Det Politiske Svindle System

Sol Gudimage

Søren Huss ;  ” Den Dér Isme ” ;

Der bliver præsteret og eksekveret, produceret og leveret.
Uden nåde og uden stop, ligegyldig hvad hober gælden sig op.
Der bliver investeret og konsumeret, fra de første kvier til gråmeleret
Uden nåde og uden stop, ligegyldig hvad hober gælden sig op.

Den har jo ikke noget tøj på, den dér isme
Den her friheds, kannibalisme

Den har jo ikke noget tøj på, den dér isme
Den her friheds, kannibalisme

Der bliver dikteret og insisteret, imiteret og assimileret
Uden varme og uden stop, ligegyldigt hvad tårner skellene sig op
Der bliver dolket, svinet og hånet, med ord i gæld til op over lånet
Nådeløst og selvretfærdigt, spille spil til noget værdigt
Spille spil til noget værdigt

Den har jo ikke noget tøj på, den dér isme
Den her friheds, kannibalisme

Den har jo ikke noget tøj på, den dér isme
Den her friheds, kannibalisme

Den har jo ikke noget tøj på
Den her friheds, kannibalisme

Der grådigt fortærer alt der minder lidt om sympati

Enden er nær, er enden nær?
Når truget er tomt, bides hestene
Er enden nær?

Read more: http://artists.letssingit.com/soren-huss-lyrics-den-der-isme-p3rl41r#ixzz40VzQWksh
LetsSingIt – Your favorite Music Community

http://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/4252/tillykke_med_ligusterhaekken_johanne.html

Kommentar fra anonym FB bruger:

