Et Samarbejde Med Advokatsamfundet og Hæren

Vi Ønsker At Komme De Satanistiske Mørke Sekter af Spirituel Karakter til Livs Som Infiltrerer Statens Prioriteringer O Og som Gennemsyrer de Uetiske Beslutninger, som Gennemsyrer Dansk Retspraksis og som Truer Den Danske Retsikkerhed, som alt for ofte slet ikke eksisterer. Advokat Samfundet, Hæren O og Det Danske Politi er Mennesker, som Du O og Jeg, som tumbler med de selvsamme psykiske problemer, som en uigennemsigtig og ja vi må godt sige en syg kultur som rækker tusinde år tilbage har skabt. Vi ønsker disse dejlige O og uskyldige mennesker frivilligt lader sig guide af PCoTUs tanker omkring frihed O og lighed for Loven. Etiquette – Takt & Tone Kan … Læs resten af Et Samarbejde Med Advokatsamfundet og Hæren