Illuminati

image

 

image

 

Hvad har Illuminati at gøre med et Folkeråd kunne du måske Spørge? Der har bredt sig en angst hos visse samfundsgrupper for noget, som kun kan ses med det tredie øje, reptil eksistenser, der manipulerer og styrer menneskets underbevidsthed, selvopfattelse, kulturudvikling, følelsesliv osv. i en retning, som skaber vores egen undergang.

Vores følelser og hvad vi tænker er af allerhøjeste interesse for disse skabninger, eftersom alle de negative følelser såsom angst, vrede, magtesløshed osv. er negativ energi, som vi må mestre og bruge på den rigtige måde.

Det handler mere om hvordan vi forholder os til disse negative følelser udsprunget af angst og hvordan vi bruger dem konstruktivt til at udvikle højere bevidsthed og kæmpe for ægte frihed end det handler om hvem der gør hvad imod hvem? Det er et kæmpe ansvar at udvikle højere bevidsthed fordi alle vore sanser og følelser forstærkes, både de dejlige følelser, udsprunget af kærlighed men også de følelser, der er udsprunget af angst, og det gør også at det kun kan lykkes for os at overleve hvis vi ikke lader disse Reptil eksistenser stjæle vores energi, livskraft og hvis vi bryder fri af deres greb.

Disse reptil eksistenser ønsker at gøre os til halvt menneske / halv robot.

 

image

 

Der påståes at verden styres af sekten Illuminati og denne reptil blodlinie.

Det er PCOTUs opgave at tage alle samfunds grupper seriøs og derfor indleder vi også en stor undersøgelse for at finde ud af, hvordan verden i virkeligheden “styres” og hvilke horisontale og diagonale kræfter der kæmper mod hinanden.

 

 

image

 

Vi påstår ikke at Illuminati findes og at de styrer verden, men vi anderkender at der er opstået mistanke og en stor angst hos mange mennesker fra den alternative verden.

 

Edward Snowden ; https; //www.youtube.com/watch?v=Nd6qN167wKo

(   http://www.citizenhearing.org/ – Offentliggjort den 26. feb. 2014
Actor Steven Seagal appeared at the Western Conservative Conference in Phoenix on February 22, 2014 where he called for the impeachment of President Obama ; https://www.youtube.com/watch?v=FWZ4HPAdTew – https://www.youtube.com/watch?v=mOwZwkhFemQ – https://www.youtube.com/watch?v=Q3jaTlwUJVs )

Vi anerkender at der i denne befolknings gruppe er opstået denne angst og vi ønsker at undersøge bevis materialet fra Alex Jones Biblioteket med henblik på en dag ude i fremtiden at kunne afgøre hvorvidt der er sandheds værdi i påstandene omkring Illuminatis eksistens og virke.

Hvis bevis materialet viser sig at være forfalskneri og snyd og humbuk er der mange mennesker der ville kunne ånde lettet op og i stedet rette blikket mod den indre fjende som er årsagen til de virkelige problemer.

 

image

Måske har det Alternative Miljø skabt en ydre fjende som en reaktion på at de stadig – ligesom alle vi andre – i virkeligheden ikke føler sig parat til at slippe den indre reptil helt og aldeles ud af systemet…..

At skabe ydre fjender fordi der stadig er noget inden i os selv der ikke er healet hører ikke den ny verden til.

Fører bevis materialet derimod os derhen hvor vi må erkende at en fremmed intelligens er ved at overtage jorden og at de uden vi selv opdager det langsomt er ved at slå os langsomt ihjeld, ja så må vi hjælpe hinanden så godt vi kan, støtte og lytte og finde løsningerne sammen, så vi kan beholde vores dejlige jord og finde fred med os selv og hinanden.

Kh. Stifter og Leder af Folkerådet PCOTU,

Shirin Brokmann Herbert Nielsen

New World Order

image

Rimes are magical – They Can reveal The Differencies between the languages in a scary Way ????

 

 

Illuminati Wife speaks out;

 

https://m.youtube.com/watch?

v=S8ly0c0_Rnkhttps://m.youtube.com/watch?

v=S8ly0c0_Rnkhttp://youtu.be/IKzHxrX3Hv0

9 / 11 – very important knowledge;

http://www.theforbiddenknowledge.com/wtc/index02.htm

https://www.youtube.com/watch?v=knRJt65k2NY ( søg linket i google, så virker det )

FBI Agent fortæller CNN / Os hvordan vi kan beskytte os imod kriminelle organisationer og regeringer, muhaha, verden er af lave https://www.youtube.com/watch?v=0dXXDy9Rqsc  ( søg linket i google, så virker det )

https://www.youtube.com/watch?v=FvEBmEo4IA0  ( søg linket i google, så virker det )

https://www.youtube.com/watch?v=G6QPCZt-B-8  ( søg linket i google, så virker det )

ærlighed og gennemsigtighed – https://www.youtube.com/watch?v=lP46LEKYB_Y – er vejen frem for Menneskeheden. 

.image

 

💕💕💕 Hvorfor slår vi det gode ihjeld i vores kultur? 💕💕💕
Alle store kunstnere og alle store
musikere og sangere og filmstjerner bliver slået ihjeld af Illuminati, siges der.
Kan det have noget at gøre med at Jesus døde på korset og at det har skabt et stort trauma i den kollektive bevidsthed? Vi dyrker og forguder hinanden for pludselig til slut at slå dem ihjeld?

image
Traumaer kan heales hvis man forstår budskabet de kommer med. Kan det være, at Jesus døde på korset slet ikke har noget at gøre med at det gode, smukke og skønne og vise skal lide for andres skyldnere?

image image

 

Kan det være at Jesus døde på korset for at vi skulle gå igang med at lytte til hans ord og gå igang med at heale alle de Psykopater, der ville kunne have gjort det samme? Ikke sådan at forstå at I skal gå igang med at læse Bibelen for den giver ikke et sandfærdigt billede af Jesu lære. Den lære er gået tabt forlængst med alle de redigeringer og omformuleringer der er sket af Bibelen op igennem historien.
Lod Jesus sig korsfeste for at vise os at de der styrer land og rige ikke styrer ud fra en sund og god livsfilosofi?
Det tror jeg. Kunne flere og flere opnå den overbevisning, så tror jeg vi opnår healing af den kollektive bevidsthed og kommer godt ud af traumet.
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Stifter og Leder af Folkerådet PCOTU,
Shirin Brokmann ( Herbert ) Nielsen

💕💕💕💕💕💕💕💕

 

Illuminati Whistleblower “They Worship lucifer” https://www.youtube.com/watch?v=aGEYloihE9g ( bare google linket, så virker det…… )

Time is an illusion. We all have heared that, but what does it actually mean?
It means that time the way we understand and perceive it is an artifical construct. An idea, a mind limiting imprisoning idea constructed by our oppressors the reptilians ; https://www.youtube.com/watch?v=enGDybvVpuM

image

HVIS DU IKKE HAR SET ILLUMINATI/KINGDOM OF SATANS “TRÆNINGSVIDEO” FRA 2013, SÅ KAN DU SE, OM “KONSPI-
RATIONSTEORIERNE” PASSER ENDNU BEDRE I DAG – SAMT
ANDRE LÆKKEDE VIDEOER…
https://youtu.be/Rc0NmYIWTGs
https://youtu.be/QOJ9Tfa9UV0
https://youtu.be/gbRmRkZxYk0
https://youtu.be/n4gyQubRHWQ
https://youtu.be/CDHntDTC09g
https://youtu.be/449D7wxtE7U

image

illuminati

image

<3 <3 <3  https://www.youtube.com/watch?v=Q3jaTlwUJVs  – <3 <3 <3

 

Psykopater og Narcissisme det at sone for sine ugerninger i “Himmelen” og her på Jorden;

Artikel forfattet af  Shirin Brokmann Herbert Nielsen;

Forestillingen om at sone for sine ugerninger i “himmelen” er en narcissistisk måde at straffe sjæle på som ligner fuldstændig den måde vi også straffer sjæle på her på jorden. Jeg er ikke tilhænger af disse metoder. Det er kærlighed sådanne sjæle har brug for og en forståelse for hvorfor de gjorde som de gjorde.

image image

945866_10208021112743523_7574540481118060279_nStop Børneværnet https://www.youtube.com/watch?v=bKwO1onXAaI 

Der findes ikke ondskab – kun mangel på forståelse.

Der er ifølge de Universielle Love og Folkerådet PCOTU ikke nogen der bliver straffet for at have gjort andre mennesker skade udover den straf de i forvejen har gennemgået og som førte til selve handlingen. Den eneste måde at stoppe med at skade andre er at forstå dem og opfylde deres behov på en hensigtmæssigt måde.

image

https://www.youtube.com/watch?v=bKwO1onXAaI 

Dvs. hver gang et menneske opfører sig på en åbenlys uhensigtsmæssig måde overfor Dig er det i virkeligheden det allerbedste at møde dette menneske med kærlighed og forståelse og anerkendelse af hvordan de lider. Man kan møde Psykopaten med et smil og et glimt i øjet, velvidende, at det Psykopaten gør er at bede dig om din Kærlighed og Forståelse for, at han / hun lider. Psykopaten viser dig anerkendelse og tillid ved at stole på at du forstår det symbol sprog han taler, og ved at påføre dig lidelse eller forsøge at påføre dig lidelse, anerkender Psykopaten, at du befinder dig på en højere frekvens, hvor du vil kunne bidrage med healingen.

.image

( Gennemsigtighed, åbenhed og ærlighed er vejen frem for Menneskeheden ; https://www.youtube.com/watch?v=v0Pzryzr1Rs  – søg linket i google, så virker det, engang virkede linksene her på siden, men visse funktioner er af ukendte årsager ikke aktive mere? )

Psykopaten forventer at du healer ham, fordi han / hun har lidt nok, og han / hun er ikke i stand til at heale sig selv uden dig. Dig og samfundet som helhed bør sørge for at Psykopaten / Narcissisten på en eller anden måde modtager det, som vedkommende manglede og som førte til lidelsen hvad enten det så betyder et trygt og godt hjem, økonomisk bistand, sex, kærlighed, anerkendelse af følelserne, anerkendelse af alle de menneskelige kvaliteter og talenter, som selv Psykopaten / Narcissisten besidder, jobmuligheder osv. eller hvad det var Psykopaten / Narcissisten præcis står og mangler.

apples

Gennemsigtighed, åbenhed og ærlighed er vejen frem – https://www.youtube.com/watch?v=lP46LEKYB_Y – er vejen frem for Menneskeheden

image

image

 

Det er ansvars forflygtigelse at lade “patienten” befinde sig i en form for tortur isolations kammer hvor hendes / hans behov ikke opfyldes? Jeg er ikke tilhænger af det. Det løser jo heller ikke patientens problemer at blive ført igennem psykisk tortur. Så snart dette menneske kommer ud af tortur kammeret og igen møder psykopater og narcissister som det jo vrimler med overalt her på jorden og i de andre dimensioner som man taler om indenfor healing og spiritualitet, ja så starter det hele jo forfra; altså det I kalder ondskab. Så jeg tror samfundet som helhed her på jorden har brug for at tænke i helt nye baner hvor anerkendelse og kærlighed er en naturlig måde at forholde sig til det der “truer” os og hvor det at bruge tiden på at være med til at nå ind til forståelse for den pågældende psykopat og narcissist er det vi kalder at tage ansvar og at være medskaber af et dejligt sted her på jorden hvor ondskab ikke findes og hvor den der lider bliver tilbudt alt som manglede og førte til lidelsen.

image

 

Jeg kan godt forestille mig en verden hvor vi ikke straffer de der er en trussel imod vores eksistens men finder ud af hvorfor de truer os og handler ud fra denne forståelse og tilbyder dem det de har brug for og som afholder dem fra at volde andre mennesker skade.

Ville det så ikke være at tage ansvaret fra Psykopaten, ville du måske spørge?
Det er det måske. Men jeg mener bare at det er vigtigere at Psykopaten bliver så hurtig rask som muligt, således at han eller hun kan begynde at tage ansvar for andres lidelser og dermed gøre godt her i verden. Hvis Psykopaternes / Narcissisternes sande behov bliver dækket er de i virkeligheden dem, der vil kunne bidrage med stor hjælp til at verden bliver et bedre sted, fordi Psykopaterne / Narcissister har oftest mange talenter og mange penge til at sætte projekter igang der vil kunne fremme verdens freden.

image

 

image

(Gennemsigtighed, åbenhed og ærlighed – https://www.youtube.com/watch?v=NJQY_foIIBw – er vejen frem for Menneskeheden ;  – søg linket i google, så virker det, engang virkede linksene her på siden, men visse funktioner er af ukendte årsager ikke aktive mere? )
Jeg mener ikke at nogen skal lide for andres skyldnere. Der er det allerede gået helt galt for vores kultur. Men jeg mener at den der begår ugerningerne skal anerkendes, respekteres og mødes med kærlighed, fordi vedkommende lider jo gevaldigt og han lider jo netop på grund af andre menneskers ugerninger, så det at straffe psykopaten yderligere ved at lade ham gennemleve yderligere smerte ved at pålægge ham både smerten ved skyldsfølelse og smerten ved at føle hvad offeret må føle, ja det giver for mig bare ingen mening. Derfor har jeg heller aldrig forstået hvordan man kan finde på at straffe Jesus for at være et godt menneske og straffe ham for at gøre gode gerninger og så undskylde det med, at det var jo fordi han skulle lide for andres skyldnere….. Sikke noget vås. Det er igen at slippe godt udenom at sætte sig ind i hvorfor de Psykopater der dræbte Jesus, gjorde som de gjorde?

image

Man starter ikke ud med at bede Psykopaten om at gøre rede for hvad han / hun har gjort af ugerninger. Man starter med at tale psykopatens sprog. Psykopater er kloge og forstår symbol sprog. Det er i starten den måde der kommunikeres på og også derfor Gud altid taler til os i symbol sprog. Hvis han taler direkte til os vil vi ikke kunne forstå hvad han siger og ingen problemer vil kunne løses.

image

( www.youtube.com/watch?v=J2aZTUxjQHA )

Til slut vil man opleve at der ingen forskel er mellem Psykopaten der skader og den der oplever sig selv som offer. Begge begår ugerninger og begge taler Guds kærligheds sprog på et og samme tid. Healingen indtræder først når vi ikke opfatter os selv som offer for Psykopaten, men møder ham med nysgerrighed og viljen til forståelse. Da heales både Psykopaten, og den der troede hun / han vidste alt hvad der er at vide og som troede hun / han var god. Godhed er ikke at se sig selv som offer og ikke at tolke det man ikke forstår som ondskab. Det er denne dybe forståelse der er vigtigt at vi alle lærer, hvis Verden skal forvandle sig til et bedre sted.

Kh. Samuels Mor,
Shirin Brokmann ( Herbert ) Nielsen

image

image

extracted from ‘The Biggest Secret’ – by David Icke

As the flood waters receded after the Venus cataclysm the survivors came down from the mountains and up from within the Earth. They settled on the lowlands and plains and began to rebuild. This was when Sumer, Egypt and the civilization in the Indus Valley suddenly appeared at a very high level of technological advancement, although they had existed before and were now restored after the upheavals.

The Sumerian society began at the peak of its development because of this sudden infusion of knowledge and the white Aryan race, originally from Mars, expanded out from the Caucasus Mountains and the Near East down into Sumer, Egypt and the Indus Valley where, as even conventional history agrees, highly advanced societies spontaneously emerged. However within this white race, and others also, was a genetic stream I will call reptile-Aryan or reptile-human. Whenever I use the term Aryan I am referring to the white race.

image image

These were the crossbreed bloodlines created from the genetic manipulation of the Anunnaki. The major centre for the reptile-Aryan bloodlines, in the ancient world after the flood waters receded, was Babylon in the south of the Sumer region alongside the River Euphrates. A closer look at the evidence appears to date the foundation of Babylon far earlier than previously believed and it was one of the first cities of the post-flood era. It was here that the mystery schools and secret societies were formed which were to span the globe in the thousands of years that followed.

image

The Brotherhood which controls the world today is the modern expression of the Babylonian Brotherhood of reptile-Aryan priests and ‘royalty’ which came together there after the flood. It was in Babylon in this post-flood period from around 6,000 years ago that the foundation beliefs – manipulated beliefs – of today’s world religions were established to control and rule the people.

image

The founder of Babylon according to ancient texts and legend was Nimrod who reigned with his wife, Queen Semiramis. Nimrod was described as a ‘mighty tyrant’ and one of the ‘giants’.

image The Arabs believed that after the flood it was Nimrod who built or rebuilt the amazing structure at Baalbek in the Lebanon with its three stones weighing 800 tons each. It was said that he ruled the region that is now Lebanon and, according to Genesis, the first centres of Nimrod’s kingdom were Babylon, Akkad and others in the land of Shinar (Sumer).

image image image

Later he expanded further into Assyria to build cities like Nineveh where many of the Sumerian Tablets were found. Nimrod and Semiramis (or the beings those names symbolized) were from the reptile bloodlines which also became known as Titans, the genetic streams of the reptile-possessed humans and the full blood reptilians. This race of ‘giants’ or ‘Titans’ was said to have been descendants of Noah, the baby described in the Book of Enoch (previously the Book of Noah) as being a Watcher-human hybrid with extremely white skin.

 • image image image

The father of Nimrod in the text of Genesis was Cush, also known as Bel or Belus, who was the grandson of Noah and son of Ham. Cush became known as the deity, Hermes, which means Son of Ham. Ham or Khem means the ‘burnt one’ and may have been connected to Sun worship. A great network of deities emerged from Babylon and its connections with Egypt.

image image image

Nimrod and Semiramis have remained the key deities of the Brotherhood to this day under many different names and symbols. Nimrod was symbolized as a fish and Queen Semiramisas a fish and a dove. Semiramis is likely to be symbolic of Ninkharsag, the creator of the reptile-human crossbreeds. Nimrod was the fish-god Dagon who was depicted as half man, half fish. It is possible that this was symbolic of him being half human, half scaled reptile.

image image

Queen Semiramis was also symbolized as a fish because the Babylonians believed fish to be an aphrodisiac and it became the symbol for the Goddess of Love. Hence the use of the fish in Christian symbolism and architecture. In her role as the ‘Holy Spirit’, Semiramis was pictured as a dove holding an olive branch and Semiramis means ‘branch bearer’ as in ‘Ze’ (the) ‘emir’ (branch) and ‘amit’ (bearer). Note also the symbolism of this in the story of Noah and the Great Flood, when the dove came back bearing an olive branch. The return of the reptilians after the flood?

imageimage image

The name, Semiramis, was evolved from the earlier Indian deity, Sami-Rama-isi or Semi-ramis. A fish and a dove are two symbols still widely used in religious ritual and national ceremony, although most of the people involved have no idea of the true meaning. Sinn Fein, the political wing of the Northern Ireland terrorist group the IRA, has a dove as its symbol and you find the dove on many of the sceptres held by the British monarch (see picture section).

Both organizations are modern fronts for the Babylonian Brotherhood and the doves symbolize Queen Semiramis. The dove to them is not a symbol of peace, but of death and destruction because of the reverse symbolism the Brotherhood employs. If it is positive to the masses, it is negative to the Brotherhood, and this allows their negative symbols to be placed throughout the public arena. No-one complains because they have no idea what these symbols, like the dove, really represent.

Semiramis was called the Queen of Heaven (also Rhea), the Virgin Mother of the Gods, and sometimes known as the Great Earth Mother (Ninkharsag). She was also worshipped under the name Astarte ‘the woman who made towers’ and this could refer to the Tower of Babel (Babylon) which Nimrod is said to have built. The bloodlines of European royalty came from the reptile-Aryan bloodlines of Babylon and the crown evolved from the horned headgear worn by Nimrod.

image image

The horns symbolized the monarch’s authority and later became a metal headband with three horns symbolizing royal power with divine authority7 This is represented by the symbol of the fleur-de-lis which you find throughout the regalia of modern royalty (see Figure 6 below).

image

As I have mentioned already, the Draco ‘royal’ hierarchy, the winged albino whites, are said to have horns and I’m sure this is the true origin of the horned headgear of ancient royalty.

Figure 6:
The Fleur-de-lis, symbol
of the Babylonian trinity of Nimrod,
Queen Semiramis and Tammuz,
among other things.

The classic depiction of the Devil also has Draco-like horns. Nimrod was given the title Baal(the Lord) and Semiramis was Baalti (My Lady). The Latin term for my lady is Mea Dominawhich in its corrupted Italian form became Madonna.8 Nimrod was represented in a dual role of God the Father and Ninus, the son of Semiramis, and her olive branch was symbolic of this offspring produced through a ‘virgin birth’. Ninus was also known as Tammuz who was said to have been crucified with a lamb at his feet and placed in a cave.

When a rock was rolled away from the cave’s entrance three days later, his body had disappeared. Heard that somewhere before? This husband-wife-son theme of Nimrod-Semiramis-and Ninus/Tammuz became the Osiris-Isis-Horus mythology of the Egyptians with its equivalent in India, Asia, China and elsewhere. Much later it would be Joseph, Mary and Jesus.

When the Babylonians held their Spring rites to mark the death and resurrection after three days of Tammuz-Ninus, they offered buns inscribed with a solar cross. Yes, even the hot cross buns of British Easter tradition come from Babylon.

image

Easter comes from another face of Queen Semiramis – Ishtar -and it is from this, and possibly another Brotherhood deity, Ashtaroth, that we get the name of ‘Ashtar’ as in ‘Ashtar Command ’, a completely manipulated New Age belief in an extraterrestrial ‘hero’ who has come to save us.

The Babylonian myths and symbolism provided the foundations for all the major religions, especially Christianity. The Roman Church was the creation of the Babylonian Brotherhood and the Pope still wears a mitre shaped like a fish head to symbolize Nimrod. This is also the significance of his Fisherman’s Ring.

image

The Chair of St Peter in the Vatican was claimed to be a holy relic, but in 1968 it was exposed by a scientific commission as being no older than the 9th century More significantly, according to the Catholic Encyclopaedia, is that it is decorated by twelve plates portraying the twelve labours of Hercules. This same work claims that Hercules was another name for Nimrod before becoming a deity of the Greeks. In 1825, Pope Leo XII authorized the production of a jubilee medal and it depicted a woman in a pose that was blatant symbolism of Queen Semiramis.

She had a crucifix in her left hand, a cup in her right and on her head was a seven rayed crown like the one on the Statue of Liberty, another depiction of Semiramis which was given to New York by French Freemasons. A contact who has relatives working in high positions in the Vatican told me how, during the reign of Pope John Paul II, he was given a guided tour of the place which blew his mind.

He was shown the Pope’s solid gold bath which is decorated with all the astrological symbols and he saw inside the vacuum-sealed vaults which contain thousands of ancient esoteric books which have been stolen and hoarded over hundreds of years of religious dictatorship and so taken out of public circulation. The Roman Church and the Babylonian Brotherhoodare one and the same.

image image

Nimrod was also Eannus, the god with two faces, who was later known to the Romans as Janus. One of the Anunnaki brothers, Enki the ‘serpent god’, was also known as Ea. The Freemasonic eagle with two heads looking left and right, east and west, is symbolic of Nimrod in the role of Eannus, and I would suggest that the eagle is symbolic of the winged Draco. Eannus, it was said, held the keys to the doors of heaven and he was the sole intermediary between God and humanity, therefore any belief not supported by him was false and should be condemned.

image

image

This was a wonderful tool for the Babylonian priesthood to impose their will on the populous and exactly the same scam has been played by their successors, the Christian priests, the Rabbis and the priesthoods of Islam, Hinduism and all the rest. The Roman Catholic title of cardinal comes from the word ‘cardo’ meaning hinge and relates to Nimrod’s role as guardian of the door to heaven.10 The Babylonian priests even established a governing body they called the Grand Council of Pontiffs, a name later transferred to the Church of Rome.

The Babylonian High Priest, who instructed the inner circle initiates, was known as… Peter, meaning the ‘Great Interpreter’. The feast day of the Christian St Peter was traditionally celebrated on the day the Sun entered the astrological house of Aquarius, the very day that Eannus and Janus were honoured! The Babylonian religion, like all the look-alikes that were to follow, consisted of two levels.