Danmark Er Under Angreb
committee-of-new-world-order
Helt ærligt. Og jeg taler til dig nu, ja lige præcis DIG som sidder her og læser med lige nu. Har du slet intet bemærket? Eller har du ikke i det mindste fornemmet, at der er noget helt helt galt i, og med, Danmark og det danske folketing lige for tiden? Har du lagt mærke til at alt, og jeg mener alt vendes på hovedet i disse år? De svageste gøres til forbryderne, de rigeste er forbryderne, men retforfølges aldrig. Vi bomber i krigene, men kan ikke se at det skaber de selv samme flygtningestrømme som vi siden skælder ud over osv. Men sandheden er at alt dette kun er toppen af isbjerget og at der foregår et langt langt STØRRE bedrag lige nu. Det gennemsyrer næsten alt hvad du ser af alle de nye love. Det handler om gift, det handler om globalt og nationalt massebedrag af befolkningen, det handler om et stiltiende statskup, det handler om nedlæggelsen af alle dine rettigheder, det handler om forræderiske hemmeligheder af samfundsomstyrtende art, og det handler selvfølgelig dermed også om TTIP og TISA. Mørklægning i et historisk omfang, massebedrag, nedlæggelse af det danske demokrati, og et gigantisk kup af selve den danske nation. Lyder det dramatisk? Lidt overdrevet? Det er det ikke. Det er sandheden, og lad mig herunder, hjælpe dig med at se hvordan, ved at vise dig det større billede.
Det bliver sværere og sværere for mig at beskrive hvad jeg igennem årene har forsøgt at skrige ud. For der kommer hele tiden flere og flere brikker på bordet. Og det kræver flere og flere links og mere og mere arbejde, da jeg kun er én mand. Men intet er vigtigere end hvad jeg vil fortælle dig, så her er et nyt billede af det fængsel man er ved at bygge til dig, men som du som en passiv slave er kodet op til enten at afvise eller resignere over. Lad være med nogen af delene. Prøv i stedet blot at lytte med et åbent sind, for hvad jeg vil fortælle dig, er at din verden er ved at blive overtaget af udefrakommende kræfter, og at intet, nogensinde bliver det samme igen. Og at der er BRUG for dig nu.
Okay prøv at hør. Dit samfund er under massiv ombygning. Og det skyldes IKKE kun den “neoliberale” tanke, “truslen om onde flygtninge” eller “Terror”-mytologien osv. Alt dette er røgslør. Det hele skyldes at man er ved at indføre TTIP og TISA lovene, inden de overhovedet er ratificerede. TTIP og TISA er de lovtekster som i praksis har til formål at indføre globalt slaveri og en totalitær verdensregering – TTIP og TISA er med andre ord selve de love som har til formål at indføre det som George Bush senior, og alle præsidenter efter ham kalder for “Den Nye Verdens Orden.”
Det er svært at se nøjagtig hvilke politikere der er med i denne gigantiske sammensværgelse, for det er det, også selvom nogle af jer nu – som i er programmerede til – vil råbe “konspirations-teoretiker”. Men alle partier undt. Enhedslisten, Alternativet og til dels SF er for TTIP. Spørgsmålet er så alene i hvor høj grad de enkelte politikere forstår omfanget af hvad det er de siger ja til. Hos Venstre / regeringen er det tydelig at hver og en ved præcis hvad TTIP er, for de er sammen med EU, i fuld gang med at implementere det.
Men altså. Her er brikkerne, der tilsammen viser dig at Danmark er under fjendligt overtagelse, netop nu, imens du læser disse linier, og at man ønsker at du og de svageste skal sygne hen, og på længere sigt, simpelthen dø gradvist.
BRIK 1: LOVENE FRA TTIP ER VED AT BLIVE INDFØRT I DANMARK LIGE NU – INDEN DE OVERHOVEDET ER UNDERSKREVET AF EU.
TISA og TTIP indføres lige nu i hemmelighed. Først fem år EFTER TISA lovene er indført får borgerne mulighed for at SE selve de love de er tvunget til at leve under i fem år uden overhovedet at kende dem! SE DOKUMENTATION HOS WIKILEAKS HER Med TTIP gælder samme princip. Lovene skal indføres og implementeres fuldt og helt i hemmelighed, og her ved man ikke engang hvornår at borgerne får lov at se selve de love der indføres i hemmelighed og som de kommer til at leve under uden overhovedet at have HØRT Om! SE DOKUMENTATION HOS WIKILEAKS HER.
Hemmelige del-love fra TTIP indføres allerede i EU lige nu. Jf. The Guardian (SE DOKUMENTATION) har USA allerede brugt TTIP til at:
Ligge pres på EU og har tvunget EU til at opgive et forbud imod 31 pesticidstoffer som er kræftfremkaldende.
Få EU til at opgive et forbud imod anvendelsen af mælkesyre til behandling af kød. (Bruges til at skjule uhygienisk produktion.)
Få EU til at opgive et forbud mod import af olie fra tjæresand. (En udvindningsmetode der ødelægger gigantiske landarealer og forgifter jord og drikkevand.)
Vigtigere endnu har USA presset på for at få gennemfør EU’s nye “Better Regulation Program”. Lovene sænker standarderne for anvendelsen af kemiske stoffer. Guardian fortæller at handelsforbund allerede nu vurderer at 100.000 er døde af kræft, som følge af forringelserne fra “Better Regulation Program”. (Bemærk at det groteske “Double Speak” igen bruges til at få en lov der smadrer standarder, og liv, til at lyde som noget positivt.)
Så DERFOR ser du nu at kysterne i Danmark opgives til kommercielt brug og byggeri. Derfor ser du nu at der må spredes gylle og sprøjtes med gift langt over tidligere anbefalede grænseværdier og næsten helt ud til søer og vandløb. Derfor ser du nu flere og flere vand, natur og miljølove blive udhulede. Og DERFOR kommer du til at se flere og flere af denne type love blive vedtaget i månederne og årene fremover.
BRIK 2 – ENDNU MERE MØRKLÆGGELSE AF DEN LOVGIVENE / POLITISKE MAGT
Miljø og Fødevarer området er nu mørklagt i Danmark. Alt hvad du læste herover i “Brik 1″ implementeres også i Danmark, da vi er med i EU. Blandt andet DERFOR har fødevare ministeren for få dage siden besluttet med øjeblikkelig virkning at mørklægge hele miljø og fødevarer området i Danmark. En revolutionerende historie som næsten INGEN pressedækning har fået. SE DOKUMENTATION HER. Fra nu af kan man med andre ord simpelthen stoppe dine fødevarer, dit grundvand, vores dyr og marker, og dit miljø med giftstoffer, kræftfremkaldende stoffer osv. uden at du nogensinde kommer til at høre en kæft om det. Dit job er i stedet simpelthen at dø og se dine børn dø eller blive alvorligt syge / invaliderede af skadesvirkningerne. Uden at “nogen kan forstå hvorfor sørensen mon alle bliver syge og dør af mærkelige kræftsygdomme og sån..” om få år.
Politisk Kriminalitet Er Blevet Mørklagt. “Den Ny Offentlighedslov” mere præcist kaldt for Mørklægningsloven blev som bekendt implementeret i 2014. Den har gjort at politikere og embedsmænd fremover kan begå omfattende kriminalitet, uden at den danske presse på nogen måde kan få agtindsigt og således informere borgerne om politikernes hemmeligholdelser og omfattende kriminelle og grundlovsstridige handlinger.
Mørklægning er starten på demokratiets afskaffelse i Danmark. Ovenstående næsten totale mørklæggelse af alle vitale politiske aktiviteteter i Danmark, har intet at gøre med demokrati. Men vi ved at tilsvarende love ALTID er i kernen af fascistiske og totalitære regimer. De går historisk set ALTID forud for omfattende forbrydelser mod landets befolkninger, og grundlove / forfatninger. Mørklæggelse er det modsatte af demokrati, og er selve den GIFT hvormed demokratier afskaffes.
BRIK 3 – DINE RETTIGHEDER SOM BORGER, MENNESKE OG DEMOKRAT AFSKAFFES
Danmark lukker op for tanken om “Militant Demokrati”. SE DOKUMENTATION I praksis betyder det at ytringsfriheden skal indskrænkes, og at “anti danske” udtalelser skal ulovliggøres. Dette skred har vi set før, og det ender altid med at man må sige mindre og mindre. Og værre endnu, at enhver kritik af staten og systemet kriminaliseres. Det er en af hjørnestenene i fascismen at kriminalisere kritik af systemet / staten. Et faktum enhver nordkoreaner eller tidl. østtysker øjeblikkeligt vil skrive under på i blod.
Regeringen vil nu indføre at man skal kunne lukke hjemmesider ned – uden dommerkendelse. (TÆNK over hvad det vil indebære!) SE DOKUMENTATION
65 civile Dankere er (indtil videre) døde på grund af systemets hetz imod dem, kaldet for “resurseforløb”. Se DOKUMENTATION Det er kendetegnet ved flere totalitære systemer at de svageste simpelthen må dø hvis de ikke kan arbejde for regimet.
Under VKO overgav Lars Barfod ved lov, retten til at overvåge danske DNA profiler til USA, på samme måde gjorde han det lovligt for USA at overvåge alle vores betalingskort undt. Dankortet, dvs. vores forbrugs og adfærdsmønstre.
Terrorlovene, smadrede mange af vores rettigheder ifht. privatlivets fred. Dermed blev afgørende dele af samfundets elektroniske nerve og overvågningssystem installeret / koblet til USA – og dermed den til den nye verdensorden, ligesom resten af TTIP / TISA er i gang med.
Lømmelpakken, gjorde det det sværere for os at demonstrere og forsamles frit. Den afinstallerede dele af vores evne til at protestere og gøre fredelig modstand.
Almendannelsen i videregående uddannelser afskaffes nu. SE DOKUMENTATION. I stedet for at lære mennesker om demokrati og medmenneskelighed uddannes system-droner i målstyring og profitoptimering.

