hvis ressourcer vi altid er villige til at veksle til glasperler, en fair deal, kun fundamentalister og terrorister kan protestere imod. Udviklingen forstået som udtømmelsen af Jordens principielt uudtømmelige ressourcer er nemlig ikke bare historiens, men naturens lov.

  ‘Naturlig udvælgelse’ betyder i denne forbindelse, at hvis vi ikke kan stjæle, myrder vi. Det er ikke vanskeligt at se, hvordan vi kan nørkle en historie sammen ud fra sådanne overvejelser.

  I bedste fald er religionen et overstået stade, i værste undergår den selv en udvikling. Den begynder som magi, forestillinger om menneskets symbiotiske forhold til den natur, der for os blot er ubehandlet tømmer.

  Senere avancerer de fredede dyr og planter til mennesker i overstørrelse, og disse atter til en, der er beroligende fjern. Borgeren er dog ikke ganske blottet for romantiske forestillinger, som endvidere ikke er begrænset til verdens heltemodige opdagere og erobrere.

  Som enhver, der har været til konfirmation eller vælgermøde, vil vide, er det først og sidst frihed, lighed og broderskab, der får hans næse til at løbe i vand. Lad os tage dem en for en.

  Frihed er friheden til at stjæle under ansvar, det vil sige inden for lovens rammer. Denne lov er endvidere formuleret af borgerskabets herskende klasse og forbyder således fortrinsvis at stjæle tilbage.

  Lighed er lighed med samfundsklasser, der traditionelt står over denne tredjestand, ikke med den, der står under, proletariatet. Eller sagt på en anden måde: Der bør ikke være andre sociale skel end indeståendet på de respektive bankkonti.

  Broderskab – nåh ja. Det er naturligvis også her, vi skal søge motivet til den systematiske fordummelse gennem medierne.

  Da borgerskabet er helt igennem filistrøst, blottet for dannelse og smag, skal alle være det. Det har vi så tv og Gyldendal til.

  At se vores stats-, kultur- og undervisningsminister insistere på, at de kan læse, er naturligvis umiddelbart rørende. Det næste er den travesti på kultur, vi kender så godt – kanonerne bliver kørt i stilling, og vel at mærke med tryk på første stavelse.

  Først får vi en arisk kulturkanon. Så kommer historiekanonen, der begynder med Ertebølle og fortsætter med en egyptisk drengekonge uden nogen som helst historisk betydning (men der var vist noget med faraonernes forbandelse).

  Det er til at hulke af grin over, men det er en bitter latter. Vi ved nemlig af erfaring, hvor disse trosbekendelser fører hen.

  Det næste er en demokratikanon og en troskabsed over for fædrelandet. Derpå følger den officielle tilsvining af andre racer og religioner som retfærdiggørelse af krige og forfølgelser – vi har trods alt allerede øvelsen i at trække persiennerne ned og lukke op for Vild med dans.

  Er du dummere end en 10-årig? Ja, hvis du vil leve i fremtidens Danmark.

  Vi er slagtesvin
  At jøder er blevet erstattet af muslimer som dem, der vil overtage verden og påtvinge os deres middelalderlige skikke, gør naturligvis hele forskellen. Udskiftningen af ‘Føreren’ med ‘Demokratiet’ har en tilsvarende virkning.

  Når denne guds navn nævnes, bliver selv venstrefløjen tavs. At det ligesom Gud ikke eksisterer, betyder naturligvis i den forbindelse mindre.

  Ingen venter i fuldt alvor at se de rige være fattigere eller de fattige rigere efter et folketingsvalg. Det er ligesom i socialistiske lande, hvor man pligtskyldigt stemmer på en partifunktionær med en flot moustache.

  Her i landet stemmer vi på pensionerede medlemmer af Robinson-ekspeditionen. Det er trods alt bedøvende ligegyldigt, hvem der sidder ved kassen, det er ham i baglokalet, der går hjem med omsætningen.

  Det, vi dagligt lokkes og trues af skrabelodder og PET til at tro på, har intet med idealer eller menneskelighed at gøre, hvilket fremgår af, at almindelig sund fornuft i denne sammenhæng tager sig ud som den rene galimatias. Hvorfor får advokaten ikke det samme i løn som lokumsrenseren?

  Er han et mere værdifuldt medlem af samfundet? Er det derfor, han smutter uden om ventelisterne på kræftoperationen?

  Måske burde lokumsrenseren give ham sin ene nyre. Dem begge?

  Frihed og Demokrati er de to store løgne, der lader den herskende klasse bevare magten i landet og i verden. En klasse, der tvinger en arbejdsløs familiefar til at gå fra hus og hjem og overfalder suveræne stater uden så meget som en undskyldning eller krigserklæring.

  For disse mennesker er vi slagtesvin, og hvis du lytter, kan du høre latteren, når idioterne endnu en gang har købt den med menneskerettigheder og folkestyre. Men disse herrer er også bekymrede, for de genkender en bankerot, i dette tilfælde en hel civilisations betalingsstandsning.

  Så bliver løftet om rød sodavand til truslen om eftersidning, så er det tæsk og salmevers! Hvad kan vi gøre?

  Vi kan vise dem og deres lakajer, samarbejdsregeringen og lederskribenterne, vores foragt. Vi kan proppe deres kanoner og læsebøger ned i halsen på dem.

  Der er nemlig en ting, selv verdens kraftigste højttaler ikke kan tage fra os, og det er ganske almindelig menneskelig anstændighed. Tænk, hvis den bredte sig!

  Erwin Neutzsky-Wulff er forfatter til både skøn- og faglitterære værker

  FOLKETINGSVALGHISTORIEMAGIMENNESKERETTIGHEDERMUSLIMERNATURTVKULTURERWIN NEUTZSKY-WULFFGYLDENDALPETDANMARK
  DEL
  TWEET
  EMAIL
  Forsiden lige nu

  Kontanthjælpsmodtagere vil lide basale afsavn

  ABONNEMENT

  Udsigt til et grimt kompromis om Syrien

  ABONNEMENT

  ’Folk er ved at miste troen på folkestyret’

  Vis flere artikler

  June Beltoft har anbefalet artiklen Anbefal artikel
  Du skal være registreret bruger for at kommentere. Log ind eller opret bruger »

  Per Thomsen
  03. juni, 2008 – 21:56
  Erwin Neutzsky-Wulff for President!
  Teodora Hansenanbefalede denne kommentar
  Anbefal kommentar