The masses were manipulated into believing superstitions and into taking symbolic stories literally, while the chosen initiates were given the real knowledge on penalty of death if they ever revealed it. In this way the truth about life, human potential, history and the reptilian Agenda, were lost to the population and kept only for the few.

image

image

Human sacrifice was fundamental to the religion of Babylon and wherever the Babylonian Brotherhood and their reptilian bloodlines have traveled, human sacrifice has always gone with them because the reptilians demand these rituals. The malevolent ones seem to be addicted to blood and this has been passed on to their crossbreeds as the evidence I shall present will show. The Babylonian priests were required to eat some of their sacrificial offerings and so the word for priest, Cahna-Bal, became the term for eating human flesh, cannibal.

image image image image image

Moloch, the name of that flying lizard I mentioned earlier, was another name for Nimrod-Tammuz.

Tam means ‘to perfect’ and muz means ‘to burn’. You can see the symbolism of Tammuz-Moloch, therefore, in the rituals of burning children alive in honor of this deity which, staggeringly, still go on today. The Beltane ritual later performed in Britain by the Druids on May 1st, May Day, involved the burning of children in the belly of a huge wicker effigy of a man. This was inherited from the Babylonians when the Brotherhood expanded across Europe. Indeed it may well be that the reptilians had once based themselves in what is now the United Kingdom and Ireland before they moved their main focus to the Near East and Africa.

The Feast of Tammuz was on June 23rd and celebrated his ascension from the underworld. When he was resurrected, Tammuz was known as Oannes, the fish god, and Oannes is a version of the name, John. For this reason, John has been used as a symbol for Tammuz-Nimrod in symbolic characters like John the Baptist. June 23rd, the Feast of Tammuz, became the Christian day called St John’s Eve!

imageanonymious

The Nimrod-Semiramis combination has been depicted under countless names in the civilizations and cultures which have followed.

These deities throughout the world may seem to be an unfathomable tidal wave of names, but they are overwhelmingly different names for the same two figures. Another deity widely used in Satanism for the sacrifice of children today is Kronos, the king of the Cyclops in Greek legend. He was known as the tower builder and is almost certainly another version of Nimrod, the builder of the biblical Tower of Babel.

The reason the reptile bloodlines are involved in such unspeakable ritual and practice today, is quite simply because they always have been. When you follow these bloodlines across history, you find they use the same rituals and sacrifice to the same deities, right to the present day.

image

Another passage in the Book of Enoch tells of the Watchers breeding with human women and the behavior of the offspring they produced:
“And they became pregnant, and they bore great giants… who consumed all the acquisitions of men. And when men could no longer sustain them, the giants turned against them and devoured mankind. And they began to sin against birds and beasts, and reptiles, and fish, and to devour one another’s flesh and drink blood. The Earth laid accusation against the lawless ones.”
That passage describes the bloodlines I am highlighting and they came together in the Babylonian Brotherhood which has since expanded across the planet. While we look out of our eyes and feel part of this physical world, the reptiles look into this third dimension, much like someone looking through a window. In this case, the eyes of the physical body. We are consciously in the third dimension, they are consciously in the fourth looking into the third. When you know what you are looking for it is the eyes that give them away.

image

They are dark, piercing and cold. The reptile full-bloods are not attached to their bodies like humans. They are knowingly using them as ‘space suits’ to operate in this world, and when one wears out they simply occupy another. It is from this process of ‘possession’ by the reptilians and other low vibrational entities that we have the ancient tales, indeed modern ones too, of demons, devils and evil spirits taking over a human mind and body.

It is the reptilians and other consciousness of the lower fourth dimension, the cesspit vibration as I call it, which are summoned during Satanic, black magic rituals and it is during these rituals that many unsuspecting puppets are ‘plugged in’ to the reptilian consciousness and taken over. So it was in Babylon and so it is today.

As I revealed in I Am Me I Am Free, and will elaborate upon in this book, the Brotherhood hierarchy today are seriously into Satanic ritual, child sacrifice, blood drinking and other abominations that would take your breath away. Yes, I am talking about some of the biggest royal, political, business, banking and media names on the planet.

image

People like Henry Kissinger, George Bush, the British royal family and many other presidents, prime ministers and members of royalty. Fantastic? Of course it is, but since when did the truth not sound fantastic in a world of such denial and illusion?

Three of the principle elements of the Babylonian religion were fire, serpents and the Sun. I should explain their focus on the Sun because it is a vital part of the story. Most of the global population worshipped the Sun for its obvious gifts of heat and light and the effect this had on their crops and well-being. However, within the hierarchy of the Babylon Brotherhood and other Elite groups which had the advanced knowledge, they focused on the Sun for other reasons too. They understood the true nature of the Sun as a multidimensional consciousness which extends across the solar system on unseen frequency levels.

image

 

Even in this physical dimension, the Sun’s emissions of magnetic energy are constantly affecting us second by second. The Sun has a diameter of some 864,000 miles and contains 99% of the matter in the Solar System.17 It is an immense ball of energy which works very much like an atomic bomb and the internal temperature can reach as much as 14 million degrees centigrade.

It rotates faster at the equator than at the poles and therefore the activity and stimulation of the Sun’s magnetic field is simply colossal. The writer and researcher Maurice Cotterell has made a long and detailed study of sunspot and solar flare activity when the Sun is projecting immensely powerful magnetic energy.

image

This has been photographed as gigantic loops of fire, some 100,000 miles high.19 This energy travels to the Earth on the solar wind and it can affect computer systems and cause power blackouts. But for the Van Allen Belts, the zones of radiation which surround the planet and connect with the Earth’s magnetic field, the Sun’s energy would ‘fry’ us.

Maurice Cotterell studied the sunspot cycles and established short, long and great cycles of solar activity, as he explains in his book with Adrian G. Gilbert called The Mayan Prophecies.When Cotterell’s research was already advanced, he came across the amazing mathematical system of numbers and symbols left by the ancient Maya people in Central America. The Maya claimed to have originated with the ‘gods’ and recognized a lost island as their former home. Their astonishingly accurate mathematical and astronomical systems, and their measurement of time, were inherited from much older cultures and ultimately from the extraterrestrials.

image imageimage

image

We have already seen that Mexican President Miguel De La Madrid claimed that the Mayans were interbred with the reptilians, the ‘iguana race’ as he put it.

Maurice Cotterell was fascinated to realize that the Mayan cycles of human evolution corresponded remarkably with his sunspot cycles of magnetic emissions. Even over thousands of years, they were incredibly close. This is perfectly explainable. Everything is energy. Life is the interaction of magnetic vibrational fields.

Change the magnetism and you change the nature of the energy field. Change the energy field and you change the nature of mental, emotional, spiritual and physical life, all of which are energy in different forms. The other planets do this as they circle the Sun and affect the magnetic field of the Earth: we call this astrology. Cotterell believes that we are effected by these fields most powerfully at the time we are conceived rather than the time we are born, a point which has much validity. I feel that both powerfully affect us.

image

(  https://www.youtube.com/watch?v=BINQ4jiQFsI – søg linket i google, da nogle af denne sides funktioner af ukendte årsager er ude af funktion )

His research established that sunspot activity corresponds with the human fertility cycles and with the emergence and demise of great civilizations and empires. Scientists have also discovered that humans have an internal clock which is in sync with the Sun. In short, the Sun’s effect on human life is fundamental and far beyond its obvious contribution of warmth and light. The extraterrestrials knew this in these ancient times and the Sun was viewed with awe. It is the physical and spiritual heart of the solar system and it came to symbolize the creator, particularly the male aspects of the creative force… ‘He Who Is The Light Of The World’.

This knowledge of the Sun will be a common theme throughout the rest of this book as we journey through history to the present day. It does, however, make the decoding of history a little more complex because the ancients would constantly use Sun and astrological symbolism in their stories and some of the names for their gods would be used to symbolize the Sun and the planets. Working out what is literal and what is symbolic is a considerable challenge. I also think that the term ‘Sun god’ has been used to symbolize the extraterrestrials and their crossbreeds, who were said in the ancient texts to have faces which shone like the Sun – the Shining Ones.

image

Imagine the power you would have to advance an Agenda and manipulate the human race if you knew the cycles of energy from the Sun and other planets and how they were likely to affect human consciousness. You would know when people would be more prone to anger, aggression, fear, doubt and guilt, and therefore when to have your wars, economic collapses and so on. The Brotherhood have always had this knowledge and they use it to great effect today as I shall document.

The Babylonian Brotherhood and its reptilian bloodlines expanded across the Middle and Near East, especially to Egypt, and eventually into Europe and the Americas. I think the early Egyptian civilization after the Venus upheavels was the work of the Aryans from Mars, the Phoenicians, with or without the reptilian Anunnaki. But before 2,000 BC the reptilians were taking over. The Royal Court of the Dragon was founded by the priests of Mendes in around 2,200 BC and this still exists today as the Imperial and Royal Court of the Dragon Sovereignty.

image

The author, Laurence Gardner, is the present Chancellor of the Imperial Court of Dragon Sovereignty and his postal address in Devon, England is at Colomba House.

Columba = dove = Queen Semiramis.

According to Gardner, the name Dracula means ‘Son of Dracul’ and was inspired by Prince Vlad III of Transylvania-Wallachia, a Chancellor of the Court of the Dragon in the 15th century. The prince’s father was called Dracul within the Court.

Dracul = Draco.

https://www.youtube.com/watch?v=KsvpvZ4yv2E 


image

image

( https://www.youtube.com/watch?v=nRRPgJ4W1UU – google linket, så virker det – visse af denne sides funktioner af ukendte årsager er ude af funktion )

Wherever they went, the Babylonian Brotherhood created their own mystery schools to manipulate the population into believing a nonsense and into giving away their power through superstition and fear. At the same time the higher levels of these pyramid structures communicated the advanced knowledge to those who would serve the reptilian Agenda. Where other non-reptilian initiation schools existed, they were infiltrated and taken over by the Babylonian priesthood.

Mystery schools have been around for tens of thousands of years, probably hundreds of thousands, and they are used to pass on advanced knowledge to those the hierarchy and priests decide are worthy enough. In his book, The Masters Of Wisdom, J. G. Bennett writes of how the Russian mystic, Gregori Gurdjieff, told him that the mystery schools went back at least 30,000 to 40,000 years. Gurdjieff said he had learned this from cave drawings in the Caucasus Mountains and Turkestan (that area again).

image

I often hear New Age people scream with indignation at the thought that the ancient mystery schools were part of the manipulation. Well, first of all there should be no structures, whatever their intent, that deny knowledge to people. I don’t care what their intent may be, once you consider it your right to deny knowledge and decide who should and should not have access to it, you are playing a very dangerous and arrogant game.

image

There were those of positive intent who wanted to use the mystery schools to give the knowledge to people they believed would use it wisely and I am not suggesting that all these schools were malevolent, certainly not. But even the positive ones were eventually infiltrated by the servants of the reptilians.

As Manly P. Hall, the Freemasonic historian, wrote:
“While the elaborate ceremonial magic of antiquity was not necessarily evil, there arose from its perversion several false schools of sorcery, or black magic, (In Egypt)… the black magicians of Atlantis continued to exercise their superhuman powers until they had completely undermined and corrupted the morals of the primitive Mysteries… they usurped the position formerly occupied by the initiates, and seized the reins of spiritual government.

“Thus black magic dictated the state religion and paralyzed the intellectual and spiritual activities of the individual by demanding his complete and unhesitating acquiescence in the dogma formulated by the priestcraft. The Pharaoh became a puppet in the hands of the Scarlet Council – a committee of arch-sorcerers elevated to power by the priesthood.”
The black magicians that Hall says were formerly in Atlantis were, for me, the reptilian-human hybrids of what I call the Babylonian Brotherhood. It is their secret society network that now spans the globe and operates in literally every country. It allows the coordination of the Agenda across national borders and between apparently unconnected companies and institutions like politics, banking, business, the military and the media.

Knowledge is not good nor bad, it just is. It is how we use that knowledge that is positive or negative. At the upper levels of this network they know of the true power of the Sun, magnetics and the mind; the effect of the planets on human behavior; how to manipulate time, consciousness, energy, the weather and so much more. If used malevolently, this knowledge can be incredibly destructive and manipulating and this is what has happened.

image

At the same time the reptilians have used their secret societies to create institutions in the public arena such as religions and political parties to suck this advanced knowledge out of circulation. The Inquisition was a wonderful example of this technique. Merely to speak about esoteric matters was to sign your own death warrant. This scam has been so effective that still today you have Christians condemning esoteric information as ‘the Devil’ when this same knowledge is the very foundation of their religion. If you want to know where Christianity really came from, stick around. It is recycled Paganism and provably so.

Yet Christianity has been used quite brilliantly as the major vehicle for removing vital knowledge from the public domain. Whenever Christianity and other religions took control of a country or region, the ancient texts and records were removed or destroyed.

Babylon the Mighty: The Roots of Greatness. Babylonian temple raised to the glory of Sargon

Babylon the Mighty: The Roots of Greatness. Babylonian temple raised to the glory of Sargon

This took out of circulation the very knowledge the reptilians have used and still use to manipulate an ignorant population. It was also in the name of Christianity that most of the accounts of the true history of humankind have been destroyed, along with knowledge of the influence on human affairs of extraterrestrial races, positive and negative. This allowed an alternative invented ‘history’ to be written which has delinked humanity from its origins. Controlling history is so important because if you manipulate how people see what we call the past, you will influence massively how they see the present.

The themes I have highlighted so far, along with the deities and symbols, will travel with us from here to the present day as we follow the expansion of the Babylonian Brotherhood across the world. Invariably, the Babylon reptilian full-bloods and hybrids manipulated themselves into the positions of power and influence in the countries where they settled.

image

They had a much higher level of knowledge than most of the people and, as vehicles for the fourth dimensional reptilians, there was already a long term plan to work to, the Great Work of Ages as it became known to the Freemasons.

They allowed the non-reptilian population to do the work and then, when new societies were established, the Brotherhood priests and initiates would hijack the positions of religious and political power and ensure that any advanced knowledge in circulation was sucked out of the public domain and into their mystery schools and secret societies.

The white race and the reptile-Aryan crossbreeds had emerged from the Caucasus Mountains and the mountains of Iran and Kurdistan after the flood to settle in Egypt, Israel/Palestine and what we now call Jordan, Syria, Iraq, Iran and Turkey, going up to the Caucasus Mountains (see Figure 7).

image
The Land of the Gods in the ancient world from where the Aryan and reptile-Aryan bloodstreams
emerged in the Caucasus Mountains, Sumer; Babylon, and Egypt.
There were other advanced peoples in other parts of the world, however, not only here.

image

Significantly it was from this same region that all the world’s major religions emerged and this is no accident. In earlier times, the civilizations of Sumer, Babylon and Assyria were in the general area of what we call Iraq, while Turkey was previously known as Asia Minor and Persia.

Richard Laurence, the Archbishop of Cashel, who translated the first English edition of the Book of Enoch from the Ethiopian, established from the descriptions of the longest day of the year, that the author of the text had to have lived in the Caucasus region and not Palestine, as most people believed.23

image

 

This was where the main reptile-human bloodlines emerged from and the original text of the Book of Enoch was the much older Book of Noah, the reptilian crossbreed. The Aryan race as it expanded into new territory was known under various names, the most significant of which were the Hittites and Phoenicians.

I think there were definitely other Aryan settlements outside this region, possibly Britain among them, and certainly the reptilians were operating in other parts of the world, like the Americas. But this mountainous region around the Caucasus and down to the plains of Sumer and Egypt is a key to the true history of humankind over the last seven thousand years.

image

The Caucasus Mountains came up again and again in my research and how appropriate that in North America white people are known as ‘Caucasian’. Even according to official history it was a white ‘Aryan’ race from the Caucasus Mountains region which moved into the Indus Valley of India about 1550 BC and created what is today known as the Hindu religion. It was this same Aryan race (they called themselves ‘Arya’) which introduced the ancient Sanskrit language to India and the stories and myths contained in the Hindu holy books, the Vedas.

L. A. Waddell, in his outstanding research into this Aryan race, established that the father of the first historical Aryan king of India (recorded in the Maha-Barata epic and Indian Buddhist history) was the last historical king of the Hittites in Asia Minor. The Indian Aryans worshipped the Sun as the Father-god Indra, and the Hittite-Phoenicians called their Father-god Bel by the name, Indara.

Under many names this same Aryan people also settled in Sumer, Babylon, Egypt and Asia Minor, now Turkey, and other Near Eastern countries, taking with them the same stories, myths, and religion. This is why, as we shall see in detail later, all the major religions tell the same tale but using different names.

image

They all come from the same source, this Aryan race, which seems to have originated on Mars, and the reptile-human bloodlines operating covertly within them. What we call the Jewish race also originated in the Caucasus region and not, as claimed, in Israel. Jewish historical and anthropological sources have shown that only a few of the people known as Jewish have any genetic connection to Israel.

In the 8th century a people called the Khazars living in the Caucasus Mountains and southern Russia had a mass conversion to the Jewish religion. Later when that empire folded, these same people made their way north over a long period of time to settle in other parts of Russia, Lithuania and Estonia.

From there they entered Western Europe and eventually the United States. The Rothschild family is one of these bloodlines. These are the same people who justified the takeover of Arab Palestine after the last war by saying that ‘God’ had given them an ancient right to that land as his ‘chosen people’. In truth their original homeland is the Caucasus region and southern Russia, not Israel.

See …And The Truth Shall Set You Free for a detailed and sourced account of this story and the secret society manipulation that was behind the creation of Israel, or Rothschildland as it really is.

image

 

image

Zionism

Figure 8:
The Aryans and the reptile-Aryans expanded by sea and land into Europe under many names,
and especially thanks to the ‘British’ Empire, they would eventually take over the wodd.

The white race expanded northwards into Europe. The first people went by sea under the name, the Phoenicians, and over many centuries others migrated over land (see Figure 8).

image

Two of the latter groups were called the Cimmerians and the Scythians and through a series of name changes these same bloodlines populated Europe and reconnected with the earlier Aryan settlers of Britain and Northern Europe who had been installed by the seafaring Phoenicians. The Phoenicians are crucial to the story and I will come to them in detail in a moment.

The Cimmerians migrated north west from the Caucasus and Asia Minor (Turkey) into the countries we now call Belgium, the Netherlands, Germany and Denmark. The Roman historians, Pliny and Tacitus, said that all the people along the coast from the Netherlands to Denmark were the same ethnic group and this is supported by archaeological evidence which indicates that this people arrived in that region about 300 to 250 BC. Another group of Cimmerians traveled up the River Danube through Hungary and Austria into southern Germany and France. The Romans called them Gauls and the Greeks knew them as the Keltoi or Celts.

Groups of these Celtic tribes also settled in Bohemia and Bavaria and others invaded northern Italy. Sallust, the Roman historian, records how Romans were defeated a number of times by the ‘Cimbri’, who he says were Gauls. Other Roman historians say the Cimbri were ‘Celts’. They were divided into three tribes, the Belgae (north east France), the Gauls (central France) and the Acquitanae (southern France to the Pyrenees Mountains).

https://www.youtube.com/watch?v=Q3jaTlwUJVs

image

By the second century BC, the Gauls/Celts (the white Cimmerians from the Caucasus Mountains and the Middle East) occupied all of central Europe and northern Italy and they went on to conquer the whole of that country. Around 280 BC they swept down into Asia Minor and reoccupied the lands of their ancestors.

As the historian Professor Henry Rawlinson said:
“These two great invasions into Asia Minor proceeded from the same identical race, in the first instance called the Cimmerians and in the second, the Gauls.”
These invading Gauls based themselves in a place called Phrygia which became known as Galatia (Gaul-atia) and it was to these people that St Paul was supposed to have written in the New Testament’s Letter to the Galatians. The Cimmerians or Cimbri also settled in Wales and to this day the name for that country in the Welsh language is Cymru.

The Scythians, another Aryan group, also moved north from the Caucasus into Europe where their name was changed by the Romans to distinguish between them and other peoples. The sacred emblems of the Scythians included the serpent, the Ox (Nimrod/Taurus), fire (the Sun, knowledge), and Tho or Theo, the god the Egyptians called Pan. The Romans called the Scythians the Sarmatae and the Germani from the Latin word Germanus, meaning ‘genuine’.

image

The Scythians were known, therefore, as the ‘Genuine People’ and of course from Germani we get German and Germany. The name change is confirmed by the writings of the Roman historians Pliny and Strabo.

The Anglo-Saxons who invaded Britain were also known as Germani by the Romans. The land called Old Saxony is modern day north Germany and the Netherlands. Both the Angles and the Saxons came from the same genetic source – the white Cimmerians and Scythians from the Caucasus and the Middle/Near East. It is the same with William the Conqueror and his Normans, the last people to invade Britain in 1066 at the Battle of Hastings.

The terms Norman and Normandy originate from the Norse (North) men because they came from Scandinavia to occupy that region of France. The story of the Scandinavian hero Odin, says that he came from Asaland or Asaheim, which just happens to be the lands of Scythia and can be identified in Aryan India. From there about 200 to 300 AD, it is said, Odin led a huge army north to conquer Sweden. His army was called the Svear and in Swedish that country is still called Sverige, the Land of the Svear.


image

Another group of Scythians, who became known as the Sakkas, went east from the Caucasus following the trail of the earlier Aryans and they reached the borders of China by 175 BC. About this time Chinese records tell of a people called the Sai-wang or Sok-wang who were forced to flee India. Sok-wang means ‘Sakka princes’.

The records indicate that these Sakka retreated south into India through the mountain passes from Afghanistan, and coins dating from about 100 BC confirm that a Sakka kingdom was created in the upper Indus valleys between Kashmir and Afghanistan. Again it is not a coincidence that the religion of Buddhism emerged from lands occupied by the Sakka (Aryan Scythians).

At least by 500 BC a tribe called the Sakyas lived in the area where Buddha is supposed to have been born around 63 years earlier. Gautama (Lord Buddha) was called Sakyashina, Sakamuni, the Sakya sage, Sakya the teacher and the lion of the tribe of Sakya. All this will become highly significant when we look at the single origin of all the major, and most minor, religions and their ‘heroes’.

The Scythian/Sakka and the Cimmerians/Cimbri were in fact all the same people and this is confirmed by inscriptions scored into the Behistun Rock in the Zargos Mountains on an old caravan trail from Babylon. The inscriptions were ordered by Darius the Great about 515 BC and they were written in three languages, Babylonian, Elamite and Persian. Whenever the Elamite and Persian versions say Sakka, the Persians/Babylonians use the term Cimiri.

image

So these white Aryan peoples under different names with their same religion and religious heroes under different names, expanded from their origins in the Caucasus and the Middle and Near East and went overland into Europe, India and as far as China. And within them were the reptile-human bloodlines who battled for, and eventually won, supremacy to control the course of events as the kings, queens, priests and military leaders under the collective title I dub the Babylonian Brotherhood. That the Babylonians were part of the Aryan race is confirmed by ancient inscriptions and titles.

The Kassi or Cassi was a title first used by the Phoenicians about 3,000 BC and this was adopted by the Babylonians who ruled the Mesopotamian empire. Kassi also appears as a personal name of Phoenicians in Egypt and Cassi was the inspiration for the ruling kings known as Catti in pre-Roman Britain, one of whom minted ‘Cas’ coins featuring the sun-horse and other solar symbols.27

This Aryan expansion began as far back as 3,000 BC, probably earlier, with their seafaring branch, the Phoenicians. They were a technologically advanced people who have been marginalized by official history and this has obscured their true identity. They are fundamental to understanding where we have come from and where we are now. It was they who brought both their genetic lines and their knowledge to Europe, Scandinavia and the Americas, thousands of years BC.

Fønikerne 5

Their story is told by L. A. Waddell in his book, The Phoenician Origin Of Britons, Scots And Anglo-Saxons. Waddell was a fellow of the Royal Anthropological Institute and spent a lifetime researching the evidence. He shows that the Phoenicians were not a Semitic race as previously believed, but a white Aryan race. Examination of Phoenician tombs reveals that they were a long-headed Aryan race and of a totally different racial type to the Semites.