BRIK 4 – HELE SAMFUNDET ER BLEVET CENTRALISERET – KLAR TIL TTIP / AMERIKANSK KONTROL
Med den totale centralisering vi har set under VKO, gennem sygehusreformen, kommunalreformen, regionalreformen, politireformen, skolereformen, lægereformen mv. er samfundet, med en ny mere håndterbar kontrol struktur, over den danske stats indre systemer gjort klar til centraliseret kontrol udefra. (Af TTIP / USA)
Med ovenstående 4 brikker forsvinder al mystik. Mørklæggelserne der nu fylder næsten alle vitale dele af politikernes arena, er der for at kunne indføre TISA og TTIP. De samfundsomstyrtende love som du ikke må høre om i mindst fem år, men skal leve under. Love som vi så i praksis ser indført nu under dække af landbrugs og miljøreformer osv. De mest ulovlige dele vil du dog aldrig komme til at høre om pga. mørklægningslovene. På DEN måde kan man implementere hele TTIP og TISA / det totalitære styre direkte ind i samfundet, og samtidig holde det hemmeligt for befolkningen.
Destinationen derfra er uundgåelig. Arbejdsmarkedet, miljølovene, demokratiet, dine mest basale rettigheder, din ytringsfrihed, retssikkerhed osv ophæves. Tilbage er et samfund hvor du enten gør hvad systemet siger du skal, hvilket indebærer at drikke giftigt vand, spise genmodficerde og giftige fødevarer, tage den løn man nu gider betale dig, om nogen, og fyldes med så meget gift fra alt omkring dig, at du og dine børn simpelthen dør. Eller hvor du “gør modstand” hvilket med nationalbankens ide om at afskaffe alle kontanter, SE DOKUMENTATION heller intet problem er. Man sletter blot dine digitale konti, og du kan så dø, endnu hurtigere, på gaderne. (For i et kontantfrit samfund kan du intet købe uden en digital konto. Intet.)
Du vil således kunne iagttage at det som gradvist indføres er en totalitær global fascistisk stat koblet op med historiens største og mest omfattende folkemord.
Så ja. Dit land, dit samfund, din krop, din klode og dine børn er under angreb. Vil du kæmpe?
Eller vil du dø som en syg slave? Valget er dit.
Lidt Endnu.
Kan du lide mine artikler, bøger eller musik? Så tilmeld dig mit nyhedsbrev herunder, og følg med i al galimatiassen, få gode tilbud vind bøger, koncertbilletter osv. P.S. bare rolig jeg spammer dig ikke, og mit nyhedsbrev kommer højst en gang om måneden, af og til sjældnere.