  Steen Rasmussen
  04. juni, 2008 – 12:53
  Kronikken er skrevet i ”retfærdighedens og anstændighedens lys”, og det er svært at sige noget imod den, uden at indplacere sig under betegnelsen uanstændig og uretfærdig.
  De herskende har altid været i stand til at retfærdiggøre deres egen magt og position. Det særlige, ved den situation som vor verden befinder sig i nu, er, at de sejrende ikke kun svinger sig selv op på bekostning af taberne og de fattige, men at de sejrende tenderer mod at underminere forudsætningerne for sin egen fortsatte succes, sådan som disse forudsætninger findes i form af menneskelige og umenneskelige ressourcer.
  Jeg har det fromme håb, at man med indførelsen af indsigten, i de herskendes selvnegerende adfærd, kan få overmagten til at ændre sin adfærd, simpelt hen af egoistiske årsager. Hensynet til de svage, de fattige eller bare uheldige har alt for sjældent været udtryk for andet end de selvretfærdiges og ”anstændighedens” dække over naturen i den gældende orden. Der skal mere end almindelig anstændighed til for at ændre den trussel, som de sejrende udgør i forhold til sig selv og alt andet. Man må lære at se, at de gældende succeskriterier er selvnegerende.
  http://www.arbejdsforskning.dk/pdf/art-31.pdf
  Anbefal kommentar

  Heinrich R. Jørgensen
  04. juni, 2008 – 13:03
  Steen Ole Rasmussen:
  “Jeg har det fromme håb, at man med indførelsen af indsigten, i de herskendes selvnegerende adfærd, kan få overmagten til at ændre sin adfærd, simpelt hen af egoistiske årsager.”
  Det er måske den mest realistiske betragtning. Desværre sker sådanne kursændringer ofte meget sent, ligesom der ofte ikke rykkes hårdt nok i roret, hvorved der uvægerligt styres mod en nye katastrofer længere ude ad tidsaksen.
  Anbefal kommentar

  Per Vadmand
  04. juni, 2008 – 14:24
  Fremragende kronik. Godt gået, Erwin!
  Teodora Hansenanbefalede denne kommentar
  Anbefal kommentar

  Steen Rasmussen
  04. juni, 2008 – 14:47
  Intet er umuligt, og situationen har altid været en ny.
  De ændringer, der er brug for, er ikke bare en ny kurs. Modernismen eller det moderne er i sine bestræbelser fokuseret på de værdier, som er udviklet i forlængelse af menneskehedens forsøg på at overleve (underlæggende succeskriterium).
  Det nye er, at vi truer med at overleve vore egne forudsætninger, at mulighederne begrænser sig i takt med bestræbelserne på at realisere dem, at jordens ressourcer viser sig som begrænsede, at vi forarmes i bestræbelsen på at gøre os rige materielt og humant.
  Før var de hvide dem der satte loven, retfærdigheden med deres magt. Det at en sort nu sikkert får magten i den nation, som står for selve ”udviklingen”, vil ikke være af afgørende betydning for udviklingens retning, eller ændre på, at evt. nye ”vindere” ikke bare overtager fuldstændigt samme rolle og funktion som magthavere altid har haft.
  Succeskriterierne ville sandsynligvis også have været de samme med historiens tabere i vinderrollen. Det afgørende er kriterierne for sejr og succes, fordi det er dem der bestemmer retningen, udviklingen.
  Der er behov for nye succeskriterier. At de sejrende lyver, laver historieforfalskning, kanoner ændrer ikke på, at andre i deres sted ville have gjort det samme, at andre, som tabte i spillet, ville have gjort det samme i rollen som vindere.
  Det der er så hamrende idiotisk at være vidne til, er at det ikke burde være noget problem at overleve, at få succes, men at det truer med at blive det, fordi vi opfører os som om det var det, sort eller hvid, taber eller vinder, os eller de andre.
  De selvnegerende succeskriterier skal erstattes af andre succeskriterier. At forlange anstændighed af dem der har vundet på de herskende vilkår, at de taler sandt, det er ikke nok. Det drejer sig om noget mere, noget upersonligt langt større. En højere nødvendighed, udemokratisk, umenneskelig og gudsforladt is kold nødvendighed, som overgår vore små kognitive systemers fatteevne!
  Anbefal kommentar

  Per Thomsen
  04. juni, 2008 – 16:05
  Aprpos store løgne, så er der her et passende citat af J. Goebbels, propagandaminister i Nazi-Tyskland:
  “Hvis den løgn du fortæller er stor nok, og du bliver ved med at gentage den, så vil folk til sidst tro på den… sandheden er løgnens dødsfjende, og derved er sandheden også statens største fjende.”
  Teodora Hansenanbefalede denne kommentar
  Anbefal kommentar

  Heinrich R. Jørgensen
  04. juni, 2008 – 16:09
  Enig, sulpicia romana.
  Jeg afskyr paranoia og konspirationsteorier, men det er unægteligt vanskeligt at fornægte muligheden af det beskrevne mønster, hvis man er blot nogenlunde observant og reflekterende.
  Jeg husker stadig den ubehagelige uro, første gang jeg stiftede bekendtskab med Kafkas “Processen” og Orwells “1984”. Ubehaget og indignationen vender ofte tilbage – denne gang som dansk virkelighed.
  Anbefal kommentar