The Phoenicians of the ancient world travelled by sea from their bases in Asia Minor, Syria and Egypt to settle in the islands of the Mediterranean like Crete and Cyprus and also Greece and Italy. It was the Phoenicians who carried the knowledge which later emerged as the civilizations of Minoan Crete, classic Greece and Roman Italy. They were also the ‘brains’ behind much of the Egyptian culture in this period, before it was hijacked by the reptilians.

image

The Egyptians knew the Phoenicians as the Panag, Panasa and Fenkha. The Greeks called them the Phoinik-as, and to the Romans they were the Phoenic-es. There is a simple reason why the Egyptians depicted many of their gods with white skin and blue eyes in exactly the same way as other cultures all over the world did. This advanced race, called the Phoenicians, were white skinned and often had blue eyes the same as the reptilian-human crossbreeds and the same, it would appear, as the race from Mars.

Thus we have the Scandinavian races, which were installed by the Phoenicians and other peoples of the same bloodstock and general location. It is also the origin of the Aryan ‘Master Race’ nonsense which obsessed the Nazis and the secret societies which created them. The hero of the Freemason secret society to this day is the mythical Hiram Abif, the so-called builder of King Solomon’s Temple. Abif is supposed to have been a Phoenician. The grandfather of the famous Egyptian Pharaoh Akhenaten, the father of Tutankhamen, was a Phoenician high priest.

image image

The Phoenix, the mythical bird of Egypt, was in fact the Sun bird of the Phoenicians, the emblem of the Sun God, Bil or Bel, and as it has been later symbolized, a peacock or an eagle. Evidence has emerged in recent years about pyramids on Mars, when the NASA scientists, Vincent DiPietro and Gregory Molenaar, discovered six enormous pyramids like those in Egypt in the Cydonia region of Mars.30 It would make sense that the same Martian race with the same knowledge would also build pyramids when they came to Earth, and the same can be said of the Anunnaki if, as Zecharia Sitchin speculates and I agree, they had settlements on Mars.

The Phoenicians were not confined to the Mediterranean and the Middle East. They landed in Britain around 3,000 BC and unmistakable Phoenician artifacts have been found in Brazil, as well as possible Egyptian remains in the Grand Canyon in America. The Phoenicians landed in the Americas thousands of years before the manufactured ‘photo opportunity’better known as the journey of Christopher Columbus. The reason that the native legends of the Americas speak of tall ‘white gods’ coming from the sea bringing advanced knowledge is because that is precisely what happened, if you forget the gods bit.

image

They were the Aryan race and the reptile-Aryans from the east landing in the Americas thousands of years ago, the same Aryan race or ‘gods’ who the Sumerians said gifted them their civilization after the flood. This is also why the later white invaders who followed Columbus were astonished to find that the native peoples of the American continent had the same basic religious stories and myths as they had. This is perfectly explainable now. They came from the same source – the Aryan race known as the Phoenicians among many other names like Sumerian and Hittite with the reptile-Aryan bloodlines within them.

There also seems to have been a direct reptilian invasion in the Americas way back. The evidence of an advanced race who knew the Americas existed, comes with centuries-old maps like the Hadji Ahmed Portolan Map, compiled in 1519, which depicts the North American continent with a wide causeway connecting Alaska and Siberia. There is also an accurate drawing of an ice-free Antarctica.

image

The arrival of the Aryan Phoenicians in Britain also corresponds with the building of the great stone circles and observatories like Stonehenge and Avebury in Wiltshire, although some researchers say they were built much earlier.

The advanced Phoenicians-Sumerians, who had a highly developed knowledge of astronomy, astrology, sacred geometry, mathematics and the Earth’s magnetic force line network known as the global energy grid, had all the knowledge necessary to build these great structures.

Fønikerne 2

L. A. Waddell said that he found Sumerian markings on one of the stones at Stonehenge. Professor Alexander Thom, Emeritus Professor of Engineering Science at Oxford University from 1945 to 1961, discovered that the ancients who built Stonehenge knew about ‘Pythagorean’ geometric and mathematical principles thousands of years before Pythagoras was born.

Thom explained in his 1967 book, Megalithic Sites In Britain, that the stones not only formed geometric patterns in and around the circle, they also aligned to features in the surrounding landscape and to the positions of the Sun, Moon and prominent stars at particular times, particularly where the Sun appeared or disappeared at the equinox or solstice and where the Moon was at the extreme positions of its cycle.

image

It was a gigantic astronomical clock, he said. But it is more than that. It is a receiver and transmitter of energy. The Earth’s magnetic grid, or grids, consist of lines of magnetic energy known as ley lines, meridians or dragon lines to the Chinese. Where these lines cross, the energy spirals into a vortex and where many lines cross you have a massive vortex of energy. These are the power places, the sacred sites of the ancients who knew of this system. The vortex, or spiral, is a constant throughout the Universe. Our galaxy is a spiral, water spirals downwards, hair grows in a spiral at the crown, the DNA molecule which carries our genetic blueprint is a double spiral.

Brian Desborough, my scientist friend from California, told me there is a point on one of the Earth grids, the Hartmann Grid as it is called, where twelve of these force lines meet and go down into the Earth. Where was that? I asked. “A place called Avebury in England” he said.

The very place the advanced Phoenician-Sumerians chose to build their stone circles at least five thousand years ago along with a series of surrounding sites, including Silbury Hill, the biggest human-made mound in Europe, and others like West Kennet Long Barrow. These form a sort of ‘circuit board’ at the heart of the energy grid which fundamentally affects the nature of the Earth’s magnetic field. I lived near Avebury for two years and it is an incredibly powerful place if you are sensitive to energy. It is also the area where most of the ‘crop circles’ or more accurately, crop formations, have appeared, particularly the most complex of them.

Even more interesting is the apparent connection between Avebury and Mars. The best known researcher of the apparently man-made structure called the ‘Face on Mars’ and an area of that planet known as Cydonia, is the American Richard C. Hoagland. He has been a science journalist, a director of planetariums in West Hartford and New York, and an advisor at the NASA Goddard Space Flight Center.

image

 

Hoagland produces evidence in his book, Monuments On Mars,32 that the alleged ‘face’ and the pyramids are part of a vast area built to align with the sunrise on the Martian summer solstice 500,000 years ago – 50,000 years before the estimated arrival on Earth of the Anunnaki. I have little doubt that the same race that built the structures in Cydonia, including pyramids, also built Stonehenge and Avebury.

There is evidence, in fact, that Avebury could be a mirror image of the complex at Cydonia. When you take same scale topographical maps of both places and superimpose one on the other, the correlation of objects and the distances between them is incredibly similar, as members of Hoagland’s team established.

( Offentliggjort den 26. feb. 2014
Actor Steven Seagal appeared at the Western Conservative Conference in Phoenix on February 22, 2014 where he called for the impeachment of President Obama ; https://www.youtube.com/watch?v=FWZ4HPAdTew??? https://www.youtube.com/watch?v=mOwZwkhFemQ – huh? -Figure 9: )

Leonardo da Vinci’s depiction of Man according to
the sacred geometry known as the Golden Mean.

He also discovered that this ‘Mars City’ was built according to the same laws used to create other similar complexes on the Earth. The same mathematics, alignments and sacred geometry can be found in Cydonia on Mars and in the great structures of the ancient world like those at Stonehenge, the pyramids at Giza in Egypt, Teotihuacan in Mexico and in Zimbabwe.

These mathematics accord with the ‘Golden Mean’ geometry as depicted by the Italian artist, Leonardo da Vinci (1452-1519), in his picture of the man inside a circle (see Figure 9). Da Vinci, as we shall see, was a leading initiate of the secret society network and this is how he was able to predict the coming of the telephone, design flying machines and tanks, and design bicycles in the 15th and 16th centuries which look basically like the modern version today.

Another constant is the latitude of 19.5 degrees. This is the latitude on which the pyramids, many ancient temple complexes, and other sacred structures were built. It is also where you will find the volcanoes on Hawaii, the Schild volcanoes on Venus, the massive Olympus Mons volcano on Mars, the dark spot on Neptune, the red spot on Jupiter and the main area of sunspot activity, north and south, on the Sun.

This all fits like a glove, because sunspots are emissions of incredibly powerful electromagnetic energy from the Sun, and volcanoes are obvious emissions of energy from the planets. Not surprisingly, therefore, 19.5 degrees is the point of energy exchange between rotating spheres and the hierarchy of the ancients knew this. The Sumerians knew, for instance, about the cycle of what is called precession. This is the effect of the Earth’s ‘wobble’ which slowly moves the planet on its axis so that it faces different star systems or astrological ‘houses’ over many thousands of years.

As their records show, the Sumerians knew that it took 2,160 years for the Earth to move through each ‘house’ and 25,920 years to complete the cycle – the period it also takes the solar system to complete its journey around its galactic centre. We are completing one of these cycles now, hence the enormous change that is upon us.

Ancient temples all over the world reflect these cycles of precession in their geometry and mathematics. Isn’t it amazing what ‘primitive’ people can do? The Elite of the Phoenician-Aryans had enormous knowledge of the Earth’s energy grid and its potential to affect human consciousness. After all, we live within the planet’s magnetic field.

 

When it changes, we change. If you live in water and the water changes, you are fundamentally affected and it is the same with the energy ‘ocean’ that we occupy. Thus you have the movement of the planets affecting the Earth’s magnetic field and through that affecting us. The Brotherhood don’t want us to know any of this and so they have used their religions, like Christianity, to condemn astrology as the work of the Devil and their ‘science’ to dismiss it as mumbo-jumbo.

The ‘mystery’ stone circles and structures are much less mysterious when you seek answers with open minded research. The evidence strongly suggests that they were built by the Phoenician-Aryans who came here from the Middle and Near East. It is the same with the ‘mystery’ white horses scored into the chalk hillsides of Britain. Just before I wrote this chapter, I visited the oldest white horse in Britain, the famous one at Uffington in Wiltshire, not far from Avebury (see picture section).

The plaque said that its date of construction was about 3,000 BC – exactly the period when the Phoenicians arrived in the British Isles. Why should the Phoenicians score white horses into the hillsides of Britain? Again, the answer is simple. Their religion was focused on the Sun and the white horse was a Phoenician symbol for the Sun.

The great stone circles and structures throughout Britain, like Stonehenge and Avebury, were built with the knowledge held by the ruling and priestly classes of the Phoenicians and the Babylonian Brotherhood which infiltrated and eventually controlled the Aryan leadership.

image

This knowledge included the ability to use sound and other techniques to throw a magnetic field around a massive stone and delink it from the laws of gravity. It then becomes weightless. This period of around 3,000 BC is very significant. While the Phoenicians were at work in this period in Britain and elsewhere, the pyramids at Giza in Egypt have also been dated to around 3,000 BC using the latest carbon dating methods. Traces of charcoal found within the mortar apparently made this possible.34

 

image

The Aryans of the Near and Middle East had many names, the Hittites, the Phoenicians, the Goths and so on. You can follow words and names through these apparently different cultures to show that they came from the same source. Some of the stone circles are sometimes called Hare-Stones which, according to L. A. Waddell’s research, evolved through Harri or Heria, the title for the ruling Goths, and from the Hittite title of Harri, Arri or Aryan: Hare stones are Aryan stones. Just as Han Khrishna means Aryan Khrishna, very appropriate given that the Hindu religion was the work of the Aryans. You also have Castlerigg stone circle near Keswick in Cumberland.

The word ‘rig’ was a title for Gothic kings and princes and the Gothic came from the Aryans. Ancient depictions of Aryan kings in Cilicia have them wearing the Gothic style of dress. The name of Keswick itself means ‘Abode of the Kes’ – the Cassi or Khatti clan of the Hittites – and the county of Cumberland has evolved through names like Cymry and Cumbers from its origin, Sumer. The term Aryan comes from a Phoenician word, Arri, meaning ‘noble one’. Thus we get the names Sum-ARIAN and aristocracy or ARIAN-stock-racy.

The lion has always been a major symbol through the ages because it was an Aryan symbol for the Sun and was often placed at the entrances to temples and sacred places. Hence the lion-bodied Sphinx which also relates to the astrological sign of Leo, again considered in astrology to be the sign ruled by the Sun. The whole foundation of ‘British’ culture and legend came from the Phoenicians. The famous legend of St George and the Dragon comes from St George of Cappadocia, the Phoenician centre in Asia Minor. The battles between St George and the dragon could well have been symbolic of the Martian-reptilian conflicts which seem to go back a very long way.

The red cross of St George (England) and the crosses of St Andrew (Scotland) and St Patrick (Ireland), and the ensigns of Scandinavia, were all carried as sacred standards of victory by the Phoenicians. The red cross was the fire cross, a Phoenician-Aryan symbol for the Sun, as was the swastika, later used by the Nazis.

A swastika can be seen on a stone dedicated to the Phoenician Sun-god Bel, which was found at Craig-Narget in Scotland and was used to decorate the robes of their high priestesses (see Figures 10 and 11).

Figure 10: The swastika, the Phoenician sun symbol, on the Phoenician Craig-Narget stone in Scotland and,
Figure 11, on the robe of a Phoenician High Priestess.

Figure 12:
The Phoenician depiction of Barati (right) and the British symbol of Britannia.
They are the same deity and alternative names for Queen Semiramis in Babylon and Isis in Egypt.

I read that the name swastika comes from the Sanskrit word, svasti, which means well-being, and it was considered a positive symbol until the Nazis turned it around and made it a symbol of destruction. L. A. Waddell translated the markings on another stone in Scotland, the Newton Stone in the Dumfries and Galloway region, to be Phoenician-Hittite and dedicated to their Sun god, Bel or Bil.

The classic British symbol of Britannia comes from the Phoenician goddess, Barati. Look at how the Phoenicians depicted Barati and how the British depict Britannia in Figure 12!

One of the major centres of the Aryan-Hittite-Phoenicians was Cilicia in Asia Minor and here Barati was worshipped as Perathea and later Diana. So Diana and Britannia originate from the same source. Barati was the queen/goddess figure of the Phoenicians as Barat was the god/king.

These are possibly names for the Babylonian deities Nimrod and Semiramis. The ‘royal’ elite clan of the Aryans were (are) called the Barats and this is why you find the term Barat or Brihat in the ancient Indian culture as you do with Britain and British (Barat-ain and Barat-ish).

The Indian Vedas say that,
“King Barat gave his name to the Dynastic Race of which he was the founder; and so it is from him that the fame of that Dynastic people hath spread so wide.”
Parat, Prat and Prydi, are some of the other derivatives of Barat. The original form was Barat-ana or Brithad-ana.36 The suffix ana in Hittite-Sumerian (Aryan) means ‘one’. Ana in fact evolved into the English word ‘one’ and the Scottish ‘ane’. Barat-ana or Briton therefore means ‘One of the Barats’ (Bruits). It is the same with many other countries occupied by this white race. The name Iran comes from the earlier Airy-Ana or Air-an, which means Land of the Arrays or Aryans.

The Indian Vedas also acknowledge the goddess Barati (Belonging to the Barats), and she was known as Brihad the Divine. They say her special place was on the Saras-vati River which happens to be the modern Sarus River in the Hittite-Phoenician land of Cilicia.

The river entered the sea at Tarsus, the alleged home of St Paul in the New Testament, a work written in accordance with Aryan sun myths. Also, these Phoenicians and Aryans worshipped the serpent and the shape-shifting reptilians called the Nagas were the serpent gods of the Hindus. The Vedas, inspired by the Aryans, tell how the serpent-humans, the Nagas, could cause fantastic damage and instant death.

The Nagas were also said to have appeared at the birth of the man who became known as Buddha and the serpent plays a part in the legend of Khrishna.

The Roman name for Barati was Fortune after her legend as the goddess of fortune. They depicted Fortune in the same way as the Phoenicians symbolized Barati and the British do with Britannia. All were associated with water as you expect with a sea-faring race like the Phoenicians.

The Egyptians, too, had a goddess called Birth, the goddess of the waters, and she was another mirror of Barati because the Aryan-Phoenicians were the force behind Egypt. Birth was described by a Babylonian emperor about 680 BC as “a Phoenician god across the sea”

In Crete, another Phoenician centre under the title ‘Minoan’, their goddess was Brito-Martis. She was a Phoenician goddess according to Greek and Roman legend (Barati in other words) and the divine daughter of Phoenix, the king of Phoenicia.

Brito-Martis became identified with the goddess Diana, a major deity of the ancient world, and like her she was armed for the hunt. As Earl Spencer made a point of emphasizing at the funeral of his sister Diana, Princess of Wales, she was named after the ancient goddess of hunting.

The early British kings called themselves and their race the ‘Catti’ and this appears on their coins. The Aryan Hittites of Asia Minor and Syria-Phoenicia called themselves the Catti or Khatti. The race of Aryans who left the Caucasus to rule India were known as the Khattiyo. The term Khatti evolved through the Hebrew and English translations into the Hittites of the Old Testament. Kassi or Cassi was the title used by the first Phoenician dynasty about 3,000 BC and was adopted by the Babylonian dynasty. Not surprising because these were different branches of the same people.

The ancient Indian Epic king lists name some of the same people named in the Mesopotamian king lists and the predynastic civilizers of early Egypt also turn out to be of the Aryan race. We are looking at the same people here, no doubt whatsoever, and within this race are the reptile-Aryan bloodlines which have increasingly held the reins of power from the ancient world to the present day. As L. A. Waddell points out, the English, Scottish, Irish, Gaelic, Welsh, Gothic and Anglo-Saxon languages and their writing, and the entire family of Aryan languages, derive from the Aryan Phoenician language via the Hittite and Sumerian.

About half of the commonest words used in the so-called English language today are of Sumerian, Cyprian or Hittite origin with the same sound and meaning. Sumerian, the language of the ‘gods’, is the parent language for most of the world, although I think it originated somewhere else even further back in history, maybe Atlantis or even the area today called the British Isles.

As Waddell says:
“I had recognized that the various ancient scripts found at or near the old settlements of the Phoenicians, and (those known as) Cyprian, Karian, Aramaic or Syrian, Lykian, Lydian, Corinthian, lonian, Cretan or “Minoan”, Pelasgian, Phrygian, Cappadocian, Cilician, Theban, Libyan, Celto-Iberian, Gothic Runes etc, were all really local variations of the standard Aryan Hitto-Sumerian writing of the Aryan Phoenician mariners, those ancient pioneer spreaders of the Hittite Civilization along the shores of the Mediterranean and out beyond the Pillars of Hercules to the British Isles.”39
Official history asks us to believe that the people of Britain were savages who were ‘civilised’ only after the Romans came. This is not true and in fact the Romans said the opposite. Roman records say that the Britons were generally civilized and their customs much the same as the Gauls. Of course they were. They were the same people with the same origins.

The Britons used gold money and there was trade with the European continent, as British coins of the period found there have confirmed. It was only the people of the interior of Britain, still uninfluenced by the Phoenician culture closer to the coasts, whom the Romans regarded as uncivilised when they arrived.

Many of the roads regarded as ‘Roman’ were not built by the Romans at all. They were pre-Roman roads which they repaired. The Romans admired the efficiency of the British armies, particularly their use of war chariots. You won’t be surprised to know by now that these famous ‘British’ chariots were the same as those used by the Hittites or Catti described by the Egyptian Pharaoh Ramses II around 1,295 BC at the Battle of Kadesh, a Hittite-Phoenician port. In about 350 BC, three centuries before the Romans arrived, the explorer and scientist, Pytheas, sailed around Britain and mapped the land scientifically with latitudes.

Pytheas was a native of Phocca in Asia Minor, Phocca deriving from Phoenicia, as did an adjoining port called Phoenice. By this time the Phoenicians had organized the tin trade, from their mines in Cornwall in the west of England across Gaul/France to Marseilles, from where it was taken by sea to the lands of the Mediterranean and Aegean. The first Phoenician tin-port in Cornwall was Ictis or St Michael’s Mount in Penzance Bay. St Michael, one of the great heroes of Christianity, was in truth a Phoenician deity.

image

There is endless evidence to prove the ancient link between the British Isles and Ireland and the culture of North Africa and the Near East. They say if you want to expose corruption, follow the money. Well if you want to identify the passage of people and cultures, follow the language. The Irish language today is English which replaced Gaelic and Gaelic itself evolved from a now lost earlier language.

Gaelic speaking missionaries in the Middle Ages had to use interpreters to communicate with the Picts, the ancient people of what became Scotland, and Cormac, a Gaelic-speaking Irish king of the ninth century, referred to the language of the people of Munster in south west Ireland as the ‘iron language’. But even Gaelic connects us very firmly into the Middle East.

In Conamara, in the west of Ireland, is a community which still speaks Gaelic as its first language. Their sean-nos (old style) singing, the basis of all Irish music, is amazingly similar to the native songs of the Middle East. Even trained ears find it almost impossible to distinguish between the chants of the Gaelic singers and those of Libyans. Charles Acton, the music critic of the Irish Times, wrote:
“If one listened for hours in the desert of an evening to Bedoum Arabs singing narrative epics… and then returned to Ireland and heard a fine sean-nos singer using the same mel ismata and rhythm, one finds the resemblance almost uncanny. So, too, if one listens to (the Spanish) “canto jondo”
There were major sea trading routes between Ireland and Spain and Spain and North Africa in ancient times through which the passage of bloodlines, knowledge and culture was transported. The Spanish Arch in Galway in the west of Ireland commemorates this, as does the Conamara dancing known as ‘the battering’ which is virtually the same as Spanish Flamenco. The stick dance performed by the Wexford Mummers in Ireland is of North African origin. The word ‘mummer’ comes from Mohammedan.

The Irish symbol, the harp, came from North Africa and so did the name of that other classic symbol of Ireland, the shamrock. Any three leaf plant is known in Egypt as a shamrukh. The rosary beads, the symbol of devout Roman Catholics, come from the Middle East and are still used by the Egyptians. The word ‘nun’ is Egyptian and their garments are from the Middle East.

According to Arbois de Juvainville, the author of a work called Cours De Literature Celtigue, the Irish were known as ‘Egyptians’ in the Middle Ages. There are obvious connections between Irish books and those of the Egyptians. They employ the same styles of illustration and the colours used in the Irish Book of Kells and Book of Durrow are of Mediterranean origin.

The red used in these books came from a Mediterranean insect, the Kermococcus vermiho, and others came from a Mediterranean plant, the Crozophora tinctoria. The crossed arms pose of many Egyptian portrayals of their god, Osiris, can be seen in Irish manuscripts. The Irish sweaters made on the Isle of Arran carry, according to at least one expert on the history of knitting, designs first given to them by Egyptian Coptic monks.42

The main blood group of Arran (Aryan?) is different from most of the Irish population. The old Irish sailing craft called pucan was invented by the North Africans and used on the Nile. Excavations at Navan Fort, near Armagh City, found remains of the Barbary ape estimated to have lived about 500 BC. The Barbary ape today is mainly associated with Gibraltar, but its home in 500 BC was North Africa.

Libyan dragonskins (mercenaries) were believed to have been at large in Ireland 2,000 years ago. In the second century, the geographer Ptolemy, who lived in Alexandria, could name sixteen tribes in Ireland. The Irish sport of hurling is mirrored by the game called Takourt in Morocco. Irish ritual was, like all the cultures inspired by the Phoenician-Aryans, focused on the Sun.

The Earth mound at Newgrange in Ireland has a narrow passageway of some 62 feet which is perfectly aligned with the Sun as it rises on December 2lst/22nd, the winter solstice. So much so that the golden sunlight fills and illuminates the whole passage and the chamber at the centre. The entrance to structures in the Mediterranean, particularly the one at the Palace of Minos in Crete, are the same.

The distinctive Round Towers of Ireland are, according to some orientalists, of Phoenician origin.43 Again all this fits perfectly into the story I am revealing here. The Phoenicians came from the Middle and Near East, one of the global centres for the Anunnaki-reptilians and, according to the research of Professor Phillip Calahan I mentioned earlier, the round towers are aligned with stars systems in the northern sky especially Draco.

The connections between Ireland and the Berbers of Morocco deserves a special mention. They are a light-skinned mountain people, some blue-eyed and blond-haired. They are associated with the Atlas Mountains which are themselves associated with Atlantis and named after Atlas, a son of the legendary ruler of Atlantis, Poseidon. Berber art has many similarities to the Irish version and anyone speaking Gaelic could comfortably understand the Berber tongue.