 

“Jeg er enig i at der stigende usikkerhed, resignation og opgivenhed,” siger Steen Hildebrandt. Professorer: Social usikkerhed er stigende
Artikel Mediehuset DenOffentlige 01.10.13 af Nick Allentoft 12
VELFÆRD

FACEBOOK
TWITTER
LINKEDIN
GOOGLE+
E-MAIL
UDSKRIV
Etableringen af en social modstandsbevægelse er en naturlig og forståelig reaktion på de senere års udvikling i velfærdssystemet. Det mener de to professorer Ove Kaj Pedersen og Steen Hildebrandt, som DenOffentlige.dk har talt med.

Det er en forventelig udvikling, at flere hundrede borgere samledes i Vejle i oktober 2013 for at forenes om en social modstandsbevægelse. Det mener de to professorer Ove Kaj Pedersen og Steen Hildebrandt.

“Noget tyder på, at der er et stærkt skisma mellem forventninger opbygget gennem 40 år og den realitet vi lever i. Det skisma er i bevægelse, og man kan ikke afvise, at det kan udmønte sig i en form for mobilisering, men mødet mellem nogle hundrede borgere er ikke mobilisering,” siger professor Ove Kaj Pedersen, CBS.

“Jeg er enig i at der stigende usikkerhed, resignation og opgivenhed. Jeg ved ikke hvor stort og dybt det går lige nu, men jeg er sikker på, det kan antage en størrelse, som udløser en politisk begivenhed af en slags,” siger professor Steen Hildebrandt, Aarhus Universitet.