  Jan Weis
  04. juni, 2008 – 17:26
  Helt enig,
  … vi kan vise dem og deres lakajer, samarbejdsregeringen og lederskribenterne, vores foragt. Vi kan proppe deres kanoner og læsebøger ned i halsen på dem …
  Ak ja, alle disse Leporelloer …
  PS: Hvorfor betaler Skive Tekniske Skole ikke deres regninger …?
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 03:29
  Var det ikke Fukuyama der sagde at demokratiets logiske udvikling vil ændre sig til den autoritære stat, som følge af den akkumulerende lovgivning vi bruger til at beskytte os.
  Og er det forkert at man under nuværende regering især kan se fukuyamas perpektiv, da årssagssammenhæng synes at være erstattet af symptombehandling.
  Eller er det moderne demokrati så krævende at vi ikke kan være vente på andet end her og nu løsninger.
  Teodora Hansenanbefalede denne kommentar
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 04:18
  Det er klasse det her!
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 05:44
  Godt bidrag, Sulpicia.
  Jeg frygter at magthaverne er i færd med at tage friheden fra os; de vil skabe et totalitært kontrolsamfund, som de vil kalde demokrati, og de der går imod vil blive forfulgt og straffet som fjender af demokratiet.
  Norman Mailer blev engang spurgt, om man kunne forestille sig at der kunne komme fascisme i Amerika. ‘Ja’, svarede han, ‘blot ville man kalde det anti-fascisme.’
  Kontrolsamfundet er allerede mere fintmasket end det var i DDR, mens propagandaen er hundrede gange mere raffineret og hundrede gange så effektiv. Ossier og andre kommunister, er langt mere skarpsindige hvad angår politik, idet de ikke er vokset op under samme massive og gennemgribende statspropaganda som man er her i det frie og demokratiske vesten. Hvor DDR var gammeltestamentelig i sin behandling af borgerne, har vi i Danmark anammet Jesu ord om, at vi ikke engang må TÆNKE på at synde.
  Det er klasse det her!
  Ja, det glemmer Wulf jo i sin opremsning af religioner: socialismen. Der er i dag to klasser i Danmark: dem, der lever af at sælge arbejdskraft og dem, der lever af at købe den. Førstnævnte betaler 50% i skat, sidstnævnte 25%, hvis de altså overhovedet betaler skat. Så er der en parasitklasse af trusties, akademikere, journalister, politikere og andre sykofanter, som formedelst en ekstra ration brød påtager sig at holde det totalitære apparat velsmurt.
  Mærsk, f.eks. betaler fem procent i skat. Jeg havde engang en chef der var fra Nordjylland og han fortalte at i hans hjemsogn betalte storbonden omkring 30% i skat, og en dag kom der en ligningsmand forbi. Adspurgt om, hvorfor han betalte 30% i skat, svarede bonden at det var fordi han var lokalpatriot: han mente at skat var en god ting. Tingene gik ned ad bakke derfra, og bonden fik tilsendt nogle girokort. Derefter hyrede han en revisor, og de næste ti år betalte han ikke skat. Jeg er temmelig sikker på at Mærsk betaler de fem procent af samme grund: patriotisk storsind.
  Henrich:
  Konspiration er bare et skældsord man påklistrer ikke-statssanktionerede samfundsteorier. Det er jo ligeså meget konspiration at forestille sig at en nyresvækket skægabe truer hele verden fra en bjerghule i Afghanistan, som det er at forestille sig at 9/11 var en disciplinerende foranstaltning fra vore Kære Lederes side. Sidstnævnte teori hænger i det mindste sammen på det logiske plan, mens førstnævnte er ren James Bond, en fornærmelse mod tænkende mennesker.
  Teodora Hansenanbefalede denne kommentar
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 06:07
  Jeg kan ikke huske ophavsmanden, men jeg hørte engang nogen hævde, at Sovjet havde været en god ting i den forstand at det præsenterede et modbillede til det kapitalistiske samfund, som gjorde at magthaverne ikke pressede citronen alt for hårdt, men sørgede for at de indsatte i Camp Democracy engang imellem fik en gårdtur.
  Nu er der ikke noget modbillede længere, og man behøver derfor ikke ofre læbestift på grisen. Modkulturer er dobbelt plus ugodt og gårdturen er inddraget til fordel for massemedicinering og mere arbejde.
  Theis Krarup HansenTeodora Hansenanbefalede denne kommentar
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 06:18
  En af de grimme hemmeligheder om fascisme er at det virker. Det er derfor, at Mussolini blev hyldet af den frie verdens ledere som en mellemting mellem Richelieu og Jesus. Det var således ikke kun raketvidenskabsfolk og atomfysikere, de Allierede ragede til sig efter krigen, det var en hel samfundsmodel.
  Og Hell, konspirationsteoretiker eller ej, man må konstatere at fascisme rent faktisk virker. Det er en stor cadeau til fascismen, at vi er ude af stand til at se, hvad der stirrer os lige ind i ansigtet: vi lever i Det trejde Rige, blot taler vi engelsk og ikke tysk. Og det er ikke noget tilfælde eller en historisk nødvendighed, det er et bevidst policy-valg.
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 06:35
  God morgen, Alfons.
  Lige en anekdote mere; den er godt nok fra halvfjerdserne eller starten af firserne, hvor jeg kendte en mand, der arbejde i et ligningskontor i en provinsby. Han fortalte, at de kun lignede de selvangivelser de kunne forstå, dvs. at virksomheder blev ikke lignet.
  Og een mere: Kan I huske Michael Clan? Chefen for bagmandspolitiet? Han blev snuppet i underslæb eller skattefusk eller insiderhandel eller sådan noget. Sandsynligvis den ENESTE sag bagmandspolitiet nogensinde har bragt til domfældelse. Dette skal ses i det perspektiv, at Københavns Politi bruger en tredjedel af deres ressourcer på at jage hash-handlere. (læs: rydde Christiania, så føromtalte Hr. Møllers mausolæum ikke har en flok hippier boende i baghaven og så spekulanter kan få fingre i, hvad der uden diskussion er det smukkeste og mest idylliske sted i København.)
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 07:01
  Haha! Stakkels slavesjæl! Jeg arbejder for det offentlige og har som følge deraf gårdtur i dag!
  God arbejdslyst!
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 07:55
  Falder I virkelig på halen for denne omgang ordgejl??
  Savner I en Messias, der taler om proletarens kamp mod kapitalismen?
  I bliver fandme snydt så vandet driver.
  Med venlig hilsen
  Lennart
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 08:10
  Socialismen har måske ikke løsningen, men den er forbandet god til at udpege problemet.
  (Hehe… Een post mere, så er jeg enerådende på listen over seneste kommentarer)
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 08:48
  Imponerende, at kun lennart Kampmann har en sur bemærkning til denne åbenbare opfordring til revolution. Der må være grøde i samfundet, trods alt.
  Anbefal kommentar