The main Berber clans like M’Tir, M’Tuga and M’Ghill, are obvious origins or derivatives of the Ireland-Scottish MacTier, MacDougal and MacGhill. The term Mac means ‘children or child of’ and the Arabs use the term Bini, as in Bini M’Tir, which means the same. Missionaries who first explored the lands of the Berbers found that they used bagpipes, as do the Irish and Scots. Early invaders of Ireland were known as the men with the leather bags. An Irish goatskin drum found in Kerry is a twin of the Moroccan drum, the bindir.

The violin and the guitar also originate in North Africa. The Viking wing of the Aryans invaded Ireland and founded many towns, including the present capital city of Dublin. But, not surprisingly in the light of the evidence you have been reading, the famous Viking galley with the high front and stern was a Phoenician design used by the Egyptians.

Rock carvings at Newgrange appear to depict this design thousands of years earlier. The name Idris is well known in Wales and the saints and kings of the Muslims have been called Idris for centuries. In the British Museum is a Muslim coin, a gold dinar, which has the name ‘Offa’ stamped upon it. Offa was the King of Mercia in England in the 8th century and he is said to have built the 120 mile earth ‘wall’ between England and Wales known as Offa’s Dyke. The name Wales comes from ‘Weallas’ meaning Land of Foreigners.

The Welsh, like the Irish, explored the northern waters around Iceland before the Vikings and it is said that the Welshman Prince Madoc went ashore in America three centuries before Columbus. That’s very possible because if he had access to the knowledge of the Phoenicians, he would have known that the Americas were there. The Venerable Bede of Cymbri (approximately the Welsh) said they were an Eastern people who migrated after the flood from the lands of the Bible to the British Isles.44

When the Irish settled in parts of Wales and Cornwall, some of the displaced people moved to Armorica, now Brittany, on the French coast. There you find the fantastic forest of standing stones called Carnac, a name which comes from Karnac in Egypt. The Breton language is a mixture of old Welsh and Cornish – Aryan. Brittany means Little Britain and relates again to Barat and Barati. Amorica means ‘land facing the sea’, a perfect description of America approached from the Atlantic. This is surely the true origin of the name America, and not Amerigo Vespucci, the explorer from Florence who was the contractor for Christopher Columbus in Spain.

The Isle of Man was also populated by the Irish Aryans and it became a very sacred land. It was one of two places in Britain, Anglesea in North Wales was other, where the Arch Druids were based. These were the highest ranked members of the ancient British priestly class, who inherited their knowledge from the Phoenicians and later the Babylonian Brotherhood. The Isle of Man’s three legs symbol is not unlike that ancient Phoenician symbol for the Sun, the swastika. Irish connections with Ethiopia have also been identified.

image

druider, oldtidens keltiske præster. De var magikere og seere og særdeles magtfulde

 

An American researcher, Winthrop Palmer Boswell, wrote a book called Irish Wizards In The Woods Of Ethiopia in which she showed the similarities between Irish and Ethiopian folk stories. The baobab tree is held in great reverence by Ethiopians and Berbers and ‘banba’ is an old name for Ireland.

This reverence for trees in North Africa was expressed in the British Isles and Europe by the Druids and the giant or Titan race, the reptilian-human crossbreeds of the ancient Near East, were often symbolized as trees because of their height. In his 1833 book, Phoenician Ireland, Joachim de Villeneuve, insisted that Irish Druids were the ‘snake priests’ of the Phoenician seafarers. This would certainly explain the origin of the Balor of the Evil Eye, the Irish version of the North African god Baal, and the celebration in May of the Baal ritual, Beltane.

The evil eye relates to the hypnotic stare of the reptilians. The Sun god of the Phoenicians was Bel or Bil and later became known by the Canaanites and Babylonians as Baal – Nimrod. The Druids became the carriers of the mystery school tradition in Britain, Ireland and France or Britannia, Eire and Gaul as they were then called, and some of them became deeply corrupted by the influence of the reptile-human bloodlines of the Babylonian Brotherhood which established control of the Aryan priesthood as the centuries passed. The origin of the word Druid is not certain. A Gaelic word, druidh, means ‘a wise man’ or a ‘sorcerer’, but it may come from the Irish word, Drui, which means ‘men of the oak trees’.

The Druidic Mysteries were taught in the darkness of caves, forests and groves with the oak tree symbolizing their Supreme Deity (very much in line with the Watcher tree-symbolism). They did not worship the oak tree, it was a symbol and anything which grew upon it, like mistletoe, became sacred. The holly bush was another sacred symbol of the Druids and this is where we get the name Hollywood in Los Angeles, the centre of the global film industry which was created by modern initiates of the Babylonian Brotherhood.

It has remained in their control and Hollywood is one of their most important vehicles for mass mind conditioning. Hollywood is indeed a place of magic as it casts a spell on humanity’s perception of itself and the world. The Druids knew about astrology and astronomy and they celebrated the birth of the Sun on December 25th. The Moon was also very important to them. Particularly sacred was the night of the new Moon, the sixth day, and the full Moon.

As with the Blue Degrees of modern Freemasonry, the Druid initiates were divided into three groups. The teachings given to each level in the forest groves of ancient times and the Freemasonic temples of today are virtually the same. The first level of the Druid School was the Ovate who was dressed in green, the Druidic colour for learning. The second was the Bard, who wore sky blue representing harmony and truth. They had the task of memorizing some of the 20,000 verses of Druidic poetry within which the mysteries were hidden. The third, the Druid, would be dressed in a white robe, their symbolic colour for purity and the Sun.

To become an Arch-Druid, a spiritual leader, you had to pass six levels of degree. The Druids had total power over the population for a long time and some deeply unpleasant rituals emerged after their mystery school network was taken over by the Babylonian Brotherhood. The basic moral code was taught to all people, but the secret knowledge was, as with all these networks, preserved for initiates under the strictest secrecy.

Eliphas Levi, the famous esotericist, said of their healing methods:
“The Druids were priests and physicians, curing by magnetism… Their universal remedies were mistletoe and serpent’s eggs, because these substances attract astral light in a special manner. The solemnity with which mistletoe was cut down drew upon this plant the popular confidence and rendered it powerfully magnetic.”46
The Druids, like the other mystery religions, were carriers of advanced knowledge which has been kept from the people, and some of them used it for less than positive reasons. I am not condemning the Druids as a whole and I certainly do not wish to cast a negative interpretation on the work of modern Druids.

Knowledge is neutral and the same knowledge can be used with good or malevolent intent. But there is no doubt that the Druidic religion was infiltrated and began to manifest the classic rituals and behavior of the reptilians, including human sacrifice. The Brotherhood today still uses Druidic rituals in its own black magic ceremonies.

Going home?

The evidence of the connections between the Middle-Near East and the British Isles and Ireland is simply enormous. You can follow the flow of peoples, knowledge, culture, language, deities, symbols and rituals, very comfortably. I wonder, however, if this was all traveling between these two areas of the world for the first time from around 3,000 BC or whether, in the ancient past before the Venus cataclysm, it had all gone in the reverse direction.

Could it be that the origins of the Middle-Near East cultures had actually been in what became the British Isles and Europe, and after 3,000 BC it was taken in the reverse direction. I can’t present detailed evidence of this at the moment, but my research is moving that way. If the British Isles and parts of Europe were badly affected by Earth upheavals, maybe there was a mass movement of the advanced race from many parts of the world to safer lands, particularly in the Near East.

Certainly, the Babylonian Brotherhood and others with advanced knowledge were very keen to make their way to Britain and establish their headquarters there. London became the epicentre of their operations and it remains so to this day. There must be a very important reason for that and I think it relates to the energy fields in these lands. The British Isles is a really sacred place to the Brotherhood because it is the centre of the Earth’s energy grid.

Earth Magnetic Field

It is not without reason that there is a greater concentration of stone circles, standing stones, ancient mounds and sites, in areas of Britain than in almost anywhere else in the world. Those who understand how to manipulate energy and consciousness would seek to base their activities at the heart centre of the planetary energy grid and they have done this by operating so much of their Agenda from the British Isles.

London is also a major site on the Earth’s magnetic grid and it became the capital not only of Britain or Barat-land, but also of the Babylonian Brotherhood. To them, it is their ‘New Troy’ or ‘New Babylon’. The city of Troy in Asia Minor, the place made famous by the Trojan Wars and the Wooden Horse legend, was another Aryan centre. It was the old capital of the Hittites. Many of the reptile-Aryan bloodlines appear to have been based in Troy and it remains a sacred place for those at the upper levels of the secret society network who are aware of their true origins.

Troy or Troia means ‘three places’ in Greek and Hebrew, an allusion to the trinity, another belief that Christianity has stolen from the ancient world. In English, Troy or Troia is Tripoli, the name of the capital of Libya today and home to that Brotherhood frontman, Colonel Gaddafi. Once again, Troy relates to the extraterrestrial full-bloods and crossbreeds, hence the constant obsession with that name by the Brotherhood.

In the Iliad epic, believed to have been written by the Greek poet, Homer, it states that Troy was founded by Dardanus, the son of the Greek god Zeus, who was a Titan – the reptilian bloodline. Zeus was depicted as both an eagle and a serpent. He was said to have been born in Arcadia, in Sparta, and after the Trojan War many Spartans migrated into what is now France. Terms like ‘New Troy’, therefore, relate to centers for these same bloodlines.

Most people don’t realize that London was founded as the ‘New Troy’. After the destruction of Troy around 1,200 BC, the story goes that Aeneas, born of a royal bloodline, fled with the remnants of his people and settled in Italy. There he married the daughter of Latinus, the king of the Latins, and through this line later emerged the Roman Empire.

According to many traditions, the grandson of Aeneas, a man called Brutus, landed in Britain around 1,103 BC with a group of Trojans, including some from colonies in Spain. They referred to Britain as the ‘Great White Island’ after the white cliffs which abound on the South Coast. In the south west of England is the town of Totnes in Devon, a short distance inland from Torbay, the oldest seaport in the area.

Here there is a stone called the Brutus Stone on which, the legend says, the former Trojan prince stood after he first landed. Welsh records say that Brutus was met by three tribes of Britons who proclaimed him king. Brutus founded a city he called ‘Caer Troia’ – New Troy. The Romans would later call it Londinium.

London became the operational centre of the empire of the Babylonian Brotherhood, and it still is, along with Paris and the Vatican.

In the King Arthur stories, London or New Troy, is Troynavant, King Arthur’s eastern gateway city and King Arthur’s Camelot apparently means Martian City or City of Mars. Artifacts discovered by the German archaeologist, Heinrich Schliemann, at the site of ancient Troy, contained many of the markings found on British megalithic stones. They were also decorated with the swastika, the Phoenician-Aryan symbol of the Sun. Once again, they were the same people. All the white peoples are and it is the white race which has taken over the world, quite demonstrably. Just look around you at who controls all the reigns of global power. White people.

image

And within this race and others, going back to antiquity, are the reptile bloodlines who are today centered on London, New Troy, or more appropriately New Babylon. The bodies of these Elite bloodlines are occupied or controlled by the reptiles of the lower fourth dimension and most of the lesser Aryan hierarchy have no idea that this is so.

I will focus on this reptilian-Anunnaki network and chart it into the modern world when we have considered the truth about the religions which the reptilians have used so effectively to batter the human race into mental, emotional and spiritual submission.

Uddrag fra David Ickes Forfatterskab ;
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_whitebrotherhood03.htm

 

Dire Warnings From Past U.S. Presidents and Other High-Profile Leaders About an “Invisible Government” That Runs the U.S. With “No Allegiance To the People” – Read here: http://anonhq.com/40044-2/

image

Queen of Babylon and New York City

There she stands on her island in New York Harbor holding her torch of freedom; Americans believe she is the symbol of their liberty in the Land of the Free. Nothing could be further from the truth. The Statue of Liberty was given to America by French Freemasons, her mirror image stands on an island in the River Seine in Paris. These two statues are representations of Queen Semiramis, with the rays of the Sun around her head. Placing a crown of rays about the head was a way of showing sun worship. She is not holding the torch of liberty, but the torch of the illuminated ones, the ruling Elite. The Statue of Liberty is a symbol which says: ‘We control you and we are telling you so, but you are too stupid to see it’!

image

Ancient cultures had a habit of changing a ‘goddesses’ name when they adopted her into their own culture. Some of the names and titles that this ‘Queen’ is known under are the following: Isis (Egyptian) , Mother of God, Oaster (Easter Eastern-Star), Ishtar(Babylonian), Astarte (syrian), Cybele (Roman), Ashtoreth (Isreal), Goddess of Love, Aphrodite, Venus, Goddess of Hunting and Childbirth, Artemis, Diana (Ephesus), Helena (Greek), Goddess of Crafts, War and Wisdom, Athena, Minerva, Lady of the Towers, Goddess of Growing Things, Demeter, The Holy Ghost, The Supreme Dove (Sumerian), Ceres, Gaea, Terra, Protector of Marriage and Women, the Sister and Wife of Zeus in Greece, the Wife of Jupiter in Rome, Hera, Juno, Goddess of the Hearth, Hestia, Vesta, Wife and Sister of Kronos, Sammurant (Assyrian), Rhea, Queen of Tara, Ish-Tara, the Indian deity, Sami-Rama-isi or Semi-Rama (Vedic) and Mother Mary(Rome)

Before Lady Liberty was used as a symbol for America, images of women were already widely being used to symbolize the traits, values and hidden meanings of the US of A. Her first appearance was as a semi-naked, stern Indian Queen, who was riding astride a large armadillo and carrying a tomahawk Later the Indian Queen was replaced with a ‘whiter’ version of a Native American and had a rattlesnake as her companion. During the American Revolution, she took on a more Greek appearance with a toga and high-laced sandals. This was replaced by ‘Columbia’ (the dove). Outfitted in neo classic robes, a liberty cap, liberty pole, and a dress filled with stars and stripes and a kinder ‘prettier’ face then the stern images portrayed before her. The Statue of Liberty is crowned with a helmet of sunray spikes, an allusion to the headgear of the Colossus of Rhodes, a monument to the Sun-God Helios standing astride a Greek harbor, which is said to be one of the key influences on the New York statue. The Statue of Liberty’s gown folds around her like a classical Greek toga.

Liberty Statue has a distinct Babylonian flavor in its design. Her Identity is written in her shape. She stands on a base patterned after Babylonian Step pyramids (ziggurrats). This pedestal is designed after the ‘Tower of Babel’. She wears her turreted crown as Rhea, Cybele, Diana and others before her did. Any effort to trace the origins of the myth, legend, and lore of this goddess-worship will eventually lead one back to a single historical figure; Semiramis, wife of Nimrod and Queen of Babylon

The Legend of Semiramis is said to be based on the real historical personage of ‘Sammur-amat’ which means ‘gift of the sea’. Tradition states that this woman was rejected by her mother and left to die in a bed of reeds in the water. By an act of ‘miracles’ doves found the infant and brought up the child, stealing the milk and, later, the cheese which she needed from nearby shepherds.

She was found by these shepherds and raised as one of their own daughters. Semi was beautiful. Her beauty was legendary. Even the most beautiful of women looked plain next to her. One legend also has it that she was a brothel/inn keeper in the city of Erech. It would not do to have an ex-harlot upon the throne, so a polite fiction was invented that she was a virgin sprung from the sea (like Venus) at Nimrod’s landing, and therefore a suitable bride for the Emperor. She also had twins from a previous marriage to a man named Onnes, an advisor to King Nimrod who ‘conveniently’ committed suicide so Semi could marry the King.

image

The founder of Babylon, according to ancient texts and legend, was Nimrod. Nimrod was described as a ‘mighty tyrant’ and one of the ‘giants’ who walked Biblical lands. The Arabs believed that after the flood it was Nimrod who built or rebuilt the amazing structure at Baalbek in Lebanon with its three stones weighing 800 tons each. It was said that he ruled the region that is now Lebanon and, according to Genesis, the first centers of Nimrod’s kingdom were Babylon, Akkad and other places in the land of Shinar (Sumer). Later he expanded further into Assyria to build cities like Nineveh where many of the Sumerian Tablets were found.

Nimrod and Semiramis have remained the key deities of the ruling elite to this day, under many different names and symbols. Nimrod was symbolized as a fish and Semiramis as a fish and a dove. The Catholic Church later adopted these symbols and many others of Babylonian origin. Semiramis is likely to be symbolic of the Sumerian Ninkharsag, Nimrod, the fish-god Dagon. Semiramis was also symbolized as a fish because the Babylonians believed fish to be an aphrodisiac and it became the symbol for the Goddess of Love.

One of her personages was as a ‘Dove’ holding an ‘Olive Branch’. This, of course, echo’s the story of Noah and the great flood. Nimrod was represented as God the Father, while she was The Immaculate ‘Virgin’ Mother of their son Ninus, born on December 25th. Ninus (Tammuz) was supposed to have been crucified with a lamb at his feet and placed in a cave. When the Stone was rolled away from the cave’s entrance, three days later, his body had miraculously disappeared. Sound Familiar? This three way ‘trinity’ later became known as Osiris-Isis and Horus in Egypt. You might want to research the history of Mithrism and those similarities. Indeed, the names and titles of most of the Babylonian deities are Sanskrit (vedic) and many are still worshipped in India or at least their legends are to be found in the Puranas.

image

During the Spring festival, they held sacred rites to mark death and resurrection. They offered buns inscribed with a solar cross on them, reminiscent of England Hot Cross buns served at Easter time. Other similarities between Babylonian feasts and modern day Christianity are; The Feast of Tammuz, on June 23th, became known as St John’s Eve. When Semiramis died she was ‘taken’ up into heaven in the form of a dove. The Babylonian priests were required to eat some of their sacrificial offerings and so the word for priest, Calina-Bal, became the term for eating human flesh, ‘canni-bal’. One of Semiramis’s other aliases was ‘The Rose’. The Rosicrucians have a story about the crucified rose, which is symbolized in a transparent red stone. On this stone is carved a cross, on the other side a red rose. This is supposed to symbolize Adonis (Ninas-Horus-Tammuz) who was crucified and changed into a red rose by Venus. Venus is an alias of Semiramis. The Templars have an emblem of a red rose on a cross. She was worshipped as the Queen of Heaven. Transubstantiation; the belief that God entered the wafer offered by the Babylonian priests and was to be eaten as food for the soul.

There are several myths surrounding the death of Nimrod. One of them is the following. When the Queen became pregnant with an illegitimate son, King Nimrod threatened to expose her. Semi plotted against him and had her loyal priests offer up Nimrod as a substitute sacrificial ram sacrifice at a New Years, Drug filled Feast. She then named her son as King, but assumed regency for him. In order to avoid having to kill her son on the next New Year’s Day, she instituted an annual nation-wide sports competition, the winner of which would have the honor of taking Ninus’s (Damu-Dammuzi-Tammuz-Adonis) place and ascending into heaven to become a god.

As the legend follows, Semiramis reigned an approximate of 42 years then turned the sovereignty of her rule over to her son and clandestinely disappeared (at the age of 62 years). Legends were told and flourished throughout the ages that she took flight towards heaven in the form of a dove. Through those years she acquired many enemies. To protect herself and her city she erected elaborate fortified walls around her citadel. Many images of her show her as having a turreted crown upon her head, showing the turreted towers of her walls. This is very much like Lady Liberties spiked rays. The rays also look like the sun.

Most of the world is ignorant of the origins of the Statue of Liberty. The sculptor who made the Statue was an Italian man named Auguste Bertholdi. Before he began the Liberty Statue he had been seeking the commission to build a statue of the goddess ‘Isis’ (another name for Semiramis) the Queen of Heaven, to overlook the Suez Canal. This statue was of a robed woman holding aloft a torch. (Statue of Liberty: 1st Hundred years by Bernard Weisberger and Beyond Babylon, James Lloyd).

The Crown area of the Statue has twenty-five windows. These windows are supposed to represent the twenty-five gemstones in the Earth. I happen to think they represent the 25th day of December, the birthday of Semiramis’s Sun/Son. One of her names ‘Ashtoreth’, comes from Hebrew origins. The ‘tor’ or TR in Hebrew means ‘to be round’ or to ’surround,’ also ‘tower.’ Ash-turrit’ literally means ‘the woman that made the encompassing wall.’ One other way of looking at this could be to call her the ‘tower woman.’ This would indeed describe the Statue in New York Harbor who is surrounded by ‘towers’.

Columbe (Columbia) is a French word, who’s root meaning is ‘Dove.’ Some people say the word means ‘America’ (the world Encyclopedia), however it comes from a Latin word ‘Columbusi,’ meaning ‘pigeon or dove.’ Columbia is also one of Semiramis’s alias’s. In the ‘Brotherhood’ or occult world, Columbia is the sacrifice before the war can begin. It’s the lamb that goes to slaughter (as Nimrod and the sacrificial lambs in Babylon on New Years did before) to bring about change. While the Statue of Liberty was not the sacrifice, when the Twin Towers fell. There was a Columbia sacrifice. Columbine High School. Columbia, the space shuttle was a ’sacrifice.’ If the Statue does not fall, there will be other Columbia’s. Other doves that will fall. There is Columbia Television (CBS), Columbia Pictures, British Columbia, Columbia University, Columbus Ohio ect ect. There is a Minerva falls in Yellowstone National Park, Minerva is one of the names Of Semiramis (See list above). It will be a Columbia or a variation of the names listed above. All representing this ancient Queen, the ‘Lady of the Doves’.

Below find a picture of Inanna and her triad Of ligge and power being held aloft. Inanna is the sumerian version Of Semiramis.

image

 

image Sumerian version of Semiramis.image

image

 

Some interesting links on the further study of this subject.

http://home.earthlink.net/~selk/mysteries/bible.html

http://home.earthlink.net/~selk/mysteries/liberty.html

http://bupc.montana.com/whores/worsemi.html

http://www.piney.com/His23.html

image

The Rape of Eve

To fully understand the rape of Eve one must be familiar with the legends of Lilith and the Fall of Man. Briefly according to Hebrew rabbinic writings Lilith was the first wife of Adam, created by God as twins joined together. Lilith demanded equality with Adam, especially during sexual intercourse not always being beneath. When Adam refused to her demands Lilith hastily left him fleeing to the Red Sea where, according to other legends, she copulated with Satan begetting the demonic Djinn or one hundred babies a day. God sent three angles to fetch her, but Lilith refused to return. Thus God gave Adam the docile Eve. But when Lilith saw Adam with Eve she remembered the Holy Beautiful One and rushed back to take her place, only it was too late, God had locked her out by the cherubim.

In the legend of the Fall of Man one sees Eve being tempted by the serpent. According to Christian belief the serpent was Satan in disguise; another name for Satan is Samael, Lilith’s demonic lover. The Kabbalists carried this lore further by saying that menstrual blood was a curse upon women descending from Eve’s sexual union with Lilith in the guise of Samael. When Lilith had seen Samael in his serpentine form seducing Eve she became envious and entered the act herself. The Eve’s menstrual blood became the actual ‘filth and the impure seed’ of Samael. This follows the rabbinic lore that Lilith in Serpent form was able to seduce Eve because of the inherent lustfulness and weakness of women. In turn Eve seduced Adam during her menses. Once Adam defiled himself through this forbidden act, Lilith became strong ‘in her husks’ and was able to come to him against his will to steal his seed to engender many demons, spirits, and Lilin.