Ny social modstandsbevægelse

Kommunerne er under angreb fra en voksende social modstandsbevægelse, som mobiliserer syge og udsatte mennesker. Målet er et opgør med kommunernes “uretfærdige” sagsbehandling.

Læs mere her

DenOffentlige.dk har beskrevet, hvordan en gruppe utilfredse borgere har arbejdet målrettet på at organisere et oprør mod kommunerne. Professorerne vil ikke afvise, at læge Stig Gerdes’ forsøg på at organisere et oprør mod kommunernes menneskesyn, kan udvikle sig til mere.

“Jeg vil indtil videre ikke kalde det mobilisering, men det er et skridt på vejen og det er et vigtigt initiativ, som jeg ikke udelukker kan brede sig geografisk og i antal deltagere,” siger Ove Kaj Pedersen.

Den sociale modstandsbevægelse “Klemt” har oplevet en markant stigning i antallet af følgere siden DenOffentlige.dk omtalte initiativet. På tre dage er antallet af følgere steget fra godt 3000 til nu over 3800 (pr. feb 2016 er antallet steget til 11.000+, red).

Opgør med NPM

Mens CBS-professoren Ove Kaj Pedersen har beskæftiget sig indgående med velfærdsstatens udvikling, er professor Steen Hildebrandt, kendt for sin viden om ledelse og styring. Hildebrandt peger på, at tyve års fokus på styring og kontrol gennem New Public Management, har sin pris.

“Det kan siges ret enkelt, for det man måler, får man, mens det man ikke måler, får man ikke. Der er kommet en forenkling i definitionen af de services og ydelser, som velfærdssystemet leverer. En forenkling der presser ledere og medarbejdere til at definere og måle resultater mere og mere præcist. Jo bedre man er til at definere sine mål og levere på dem, jo bedre bliver man belønnet. I sådan et system går de menneskelige dimensioner tabt,” påpeger professor Steen Hildebrandt med henvisning til Produktivitetskommissionens nylige anbefaling om mere bonusløn i det offentlige. Et forslag, der i øvrigt blev skudt ned af kommunaldirektørernes formand, Niels Højberg.

Ove Kaj Pedersen peger på, at velfærdsstaten som garant for oprør og uro har været en succes.

“Der er masser af kritik, men paradokset er, at vi grundlæggende er tilfredse. Velfærdsstaten har formået at dulme afsættet til sociale konflikter og individualisere utilfredsheden. Der er umådeligt mange konkrete projekter, der har til formål at aktivere udsatte borgere, og holde dem i gang. Det holder den enkelte fra at finde sammen med andre, og derigennem organisere en utilfredshed. På den måde har velfærdsstaten været en succes,” siger Ove Kaj Pedersen.

Individualisering

Selvom antallet af utilfredse borgere er stigende i form af flere klager og nu etablering af en social modstandsbevægelse mener Ove Kaj Pedersen, at der er et stykke til egentlig mobilisering.

“Det her er ikke et isoleret offentlig sektor problem. Se på den private sektor. Folk klager i stigende grad over deres håndværkere, arkitekter eller over supermarkedernes priser eller bankernes opførsel,” siger professoren.

Han forklarer, at velfærdsstatens succes er, at skabe en meget stor forenet middelklasse, hvor problemer i høj grad er individualiseret.

“Modstanden og utilfredsheden er individualiseret. På den måde er det, vi ser i dag, betydeligt mindre end den mobilisering og organisering, der skete i 60’erne og 70’erne. Dengang var det rodfæstet i en en social-kulturel kritik, som velfærdsstaten siden har individualiseret. Men jeg vil ikke afvise, at der kommer en organisering eller mobilisering,” siger Ove Kaj Pedersen.

Steen Hildebrandt peger på, at velfærdsstatens evne til at systematisere alt og siden bygge kontrol ovenpå, har skabt et væsen, som kalder på en reaktion.

“Skurken her er den enorme tro på styring og kontrol, hvor ledere, politikere og fagprofessionelle gemmer sig bag ved et system af nøgletal og målinger. De mennesker, der samler sig nu, føler sig derfor heller ikke set. De møder et bureaukrati der ikke er i stand til at se det menneske, det handler om,” påpeger Hildebrandt, der efterlyser mere fokus på dimensioner, der svært måles og kontrolleres på kort sigt.