  Heinrich R. Jørgensen
  05. juni, 2008 – 09:15
  Erik B.:
  “Sidstnævnte teori hænger i det mindste sammen på det logiske plan, mens førstnævnte er ren James Bond, en fornærmelse mod tænkende mennesker.”
  Ganske enig. Problemet er, hvad man skal tro i al den forvirring. Alle aktører på banen siger til tider noget de mener er korrekt, de fleste fortæller sikkert noget de ved er usant, til andre tider ævler de, og en stor del af tiden hvor de har nogenlunde tjek på hvad de vil sige, er det spin der lukkes ud.
  Løsningen er vel, at stole på uafhængige, seriøse medier, uafhængige forskningsinstitutioner og anerkendte værker. Hvis man i det mindste er villige til at acceptere præmis’en om, at sådanne findes, naturligvis.
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 09:22
  Du nåede det ikke, Tummelumsen skulle selvfølgelig spænde ben, den gamle stivstikker!
  Måtte han brænde i helvede i ti milliarder år! Jeg er ikke abonnnent, så jeg havde ikke mulighed for at korrigere. Dybt usportsligt, hvis du spørger mig.
  Heinrich:
  Det er jeg ikke villig til at acceptere. Der findes ikke definintioner på ‘uafhængigt’, ’seriøst’ og ‘anerkendt’. Der er kun det solipsistiske ultimatum at forlade sig på.
  (Tort, siger spamkoden. Nogen forslag?)
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 09:26
  Så verden er ufri og når alle kapitalisterne har fået skåret halsen over vil vi være fri og lige, og uden løgn?
  I kan da seriøst ikke labbe det her i jer og bede om mere?
  Og så på grundlovsdag, for crying out loud!
  med venlig hilsen
  Lennart
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 09:34
  Lennart, jeg kan jo kun snakke for mig selv, men bare fordi Marx kritiserer kapitalismen, betyder det ikke at Utopia nås ved at skære halsen over på folk. Det er halvtredsertænkning.
  Personligt har jeg det enormt dårligt med den danske model: jeg æder italiensk skinke og fransk ost, jeg rejser verden rundt og hvis jeg virkelig havde lyst, kunne jeg såmænd bade i champagne. Og jeg er teknisk set ufaglært. Hvor fanden skal revolutionen så komme fra?
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 09:41
  @ Erik B.
  Jeg vælger naturligvis mine ord med omhu, og er glad for reaktionen.
  Jeg fatter bare ikke de der hænger fast i Marxismen og ikke kan se hvilken grad af frihed vores samfund rummer. Men det er vist den der med glas der er hhv. halvt fulde eller halvt tomme.
  Jeg tror ikke på at der kommer nogen revolution fra arbejderklassen.
  med venlig hilsen
  Lennart
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 09:46
  Er det venstrefløjens sundhedsfacisme i fabler om ?
  Når venstrefløjen nævnes, så dannes der straks et billede af en flok kvinder, der ævler over urteteen og gulerodskagen, og som i deres selvfedhed er i færd med at løse deres private ægteskabelige problemer via lovgivning.
  Venstrefløjen er blevet Emma Gad en værdig modstander.
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 10:01
  Jeg fatter bare ikke de der hænger fast i Marxismen og ikke kan se hvilken grad af frihed vores samfund rummer. Men det er vist den der med glas der er hhv. halvt fulde eller halvt tomme.
  Spot on! Som sagt er det største problem ved det kapitalistiske slavesamfund, at slaverne har det for godt. Men det betyder ikke, at de ikke er slaver. Det er bare svært at pege på alternativet.
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 10:16
  I mit tidligere indlæg skulle der naturligvis have stået, at venstrefløjen er blevet Emma Gad en værdig konkurrent. Venstrefløjen sætte yderligere trumf på ved, modsat Emma Gad, at sætte lovgivning bag.
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 10:42
  Under darwinistisk ateisme er lighed det samme som degeneration. I vores del af verden degenererer befolkningen lynhurtigt (penicillin erstatter børnedødelighed) – udviklingen af Nietzches overmenneske kører nærmest baglæns (ifgl. den upolulære hr. Nyborg falder befolkningens intelligens så hurtigt, at vi passerer chimpansestadet om få 100 år).
  Intelligens er synonymt med ondskab og egoisme. Vi kender ordet “tossegod” – har man nogensinde hørt et ord som “tosseond” ?
  Helten er den geniale forbryder. Vi ser op til folk som Riskjær og Thorsen (burtset fra at de var dumme nok til at blive snuppet).
  Som Hitler forklarer i Mein Kampf: Vi må aldrig give efter for trangen til barmhjertighed og blødsødenhed. Evolutionen er nådesløs – kun den konstante og hårde kamp, hvor kun de færreste opnår at sætte afkom i verden, kan dæmme op for degeneration i form af både legemligt og åndeligt henfald.
  Hvis ateismens fortalere har ret, vil vores del af verden bukke under for degeneration (forekomsten af misdannelser ved nyfødte børn er 15-doblet på under 2 generationer – kræfthyppigheden vokser med 3-4% om året)
  Imens udvikler darwinismen i den 3-die verden (hvis ubarmhjertige miljø vi selv ironisk nok er med til at opretholde) regulære “ubermenchen” som før eller tager magten fra de protese-opretholdte rester der måtte blive tilbage af vor civilisation.
  Heil Nietzche !
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 10:57
  Erwin er genial, basta!
  Anbefal kommentar

  Heinrich R. Jørgensen
  05. juni, 2008 – 11:18
  Erik B.:
  “Det er jeg ikke villig til at acceptere. Der findes ikke definintioner på ‘uafhængigt’, ’seriøst’ og ‘anerkendt’. Der er kun det solipsistiske ultimatum at forlade sig på.”
  Næh, i princippet tror jeg heller ikke på “sandhedskilder”. Men hvis jeg skal udvide min horisont nogenlunde hurtigt, er jeg nødt til at lære af andres erfaringer. Så hvad er bedre end at have færrest forbehold overfor de kilder, der har vist sig mest korrekte hidtil, og som i øvrigt bevidst stiller sig i en sårbar situation, ved at give andre mulighed for at påpege evt. nonsens?
  Anbefal kommentar

  Heinrich R. Jørgensen
  05. juni, 2008 – 11:22
  Nå, nu ved vi da, hvornår tråde bliver så utilstedelige, at de bliver lukket 😉
  Tråden om “Selvmordsbomben” sluttede med:
  Erik B:
  For du mener vel ikke, at danske aviser skal redigeres fra nogle huler i tora bora bjergene?
  Det kan vel kun være et fremskridt.
  Anbefal kommentar