The importance of the above Kabbalistic myth is that it shows the Kabbalists not only accepted the Hebrew prohibition that men should not have sexual relationship with a woman during her menses but also not during her purification period lasting seven days afterwards as written in the Old Testament (Lev. 18:19) and the Midrash, but they presented a reason for the prohibition. They went further than the Bible which just states God’s prohibition which simply states that man should not let menstrual blood touch him with no explanation. There was no explanation needed for most Jews since God had stated it. The Kabbalists not only presented an explanation for the prohibition but also described the occult power thought to be in menstrual blood of menstruation.
It is recognized that for many modern readers the above prohibition seems absurd and foolish. But let this author assure you that it was just a few years ago, if not currently, that Christian mothers were advising their sons and daughters not to have sexual intercourse during the wife’s menstruation, the prohibition rooted deep and well. Furthermore, such lore should not be openly rejected as meaningless but studied for its deeper occult meaning. The Kabbalists believed that Eve’s menstrual blood was the seed of Samael in his serpentine form indicates a strong link between menstrual blood and Kundalini energy, which is always characterized as serpentine. The belief is carried further: the authority which Eve exerted over Adam indicates the belief in the power of her blood, and shows her (women’s) immense potency, thus women can compel men to act against their will. Therefore, it might be said, this persuasive ability or gift was given by Lilith through Samael to Eve. It is no wonder that the ancient rabbis called this gift a curse. The curse or gift to all mankind also was the birth of Cain, Cain of gnosis.

image

As it would be expected the rabbis would consider this a curse. Their attitude was certainly carried over into the Christian religion and continued for centuries. It has just been in recent years that women have made any headway within the Christian Church, mainly in Protestant denominations. Of course, this was the main goal of Christianity, destroy the Goddess religion. Many believe this goal was partially interrupted by Lilith, the sexual love aspect of the Great Mother who exerts so much power.

Such power is of both a magical and sexual nature. It has always been present in alchemy as the term menstruum, meaning menstrual blood. Its use in alchemy is associated with its occult meanings, both life and death. The occult virtues for menstrual blood have completely different sets of associations in Western occultism from the blood within the body. Menstrual blood while in the body nourished and empowered, but once it flowed out it was almost universally believed to sterilize, destroy, and kill. According to some these characteristics naturally made it the blood of Lilith. Throughout history menstrual blood has been described as having magical properties rendering it serviceable for many uses which range from deadly to useful purposes. Two noted authors were the Roman Pliny the Elder and Agrippa.

Pliny the Elder devoted two chapters of his Natural History describing the dreadful powers of menstrual blood. Agrippa mentioned many in his treatment of sorceries. Agrippa’s comments are curious as he gives several examples as to how menstrual blood is harmful to agriculture: it sours new wine, and if it touches the vine it spoils it; by it very touch it makes all plants and trees barren; and it burns herbs and makes fruit fall from trees. He continues giving other examples of the ill effects of menstrual blood but by contrast medieval peasants thought it could nourish and fertilize. Some believed a woman during menstruation could protect fields by walking through it or exposing her genitals. Other women carried seeds to fields in rags stained by menstrual blood, a continuation of the custom of Eleusinianfertility.

image

One has to wonder who is right, Pliny the Elder and Agrippa or the peasant woman? From a brief observation one would tend to answer the women. Both Pliny the Elder and Agrippa were men of letters, although no doubt both had observed nature and Agrippa, although he practiced occultism, had connections to the Roman Catholic Church and its anti-natural views. However, the peasant women had lived the natural experience; they knew what it was to plant and sow. Most probably they had planted menstrual-blood drenched seeds many times thinking they produced better and knowing they caused no ill effects. The women most liking saw female animals menstruate and knew it caused no harm. To them, menstruation was a natural feminine process as it had been to ancient pagan women observing the Eleusinian Mysteries, perhaps some of this belief still lived.

image

Some call menstrual blood the blood of Lilith because they believed it had power of both life and death, life within the body to nourish the fetus and death when it flows out; therefore Lilith is mistress of childbirth. This blood is also link to the Moon as the menstrual cycle closely corresponds to the lunar cycle, therefore associated with Lilith, Hecate, Kali, and other lunar goddesses of destruction.

The rape of Eve and the story of Lilith coincide when describing the derogation of women among past Judeo-Christian clergy. Both were degraded by God and his all-male clergy followed his example. But both reinstated themselves becoming a feminine force to be reckoned with: Lilith by going to the Red Sea, taking her demon lover Samael, begetting demons, and participating in the rape of Eve; and Eve when she tempted Adam to have sexual intercourse with her during her menses. All such activity interrupted God’s plan for his ‘perfect man’ and ‘obedient woman,’ and gave women equality with men. By Adam defiling himself women gained the opportunity of being able to make men do things against their will. In this sense Lilith and Eve are comparable to the Persian sea-goddess Tiamatwho was to be a dutiful deity after her husband Apsu was killed. But unlike chaotic Tiamat neither Lilith nor Eve were killed and continue ravaging chaos on the world when fighting for justice.

Many women possess the Lilith aspect of the feminine personality, Samael in men. This is an personality aspect which represents the witch’s knife giving her the determination and strength to depart or cut away from taking the sheltered and traditional path of womanhood, a path usually male and power driven. The nontraditional path leads its feminine traveler on a very different road than the one traveled by the average woman, often at first to isolation. In the feeling of complete aloneness, and sometimes shame, the person asks, “What have I done?” But such isolation and shame when accepted as challenges can issue forth fortitude. After healing oneself from wounds inflicted by ordinary society the woman decides whether she is going to repeatedly accept those wounds or fight back. If her Lilith aspect fully develops, she fights back by deciding the best ways of meeting numerous situations. She uses her knife to destroy injurious situations, and defend herself. Performing her tasks may by slow and arduous but she seeks self-equality and justice. She seeks selfhood as Lilith did when storming heaven’s gate. A.G.H.

Sources:
Koltuv, Barbara Black, Ph. D. The Book of Lilith.ake Worth, FL. Nicolas-Hays 1986. p. 26
Tyson, Donald. Sexual Alchemy: Magical Intercourse with Spirits. St. Paul, MN. Llewellyn Publications. 2000. pp. 98-102
Walker, Barbara G., The Woman’s Encyclopedia of Myths and Secrets, New York, HarperCollins, 1983, p. 644

image

Eve and the Seed of Lucifer
There is something that took place in the Garden if Eden that has been hidden from Christians by all the politically correct Churches. It was shocking, strange, but true. Let us take a look and revisit the Garden of Eden and see what we can learn starting in chapter 3.

1 Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the LORD God had made. And he said to the woman, “Has God indeed said, ‘You shall not eat of every tree of the garden’?”

Note that one of the main Church myths promoted today is that satan was an actual snake in the garden. Satan was present in the garden as the bright shinning one. Lucifer was created as a beautiful and wondrous looking angel of light. He was not created as a snake. Also he did not speak through a snake. The scripture does not indicate this. For more information on this please read The Serpent of Genesis 3 at, http://www.ovrlnd.com/Teaching/serpentofgen.html In scripture God often refers to people as trees and fruit as wisdom.

“The fruit of the righteous is a tree of life; and he that winneth souls is wise.” Prov 11:30 (KJV)

image

Note too that one of the Church myths promoted today is that satan was an actual snake in the garden. Satan was present in the garden as the bright shinning one. Lucifer was created as a beautiful and wondrous looking angel of light. He was not created as a snake. Also he did not speak through a snake. The scripture does not indicate this. For more information on this please read The Serpent of Genesis 3 at, http://www.ovrlnd.com/Teaching/serpentofgen.html

2 And the woman said to the serpent, “We may eat the fruit of the trees of the garden;

Eve could also eat of the Tree of Life if she chose to. There was no warning against the Tree of Life. It is apparent that the Tree of Life could be partaking from at anytime and could be done freely.

3 “but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, “You shall not eat it, nor shall you touch it, lest you die.” God never said this? Now it is very interesting to note that the word “touch” means to lie with a woman.

5060 naga` (naw-gah’);

a primitive root; properly, to touch, i.e. lay the hand upon (for any purpose; euphem., to lie with a woman); by implication, to reach (figuratively, to arrive, acquire); violently, to strike (punish, defeat, destroy, etc.):

KJV– beat, (X be able to) bring (down), cast, come (nigh), draw near (nigh), get up, happen, join, near, plague, reach (up), smite, strike, touch.

image

We can see here that the word touch literally means to lie with a woman. This has nothing to do with eating. The word for EAT can also be figurative and not literal. Confused? Well just keep reading and it will become more clear as we continue on. Let us read this passage the way it is written in the original language.

“but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, ‘You shall not eat it, nor shall you lie with a woman.'”

I think it is obvious here that the Tree of Knowledge is Lucifer himself and that Eve was not to partake of his fruits. He was now baring bad and fallen fruit. Eve is saying that God has told her to stay away from him. Eve at this point is catching on to what Lucifer is up to. Why is because she now turns the tables on him by now adding and saying, “nor shall YOU ( satan) lie with a woman. It is obvious that there is no way that this can apply to Eve since there is no other woman on the earth at this time.

Eve seems to now be aware of the fact that that Lucifer ( satan), is planning on planting his seed in mankind in order to bring forth his children of the damned. It is interesting to note that the first baby born is Cain. Also there is no indication that God forgave him or his descendants. Why is because he was the child of satan and pure in his evil nature. He is even told by God that sin is at his door and that he should become a master of evil.

“If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door; it desires to have you, but you must master it.” Gen 4:7 (NIV)

God knows that Cain will not do what is right and warns him that the only way to overcome his evil is to master it. I believe that this is a prophetic prophecy about the secret societies that would come to act as masters of our world. Sin does not lie at their door like a dog ready to bite them. Why is because they have leashed and muzzled sin and have become masters over it.

“Not as Cain, who was of that wicked one, and slew his brother. And wherefore slew he him? Because his own works were evil, and his brother’s righteous.” I Jn 3:12 (KJV)

It clearly shows here that Cain was of satan. Now let’s continue on in Genesis.

4 Then the serpent said to the woman, “You will not surely die.

Basically Lucifer is telling Eve that having relations with him will not bring death.

5 “For God knows that in the day you eat of it your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil.” 6 So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate.

Note here that this fruit of occult wisdom would come from satan and that he being the tree baring these bad fruits was “very desirable.”

7 Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig leaves together and made themselves coverings.

Now like two innocent virgins taken in to a forest and raped, they now become ashamed of their bodies. They covered up their genitals in shame.

“And they heard the sound of the LORD God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the LORD God among the trees of the garden.Then the LORD God called to Adam and said to him, “Where are you?” So he said, “I heard Your voice in the garden, and I was afraid because I was naked; and I hid myself.” (NKJ)

Clearly they now fear God as they think that He has the same intentions in mind for them.

image

“And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat? And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat. And the LORD God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat.” Gen 3:11-13 (KJV)

God clearly tells them at this point in time that they were in fact warned but did not heed the warning. Like a moth to the flame Eve was consumed by the fires of hell along with Adam.

Now God comes against satan’s plan by cursing his seed and curses the womb of Eve.

“And I will put enmity (hatred, war) between thee and the woman, and between thy seed and her seed; it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception; in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee.” Gen 3:15-16 (KJV)

Satan is told now that because of his sin, God will now come against him by placing His seed into play now. As we know God’s seed came to Mary by the power of the Holy Spirit. Satan’s came in to play from rape and violence. But because of this, God would now have to send a saviour.

The seed of Cain was evil and there was to be no saviour for his children.

“And Adam knew his wife again; and she bare a son, and called his name Seth: For God, said she, hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew.” (KJV)

It is very plain to see here that Cain was not the seed of God. In fact he and his children were offspring of satan.

“Jesus told them another parable: “The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed weeds among the wheat, and went away. When the wheat sprouted and formed heads, then the weeds also appeared.” Matt 13:24-26 (NIV)

“And whereas thou sawest iron mixed with miry clay, they shall mingle themselves with the seed of men: but they shall not cleave one to another, even as iron is not mixed with clay.” Dan 2:43 (KJV)
Back to Home Page
http://stargods.org/

 

image

Shirin’s Eye says; I am watching you together With thousand of spiritual awaken People Around The World. We dont want to be The slaves of a Rich Satanic Elite anymore….. True Freedom to The People and Spiritual Revolution in a legal and peacefull Way is Our Goal 💕💕😄😍👍

image
The Positive Reptilian’s Educational Informational Database

The Positive Reptilians Educational Research Database

Like My Face Book Page Thank You
The Reptilians a educational & informational database website about the positive Reptilian’s. Their roles with humans and their positive contributions to our planet.
Make sure to check out the Art Gallery the largest collection of positive Reptilian Artworks on the planet. Also click the on the artwork below to enlarge for proper viewing
People show support for David Chace and Bridget Smith, Creators of the Page Positive Reptilian Contact Face Book page @ Click Here
People check out my Blog page here for ancient Reptilian history and literature, and new updates thank you for all your interest and support on my website.

This Website does not claim ownership to anything submitted to this website. Take note: This website is for Educational Research study purposes. And for sharing this vital information and knowledge with other People. That are not aware and are now able to research all of this information for themselves.

What is a Reptilian article by David Chace

For the purposes of my research, a reptilian is an alien (extraterrestrial, UFO occupant, etc…) or a cryptid (scientifically unrecognized creature) with a more or less humanoid body plan and a reptilian appearance. I use the term “reptilian” interchangeably with John Rhodes’ preferred term “reptoid”, which is a contraction of reptilian humanoid. In general, a reptilian is defined in terms of its physical characteristics and/or similarities with other reported reptilians. Research into the subject of reptilians is thus dependent on obtaining detailed physical descriptions and/or drawings of the aliens/cryptids reported by witnesses, to determine which ones fall into the reptilian category.

Meet Iyano Artwork by David Chace

Artwork by David Chace
What constitutes a “reptilian appearance”? Skin covered with scales (variously described), facial features reminiscent of a lizard or snake, and fingers tipped with lizard-like claws are some of the most common identifying characteristics. Other characteristics, such as webbed hands, eyes with vertical slit pupils and a bright yellow iris, or a muscular build and an overall height close to seven feet, recur in many cases, so they are also defining features..
What is a “Typical” Reptilian Experience?

There are many kinds of experiences people have with reptilians. The important question to begin with is: How does one distinguish a reptilian experience (i.e., sighting, encounter, or contact with a reptilian being) from other sorts of UFO related, cryptozoological or paranormal experiences? Short answer: If one or more reptilians are involved, then it’s a reptilian experience.
Artwork by David Chace
The details of people’s reptilian experiences, including relevant context (i.e., when, where, circumstances, life events that may be related), are of importance to the research. In studying reptilians we are essentially studying patterns in human experience. As a researcher, what I seek is detailed descriptions of experience. What was the sequence of events? What happened? What did things look, sound, smell and feel like? What were the aftereffects of the experience? How did the experience fit into the person’s life and larger pattern of UFO related or paranormal experiences? By compiling detailed descriptions of experiences from different people, we can build a picture of what the overall reptilian encounter experience is like, and break things down into different kinds of experiences, with different kinds of reptilian beings.

Physical encounters with reptilians are, of course, the core mystery that I am trying to understand. What do reptilians look like? How tall are they? How much do they weigh? What is their biology? Where do they come from? How do they enter our world? What is the role of reptilians within the larger alien contact phenomenon? What are their reasons for interacting with humans?

Artwork by David Chace
People show support for the positive Reptilian contact Face Book page @ Click Here

Artwork by David Chace

Artwork by David Chace
Even though I consider a physical encounter to be the most interesting, and most comprehensible kind of reptilian contact experience, it is not necessarily the most common. Over the years that I’ve been researching reptilians, certain patterns have become evident. Early on I realized that reptilian contact sometimes comes during meditation. For example, in the form of a telepathic conversation with a reptilian, or a vision of a reptilian. Experiences in an astral (out-of-body) state, or in dreams, are also important. As Dr. John Mack said, it is important that we begin to value our experiences with the “unseen realm”.
Such experiences may turn out to be highly relevant to the mysteries we are attempting to resolve. In this case, the mystery of the physical beings we call reptilians. It is also important to realize that a physical encounter can, in some cases, be remembered as a dream. So those reptilian “dreams” may turn out to be even more relevant to the issue of physical contact than we might assume. It is important for experiencers of these phenomena to be aware of their bodies. Markings on the body, including such things as bruises, scratches, scoop marks, and triangles or other symbols, can sometimes point to a physical interaction that has been hidden from conscious memory.

Artwork by David Chace

Artwork by David Chace

Artwork by David Chace

A white reptilian without visible scales… and he belongs to a very lucky lady, Angela Vaughn-Hausinger.
How Many Different Kinds of Reptilians are There?

How do we even begin to answer this question? When I first started researching the UFO abduction phenomenon, I assumed that there might be just a few types of UFO occupants, period. It seemed reasonable to imagine that a single alien civilization might be involved with the Earth. Just as our civilization on Earth is comprised of a single species, humans, so it seemed reasonable to imagine that an alien civilization might be comprised of no more than a handful of different species or types of alien. So when I first started talking to people who reported seeing reptilian beings, I assumed the beings they were describing might all belong to the same species, perhaps with subtle variations based on the different planets or habitats within that civilization, or based on genetic engineering aimed at adapting them to different environments or roles.

Over several cases, however, what I found is that, while there are many commonalities in the descriptions of reptilians from one witness to the next, there are also striking differences, sufficient to suggest that we are dealing with truly different species. For example, some reptilians have a hand similar to a human, in that it has four fingers and a thumb, while others have only three fingers and a thumb. Some reptilians have a hard breastplate that covers the chest, sometimes said to resemble a turtle shell, while others have a series of wide horizontal scales, similar in appearance to the ventral plates on a snake’s belly, and still others have relatively small scales much like those that cover the rest of the body.

Artwork by David Chace

Artwork by David Chace
Some reptilians have a tail, and some do not. The variations that we see among different reptilians are greater than the variation that is found within any single “species” on Earth. Using the physical descriptions as a guide, it appears that there are probably several dozen different kinds of reptilians, and it is hard to know how they are related to one another, or how many different independent origins they may represent. Of course, much depends on how one defines a particular “kind” or “species” and distinguishes it from others. Further, the different kinds of reptilians that have been seen and described by witnesses are probably only a small fraction of the total number of different kinds that exist “out there” in the multiverse. The ones that are interacting with humans, however, are the ones that are most relevant to our investigations.As Dr. Karla Turner advised, keep your questions open and your investigations busy. I’m sure I will have more to say about reptilians at a future date.

– David W. Chace, January 15, 2013

People show support for David Chace and Bridget Smith, Creators of the Page Positive Reptilian Contact Face Book page @ Click Here

Apropo den Amerikanske Frihedsgudinde og Goddess Diana og Reptilerne. ( Reptilerne ( de 13 rigeste familier her i verden ) som ejer 80 procent af verdens ressoucer som et resultat af deres banksystemer, som producerer “fiktive penge” ejer og producerer mobiler for at skabe ubalance i jordens magnetisme og nedsætte vores immunforsvar…. ). Dette photo tog Jeg for et par måneder siden i Viborg Gågade. Javist, den Trojanske Hest er overalt og de har travlt med at skærpe kontrollen og gribe hurtigere ind, da mange gør et stort arbejde i at afsløre dem og viderebringe sandheden til alle os almindelige Mennesker, som ønsker at overleve og undgå at skulle fortsætte som slaver indtil der ingen vej er tilbage, når vi er bag lås og tremmer. Så lige en dukumentarfilm om Gobatjof, som fuldstændig ignorerede et af folketingsmedlemmerne, da vedkommende på mest troværdige vis advarede imod et militær-kup. Og tænker på de, der under 2. Verdenskrig, vidste at noget var på vej og som nåede at flygte. Denne gang er der desværre bare ikke noget sted at flygte hen, da de globalt er ved at forvandle Jorden til et sandt helvede…

1466220_10202314942213497_44779577_n

 

1209397_10201809119928256_1637446423_n

 

1385013_10201874406800387_838369737_n

reptilian control

 

PCOTU ønsker at oprette en TEMA gruppe som kan efterforske troværdigheden af den alternative verdens påstand om Reptil Eksistenser her på Jorden.
Kunsthistoriske Vidnesbyrd omkring Reptil eksistenser som reagerende Verdens Elite, ser man overalt så snart man kender sin historie, Reptileksistenser som klones med Menneskegener, se med her ; PCOTU : reptil10955056_10206476293524679_1876220207219480768_n-21503387_10206476293964690_458759493188240546_n-2

 

Rimes are magical – They Can reveal The Differencies between the languages in a scary Way ????

Sammen med omkring 140 andre europæiske og nordamerikanske topfigurer inden for politik og erhvervsliv er den danske finansminister Bjarne Corydon inviteret til dette års møde i den såkaldte Bilderberg-gruppe.
Bilderberg-gruppen er en hemmelig og international gruppe af indflydselsesrige mennesker, som sammen diskuterer verdens tilstand. Siden 1954 har skyggekabinetet bestående af Vestens mest magtfulde mænd og kvinder mødtes i al hemmelighed. Alt, der bliver diskuteret og sagt, foregår bag lukkede døre. For man skal kunne tale frit, uden at der bliver refereret fra møderne.

Der vides derfor ikke meget om Bilderberg-gruppen. Dog er den officielle deltagerliste blevet offentliggjort mandag. Og en af dem, der skal med til mødet i Hertfordshire i Storbritannien er finansminister Bjarne Corydon. Sammen med blandt andre formanden for EU-kommissionen, José Manuel Barroso og den nytligt afgåede hollandske dronning Beatrix skal Corydon være med til blandt andet at diskutere jobskabelse, USAs udenrigspolitik og udviklingen i Mellemøsten. Alt sammen i det skjulte.

Zionism

cloning 1

http://freemantv.com/ Cloning mummies is possible. We have Akhenaten's DNA. We have Queen Tiye's DNA.

http://freemantv.com/
Cloning mummies is possible. We have Akhenaten’s DNA. We have Queen Tiye’s DNA.

 

Bilderberg-gruppen mødtes første gang på hotellet af samme navn i Holland i 1954. Der er også holdt stormøder i Danmark. Først i 1956 på Hotel Store Kro i Fredensborg. Siden i 1969 på Hotel Marienlyst i Helsingør. For modsat mødernes indhold, bliver stederne for møderne altid offentliggjort. Det er derefter op til det enkelte lands sikkerhedstjeneste at stå for mødets sikkerhed.

Bjarne Corydon er dog langt fra den første danske deltager til et Bilderberg-møde. Tidligere deltagere har blandt andet været Mærsk McKinney-Møller, Helle Thorning-Schmidt, Prins Henrik og Jens Otto Krag.

I år får finansministeren følgeskab af to andre fra Danmark. Det drejer sig om Ulrik Federspiel, der er tidligere departementschef i statsministeret og nuværende medlem af ledelsen i virksomheden Haldor Topsøe. Også Jakob Haldor Topsøe, der er bestyrelsesmedlem i Haldor Topsøe er inviteret med til det hemmelige møde.