“Der er gået nogle dimensioner tabt med den udvikling i regler og kontrol, som man har fokuseret på de sidste årtier. Det er vanskeligt at stå op imod, og det er jo det, som den enkelte borger oplever. Men på den anden side har vi så bureaukraterne, som kan argumentere med, at utilfredsheden er hos et lille mindretal, og der er et stort flertal af tilfredse borgere,” påpeger Hildebrandt.

Begge professorerne tror den sociale modstandsbevægelse er begyndelsen på en ny tendens, som har sit afsæt i en voksende forventningskløft. Men de tør ikke spå om styrken.

Voksende forventningskløft

“Der er den centrale udfordring, at man gennem de seneste 40 år har opbygget forventninger, som man i dag må sige er urealistiske. Der er ingen tvivl om, at de er urealistiske, og vi står over for en andel, der har forventninger som ikke kan indfries i den grad som de ønsker,” siger Ove Kaj Pedersen.

Steen Hildebrandt mener, at den nye udvikling kan ændre det politiske billede.

“Der kan udvikle sig en situation, hvor en ny politisk formulering pludselig får medløb. Det er en klar mulighed, men jeg tør ikke vurdere, om vi er tæt på. Jeg er dog ikke i tvivl om, at der er usikkerhed og utilfredshed langt ind i grupper der tilhører borgerskabet,” siger Steen Hildebrandt.

 

 

Video 12 – Systemets reformer og den menneskelige pris, fra integrationsydelse, kontanthjælpsreformen, førtidspensionsreform og karensdage – Måske vi som folket skal lave en reform af politikkerne og deres lakajer.

Nu er der alle de reformer op igen, det kører jo næsten hvert år og har gjort igennem mange år og det er fra begge sider, dog er det blevet meget mere groft og lige på i den seneste tid, uden omtanke på den menneskelige omkostning der er. det er fuldstændigt sat på sidelinjen og der lyttes ikke efter kritik. det er bare politiske modstandere…nååå. nej, det er om liv og medmenneskelighed og at have et samfund der fungere for alle og ikke kun for de få og et sygt system, der inderligt er blevet sygt.

Vi alle har et hjerte, vi alle har også en hjerne, er der ikke sammenspil mellem de 2 ting, så går balancen af sporet og det er der vi er, de mennesker derinde + dem bagved har ikke hjertet med mere for det meste, da nu er det bare om at tjene kassen og så er det sådan set lige meget med folket., som sådan, men vil lige holde over vandet, og for nogen, ja, er de under vandet og nu Jorden, fordi det pres er gået ud over alt menneskelig forstand, de har tabt hjertet derinde…..lad ikke samfund og dig tabe det, kære medmenneske, bare fordi et system har.

Link henvisning fra video “dagpengereformen”
https://www.facebook.com/morten.wilder/videos/10207898370483882/?pnref=story

Se meget gerne de her også, da det er ang det samme.

Kontanthjælpsloft og den menneskelige konsekvens?
https://www.facebook.com/morten.wilder/videos/vb.1434913333/10208876604379118/?type=2&theater

Det menneskelige samfund, eller det umenneskelige system?
https://www.facebook.com/morten.wilder/videos/vb.1434913333/10208231272166216/?type=2&theater

Ang det med Basisindkomst/Borgerløn, se meget gerne den her:

Basisindkomst/Borgerløn
https://www.facebook.com/morten.wilder/videos/vb.1434913333/10208487003279334/?type=2&theater

Så er du en der er nede, opgiv ikke håbet kære medmenneske, find en gruppe, snak med folk, stå sammen og spørg om hjælp når det er, derved kan vi netop hjælpe hinanden som medmennesker på bedstevis, som man nu kan. <3

Youtube udgave:

Flere videos.
http://www.oplysning.org/oplysnings-videoer.html

Skriv et svar