  Heinrich R. Jørgensen
  05. juni, 2008 – 11:28
  Erik B.,
  I tråden “Selvmordsbomben”, der nu er blevet spærret, efterlyste du et svar, som bringes her i stedet.
  Jeg har bestemt seriøse tvivl om “Al Qaeda” reelt er en islamistisk undergrundshær, der forsøger at varetage et religiøst påbud om at udbrede deres tro til hele verden. Er det én gruppe? Hvorfor ser vi ikke høvdingene til te hos nogen vi kender til, og kan tage alvorligt? Når nogen siger, at Al Qaeda står bag, hvad betyder det så – er det Al Qaedas pressetjeneste og talsmand, der stod frem?
  Al Qaeda kan være den ægte vare. Det kan være bedrag og manipulation. Men hele setup’et stikker fælt, uanset hvad. Jeg kender ikke svaret, men tvivler på alt hvad jeg hører, uanset om afsenderne er USA’s eller DK’s regeringer, mærkelige websites eller noget syttende.
  En ting er jeg dog sikker på, og det er, at både USA’s og DK’s politiske elite i ekstrem grad påvirker folk, til villigt at opgive deres frihed, inklusive friheden til at tænke selv.
  Jeg er næsten sikker på, at der er et sigte, der peger på, at befolkningen skal være statens lydige slaver – dette sigte er meget udtalt i USA, muligvis pga. en intention om at opnås verdensherredømme, eller i det mindste opnå kontrol med nogle flere oliekilder o.a. ressourcer.
  Og pga. Anders, den følgagtige og ryggesløse lakaj som han er, mener nogen åbenbart, at den danske befolkning skal manipuleres til at være nogle angstdrevne opportunismezombier, der gladeligt råber med på enhver hadefuld ytring, og med applaus bifalder hver gang staten mindsker friheden og øger statens beføjelser.
  Meget i det ovenstående kan jeg observere selv. Hvordan Al Qaeda og Osama bin Laden bruges, kan jeg også observere. Men sandheden om Osama og hans uvenskabsforening kender jeg ikke.
  Det var vistnok CIA (ad omveje) der i sin tid financierede filmatiseringen af George Orwells “Animal Farm”. Det blev til en tegnefilm. Jeg kan godt have nogle hemmelige agenter mistænkt for at forsøge sig med et endnu større kunstnerisk udfordring, nemlig Orwells “1984”. Og denne gang som totalteater 😉
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 12:20
  Tak Erwin Neutzsky-Wulff. Puh-ha, så er det da ikke helt galt fat i Danmark.
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 12:31
  Heinrich R
  Al-Qaida er islam, og islam er al-Qaida
  Al-Qaida er repræsenterende det politiske islams væbnede del. Hvorved dets aktiviteter er direkte udspringende af islams dybeste fortolkning af Gud. Al-Qaida er således repræsenterende den egentlige kerneforståelse, som danner grundlaget for muslimernes forskellige fortolkninger af Guds vilje. De religiøse muslimer i almindelighed forstår derfor godt, om end i varierende grad, islams politiske og væbnede del, såvel som både den væbnede, som den politiske del af islam forstå det religiøse islam.
  Således er islams politiske og væbnede del tæt forbundet med islam i almindelighed, og med kerneforståelsen af islam i særdeleshed.
  Al-Qaida deler således forståelsesfællesskab med noget i stil med 1,4 mia. muslimer, om end ikke de alle er rettolkende kerneforståelsen af islam på hel samme måde. Når man i Vesten tale om nogle ”håndfulde” islamister, så må det i sandheden være store hænder, der er tale om.
  [farve:blue] Tysk muslim rapport udløser bekymring
  http://www.berlingske.dk/article/20071221/verden/712210017/
  (uddrag)
  Ifølge rapporten mener næsten 40 pct. af de adspurgte muslimer, at »fysisk vold som reaktion på Vestens trussel mod islam« er i orden. Her kommer det an på, hvad der opfattes som trussel, og hvilke forhold »Vesten« gøres ansvarlig for, hedder det.
  Det bekræftes også, at det langtfra kun er dårligt uddannede og underprivilegerede muslimer, som føler sig tiltrukket af fundamentalisme. Seks-otte pct. af adspurgte muslimske studerende er skeptiske over for demokratiet og går ind for shariaen, eller islamisk ret.
  Eksperter og politikere modtager rapporten med bekymring og mener, at den er troværdig.
  Der bor flere end tre mio. mennesker med muslimsk baggrund i nabolandet heraf 1,8 mio., hvis familie oprindelig stammer fra Tyrkiet. Det betyder, at omkring 180.000 muslimer i Tyskland er villige til at bruge vold, hvis undersøgelsen er realistisk. [/farve]
  Reelt er tallet meget større, idet muslimer typisk undertrykker deres reelle ståsted, for i stedet konsekvent at fremhæver den religiøse del af islam, som er fredsommelig, næstekærlig og retfærdig. Man skal dog være opmærksom på, at det islam, som den religiøse del er fremhævende i det væsentligste forudsætter en egentlig Khilafah Rashidah, en islamisk stat, hvor alene Guds vilje efterleves i overensstemmelse med sharia-lovene.
  Man kan derfor ikke sammenligne islam i almindelighed, og da slet ikke den fundamentalistiske islamisme i særdeleshed, med kendte menneskeskabte ideologier, som for eksempel nazisme, socialisme eller diktatoriske stater. Grundlaget for islam er nemlig her i stor overensstemmelse med en dyb forståelse af naturens lovmæssigheder. Hvilket på ingen måde er kendetegnende de politiske ideologier. Der ikke sjældent er udspringende at en reel psykisk syg tilstand hos ideologiens ophav.
  Bjørn Holmskjold
  Link til beskrivelsen af Guds vilje
  http://flix.dk/modules.php?name=News&file=article&sid=4717
  Islamismen er verdens redning
  http://flix.dk/modules.php?name=News&file=article&sid=4791
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 13:06
  Al Qaida vil angribe Danmark igen og igen
  http://jp.dk/udland/article1361359.ece?page=2
  Det bliver en varm sommer……! Måske den rekord-varmeste i Danmarks historien?
  Måske er det væsentligste ikke at debattere islam, for der er der ikke så meget at diskutere. Således forsvinder tyngdeloven jo ikke, om man så ikke diskuterede andet. Måske skulle vi i stedet debattere os selv godt og grundigt. For kun derved opdager vi, hvorfor islam ikke er til diskussion….!
  Dette selverkendende princip fra den psykologiske verden kan derfor meget anbefales. Om end det kan være svært at holde fokus med bomberne eksploderende snart det ene sted og snart det andet.
  Men prøv alligevel!
  Bjørn Holmskjold
  Anbefal kommentar

  Per Thomsen
  05. juni, 2008 – 13:19
  Du kalder din krigliderlighed for realisme Hr. kampmand, men det er vel mest af alt en strid om ord. Måske kan vi blive enige om Gung Ho?
  Anbefal kommentar