FRIDAY, MARCH 27, 2015
RABBI ADMITS TO SUCKING 25,000 BABY PENISES — “IT’S A JOYOUS OCCASION” HE SAYS
Too bad the sound on the video below is turned off. Otherwise, we could hear the baby’s screams as the pervert mohel sucks blood off of his mutilated penis.

image

How many babies have to die or end up brain dead before people begin to truly understand the evil that Judaism is? THIS IS SATANISM FOLKS!!! THIS IS EVIL!

image

Source Article:
Rabbi A. Romi Cohn has sucked 25,000 baby penises – “it’s a joyous occasion”
http://www.destroyzionism.com/2013/07/25/rabbi-a-romi-cohn-has-sucked-25000-baby-penises-its-a-joyous-occasion/

I found this shocking:

The mohel, A. Romi Cohn, said he had performed more than 25,000 circumcisions, on babies and adults, in New York City and elsewhere over the last 40 years. When he circumcises an infant, he said, he almost always put his mouth on the baby’s penis to pull blood away from the wound in an ancient part of the circumcision ritual, known in Hebrew as metzitzah b’peh … A circumcision, he added, “is a joyous occasion — nothing traumatic about it.”

image

What a vile race!
This is the Jewish holy practice of “metzitzah b’peh”:

First the genitals of the newborn boy are cut…

then the rabbi sucks on the bloody wounded penis.
A number of babies have contracted herpes from the penis sucking ritual. In several cases this has lead to brain damage and even death.

image

image

Stifter og Leder af Folkerådet PCOTU ; Shirin Brokmann Herbert Nielsen ;  ” Var æblet ikke bare symbol på Lilliths elsker Lucifers smukke nosser og slangen symbol på hans lokkende lem ; ))? Handlede Syndefaldet i virkeligheden om, at Eva var Adam utro og et magtspil mellem mand og kvinde? Lilith var en frigjort kvinde, som ikke ville lystre Adam og derfor forviste Gud hende til at leve udenfor Paradisets have? Handler syndefaldet om angsten for vores seksualitet, mangel på frigjorthed og rummelighed, jalusi og angsten for at miste, angsten for at kærligheden slår ihjeld ; )) ? Magtspillet mellem Adam – mennesket og Gud. Kundskabens træ er vi ikke ansvarlige nok til at spise af. Hvorfor ??? Fordi viden er MAGT. Kun Gud forstår at bruge den magt ansvarligt som det, at spise af Kundskabens Træ fører til. Kun Gud – og intet menneske – er ansvarlig nok til at skabe trivsel og lykke med viden fra Kundskabens Træ uden at forvolde skade !!! Gud kunne se, at vi ikke var ansvarlige nok. Derfor forbød han os at spise af Kundskabens Træ ??? Måske derfor? Det tror Jeg. Kunne frugten på træet samtidig symbolisere Adams og Evas afkom – frugten eller frugterne af deres afkom – og at Gud forbød Kvinden og Manden at have seksuelt samkvem med sine egne børn? Kunne syndefaldet handle om seksuelle grænser, der ikke blev overholdt? Voldtægt? Utroskab? Jalusi? Had? Hævn? Magt? Angst? Guds Love blev ikke overholdt og derfor opstod død og lidelse??? ”

Syndefaldet

Den forbudte frugt i Edens have var (nok) ikke et æble
2. APR 2015 THOMAS NIELSEN TNI@SONDAGSAVISEN.DK
Vi har alle lært, at Eva tog en bid af et æble, og så mistede hun Guds beskyttelse, men intet sted i Det Gamle Testamente står der, at kundskabens træ var et æbletræ

Var den forbudte frugt et æble? Det er der ikke meget, der tyder på. Alligevel er det, hvad vi lærer, når vi hører om Adam og Eva. Foto: Colourbox


Var den forbudte frugt et æble? Det er der ikke meget, der tyder på. Alligevel er det, hvad vi lærer, når vi hører om Adam og Eva. Foto: Colourbox

LEFT SIDE
Article content
På trods af et stort antal tegninger, malerier og andre kunstneriske fortolkninger af Eva med et æble i Edens have fortæller Biblen ikke noget om, at den forbudte frugt var et æble. Der står kun, at det var en frugt, blandt andet i Første Mosebog kap. 3, 1-6. Alligevel er de fleste blevet undervist i, at det var et æble, Eva tog en bid af i Edens have.
Der findes ikke et entydigt svar på, hvorfor frugten er blevet fortolket som et æble, og for lektor i teologi på Aarhus Universitet Ulrik Becker Nissen kommer det som en overraskelse, at det formentligt ikke er et æble: »Altså, det er ikke noget, jeg har tænkt så meget over, fordi det er det store billede i syndefaldet, der er interessant, men jeg har troet det samme som de fleste andre. At det var et æble, Eva spiste af fra kundskabens træ.«
Hvor kommer æblet fra?
Jesper Høgenhaven, professor ved det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet, forklarer, at æblet ikke er helt udeladt i Det Gamle Testamente, der er skrevet af jøder i Palæstina i oldtiden.
»Den præcise alder for de enkelte skrifter og tekster kan være vanskelig at fastslå, men fortællingen i Første Mosebog må have foreligget i sin nuværende form i hvert fald nogle hundrede år før Kristi fødsel. Æbletræer har ikke været aldeles ukendte, selvom de ikke nævnes ofte i Det Gamle Testamente, men i Højsangen siger pigen om sin elskede, at han er ‘som et æbletræ blandt skovens træer’. Men det virker ikke, som om æbletræer og æbler har spillet nogen større rolle eller været almindelige i daglig brug,« siger Jesper Høgenhaven og undrer sig over, hvorfor æblet alligevel er blevet symbolet for frugten på kundskabens træ.
»Der er intetsteds i Det Gamle Testamente tale om et æble, men simpelthen om frugten fra træet til kundskab om godt og ondt,« siger han og spekulerer på, hvordan æblet er kommet ind i billedet:
»Vi har det selvfølgelig nok i et eller andet omfang fra kunsthistorien, hvor vi på masser af billeder af Adam, Eva, slangen og træet kan se frugten fremstillet som et æble. Men hvor har alle kunstnerne så idéen fra? Bortset fra at æblet er et velegnet motiv, når man i vores kulturkreds skal forestille sig en flot og fristende frugt. Men jeg ved ikke, hvornår man første gang har dette motiv i billedkunsten. Nogle af de jødiske rabbinere mente, at den forbudte frugt må have været figner, for det var jo figenblade, som Adam og Eva brugte til at sy nogle nødtørftigt dækkende klæder af, da Gud nærmede sig, efter at de havde spist af træet.«
Ofte ser man også Adam og Eva afbildedet nøgne i Edens have, og på de fleste malerier har de en navle på trods af, at de er de første mennesker på Jorden. Det skyldes så vidt vides også et valg fra kunstnerens side.

Not So Untouchable, Love is the greatest Power ;

 

 

14 thoughts on “Illuminati

 1. Hvad synes i om hælprøven og at Staten gerne vil eje vores børn og bestemme hvad de kommer til at tro på og hvad de spiser og hvilken skole de går i……
  Hvad mener I om den manglende Retsikkerhed og vil det i fremtiden kun være de rigeste af de rigeste mennesker i samfundet, der vil kunne få lov til at sætte børn i verden?
  Kan I se hvor udviklingen drejer hen? Reagensglas børn, vaccinationer, flere og flere tvangsanbringelser af gode folks børn i Plejefamilier i tæt samarbejde med kommunal folk???!!!
  Ensartet og systematisk sagsbehandling og færre og færre ansat i den kommunale sektor?
  Statens nylige forsøg på at nedbryde de sidste rester af demokratiet ved at lokke os til at tro at verden bliver et bedre sted hvis vi siger ja til en tilvalgsordning og endnu mere centralisme. Ikke at centralisme i sig selv er hverken godt eller skidt, men nutidens Agenda hvorudfra alting styres kan ej stå for gode ting så stygt det ser ud i år 2015 ?

 2. web
  texts
  movies
  audio
  software
  image
  logo
  Toggle navigation
  person
  upload
  search
  Full text of “David Icke – Was Hitler A Rothschild”
  See other formats
  WAS HITLER A ROTHSCHILD – Articles by David Icke

  David Icke Articles

  -r- -■ — ■?

  SfiiC

  ?/J^ WAS HITLER A ROTHSCHILD? ^§^
  *v¥^ by David Icke V^^

  Official history is merely a veil to hide the truth of what really
  happened. When the veil is lifted, again and again we see that not only
  is the official version not true, it is often 100% wrong.

  Take the Rothschilds, the bloodline formerly

  known, among other names, as the Bauers,

  one of the most notorious black occult

  bloodlines of Middle Ages Germany. It

  became known as Rothschild (red-shield or

  rotes-schild in German) in the 18th century

  when a financial dynasty was founded in

  Frankfurt by Mayer Amschel Rothschild

  working in league with the llluminati House of

  Hesse and others. They took their name from

  the red shield or hexagram/Star of David on the front of their house in

  Frankfurt. The Star of David or Seal of Solomon is an ancient esoteric

  symbol and only became associated with Jewish people after the

  Rothschilds adopted it for themselves. It has absolutely no connection

  to “David” or “Solomon”, as Jewish historical sources confirm. The

  Rothschilds are one of the top llluminati bloodlines on the planet and

  they are shape-shifting reptilians (see The Biggest Secret).

  Guy de Rothschild, of the French House, heads this bloodline dynasty
  today. He is one of the most grotesque exponents of trauma-based
  mind control, indeed the top man according to many of those who have
  suffered mercilessly under his torture. I am always loath to use the
  world evil, but if evil is the reverse of live, Guy de Rothschild is
  thoroughly evil. He stands for the opposite of life. He has been

  http://www.davidicke.com/icke/articles/hitler.html (1 of 16)17.08.2003 06:40:41

  WAS HITLER A ROTHSCHILD – Articles by David Icke

  personally responsible for the torture and death of millions of children
  and adults, either directly or through those he controls. He conducts
  satanic rituals, as all these bloodlines have always done, and
  goodness knows how many human sacrifices he has been involved in.

  If what I am saying is wrong, Guy de Rothschild, then take me to court
  and lets reveal the evidence. You are a multi-billionaire and you control
  the courts and the media. I have next to nothing. I should, therefore, be
  a pushover. So come on, Mr. Rothschild, lets have you. Lets take
  these claims into the public arena and have you and me in the witness
  box. Make my day.

  Already I can hear the clamor gathering to condemn me as “anti-
  semitic” because the Rothschilds claim to be “Jewish.” Organisations
  like the Anti-Defamation League and B’nai B’rith have already made
  strenuous efforts to label me in this way for exposing the Rothschilds
  and to stop me speaking in public. (See elsewhere on this website)
  How funny then that both organisations were created by, and continue
  to be bankrolled by, the Rothschilds. Just a co-incidence, nothing to
  worry about. B’nai Brith means, appropriately, “Sons of the Alliance”
  and was established by the Rothschilds in 1843 as an intelligence arm
  and to defame and destroy legitimate researchers with the label “anti
  Semitic.” Many of their speakers openly supported slavery during the
  American Civil War and today they seek to condemn some black
  leaders as “anti-semitic” or “racist! Every year, the Anti Defamation
  League award their “Torch of Liberty” (the classic llluminati symbol) to
  the person they believe has served their cause the most. One year
  they gave it to Morris Dalitz, an intimate of the notorious Meyer Lansky
  crime syndicate which terrorised America. Perfect choice.

  Of course, the strength of feeling that fans the flames of condemnation
  against anyone dubbed “anti-semitic” today is the sickening
  persecution of Jewish people by the Nazis of Adolf Hitler. To expose or
  question the actions of the Rothschilds or any other Jewish person or
  organisation is to be called a “nazi” and “anti-semitic”, that all-
  encompassing label which has discredited so many researchers and
  stopped them having the opportunity to speak in public because of
  protest by unthinking robot radicals and the refusal of venues to host

  http://www.davidicke.com/icke/articles/hitler.html (2 of 16)17.08.2003 06:40:41

  WAS HITLER A ROTHSCHILD – Articles by David Icke

  their meetings. I have had this from time to time, not least in eastern
  Canada thanks to a campaign by B’nai B’rith and the Anti-Defamation
  League (which spends it’s entire time trying to defame people). Both
  organisations, I repeat, are Rothschild created and controlled.

  How strange then, that as I have documented in And The Truth Shall
  Set You Free and The Biggest Secret, along with endless other
  researchers and scholars, Adolf Hitler and the Nazis were created and
  funded by the Rothschilds. It was they who arranged for Hitler to come
  to power through the llluminati secret societies in Germany like the
  Thule Society and the Vril Society which they created through their
  German networks; it was the Rothschilds who funded Hitler through
  the Bank of England and other British and American sources like the
  Rothschild’s Kuhn, Loeb, bank which also funded the Russian
  Revolution.

  The very heart of Hitler’s war machine was the chemical giant, I.G.
  Farben, which had an American arm that was controlled by the
  Rothschilds through their lackeys, the Warburgs. Paul Warburg, who
  manipulated into existence the privately-owned “central bank” of
  America, the Federal Reserve, in 1913, was on the board of American
  I.G. Indeed Hitler’s I.G. Farben, which ran the slave labour camp at
  Auchwitz, was, in reality, a division of Standard Oil, officially owned by
  the Rockefellers, but in truth the Rockefeller empire was funded into
  existence by the Rothschilds. See And The Truth Shall Set You Free
  and The Biggest Secret for the detailed background of this and other
  aspects of this story. The Rothschilds also owned the German news
  agencies during both World Wars and thus controlled the flow of
  “information” to Germans and the outside world. Incidentally, when
  Allied troops entered Germany they found that the I.G. Farben
  factories, the very core of Hitler’s war operation, had not been hit by
  the mass bombing and neither had Ford factories – another llluminati
  supporter of Hitler. Other factories nearby had been demolished by
  bombing raids.

  So the force behind Adolf Hitler, on behalf of the llluminati, was the
  House of Rothschild, this “Jewish” bloodline which claims to support
  and protect the Jewish faith and people. In fact they use and

  http://www.davidicke.com/icke/articles/hitler.html (3 of 16)17.08.2003 06:40:41

  WAS HITLER A ROTHSCHILD – Articles by David Icke

  sickeningly abuse the Jewish people for their own horrific ends. The
  Rothschilds, like the llluminati in general, treat the mass of the Jewish
  people with utter contempt. They are, like the rest of the global
  population, just cattle to be used to advance the agenda of global
  control and mastery by a network of interbreeding bloodlines,
  impregnated with a reptilian genetic code, and known to researchers
  as the llluminati.

  Indeed, the llluminati are so utterly obsessed with bloodline, because
  of this reptilian genetic code, that there was no way that someone like
  Hitler would come to power in those vital circumstances for the
  llluminati, unless he was of the reptilian bloodline. If you look
  elsewhere on this website you will see how the same bloodline has
  held the positions of royal, aristocratic, financial, political, military, and
  media power in the world for literally thousands of years. This is the
  bloodline that has produced ALL 42 of the Presidents of the United
  States since and including George Washington in 1789. It is the
  bloodline of the runaway favourite to win the 2000 election, George W.
  Bush. The World War Two leaders, Roosevelt, Churchill, and Stalin,
  were of the bloodline and also Freemasons and Satanists. They were
  manipulated into office, and their country’s war effort funded, by the
  Rothschilds and the other llluminati bloodlines.

  So are we to believe, therefore, that although this same group provably
  funded Adolf Hitler’s rise to power and his war machine, that he would
  be the odd one out, a leader of crucial importance to the agenda who
  was NOT bloodline?

  But hold on. Hitler couldn’t be the same
  bloodline as, say, the Rothschilds because, as
  we all know, the Rothschilds are defenders of
  Jewish people and Hitler slaughtered them,
  along with communists and gypsies and others
  who opposed him or he wanted to eliminate. The
  Rothschilds are Jewish, they’d never do that.

  Oh really.

  http://www.davidicke.com/icke/articles/hitler.html (4 of 16)17.08.2003 06:40:41

  WAS HITLER A ROTHSCHILD – Articles by David Icke

  According to a book by a psychoanalyst, Walter Langer, called The
  Mind of Hitler, not only was Hitler supported by the Rothschilds, he
  WAS a Rothschild. This revelation fits like a glove with the actions of
  the Rothschilds and other llluminati bloodlines in Germany who
  brought Hitler to the fore as dictator of that nation. He was also
  supported by the British Royal Family, the House of Windsor (in truth
  the German House of Saxe-Coburg-Gotha), and these included the
  British royal “war hero”, Lord Mountbatten, a Rothschild and a
  Satanist. Their royal relatives in Germany, who you would never have
  thought would normally support an apparent guy from the street like
  Hitler, were among his most enthusiastic supporters. But, of course,
  they knew who he really was. There is no way in the world when you
  do any study of the llluminati obsession with bloodline that Hitler would
  not have been one of them. Langer writes:

  “Adolf’s father, Alois Hitler, was the illegitimate son of Maria Anna
  Schicklgruber. It was generally supposed that the father of Alois Hitler
  (Schicklgruber) was Johann Georg Hiedler.There are some people
  who seriously doubt that Johann Georg Hiedler was the father of Alois
  (an Austrian document was) prepared that proved Maria Anna
  Schicklgruber was living in Vienna at the time she conceived. At that
  time she was employed as a servant in the home of Baron Rothschild.
  As soon as the family discovered her pregnancy she was sent back
  home. .where Alois was born.”

  Langer’s information came from the high level Gestapo officer,
  Hansjurgen Koehler, published in 1940, under the title “Inside the
  Gestapo”. He writes about the investigations into Hitler’s background
  carried out by the Austrian Chancellor, Dolfuss, in the family files of
  Hitler.

  Koehler actually viewed a copy of the Dolfuss documents which were
  given to him by Heydrich, the overlord of the Nazi Secret Service. The
  file, he wrote, “caused such havoc as no file in the world ever caused
  before” (Inside the Gestapo, p 143). He also revealed that:

  “..The second bundle in the blue file contained the
  documents collected by Dolfuss. The small statured, but big-

  http://www.davidicke.com/icke/articles/hitler.html (5 of 16)17.08.2003 06:40:41

  WAS HITLER A ROTHSCHILD – Articles by David Icke

  hearted Austrian Chancellor must have known by such a
  personal file he might be able to check Hitler His task was
  not difficult; as ruler of Austria he could easily find out about
  the personal data and family of Adolf Hitler, who had been
  born on Austrian soil. ..Through the original birth certificates,
  police registration cards, protocols, etc., all contained in the
  original file, the Austrian Chancellor succeeded in piecing
  together the disjointed parts of the puzzle, creating a more
  or less logical entity..

  A little servant girl (Hitler’s grandmother) came to Vienna
  and became a domestic servant, mostly working for rather
  rich families. But she was unlucky; having been seduced,
  she was about to bear a child. She went home to her village
  for her confinement Where was the little maid serving in
  Vienna? This was not a very difficult problem. Very early
  Vienna had instituted the system of compulsory police
  registration. Both servants and the employers were
  exposed to heavy fines if they neglected this duty.
  Chancellor Dolfuss managed to discover the registration
  card. The little, innocent maid had been a servant at the
  Rothschild mansion. ..and Hitler’s unknown grandfather
  must be probably looked for in this magnificent house. The
  Dolfuss file stopped at this statement.”

  Was Hitler’s determination to take over Austria anything to do with his
  desire to destroy records of his lineage?

  A correspondent who has extensively researched this subject writes:

  “It appears to me that Hitler knew about his connection long
  before his Chancellorship. Like his father before him, when
  the going got rough, the Hitlers went to Vienna. Hitler’s
  father left his home village at an early age to seek his
  fortune in Vienna. When Hitler was orphaned, after his
  mother died in December of 1 907, he left for Vienna not
  long after the funeral. There he seemed to drop out of sight
  for ten months! What happened during this ten-month stay

  http://www.davidicke.com/icke/articles/hitler.html (6 of 16)17.08.2003 06:40:41

  WAS HITLER A ROTHSCHILD – Articles by David Icke

  in Vienna is a complete mystery on which history sheds no
  light. It makes sense, now that it has become established
  that Hitler was a Rothschild, that he and his cousins were
  getting aquainted, and his potentiall for future family
  endeavors was being sized up”.

  The Rothschilds and the llluminati produce many offspring out of
  wedlock in their secret breeding programmes and these children are
  brought up under other names with other parents. Like Bill Clinton,
  who is almost certainly a Rockefeller produced in the same way, these
  “ordinary kids from ordinary backgrounds” go on to be extraordinarily
  successful in their chosen field. Hitler, too, would have produced
  unofficial children to maintain his strand of the bloodline and there will
  obviously be people of his bloodline alive today.

  So which Rothschild was the grandfather of Hitler? My thanks to a
  website correspondent for the additional, updated, information to this
  article, a man has researched this story in some detail. Alois, Hitler’s
  father, was born in 1837 in the period when Salomon Mayer was the
  only Rothschild who lived at the Vienna mansion. Even his wife did not
  live there because their marriage was so bad that she stayed in
  Frankfurt. Their son, Anselm Salomon spent most of his working life in
  Paris and Frankfurt away from Vienna and his father.

  Father Salomon Mayer, living alone at the Vienna mansion where
  Hitler’s grandmother worked, is the prime, most obvious candidate.
  And Hermann von Goldschmidt, the son of Salomon Mayer’s senior
  clerk, wrote a book, published in 1917, which said of Salomon:

  ” by the 1840s he had developed a somewhat reckless
  enthusiasm for young girls..”

  and

  “He had a lecherous passion for very young girls, his
  adventures with whom had to be hushed up by the police.”

  And Hitler’s grandmother, a young girl working under the same roof

  http://www.davidicke.com/icke/articles/hitler.html (7 of 16)17.08.2003 06:40:41

  WAS HITLER A ROTHSCHILD – Articles by David Icke

  would not have been the subject of Salomon’s desire? And this same
  girl became pregnant while working there? And her grandson becomes
  the Chancellor of Germany, funded by the Rothschilds, and he started
  the Second World War which was so vital to the Rothschild-llluminati
  agenda? And the llluminati are obsessed with putting their bloodlines
  into power on all “sides” in a conflict? And the Rothschilds are one of
  their most key bloodlines? And it is all a co-incidence?

  HITLER WAS A ROTHSCHILD!!

  The Second World War was incredibly productive for the llluminati
  agenda of global control. It led to an explosion of globally-centralised
  institutions, like the United Nations and the European Community, now
  Union, and many others in finance, business, and the military.
  Precisely what they wanted. It also put countries under an enormous
  burden of debt on loans provided to all sides by. ..the Rothschilds and
  the llluminati.

  The Rothschilds had long had a plan to create a personal fiefdom for
  themselves and the llluminati in Palestine and that plan involved
  manipulating Jewish people to settle the area as their “homeland.”
  Charles Taze Russell, of the llluminati-reptilian Russell bloodline, was
  the man who founded the Watchtower Society, better known as the
  Jehovah’s Witnesses. He was a Satanist, a paedophile according to
  his wife, and most certainly llluminati. His new “religion (mind-control
  cult) was funded by the Rothschilds and he was a friend of theirs, just
  like the founders of the Mormons who were also Rothschild-funded
  through Kuhn, Loeb, and Co. Russell and the Mormon founders were
  all Freemasons. In 1880, Charles Taze Russell, this friend of the
  Rothschilds, predicted that the Jews would return to their homeland. It
  was about the only prediction Russell ever got right. Why? Because he
  knew that was the plan. He wrote to the Rothschilds praising their
  efforts to establish a Jewish homeland in Palestine.

  Then, in 1917, came the famous Balfour Declaration, when the British
  Foreign Minister, Lord Balfour, stated on behalf of his government that
  they supported the creation of a Jewish homeland in Palestine. Now

  http://www.davidicke.com/icke/articles/hitler.html (8 of 16)17.08.2003 06:40:41

  WAS HITLER A ROTHSCHILD – Articles by David Icke

  when you hear that phrase, the Balfour Declaration, you get the feeling
  that it was some kind of statement or public announcement. But not so.

  The Balfour declaration was a letter from Lord Balfour to Lord Lionel
  Walter Rothschild. Researchers say that the letter was in fact
  WRITTEN by Lord Rothschild and his employee, the banker, Alfred
  Milner. Now get this. One of the most important secret societies of the
  20th century is called the Round Table. It is based in Britain with
  branches across the world. It is the Round Table that ultimately
  orchestrates the network of the Bilderberg Group, Council on Foreign
  Relations, Trilateral Commission and the Royal Institute of
  International Affairs. See my books for details. How fascinating then,
  that Lord Balfour was an inner circle member of the Round Table,
  Alfred Milner was the Round Table’s official leader after the death of
  Cecil Rhodes, and the Round Table was funded by. .Lord Lionel Walter
  Rothschild. These were the very three people involved in the Balfour
  Declaration of 1917.

  Two years later, in 1919, came the Versailles Peace Conference near
  Paris when the elite of the Round Table from Britain and the United
  States, people like Alfred Milner, Edward Mandel House, and Bernard
  Baruch, were appointed to represent their countries at the meetings
  which decided how the world would be changed as a result of the war
  these same people had created. They decided to impose impossible
  reparations payments on Germany, so ensuring the collapse of the
  post-war Weimar Republic amid unbelievable ecomonic collapse and
  thus create the very circumstances that brought the Rothschild, Hitler,
  to power. It was while in Paris that these llluminati, Round Table,
  members met at the Hotel Majestic to begin the process of creating the
  Bilderberg-CFR-RIIA-Trilateral Commission network. They also
  decided at Versailles that they now all supported the creation of a
  Jewish homeland in Palestine. As I show in my books, EVERY ONE of
  them was either a Rothschild bloodline or was controlled by them.