  Heinrich R. Jørgensen
  05. juni, 2008 – 13:28
  Tak, Bjørn Holmskjold.
  Jeg er nu ikke i tvivl om Al Qaedas dagsorden, ellers deres teologiske grundlag for samme.
  Mit indlæg gik mest på en debat jeg havde med Erik B. om, hvorvidt der kan stoles på det, hver gang nogen påstår, at Al Qaeda står bag det ene eller det andet, hvad det mener og udtaler, osv. Og Erik B. ville gerne vide, om jeg anså Al Qaeda for rent og purt opspind, opfundet af totalitære bedragere der ville narre os alle til at afskrive alle vores rettigheder, til gengæld for at de ville bekæmpe den imaginære fjende de havde skabt. Eller med andre ord, om jeg ville erklære mig som paranoid og konspirationsfantast. Tror jeg nok…
  Min konklusion er vist, at Al Qaeda findes, med misbruges af andre til at sætte andre ubehagelige dagsordener.
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 13:40
  I’m glad that my weak words
  Have struck but thus much show of force from Brutus.
  William Shakespeare: Julius Caesar
  Steen Ole Rasmussen:
  Jeg deler dit håb om besindelse hos den herskende klasse, men desværre er der ikke meget, der tyder på noget sådant, hverken aktuelt eller historisk. Det franske kongehus trak på skuldrene med et ”Efter os syndfloden”, og den preussiske totalitærstat var af den overbevisning, at ”mod demokrater hjælper kun soldater”.
  Det er desværre ikke blevet et mindre påtrængende behov for magthaverne i massekommunikationens tidsalder at retfærdiggøre deres klassekamp, og her er det Hitlers taktik, der lægges til grund, som han skriver i sit hovedværk: ”positivt eller negativt, kærlighed eller had, ret eller uret, sandhed eller løgn, aldrig halvt eller delvist”. Jævnfør Bush: ”Alle nationer har en beslutning at træffe.
  Enten er I med os, eller også er I med terroristerne.” Ifølge Hitlers strategi kan man aldrig indrømme modstanderne andre motiver end den rene og uforfalskede ondskab, og dermed har man på samme tid kastet et nådigt slør hen over årsagerne til konflikten og umuliggjort anden løsning end modstanderens fuldstændige tilintetgørelse.
  Virkelig farligt bliver det, når man i sin rørstrømske magtbrynde selv begynder at tro på, at man fører menneskehedens sag imod mennesker, der ”hader frihed” (hvilket i min ungdom betød socialister, men nu mest går på dem, der vil befri deres besatte lande). Hertil kommer, at vores nærmest eksklusivt økonomisk baserede verdensopfattelse er endnu mere sårbar over for kætteri end religionen, eftersom pengenes værd netop bestemmes af tilliden til dem og den statsmagt, der udsteder disse i sidste ende uindløselige gældsbeviser.
  Man sælger ikke en tandpasta ved at indrømme, at salget går dårligt. Så den officielle erkendelse af, at det liberalistiske eksperiment er mislykkedes med katastrofale konsekvenser globalt set, kommer du nok til at vente længe på.
  Vi vil vel helst alle sammen tro på, at vi kan redde verden ved affaldssortering, men i sidste ende henleder det naturligvis tanken på barnet, der ønsker sig verdensfred til jul. Jeg ser nok heller ikke så meget den genopstandne JFK (hvis det nu er noget at håbe på) i Demokraternes præsidentkandidat som en etnisk korrekt Ken-dukke.
  Erik B. & andre:
  Jeg ved nu ikke, om jeg glemmer noget, men det er min erfaring, at man ofte læser hen over det, der er anderledes formuleret. For mig at se, er det imidlertid netop de genkendelige synspunkter, der forvandler debatten til en udveksling af trosbekendelser.
  Når nogen taler om ”de kristne grundværdier”, ved vi ligesom, hvor vi har ham, og det samme gælder i grunden ”merværdi”. Dagbladet Arbejderen plejer at være flinke til at optage mine indlæg, men de synes vist, jeg er en underlig fisk.
  Det er sjovt med de røde faner (min bedstefader malede et par af dem tilbage i det nittende århundrede) men somme tider spekulerer jeg på, hvad de muskuløse, ariske arbejdere egentlig har at gøre med indehaveren af den lokale døgnkiosk og hans syv børn, eller for den sags skyld den ganske almindelige ”dansker”, hvis hus banken er ved at tage, fordi han er blevet arbejdsløs. Nej, han er nok ikke særlig klassebevidst, men det kunne jo skyldes, at man fortæller ham om muslimer under sengen ind imellem Vild med dans og Robinson-ekspeditionen.
  For mig at se, er det ham, man skal have fat i, og hvorfor gør man så ikke det? Der er tv-kanaler for havearbejde, det må sgu da være muligt at skillinge sammen til sådan en, og vel at mærke en, den arbejdende befolkning kan identificere sig med, og som ikke blot kan affærdiges som hashhoveder og munkemarxister.
  Hvor pæne hårdtarbejdende mennesker kan fortælle deres historie – nåh nej, folk gider ikke se Reality – et aldrig endende optog af sandhedsvidner, der gør det klart, at helt så ufatteligt godt går det altså ikke i Danmark. Med tiden kunne så indvandrerne og de hjemløse komplettere billedet.
  Måse gider de ikke lytte til os, hvis socialhjælp hedder ”arbejdslegater” og udredes af Kunstfonden, men de har nu altid villet lytte til hinanden. Hvad alternativet, der kan peges på, er, har jeg faktisk også et bud på.
  Det er en tilværelse uden den frygt, der æder sjæle op, og som det nuværende samfund er bygget på. Frygten for kollegaen, der måske er ude efter ens job, og for at chefen skal tro, man ikke er engageret, fordi salg af køleskabe ikke er hele ens liv.
  Det, der kendetegner den moderne slave, er ikke, at han er proletar, men at han frygter proletarisering. Den identifikation og solidaritet med proletariatet, den marxistiske befrielsesteologi sætter sin lid til, kan den med andre ord komme til at vente længe på.
  Hvad vi må fortælle ham, er, at mad og bolig er menneskerettigheder, ikke en luns kød, han behøver at bruge hele sit liv på at fravriste naboen. Og ja, der er råd til det i et samfund, der ikke er ramt af hungersnød.
  Selv i en redningsbåd fordeler officererne rationerne ligeligt, med skyldig hensyntagen til de mest svækkede overlevende. Kunne man forestille sig en kaptajn, der lod passagerne slås om dem?
  Eller at nogen ville acceptere et krav fra ham eller nogen anden om tidobbelt ration? Men det er netop sådan, vores samfund fungerer!
  Folk er ikke dumme, de er bange. De tror, at hvis deres ejere bliver nødt til at aflevere deres Rolex, mister de også selv Bedstefars kukur, for det har man fortalt dem.
  Men de er også vrede. Tør I fokusere den vrede?
  Skal Venstrefløjen fortsat være en flok hobbyklubber af marxister, bøsser og veganere, eller kan den undertrykkelse, vi udsættes for, virke samlende i stedet for splittende? Og vil vi have ham i sofaen med, som vi så gerne morer os over, men som vi nok er nødt til at indbyde til festen, hvis den ikke skal være et bønnemøde?
  Selvfølgelig er det da nemmere og på kort sigt sikrere at nøjes med at diskutere Besættelsen på det lokale værtshus og vente på Befrielsen – men sæt, den nu ikke kommer? Glædelig Grundlovsdag!
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 13:54
  Erik
  Jeg havde i formiddags skrevet et langt og svar til dig i tråden “selvmordsbomden”, men var så dum ikke at kopiere det inden det blev spist af informations schrödingermaskine.
  Og nu gider jeg helt ærligt ikke gentage det. Tag jer sammen inf.
  Men et kort resumé (som vel også passer i denne tråd) er, at den åbne, synlige politik godt nok tit er hyklerisk, men at den ikke derfor er helt uden betydning. Altså, at du ikke kan reducere verdenspolitiken til et rendyrket skjult magtspil, men at der også er andre kræfter som har betydning. Herunder den slags diffuse ting som almindelige menneskers visioner og deres omsættelse i politik.
  Du kan sikkert selv digte videre derfra.
  Anbefal kommentar

  Heinrich R. Jørgensen
  05. juni, 2008 – 14:48
  I det mindste er de allerede postede indlæg i de nyligt lukkede tråde stadig tilgængelige. Tidligere var det væk. Det er trods alt en forbedring – i det mindste i de tilfælde, hvor der forgik en reel debat om noget væsentligt…
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 14:51
  Han er nu sjov ham ENW. Måske han er den sidste 68´er der ikke er endt som islamofob. Det kan næsten ikke passe. Kunne han mon ikke rumme bare en lille smule islamofibi, sådan så han bedre passer ind i det skingre kor sammen med alle de andre?
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 15:33
  Når sandt skal siges, er jeg ikke så vild med religioner og ideologier, der opererer med ”gode” og ”onde”. Men de muslimer, jeg har mødt, ville faktisk allerhelst bare være i fred. Og det er da en taktik, man, så vidt jeg ved, aldrig har forsøgt sig med!
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 15:54
  Dér, Erwin Neutzsky-Wulff, ramte du endnu engang hovedet på sømmet, for det er jo problemet: at man blander sig i, hvordan andre vælger og ønsker at leve indenfor samfundets rammer.
  Det er desværre blevet meget udtalt i de sidste 10-15 år, og i denne binding fremfor dens ligeså mulige alternativ: frisættelsen, kan man finde årsagen til langt det meste af det brok, vi hører. Årsagen til den angst, du påpeger, er jo i høj grad manglen på nysgerrighed og fantasi i forhold til andre mennesker; i stedet skal vi finde os i en sammenbundtning med etiketten “vi danskere”, hvad jeg ærlig talt gerne vil bede mig fritaget for.
  Skal jeg være grov betyder “vi danskere” jo ikke andet end mindste fællesnævner.
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 18:12
  Hvad der er mere uhyggeligt er, at folk et eller andet sted godt er klar over, at de bliver manipuleret intellektuelt, de er bare ligeglade eller opgivende.
  Jeg har samme oplevelse med mine ikke-vestlige venner som du har med din ukrainske: danskere er politisk set uendeligt naive og uvidende.
  Anbefal kommentar

  Per Vadmand
  05. juni, 2008 – 18:21
  Kære Erwin. Da vi mødtes engang for mange år siden, husker jeg, at jeg fandt dig ret utålelig og selvhævdende, og jeg var heller ikke vild med dig i “Faklen”-perioden, men i de sidste par år må jeg indrømme, at jeg synes, du står for nogle af de mest begavede og nuancerede – og humoristiske – indslag i debatten!
  Gad vide, hvem af os der har forandret sig? 😉
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 18:22
  Eet af de indlæg som kreperer mig mest at jeg fik slettet, var i en tråd om våben. Jeg skrev at jeg ville ønske at jeg kunne gå ned i baghaven og grave en kalashnikov og tredive magasiner op, hvis tingene en dag skulle gå alvorligt i kage, sådan som det efterhånden tegner til.
  Dette er en fuldkommen fremmed tankegang for danskere, der ideligt mener at politiet er en slags spejderkorps der skal beskytte borgeren mod overgreb og hjælpe ællinger over gaden. Vi overladet det til – man tager sig til hovedet – Leviathan at sikre ens liv og velfærd. Referencer til automatvåben bliver per rygmarvsrefleks anset som kriminelt, men den dag barbarerne står foran portene, nytter det næppe at ringe 112.
  Ikke fordi jeg har en baghave, men alligevel…
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 18:35
  Heinrich:
  Jeg er ikke lige i storform i dag, så seriøse svar er udsat til i morgen.
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 18:50
  Pissetræls når nogen ikke kan lade ens navn være i fred
  Dette indlæg er ikke mit:
  “lennart Kampmann
  5. juni, 2008 #
  Lad os fortsætte debatten på andet net;
  http://shor.ter.dk/819896532
  med venlig hilsen
  Lennart
  Selv om jeg er uening med mange af Per Vadmands politiske synspunkter, så er jeg 100% enig i at anonyme inputtere er nogle vatpikke, og at man skal lade mit navn være i fred.
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 18:51
  uening = uenig
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 19:07
  Kære Per!
  Jeg er ganske utvivlsomt stadig både utålelig og selvhævdende. Det er vist en erhvervsrisiko i vores branche, ellers er det nemlig svært at komme ud over rampen.
  Så det er nok dig, der har forandret dig! Måske har du opdaget, at man godt kan være en gammel krukke med en del ikke altid lige begavede fans, og alligevel have noget at sige.
  Alt Godt,
  Erwin
  Anbefal kommentar

  Anonym
  05. juni, 2008 – 19:32
  Sulpicia:
  Jeg er stor Trudeau-fan, men hvor fanden skal jeg flytte hen? Grib Skov? Ikke fordi det er en løsning på noget som helst at gå Walden-vejen. Jeg er stor tilænger af civilisationen, men det, jeg godt kunne tænke mig var, at hvis tingene gik op i en spids, at jeg kunne gå ind til naboen og underboen og at vi i god forståelse og som gode, fredelige og civiliserede mennesker kunne arrangere en væbnet milits, der sikrede os mod statslige og andre overgreb. Det er i ens eget nabolag at friheden begynder og slutter.
  Jeg kunne godt undvære København, hvis det ikke var for mit job, men selv om jeg flyttede til Almindingen, villle jeg jo ikk ehave lov til at forsvare min eget liv, familie og ejendom med væbnet magt. Magt er Leviathans prærogativ.
  Dfen moderne politistat har nul huller. ‘Sound sleepers’ kaldte Trudeau det moderne menneske, med den krølle at ’sleeper’ også betyder jernbanesvelle på engelsk. Vi er mursten i statsbygningen, ikke rigtige mennesker.
  Anbefal kommentar
  Sider
  1næste ›
  Læs avisen

  Du kan læse Information, lige som du vil. På din mobil, tablet eller computer — og helt ude i skoven.