  The American President, Woodrow Wilson, was “advised” at Versailles
  by Colonel House and Bernard Baruch, both Rothschild clones and
  leaders of the Round Table in the United States; The British Prime
  Minister, Lloyd George, was “advised” by Alfred Milner, Rothschild

  http://www.davidicke.com/icke/articles/hitler.html (9 of 16)17.08.2003 06:40:41

  WAS HITLER A ROTHSCHILD – Articles by David Icke

  employee and Round Table leader, and Sir Phillip Sassoon, a direct
  decendent of Mayer Amschel Rothschild, the founder of the dynasty;
  The French leader, Georges Clemenceau, was “advised” by his
  Minister for the Interior, Georges Mandel, whose real name was
  Jeroboam Rothschild.

  Who do you think was making the decisions here??

  But it went further. Also in the American delegation were the Dulles
  brothers, John Foster Dulles, who would become US Secretary of
  State, and Allen Dulles, who would become first head of the new CIA
  after World War Two. The Dulles brothers were bloodline, would later
  be supporters of Hitler, and were employed by the Rothschilds at
  Kuhn, Loeb, and Co. They were also involved in the assassination of
  John F. Kennedy and Allen Dulles would serve on the Warren
  Commission which investigated the assassination. The American
  delegation at Versailles was also represented by the Rothschild-
  controlled, Paul Warburg, of Kuhn, Loeb and the American branch of I.
  G. Farben, while the German delegation included his brother, Max
  Warburg, who would become Hitler’s banker!! Their host in France
  during the “peace” conference was Baron Edmond de Rothschild, the
  leading force at the time pressing for the creation of a Jewish
  homeland in Israel. See my books for fine detail.

  The Rothschilds have always been the true force behind the Zionist
  Movement. Zionism is in facr SIONism, Sion = the Sun, hence the
  name of the elite secret society behind the Merovingian bloodline, the
  Priory of Sion. Contrary to most people’s understanding, Zionism is not
  the Jewish people. Many Jews are not Zionists and many non-Jews
  are. Zionism is a political movement, not a race. To say Zionism is the
  Jewish people is like saying the Democratic Party is the American
  people. Jewish people who oppose Zionism, however, have been
  given a very hard time.

  Now, having manipulated their puppet-governments to support their
  plan for a personal fiefdom in the Middle East, the Rothschilds began
  the process of settling Jewish people in Palestine. As always they
  treated their own people with contempt. Enter Baron Edmond de

  http://www.davidicke.com/icke/articles/hitler.html (10 of 16)17.08.2003 06:40:41

  WAS HITLER A ROTHSCHILD – Articles by David Icke

  Rothschild, the “Father of Israel”, who died in 1934, the man who
  hosted the Versailles “peace” delegations. Edmond was from the
  French House, like Guy de Rothschild. Edmond, in fact, began to settle
  Jews in Palestine as far back as the 1880s (when Charles Taze
  Russell was making his prediction). He financed Russian Jews to
  establish settlements in Palestine, but it was nothing to do with their
  freedom or birthright, it was to advance the Rothschild-llluminati
  agenda. Edmond financed the creation of farms and factories and ran
  the whole operation with a rod of iron. The Jewish farmers were told
  what to grow and they soon found out who was in charge if they
  questioned his orders. In 1901, these Jewish people complained to
  Rothschild about this dictatorship over their settlement or “Yishuv”.
  They asked him:

  “..if you wish to save the Yishuv, first take your hands from it, and for
  once permit the colonists to have the possibility of correcting for
  themselves whatever needs correcting..”

  Baron Rothschild replied:

  “I created the Yishuv, I alone. Therefore no men, neither colonists nor
  organisations, have the right to interfere in my plans..”

  In one sentence, you have the true attitude of the Rothschilds to
  Jewish people, and indeed, the human population in general. These
  people are NOT Jews, they are a non-human bloodline with a reptilian
  genetic code who hide behind the Jewish people and use them as a
  screen and a means to an end. According to Simon Schama’s book,
  Two Rothschilds and the Land of Israel (Collins, London, 1978), the
  Rothschilds acquired 80% of the land of Israel.

  Edmond de Rothschild worked closely with Theodore Herzl, who just
  happened to be the founder of Zionism, the political movement created
  to ensure a “Jewish” homeland in Palestine. Rothschild was also the
  power behind Chaim Weizmann, another leader of Zionism. As
  Rothschild told Weizmann:

  “Without me Zionism would not have succeeded, but without Zionism

  http://www.davidicke.com/icke/articles/hitler.html (11 of 16)17.08.2003 06:40:41

  WAS HITLER A ROTHSCHILD – Articles by David Icke

  my work would have been stuck to death.”

  So now with the Rothschilds increasing their financing of Jewish
  settlements in Palestine, and with their agents in governments officially
  supporting their plans for a Rothschild, sorry Jewish, homeland, they
  needed a catalyst which would demolish Arab protests at the take-over
  of their country. That catalyst was the horrific treatment of Jews in
  Germany and the countries they conquered by the Rothschild-funded
  Nazis and one of their own, a Rothschild called Adolf Hitler.

  The wave of revulsion at the Nazi concentration camps gave vital and,
  in the end, crucial impetus to the Rothschild agenda. It was they who
  funded the Jewish terrorist operations like the Stern Gang and Irgun,
  which committed mayhem and murder to bring the State of Rothschild
  (Israel) into being in 1948. These terrorist groups, who slaughtered
  Jewish people with equal enthusiasm, were led by the very people who
  later rose to lead the new Israel people like Menachem Begin, David
  Ben-Gurion, Yitzhak Rabin, and Yitzhak Shamir. It was these
  Rothschild-controlled Zionist gangs who murdered the international
  mediator Count Bernadotte on September 17, 1948, apparently
  because he had been intending to present a new partition resolution to
  the United Nations.

  And the Rothschilds were not satisfied with causing the unimaginable
  suffering of Jewish people under the Nazis, they also stole their wealth
  when the war was over, just as they stole the Russian wealth during
  the revolution they had financed.

  In early 1998, during a speaking tour of South Africa, I had a personal
  meeting with P. W. Botha, the apartheid President of South Africa
  during the 1980s. The invitation came out of the blue when I was
  speaking a few miles from his home. We spoke for an hour and a half
  about the manipulation of South Africa and it was not long before
  names like Henry Kissinger, Lord Carrington, and the Rothschilds
  came up.

  “I had some strange dealings with the English Rothschilds in Cape
  Town when I was president”, he said, and he went on to tell me a story

  http://www.davidicke.com/icke/articles/hitler.html (12 of 16)17.08.2003 06:40:41

  WAS HITLER A ROTHSCHILD – Articles by David Icke

  that sums up the Rothschilds so perfectly. He said they had asked for
  a meeting with him and his foreign minister, the llluminati operative,
  Pik Botha (no relation). At that meeting, he said, the Rothschilds told
  him there was massive wealth in Swiss bank accounts which once
  belonged to German Jews and it was available for investment in South
  Africa if they could agree an interest rate. This is the very wealth,
  stolen from German Jews who suffered under the Nazis, which has
  come to light amid great scandal in recent years. The Rothschilds have
  been making a fortune from it since the war!! Botha told me he refused
  to accept the money, but Pik Botha left the meeting with the
  Rothschilds and he could not be sure that they did not come to some
  arrangement.

  Breathtaking? Of course it is, but the world is not how we think it is.

  To this day the Rothschilds continue to control the State that has their
  family symbol on it’s flag and it is they who use that country and its
  people to maintain the conflict, both within its borders and with
  surrounding Arab countries, which has allowed the llluminati-
  Rothschilds to control their so called “Arc of Crisis” in the Middle East
  through divide, rule, and conquer. It has allowed them, not least, to
  control the oil-producing countries since the war when the oil really
  came on line.

  PLEASE, JEWISH PEOPLE OF ISRAEL AND THE WORLD, LOOK
  AT THIS.

  YOU ARE BEING PLAYED OFF AGAINST THE NON-JEWISH
  RACES AND VISA-VERSA. YOU AND ALL OF US WHO CARE
  ABOUT OUR CHILDREN AND THE FREEDOM OF THE WORLD
  MUST UNITE AND FOCUS ON THE FORCE THAT IS PLAYING ALL
  PEOPLE LIKE A VIOLIN. FEAR OF EACH OTHER AND DIVIDE AND
  RULE HAVE ALWAYS BEEN THE BASIC TOOLS OF DICTATORS,
  GLOBAL AND OTHERWISE.

  AND I SAY THIS TO ARAB PEOPLE:

  NEVER, NEVER, NEVER, DO THE ROTHSCHILDS AND THE

  http://www.davidicke.com/icke/articles/hitler.html (13 of 16)17.08.2003 06:40:41

  WAS HITLER A ROTHSCHILD – Articles by David Icke

  ILLUMINATI CONTROL ONLY ONE SIDE IN A CONFLICT. IF THEY
  DID THEY COULD NOT BE SURE OF THE OUTCOME AND THAT’S
  NOT THE WAY THEY PLAY THE GAME. IN EVERY SIGNIFICANT
  CONFLICT THEY CONTROL THE LEADERSHIP OF ALL FACTIONS,
  EVEN THOUGH THEY MAY FIGHT AND BATTLE WITH EACH
  OTHER ON THE PUBLIC STAGE.

  SO WE KNOW WHO CONTROLS THE JEWISH LEADERSHIP IN
  ISRAEL. THE ROTHSCHILDS AND THE ILLUMINATI.

  BUT WHO/THEREFORE, CONTROLS YASSER ARAFAT? I’ll GIVE
  YOU ONE GUESS.

  THE SAME PEOPLE WHO CONTROLLED MENACHEM BEGIN OF
  ISRAEL AND PRESIDENT SADAT OF EGYPT DURING THE “PEACE
  AGREEMENT” OF THE CARTER PRESIDENCY. BEGIN, SADAT,
  AND CARTER, WERE ALL ILLUMINATI PUPPETS, JUST AS THE
  ISRAEL LEADERSHIP, ARAFAT, AND CLINTON ARE TODAY. IT’S A
  SCAM, A SHAM, A MOVIE FOR PUBLIC CONSUMPTION ONLY.

  WHAT IS DONE IS DONE AND THE PEOPLE OF ISRAEL-
  PALESTINE NEED TO WORK AND LIVE TOGETHER IN HARMONY
  AND MUTUAL RESPECT. THERE IS NO OTHER WAY, EXCEPT
  MORE DEATHS, MORE SUFFERING, MORE CONFLICT – EXACTLY
  WHAT THE ILLUMINATI AND THE ROTHSCHILDS WANT. THEY
  HAVE HORRENDOUS PLANS FOR ISRAEL IN WHICH ALL SIDES
  WILL SUFFER, NOT LEAST THEIR PLANS FOR A MAJOR EVENT
  AT THE TEMPLE MOUNT MOSQUE, THE SITE OF THE SO CALLED
  “TEMPLE OF SOLOMON” ACCORDING TO THE JEWISH BELIEF
  SYSTEM

  COME ON PEOPLES OF THE WORLD, NO MATTER WHAT YOUR
  RACE, COLOUR, OR CULTURE. NO MATTER WHAT YOUR
  RELIGIOUS BELIEF OR YOUR SPIN ON LIFE. THE FREEDOM,
  WHAT REMAINS OF IT, FOR ALL OF US IS AT STAKE HERE AND
  WHILE WE ARE DIVIDED ON THESE IRRELEVANT GROUNDS,
  THAT FREEDOM IS DOOMED.

  http://www.davidicke.com/icke/articles/hitler.html (14 of 16)17.08.2003 06:40:41

  WAS HITLER A ROTHSCHILD – Articles by David Icke

  LETS WORK TOGETHER
  WHILE THERE IS STILL TIME.

  WAR IS OVER WHEN WE WANT IT.
  THE WORLD IS WHATEVER WE ALLOW IT TO BE.

  WE WANT TO CHANGE THE WORLD. OK,
  LET’S CHANGE OURSELVES.

  PLEASE CIRCULATE THIS ARTICLE AS WIDELY AS POSSIBLE.

  THANK-YOU.
  DA VI D ICKE

  NOTE: The book, The Bloodlines of the llluminati, by Fritz Springmeier is another
  excellent source of information about these subjects.

  Blood Lines of the llluminati by Fritz Springmeier
  (August 2001 – this book is out of print)

  ■ w^—

  _-. _; -^

  Link URL for websites
  http://www.davidicke.com/icke/articles/hitler.html

  Feel free to post this page URL anywhere!

  Copyright(c) David Icke- Bridge of Love Publications
  Permission granted to distribute this article freely in free-to-the-public media and

  publications
  Other requests should be directed to BridgeofLoveUSA@aol.com

  THE BOOK YOUR CHURCH

  DOESN’T WANT YOU TO

  http://www.davidicke.com/icke/articles/hitler.html (15 of 16)17.08.2003 06:40:41

  Hvorfor heilede nazisterne?
  Nazisterne hyldede Hitler og hinanden ved at hæve højre arm strakt – men hvorfor?
  26. oktober 2015 #tyskland #nazisterne #adolf hitler 0
  Hilsen skulle identificere nazisterne
  Nazi-partiets ledelse besluttede i 1926, at partiets medlemmer frem over skulle holde op med hilse almindeligt og i stedet heile med en strakt højre arm.
  Tanken var, at den nye hilsen skulle fungere som et demonstrativt tegn, der skulle identificere nazisterne, så omverdenen ikke var i tvivl om deres politiske ståsted.

  Nazisterne lånte Italiens fascister
  Ideen havde nazisterne fået fra de italienske fascister, som havde brugt hilsenen siden omkring 1920.
  Fascisterne dyrkede ivrigt oldtidens Rom og gjorde en dyd ud af at understrege, at den udstrakte arm var en gammel romersk tradition.
  Historikerne kan dog ikke bekræfte denne påstand, for den “romerske” hilsen kendes hverken fra skriftlige kilder eller kunst fra oldtiden.
  Tættest på kommer den romerske politiker Cicero, som skriver, at den senere kejser Augustus hævede sin højre arm, da han svor ed til Julius Cæsar. Omstændighederne omkring denne handling er dog uklare.
  Efter alt at dømme opstod den udstrakte arm sidst i 1700-tallet, hvor den franske kunstner Jacques-Louis David begyndte at bruge den i sine malerier. Derefter blev den overtaget af andre malere, og begyndte med tiden også at optræde i teaterstykker og senere film.

  Hess løj om heil-hilsen
  Trods partitoppen beslutning, havde nogle nazister det imidlertid svært med at overtage en ikke-germansk hilsen, og partitoppen løj derfor om dens oprindelse.
  “Længe før vi havde hørt om fascisternes hilsen, hyldede vi vores ledere ved at hæve vores højre arm”, skrev topnazisten Rudolf Hess i 1928 i en avis.
  Efter nazisterne tog magten i Tyskland i 1933, blev det obligatorisk for alle offentligt ansatte at heile. I et direktiv slog nazisterne samtidig fast, at “alle, der ønsker at undgå mistanken om bevidst obstruerende adfærd, bør benytte Hitler-hilsenen”.

  I dag er den udstrakte arm-hilsen forbudt i Tyskland. Ifølge §86a i den tyske straffelov kan lovbrydere risikere enten en bøde eller op til tre år i fængsel.

  Et af de første malerier, som viser en “heil-hilsen”, er “Horatiernes ed” fra 1784. Maleriet illustrerer en romersk legende, hvor tre brødre sværger, at de vil beskytte Rom.

 3. Anerkendt Britisk Forsker Anthony Atkinson ; Vi Kan Skabe Lighed Hvis Vi Vil – Ulighed skyldes Politiske Overbevisninger…….

  »Vi kan mindske uligheden, hvis vi vil. Nogle vil tabe på det – skatterne vil stige – men det kan lade sig gøre.«
  Sådan siger den anerkendte, britiske økonom Sir Anthony Atkinson, der i disse dage gæster København, for at promovere sin nye bog Ulighed – Hvad stiller vi op?
  Den 71-årige professor fra London School of Economics er ikke en hr. hvem-som-helst. Han har forsket i økonomisk ulighed gennem fire årtier og har blandt andet undervist den franske stjerneøkonom Thomas Piketty, der i 2013 fik hele verden til at diskutere ulighed med sin bog Kapitalen i det 21. århundrede (som Atkinson bidrog til).
  »Ulighed er ikke et produkt af udefrakommende kræfter, men et spørgsmål om politik. Derfor kan vi også ændre retning,« siger Atkinson.
  I sin nye bog præsenterer han en række reformer, som verdens politikere kan bruge til at mindske uligheden.
  »Hvis man altså ønsker at mindske uligheden,« som han siger.
  Forslagene spænder fra højere mindstelønninger til statsgaranteret beskæftigelse og borgerløn.
  »Spektrummet for politiske løsningsforslag er blevet meget smalt. For en generation siden vedtog den amerikanske kongres en lovgivning, der oprettede statslige job, så man kunne opnå fuld beskæftigelse. Nu virker sådan et forslag meget kontroversielt. Jeg vil gerne udvide dagsordnen, så vi ikke kun diskuterer en smal række af emner,« siger han.


  Sara Galbiati

  Voksende ulighed
  Fortællingen om økonomisk ulighed i Vesten efter Anden Verdenskrig er en U-formet kurve: Efter krigen faldt forskellene mellem rig og fattig i takt med, at landene opbyggede velfærdsstater med sociale ydelser og økonomisk omfordeling. Ulighedskurven faldt indtil slutningen af 70’erne, hvor udviklingen vendte. Atkinson kalder det »the Inequality Turn«.
  Skiftet forklares ofte med, at kinesiske fabriksarbejdere, robotter og computere langsomt begyndte at erstatte ufaglærte jobs, så efterspørgslen på uddannet arbejdskraft steg hurtigere end udbuddet.
  Men det er ikke hele forklaringen, mener Atkinson. Uligheden er ikke bare strømmet ind over os fra Kina, den er skabt politisk.
  »Der skete et skifte hen imod en større fokus på individualisme i de politiske beslutninger. Siden 80’erne har en række lande skåret velfærdsstaterne ned og beskattet de rige mindre, og OECD-landene har tilbagerullet de tiltag, man havde lavet, for at skabe økonomisk omfordeling,« siger han.
  Han beskriver en udvikling med deregulering og privatisering, som især blev drevet frem af Margaret Thatcher i Storbritannien (1979-90) og Ronald Reagan i USA (1981-89).
  Synet på økonomi har også ændret sig, forklarer Atkinson.
  »Klassiske økonomer i traditionen fra David Ricardo og Marx var meget optaget af forholdet mellem kapitaliser og arbejdere, men det element forsvandt. Folk holdt op med at spørge cui bono (hvem gavner det, red.). Vi blev alle samme set som identiske i de økonomiske modeller, og der var ingen modstridende interesser,« siger Atkinson.
  Han understreger, at uligheden langtfra er steget alle steder. Blandt andet har Latinamerika de senere år oplevet en stor fremgang.
  Højere skatter
  Blandt Atkinsons mindre kontroversielle forslag til at mindske uligheden er en marginalskat på 65 procent, højere ejendoms- og arveskat og en højere børnepengesats.
  Men han præsenterer også en række ideer, som han betegner som »radikale«: Statsgaranterede job, hvor staten ansætter arbejdsløse til (høje) mindstelønninger for at sikre fuld beskæftigelse; en kontant udbetaling til alle, der fylder 18 år som en slags minimumarv; og en særlig version af borgerløn, hvor alle, der arbejder, uddanner sig, søger job eller passer børn, får en fast grundydelse fra staten.
  – Det lyder dyrt. Europa svømmer jo ikke ligefrem i penge lige nu?
  »Derfor kommer vi heller ikke uden om at hæve skatterne, hvis vi vil mindske uligheden. Basisskatten i Storbritannien lå tidligere på 30 procent. I dag er det 20 procent. Vi skal flytte byrden fra de fattig til rig. Vi skal bruge flere penge,« siger Atkinson.
  – Gør borgerløn ikke folk dovne?
  »Det var faktisk et forslag, som Milton Friedman kom med i sin tid,« siger Atkinson med henvisning til den amerikanske økonom, der ofte ses som personificeringen af laissez faire-kapitalisme.
  »Vi giver allerede i dag folk et personligt skattefradrag, så hvis de tjener mere end skattegrænsen, er det præcis det samme som at få borgerløn. Det gør ikke folk dovne. Lige nu er skattefradraget mest værd for de rigeste, fordi de betaler en højere marginalskat,« siger han.
  – Men mister folk ikke incitament til at arbejde og innovere, hvis staten bare giver dem job og penge hele tiden?
  »Min læsning af innovationshistorien er, at de finansielle afkast spiller en mindre rolle for motivation, end man tror. Det ser ikke ud til, at det er særlig vigtig i forhold til at arbejde. De færreste vil vælge at slappe mere af, hvis de fik en begrænset ekstra indtægt. Måske arbejder de færre timer, men det er nok en god ting for mange,« siger han.
  »Det ville også presse virksomheder til at udbyde mere attraktive job, så koncepter som nul-timers-kontrakter ikke kunne eksistere. Alt for få job bringer i dag folk op over fattigdomsgrænsen.«
  Social retfærdighed
  I årtier mente verdens toneangivende økonomer, at ulighed stort set var ligegyldigt. Man kunne i hvert fald ikke gøre noget ved den.
  De økonomiske agenter var jo rationelle, og markederne var effektive, og så måtte forskellen på rig og fattig være en naturlig konsekvens af, at nogle var mere dumme og dovne end andre.
  I dag har piben fået en anden lyd. Barack Obama har kaldt den voksende globale ulighed for »vor tids definerende udfordring«, og formanden for Den Internationale Valutafond, Christin Legarde, taler om, at skellet mellem rig og fattig truer det globale finanssystem.
  Ulighed er også blevet et populært emne i den brede befolkning, og i 2013 kunne man se studerende gå omkring i T-shirts med en formel fra Thomas Pikettys bestsellerbog på brystet: »r>g« (formlen beskriver, at afkastet på kapitalinvesteringer, r, over tid vokser hurtigere end den generelle vækst i samfundet, g).
  – Hvad er problemet egentlig i, at uligheden vokser, hvis alle bliver rigere?
  »Hvis skellet mellem top og bund vokser, så vokser forskellene mellem, hvad mennesker kan også. De rigeste kan give deres børn en bedre uddannelse, job og så videre; og det skader mulighederne for dem på bunden. Efter Pikettys bog udkom, har alle fokuseret på den eksotiske top-én-procent. Det er naturligt nok, for de er drønnet væk fra alle andre, men vi har mistet den nederste del af indkomstspektrummet af syne,« siger Atkinson.
  »Ulighed er også problematisk i forhold til social retfærdighed. Et meget ulige samfund er ikke et samfund, man har lyst til at bo i, som Robert Solow (amerikansk økonom, red.) har formuleret det.«
  Dansk fattigdom
  Flere af de reformer, Atkinson foreslår, er allerede indført i Danmark: Progressiv beskatning med høje marginalskatter, høje mindstelønninger, arveskat og universelle velfærdsydelser. Det har – sammen med vores relativt stærke fagforeninger – været grunden til, at uligheden er steget mindre i Danmark end andre steder, mener han.
  Men det betyder ikke, at alt er fryd og gammen i kongeriget.
  »Hvis man ser på EU’s officielle statistik, så har Danmark en betydelig grad af økonomisk fattigdom. Jeg var overrasket over, at den faktisk ligger så tæt på Storbritanniens,« siger Atkinson og peger på en graf over andelen af husholdninger, der lever for under 60 procent af medianindkomsten. Danmark ligger på 14 procent. Storbritannien på 16 procent.
  »Der er en meget lille forskel på de to lande, og den ligger ret stabilt. I FN’s nye bæredygtige udviklingsmål er der et mål om, at de rige lande skal halvere fattigdom inden for de enkelte lande om 15 år,« siger Atkinson. Han er også bekymret over, at den øverste ene procents andel af BNP er let stigende i Danmark, og at børnechecken er »alt for lavt«.
  ØKONOMISK ULIGHEDSIR ANTHONY ATKINSON

 4. LUCIFER IS THE PRINCE OF DARKNESS AND THE BRINGER OF LIGHT
  NOVEMBER 22, 2015 | LISA RISING BERRY
  I decided to write about Lucifer after a great question on a post I made was deleted, and my answers were then gone. Since I feel everything happens for a reason, I took this as a sign that I need to share my 2 cents.

  This will most likely be a controversial article, and that is OK, as I like to shake things up a bit. I can not prove what I feel from my inner knowing is true. It does goes against most spiritual teachings on the planet. I am not someone that just accepts what I am told, or taught in the traditional methods. I go within to dig deeper.

  Lucifer in Christianity and in the majority of current spiritual teachings, is a fallen Angel, and as told in the story of the Lucifer Rebellion. This subject has always been near and dear to my heart, simply because something did not “feel” right to me. So, for years I have “tuned” into this energy, and just this week, I got my first big energetic AHA moment.

  I am not going into the history of Lucifer, because you can google that yourselves. This is not a research paper teaching what is already published. I have already done a ton of book research on all the mythology and stories about Lucifer. At the end of my paper I will include 2 excellent links to articles that have already done this.

  Lucifer,_The_Light-Bearer

  I decided to go deep within for unwritten information, that we all have access to. So, I will get right to the premise of my paper and then go into why I feel my inner knowing is correct. In my humble intuitiveness, Lucifer is not, and never was an entity. It is simply energy, neither male nor female, but a representation of the Rebis. And here is where I will lose people….But I strongly “feel” the name of “Lucifer” was hijacked/stolen way back in the dark history of this planet. In a time when the unseen Dark Archons ruled the world in the “As Above, and in the As Below”. I am referring to the time of the Astral war, the war in the heavens. These Archons turned the energy of Lucifer into a scary fallen angel, a being that physical people could connect to, making the teachings 1% correct and 99% false.

  The 1% correct is that Lucifer is The Prince or Princess of Darkness. “Out of Darkness and into the Light.” All of creation comes from the darkness of the void, the Black Genesis, Dark Matter, and my favorite word for this is the Aether. Aether is mostly black with a bit of purple swirled in, and it is the 5th element where all the other 4 elements come from. All life originates from here. The dark is not evil, it is not scary, as we have been taught from birth. It is the beginning of creation. This energy is the Prince or Princess (rebis) of creation.

  lucifer matches

  When you google and study Lucifer you learn that it is the bringer of light, the flame of Prometheus. In greek it means Phosphorous, which is used to start fires. This fire is the light and energy of consciousness. So, Lucifer is the bringer of the light of awareness to humanity in the form of fire! Which is none other than AZOTH! Aether and Azoth are what the majority of my articles are about due to the important of these energies right now in our history.

  Lucifer is the energy of the Dark in the form of Aether and is the energy of the Light in the form of Azoth. But instead, we are taught that Lucifer was a bright angel, which is light, and it fell FROM darkness. Which is wrong. Darkness came first, as it created all that we are. It was humanity and its abuse of knowledge and greed that fell, and it was FROM the light that we fell in consciousness. Yes, this was supposed to happen, but we were pushed farther in our fall than we were supposed to go, and then told it was Lucifer’s fault, which it was not. As in, the devil made me do it. I have no idea, which group of Dark Archons pushed us to the brink, but the name Lucifer is not correct. The rebellion was not caused by Lucifer, but it was the work of a group of Dark Archons or Negative ET’s, that wanted to hijack our natural Ascension process here, and the amazing name of Lucifer was the scape goat. They tried to permanently screw up our amazing Earth school, but failed. Now that we are in the correct energy the truth will be felt, and the energy of the name will be restored.

  lakeof fire

  I was taught in my very conservative Southern Baptist upbringing that if you were bad you would be tossed and burn for eternity in the “lake of fire”. Well, this scared the pants off me as a kid, so now, as a clairvoyant adult, I wanted answers. The lake of fire is the cauldron of Azoth, which is fire water. Lake=water, fire=azoth, a true teaching turned evil by the Dark Archons that were controlling the beginnings of Christianity, and possibly even before. It is so obvious that “they” did not want humanity to know that Lucifer is not the name of a good angel turned evil, but it is the energy of creation and represented in the fire-water of Azoth, which is the source of energetic transformation.

  I happily threw myself into the lake of fire, and on purpose. I have burned myself on the stake of my existence for the purpose of self transformation, and I rose from it’s ashes just as the Phoenix taught us.

  Here are the links to the 2 articles. Click on the name of the article to go to the link. Who is Lucifer? LUCIFER: A PROBLEM FOR CHRISTIANITY

  Love To All,

  Lisa Rising Berry

 5. Krige er Meningsløst og ikke andet end død og lidelse.
  For den rige okkulte elite er krige noget der indbringer svimlende summer. Eliten tjener uden tøven årti efter årti enorme penge beløb på at lade ” andre uskyldige mennesker lide for deres skyldnere ” og tænk engang at der tales om tilfredshed blandt eliten – en følelse af “tilfredshed” mens små børn og mødre og fædre, mens de sprænges i stykker af bombefly, granater eller bliver skudt døde i nærkontakt med soldater.

  Disse krige er et tegn på at vi er vant til at vælge diktatoriske ledere, der ikke lader til at have en eneste god intention med Menneskets fremtid??? Agenda’et hvorfra der handles ud fra tillader i hvert fald død og vold mod uskyldige mennesker som blot ønsker ; at være ;

  Våbenindustriens Nytårstale ; Ritzau ;
  Våbenindustrien fik mange milliardkontrakter i 2015 !!!
  Milliarder ruller ind til verdens våbenproducenter, viser ny rapport fra det svenske Sipri-institut.
  Et ubådskøb for 347 milliarder kroner er blandt de spektakulære kontrakter, som våbenindustrien indgik i 2015.

  – Den globale våbenindustri kan se tilbage på et virkeligt godt år, hvor der er indgået mange milliardkontrakter.

  – Ifølge det svenske fredsforskningsinstitut Sipri er der i 2015 blevet omsat våben og militært udstyr for op mod 2800 milliarder kroner, skriver Svenska Dagbladet, som har udarbejdet en oversigt over de mest opsigtsvækkende handler på forsvarsområdet.

  Det amerikanske Northrop Grumman har mest grund til at være tilfreds med 2015, efter at have indgået en kontrakt med Pentagon om bygning af omkring 100 nye bombefly.

  Bombeflyene skal erstatte USA’s aldrende flåde af B-52, som har været i drift i over 60 år.

  Det svenske Saab fik også fyldt godt op i ordrebøgerne i 2015, da det sikrede sig en kontrakt med det brasilianske forsvar, som vil købe 36 Gripen E og Gripen F-fly.

  Kontrakten har en værdi af omkring 33 milliarder kroner, hvilket er en af Sveriges største eksportkontrakter gennem tiderne.

  Det første fly skal ifølge planen leveres i 2019. Det svenske forsvar har også bestilt 60 Gripen-fly hos Saab, og det første af disse skal leveres samme år.

  Det franske Dassault har også fået lukrative kontrakter i hus i år og skal blandt andet sælge 36 kampfly af typen Rafale til Indien. Egypten og Qatar vil købe 24 Rafale-fly hver. Det er ikke offentliggjort, hvor meget de sidstnævnte kontrakter er værd.

  Polen har besluttet at opruste landets forsvar med 230 milliarder kroner det kommende årti og bliver en af våbenindustriens gode kunder i de kommende år.

  Warszawa har blandt andet bestilt 50 helikoptere til en værdi af 20 milliarder kroner fra Airbus og Patriot-raketter fra det amerikanske Raytheon for omkring 40 milliarder kroner.

  Australien vil købe nye ubåde, som kommer til at koste skatteyderne op mod 245 milliarder kroner.

  Det franske DCNS, det tyske Thyssen Krupp og det japanske Mitsubishi/Kawasaki kæmper om kontrakten, som har udløst en ophedet politisk debat i Australien.

  I Asien har Kina foretaget sit største våbensalg nogensinde med salget af otte ubåde til Pakistan for omkring 33 milliarder kroner.

  Ifølge Sipri går 40 procent af Kinas våbeneksport til Pakistan, som i årtier har været inde i et rustningskapløb med nabolandet Indien.

  /ritzau/

 6. “Israel vil få, hvad hun fortjener!
  -Satan

  Vedrørende jøderne:

  DE ER *IKKE* MIT FOLK!
  -Satan
  666sortsol.125mb.com

  Den Hellige Bibel: En bog af jødisk magi

  Den kristne gudstjeneste og hvordan den knytter sig til jødisk ritualmord

  Kommunismens kristne rødder

  Den virkelige sandhed:
  Jøderne fremmer kristendom og islam

  Kristendom, kommunisme, jøderne og Bibelen

  Jesus: Den jødiske arketype

  Satan er IKKE bag Illuminati

  “Salomos Tempel”

  Sandheden om “Den Nye Verdensorden”

  Ku Klux Klans sataniske oprindelse (Blotlæggelse af dumheden og det totale hykleri om “kristen identitet” i denne organisation)

  Bibelen: En jødisk sammensværgelse og svindelnummer mod ikke-jøderne

  Blotlægning af Yaweh/Jehova-
  Et system af jødisk magi brugt til at manipulere masserne

  Afslør Kristendommen

  Afsløring af jøderne- De er kraften bag alle sekter af kristendom

  Gamle ikke-jødiske religiøse tekster: Erstattet med meningsløst rabbinsk vrøvl og jødisk litterært møg

  Det stjålne år

  Hvordan jøderne bedrager ikke-jøderne

  Den stjålne Kabbala

  Amerikanske økonomisk støtte til Israel – Tal, fakta og indvirkning

  Nationalsocialisme
  OG
  SATANISME

  Sikker satanisme

  Bevis for at JAHVE/JEHOVA er den SANDE djævel

  Adolf Hitler

  Heinrich Himmler

  Kristendom:
  Et program for folkedrab

  Blotlægning af kristen identitet
  Endnu et jødisk program for ikke-jøder

  Nazisme og satanisme

  Hvad de jødiske rabbinere har at sige om Satan

  Kristendom og kommunisme: Jødiske tvillinger

  Bevis for, at det jødiske “holocaust” er et svindelnummer

  DE VIRKELIGE KONCENTRATIONSLEJRE-
  ALLE DREVET AF JØDER!
  (Slavearbejde i Sovjetrusland) pdf-fil

  Sandheden om 11. september: Hvordan jødisk manipulation dræbte tusinder
  af Rev. Dr. Matt Hale

  The SS Family (PDF)
  Bevis for, hvordan Det Tredje Rige arbejde på at afskaffe kristendommen

  Styrke Gennem Glæde!

  LINKS

  Download Hele Denne Hjemmeside som PDF

  Det jødiske folk har formået at bedrage det ikke-jødiske folk til at forbande og blasfemere vores sande Skabergud i århundreder. Ordet “Satan” betyder “fjende” og “modstander” på hebraisk. Alt i den jødiske/kristne bibel er blevet stjålet fra hedenske, ikke-jødiske religioner, der kom forud for jødedommen med hundreder til tusindvis af år. Jøderne kan ikke skabe. De har med succes og tvang fjernet okkult/spirituel viden og kraft fra ikke-jøderne og har brugt den kristne kirke som deres primære værktøj til dette.

  Kristendommen har fra sin begyndelse været og er intet mere end et program. Dagsordenen for dette program er ødelæggelsen af de ariske folkeslag (nedstammende fra Guden kendt som “Satan”) ved brug af okkulte kræfter samt den endelige slavebinding af alle resterende racer med de øverste jøder i total kontrol. Jøderne har i flere århundreder brugt sort magi mod ikke-jøderne, der har været ude af stand til at kæmpe tilbage. Denne viden blev systematisk tvangsfjernet fra de ariske folkeslag med “inkvisitionen”, hvor ariske præster og spirituelle ledere, såsom druiderne og andre, blev tortureret til døde og myrdet i massevis. Den Hvide race led mest med “hekseprocesserne”, hvor hele landsbyer næsten alle blev udryddet i Europa, navnlig Tyskland.

  *Enhver ikke-jøde, der fejlagtigt tror, eller endda hævder, at jøderne ikke er en race har seriøst brug for at vågne op til virkeligheden. De jødiske reptil-gener gives videre til det jødiske afkom fra en jødisk mor. Ortodokse jøder anerkender kun jøder, der er blevet født af en jødisk mor som legitime jøder. Vi har hørt om “halvjøder” og “delvist jøde”, men man siger ikke, “jeg er en halv katolik” eller hvad med “en fjerdedel lutheransk” eller måske “halv muslim” eller at “der er noget ‘buddhistisk blod’ i familien. Desuden, som George Lincoln Rockwell engang erklærede – “Man kan tegne et billede af en jøde, men man kan ikke tegne et billede af en katolik eller en protestant.”

  Jøderne føjer spot til skade. De har fået vores eget folk til at røvrende sig selv i århundreder og til at udføre deres destruktive arbejde mod vores race for dem. Kristendommen har været et af deres største og mest dødbringende programmer og værktøjer til at nå disse mål. Se dig omkring- kristendommen fremmes konstant. Milliarder og atter milliarder af kroner, spirituel energi og kræfter er blevet lagt i at tvinge denne løgn ind på livet af offentligheden uden nogen som helst form for modstand overhovedet. Sandheden er blevet voldsomt undertrykt og holdt finansielt nede. Den eneste tilgængelige information om “satanisme” skal overholde jødiske normer; med andre ord er bibelen, kabbalaen (som jøderne stjal fra egypterne og skændede samt perverterede), qliphoth og den generelle lære om Satan (vores oprindelige Skabergud) og hans Dæmoner (de gamle Hedenske Guder) monstrøse fjender af menneskeheden. I virkeligheden er Satan og vores Guder fjender af det jødiske folk, og dette er grunden til, at jøderne har gjort alt, der står i deres magt for at holde os fra dem. Ved at afskære os fra vores Guder og fjerne al viden, især det om sjælen, sindet og spirituel kraft, fra ikke-jøderne, har jøderne haft os prisgivet dem i århundreder, og medmindre vi styrker os selv NU, er vores tilintetgørelse nært forestående. Heinrich Himmler vidste dette, og sammen med Adolf Hitler og de andre ledere af Det Tredje Rige arbejdede han utrætteligt på at udrydde det jødiske program kaldet “kristendommen” fra Tyskland.

  JØDERNE KAN KUN BESEJRES GENNEM DERES ÆLDGAMLE NEMESIS, SATAN!! “Satan” er det hebraiske ord for “fjende”. Satan ønsker okkult viden og kraft tilbage i hænderne på ikke-jøderne.

  Man kan argumentere for, at den gennemsnitlige jøde ude på gaden er lige så uvidende om dette som de fleste ikke-jøder; sandheden er, at Zions Vise, de styrende jødiske familier og, selvfølgelig, det hasidiske ultra-ortodokse jødiske religiøse bevægelse ved alt om dette og holder det hemmeligt, selv fra de fleste af deres eget folk. De ved, at deres egne kun vil være glade for at slutte sig til dem, når de løfter sløret og opnår total kontrol.

  Hvad det jødiske program kristendommen har gjort:

  Fjernet al spirituel og okkult viden fra den ikke-jødiske befolkning i det område, hvor den slog rødder, hvilket gjorde ikke-jøderne prisgivet stærke spirituelle kræfter ledet af jøderne; altså “sort magi”. Jøderne har i århundreder brugt sort magi mod ikke-jøderne, der har været ude af stand til at kæmpe tilbage.
  En falsk historie blev opfundet, og løgne blev tunget ind på livet af den ikke-jødiske befolkning, hvor end kristendommen fik fat.

  Vatikanet fjernede de ikke-jødiske folkeslags gamle tekster og erstattede dem med den kristne religion – en falsk jødisk messias, en falsk jødisk “gud” og jødiske engle. Det jødiske mål om verdensdominans vil blive en realitet, når deres messias viser sig. De kristne spirituelle energi kommende fra inderlig bøn til deres pseudo-frelser nazaræeren, der, som den den jødiske messias angiveligt skulle “komme igen”, kanaliseres ind i at realisere den jødiske messias. Omskrivning af historien er også udbredt i skolerne i disse dage.

  Ikke-jødiske religiøse ledere blev brutalt tortureret og myrdet. Dem, der havde nogen form for viden blev jaget ned som “hekse” og myrdet af inkvisitionen.

  De Hedenske Guder, og navnlig vores sande skabergud Ea (ham kendt som “Satan”), blev forbandet og stemplet som Dæmoner og “onde” monstre. I nutidens jødiske medier bliver vores ariske Guder latterliggjort og smædet som spøgelser og genfærd, og man får dem til at ligne narre med røde horne, der ser hæslige ud, og som vil “besætte” folks sjæle eller tage kontrol over deres sind, hvis man blot tænker på dem.

  Hedenske fester, praksis og alt, der har at gøre med ikke-jødisk kultur, primært arisk kultur, stemples som “ondt”. Fejringen af Beltane, som oprindelig blev fejret ved solnedgang om aftenen den. 30 april, på tærsklen til den 1. maj, blev yderligere bespottet af jødisk kommunismes majfejringer (jødis kommunisme skitseres og implementeret i den jødiske/kristne bibel fra start til slut). 1. maj er en kraftfuld dato, da Jorden flugter med særlige energier, hvor der derved er mere kraft bag visse ritualer og handlinger. Dette har været det jødiske folks taktik- at tilføje blasfemi mod vores Guder ved at indføre deres dødbringende programmer og at fejre disse på Hedenske højtider, hvilket ikke adskiller sig meget fra, hvordan den katolske kirke erstatter Hedenske højtider med deres falske og stjålne fordrejede skrald. Denne dato blev igen smædet som “ond” og, ligesom vores Samhain, som værende af “Djævelen” for at holde de vildledte kristne masser så langt væk fra deres religiøse rødder som muligt ved brug af frygt til at kontrollere det menneskelige sind og den blasfemerende tilsværtning af vores Guder.
  Den kristne kirke, og især fundementalisterne, har arbejdet overtid for at luge ud i Hedenske skikke, såsom juletræerne, harene og æggene. Halloween er også kommet under intenst angreb. Ukendt for det meste af offentligheden, har de fundamentalistiske kristne modtaget millioner og millioner af dollars i statstilskud. Jøderne kontrollerer alle verdens penge, og kun programmer, der er til deres formål, får den meste finansiering. Dem, de anser som skadelige holdes økonomisk nødlidende. Den kristne religion arbejder arbejder overtid på at fjerne hver eneste spor af Hedenske højtider og deres fejringer, Hedensk kultur, og frem for alt alle spor om de Hedenske Guder fra befolkningen og tvinger deres jødiske svineri ind på befolkningen for at erstatte det. Kun få er klar over, hvor jødisk vores kultur er blevet.

  Programmer, der har til formål at knytte vores folk sammen med jødiske engle, foruden deres “Gud”, finansieres hæftigt. Moderne frimureri, Illuminati, Golden Dawn, rosenkreuzerne og endda Jehovas Vidner modtager meget fra Rockefeller og andre, der driver Den trilaterale kommission (treenighed). Navnet “Rockefeller” har sine rødder i “Rockenfelder”, hvilket er typisk jødisk, selvom kun få jøder nogensinde indrømmer deres jødiskhed, da de skammer sig over den. Det er mere end indlysende, at de førnævtne broderskaber på ingen måde virkelig er af Satan. Den kristne opreklamerer konstant den underjordiske og såkaldt “sataniske sammensværgelse”, hvilket er lige præcis, hvad jøderne ønsker, da dette er en distraktion og lokkemad; at spille begge sider imod midten. I betragtning af de store mængder af rigdom og magt, som frimureri, Illuminati og andre besidder, har de stort set ikke gjort noget for at fremme satanisme. De giver kun mere tiltro til de kristne påstande, der evigt og konstant opretholder misinformation og diskrimination af satanister og fastholder kristendommen og dens tilhørende slæng som legitime religioner. Disse grupper er blevet infiltreret og overtaget af jøder, der sørger for, at der aldrig bliver gennemført noget, der fremmer satanisme. Den perverterede jødiske version af kabbalaen, som blev stjålet fra ikke-jøderne, er blevet indført i næsten alle prominente okkulte samfund. Gennem dette, ophøjes deres fiktive “Gud” og modbydelige engle til livets træ, mens de Hedenske Guder omfatter de såkaldte Qliphoth af død og afsky.
  Hele det underliggende tema i den jødiske/kristne bibel er etableringen af den fiktive historie om det jødiske folk i massesindet. Det, som massesinet tror på, har kraften og energien til at blive virkeliggjort, da tanker er energi.
  Bibelens tema er som følger:

  1. Jøderne hævder, at de er det “udvalgte folk”, der gives *rettigheder* af en “Gud” til at invadere ikke-jødiske lande, slagte indbyggerne og beslaglægge jorden for dem selv.

  2. Det jødiske folk invaderer og massemyrder ikke-jøder af alle forskellige nationer, venhelliger og skænder deres Guder og religiøse lære.

  3. Ikke-jødiske folk erobres derefter af jøderne. De ikke-jødiske mænd massemyrdet, og deres kvinder og børn voldtages og sælges til slaveri.

  Tredje Mosebog 26:7 I skal forfølge jeres fjender, og foran jer skal de falde for sværdet.

  Fjerde Mosebog 21:34 Da sagde Herren til Moses: »Vær ikke bange for ham, for jeg giver ham og hele hans hær og hans land i din magt. Du skal gøre med ham, som du gjorde med amoritterkongen Sihon, der regerede i Heshbon.
  Fjerde Mosebog 21:35 Så slog de ham og hans sønner og hele hans hær; der var ingen, der overlevede. Og de erobrede hans land.

  Fjerde Mosebog 31:7 De gik i krig mod midjanitterne, sådan som Herren havde befalet Moses, og de dræbte alle mænd.
  31:8 Blandt dem, der blev dræbt, var Midjans konger, Evi, Rekem, Sur, Hur og Reba, fem midjanitiske konger. Også Bileam, Beors søn, dræbte de med sværd.
  31:9 Israelitterne tog midjanitternes kvinder og børn til fange, og alt deres kvæg, alle deres hjorde og alle deres rigdomme tog de som krigsbytte.
  31:10 Alle byerne, hvor de boede, og alle deres lejre brændte de ned.
  31:14 og Moses blev vred på hærens beskikkede tusindførere og hundredførere, da de kom tilbage fra krigen,
  31:15 og sagde til dem: »Har I ladet alle kvinderne leve?
  31:17 Dræb nu alle drenge og alle kvinder, der har haft samleje med en mand.
  31:18 Alle piger derimod, der ikke har haft samleje med en mand, skal I lade leve hos jer.
  TIL DEM AF JER, DER ER BLEVET HJERNEVASKET MED “KRISTEN IDENTITET”, KAN DET FORTÆLLES, AT DE OVENNÆVNTE FOLK SÅSOM “MIDJANITTERNE TILFÆLDIGVIS ER IKKE-JØDER!!

  4. Ind kommer den jødiske “messias” i form af “Jesus”.
  Nazaræeren er intet mere end en fiktiv karakter, der er blevet stjålet fra omkring 18 ikke-jødiske, Hedenske Guder, såsom Odin, der hang fra et træ. Massesindet er tvangsmæssigt blevet indoktrineret med denne “Kristi genkomst”, som lige er nok til at skabe den jødiske messias, der vil forene det jødiske folk (de beslaglade Palæstina, fordi det er et meget vigtigt center for deres tre religioner, jødedom, kristendom og islam, og er placeret på kraftfulde ley-linjer), slavebinde den ikke-jødiske verden og gøre jøderne til herskere af Jorden.

  Citat fra den jødiske Talmud:
  Simeon Haddarsen, fol. 56-D: “Når Messias kommer, vil hver jøde have 2800 slaver.”

  Endnu et MEGET afslørende citat fra den Katolske Encyklopædi:
  “På samme måde, kan grækerne og romerne have tilbedt deres guder, og glædeligt have troet, at de var gode. Men de kristne skrifter erklærer, at alle ikke-jødernes Guder er dæmoner.”
  Catholic Encyclopedia: Devil Worship
  http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm

  JØDERNE GJORDE VORES OPRINDELIGE GUDER TIL HÆSLIGE MONSTRE.
  IKKE-JØDISK HEDENSKAB KOM HUNDREDER TIL TUSINDER AF ÅR FORUD FOR DEN JØDISKE OPFINDELSE KALDET KRISTENDOM OG ENDDA JØDEDOM SELV!

  DERES “GUD” ER IKKE VORES GUD. DERES “GUD” ER DEN VIRKELIGE “ONDSKAB”.

  VÅGN OP FOLKENS!!

Skriv et svar