  Start her ›
  Køb avisen

  Information er det forum, hvor landets bedste hoveder diskuterer de mest presserende emner

  Få et godt tilbud ›
  Følg avisen

  Facebook
  Twitter
  RSS

  Om Information

  Redaktion
  Abonnement
  Abonnementsbetingelser
  Kontakt Information

  Hosted hos Solido

  Ansvarshavende chefredaktør: Christian Jensen | Dagbladet Information, Store Kongensgade 40C, 1264 København. Telefon: 3369 6000 | CVR: 63058416
  Privatlivspolitik | Cookies | Jobs | iBureauet | Vores butik| Informations Forlag | Informations Venner | Skriv til os | Annoncer på information.dk

  OKInformation.dk anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere

 6. Kære danske medborgere. Vil I være med til at rundsende til dem I kender, både dette åbne brev til Justitsministeren og medsendte film “Offer-Tv1” om politivold og dommerfusk ? Alle danskere bør vide til katastrofen for retssamfundet, som denne film afslører. Det er tid til at stå sammen !

  Kære Justitsminister Søren Pind 12-05-2016

  Film titel: “Offer-Tv1”

  https://www.youtube.com/watch?v=k2Pzz-mRzrA

  Det er med beklagelse, at vedhæftede film er blevet til, men det skyldes faktisk, at den dømmende og den udøvende magt er totalt nedsmeltet.

  Hvis derfor den lovgivende magt, og regeringen, IKKE griber ind i denne sag, og tager skarp afstand fra de tilstande der afsløres netop indenfor den dømmende og den udøvende magt i denne sag, så har det sidste ben i magtens tredeling, den lovgivende magt, og dermed regeringen, også mistet fodfæstet.

  Jeg lægger nu min sag på Sheriffens bord, og beder dig sparke de danske retsprincipper ind i sagen. For de allermest elementære principper for et demokrati er blæst til atomer i min sag.

  Bare se filmen.

  Venligst tag sagen op i folketinget, da den jo fortæller nærmest alt på bare 15 minutter.

  Jeg er blevet justitsmyrdet, og det kommer nu til at ramme hele justitsvæsenet, som en boomerang.

  Jeg skal allerede nu afsløre, at jeg er idømt fængsel. Og jeg beder dig derfor påtage dig det ansvar at foranledige, at der iværksættes en proces, hvor der gives en chance for, at retfærdighed kan ske fyldest i min sag.

  Jeg har aldrig hverken skubbet eller slået betjent Martin Kopp Pedersen, hvilket han jo også selv har bekræftet ved, IKKE at nævne disse falske anklager i sin egen politirapport.

  Når han ikke nævner det der, men opfinder det senere, er det naturligvis for at redde sig selv. Og domstolene holder hånden over ham, og bruger istedet en sådan inhabil persons løgne imod mig.

  Og smider mig på et så håbløst ulovligt grundlag bag tremmer.

  Hvem er det lige der burde komme bag tremmer.

  Jeg skal derfor tilmed bede dig om din juridiske vurdering af, at både byretten og landsretten anvender den beskrevne fremgangsmåde overfor min person.

  Jeg ønsker at vide fra dig, om du synes en sådan fremgangsmåde lever op til retsstatens principper.

  Du er velkommen til at udtale dig i generelle vendinger, men som chef for justitsvæsenet mener jeg du bør udtale dig, om ikke andet så i generelle vendinger, men dog som din reaktion på den
  afsløring der nu er tilgået ministeriet.

  Hvad skal vi ellers med en sherif. Os altså. Folket ?

  Jeg påklager i sagen således hele det justitsvæsen, som dybest set er styret fra dit kontor, jeg påklager det til dig som landets justitsminister.

  Jeg beder om en forvaltningsmæssig korrekt besvarelse af denne henvendelse med bekræftelse om modtagelse, oplysning om journal nummer og navnet på sagsbehandleren, samt om tidshorisont og hvilke initiativer du ønsker iværksat, og hvornår jeg kan komme til møde i justitsministeriet.

  Jeg ønsker desuden at få et møde med dig på dit kontor, således at du selv kan opleve den person, som det politi, du har det fulde ansvar for, har tortureret, for sjov, i forbindelse med en trafikkontrol.

  Alvoren i filmen taler sit klare og tydelige sprog.

  Det bør være unødvendigt, at jeg skal indlede en retssag mod det danske justitsvæsen, ligesom sagen bør være afsluttet, når vi udgiver vores bog “Danmarks demokratiske Diktatur”.

  Måske vil en sag i retten ikke kunne få den gavnlige virkning, men via en offentlig og folkelig rettergang, vil befolkningen få en fuldt ud klar oplevelse af, at nærmest alt under dit ansvarsområde, ude i den virkelige verden, er styrtet i grus.

  Det burde være din fornemste opgave at komme den situation i forkøbet, at de sidste rester af retssikkerhed og demokrati og fornuft, for den sags skyld, udebliver fuldstændig.

  Derfor bør du træde i karakter.

  Jeg vil ansvarligholde dit kontor for enhver form for ansvarspådragende passivitet under justitsministeriets ansvarsområde. Passivitet er ligeså ansvarspådragende som en aktiv kriminel handling, i udgangpunktet.

  Ministre og ministerier er sat i verden for at redde befolkningen fra ting som det der afsløres i denne film.

  Med andre ord er det din opgave, at tage byrden af mine skuldre, og fremkomme med en plan for en løsning. Det er det mindste man kan forvente i et retssamfund.

  Jeg er blevet ødelagt af denne oplevelse med justitsvæsenet. Så intet mindre end en uvildig undersøgelse bør iværksættes af justitsministeriet for at få klarlagt, hvordan det kunne gå så galt.

  Det fremgår tydeligt af filmen, at der ikke er andre i justitsvæsenet, der tager denne sag alvorlig. Derfor må sagen nødvendigvis klagebehandles fra dit kontor, og der bør findes løsninger for at løse den knude, som du har det fulde ansvar for, er opstået.

  Jeg er ikke ubekendt med, at du sikkert ville have handlet anderledes end Martin Kopp Pedersen, og B. Thorsen, og Kaspar Linkis – og mange andre skyldige i denne sag, men det understreger jo ganske præcist, at du nu har det fulde ansvar for, at stoppe det vanvid, der flyder fra justitsvæsenet.

  Jeg vil gerne fra nu af kunne konstatere, at pligtforsømmelsen og misbruget i justitsvæsenet overfor min person er et overstået kapitel.

  Vil du sørge for det, personligt, Søren Pind ?

  Det alt sammen er nu dit ansvar.

  De konsekvenser sagen har haft for mig personligt vil jeg ikke komme ind på her på skrift, hvorfor jeg forventer at kunne dele disse ting med dig på dit kontor.

  Jeg ønsker dig det bedste

  Torben Ørskov
  Journalist & Præst
  5054 5847

  https://www.youtube.com/watch?v=k2Pzz-mRzrA

Skriv et svar