Et Samarbejde Med Advokatsamfundet og Hæren

Vi Ønsker At Komme De Satanistiske Mørke Sekter af Spirituel Karakter til Livs Som Infiltrerer Statens Prioriteringer O Og som Gennemsyrer de Uetiske Beslutninger, som Gennemsyrer Dansk Retspraksis og som Truer Den Danske Retsikkerhed, som alt for ofte slet ikke eksisterer.

Advokat Samfundet, Hæren O og Det Danske Politi er Mennesker, som Du O og Jeg, som tumbler med de selvsamme psykiske problemer, som en uigennemsigtig og ja vi må godt sige en syg kultur som rækker tusinde år tilbage har skabt. Vi ønsker disse dejlige O og uskyldige mennesker frivilligt lader sig guide af PCoTUs tanker omkring frihed O og lighed for Loven.

Etiquette – Takt & Tone

Kan Vi Lære At Sammenarbejde O og Vælger Vi Sammenholdet omkring Den Fælles Drøm Om Verdensfred O Ja så opnår vi samtidig status som DE BRAVE DANISIANERE. Vi er dem der har lidt aller mest på selvtilliden. Lad os Fortiden Ligge. Det gælder NUET, O og det er DIT og Jeres Ansvar for første gang i verdenshistorien, at lade et ærligt og almindeligt menneske, med en god Guds Kontakt være Oraklet, som guider både Dronning og KongeSøn til at være Elsket Verden Over Af Gud O og af hver Mand.

Lad Min Søns Vilje, Lad Aroses Vilje Ske her på Jorden O og i HELE dette Universielle Stråle Paradis.

Vi må sætte os ind i hvad Satanisterne tænker og føler og hvilke symboler der kommunikeres med. Kun sådan kan vi være med til at heale deres lukkede hjerter. Den dybe indsigt i Narcissismens, Satanismens og Psykopatens reaktionsmønstre, taktik, væsen og agenda  gør os stærkere og i stand til at visualisere det modsatte, netop Kærlighed som grundfølelse og gør os i stand til nemmere at kunne gennemskue pseudo demokrati og satanisme i hverdagen samt i styreformer. Når vi genkender det modsatte af Kærligheden kan vi også bedre sige nej tak til det.

Vi vil positiv Verdensforandring og sand information til folket og vi vil sammen heale det indeni os, den indre reptil, som fortæller os, at der er forskel på godt og ondt. Alt har sin berettigelse og indeholder et potentiale for at forvandle sig til lys og kærlighed, når vi tør dykke helt ind i kanin hullet.

Husk det inden du bliver vred og dømmer et andet menneske. Vær den der hjælper med at heale Satanisten i stedet for at pine Satanisten med fordømmelse.

Når vi udviser forståelse og giver positiv feed back til Satanisten heales han / hun og sammen skaber vi en bedre verden.

Kh. Leder og Stifter af Folkerådet PCOTU.

Søren Huss : ” Den Dér Isme ” ;

Der bliver præsteret og eksekveret, produceret og leveret.
Uden nåde og uden stop, ligegyldig hvad hober gælden sig op.
Der bliver investeret og konsumeret, fra de første kvier til gråmeleret
Uden nåde og uden stop, ligegyldig hvad hober gælden sig op.

Den har jo ikke noget tøj på, den dér isme
Den her friheds, kannibalisme

Den har jo ikke noget tøj på, den dér isme
Den her friheds, kannibalisme

Der bliver dikteret og insisteret, imiteret og assimileret
Uden varme og uden stop, ligegyldigt hvad tårner skellene sig op
Der bliver dolket, svinet og hånet, med ord i gæld til op over lånet
Nådeløst og selvretfærdigt, spille spil til noget værdigt
Spille spil til noget værdigt

Den har jo ikke noget tøj på, den dér isme
Den her friheds, kannibalisme

Den har jo ikke noget tøj på, den dér isme
Den her friheds, kannibalisme

Den har jo ikke noget tøj på
Den her friheds, kannibalisme

Der grådigt fortærer alt der minder lidt om sympati

Enden er nær, er enden nær?
Når truget er tomt, bides hestene
Er enden nær?

image

We must put ourselves into what Satanist are thinking and feeling and what symbols they are using. Only then can we help to heal their closed hearts. The deep insight into narcissism, Satanism and psycho’s reaction patterns, tactics, character and agenda makes us stronger and able to visualize the opposite ; Love and compassion, and enables us to see through pseudo democracy and Satanism in everyday life and in Governance. When we recognize the opposite of love, we can better say no to it.

We want positively World Change and we want to give true uncensured information to the people and together we will heal that within us, the inner reptile, which tells us that there is a difference between good and evil. Everything has its license to exist and has potential to transform into light and love when we dare to dive fully into the rabbit hole ……..

Keep this in mind before you get angry and condemn another human being. Be the one that heals the Satanist instead of pine the Satanist with condemnation.

When we show understanding and provide positive feedback to the Satanist, he
/ she are naturally getting healed. That is exactly how we create a better world.

Kh. The leader and founder of the People’s Council PCOTU

💕💕💕💕💕💕💕💕

Den Nordisk Ægyptiske Vikinge Druide Sol Gud Odin. De Brave Danisianeres Folkesjæl :

image

image

Vikinge Guden Satans Kvindelige Druide Aspekt. Kundalini Shakti. Slange Gudinden & Den Spirituelle Vise Dronning. Havets Moder & Havets Lov. Ejer & Beskytter af Jordboernes Hellige Levende Krystal Kilde Vand og De Hellige Jordiske Salt Have.

image

Mht. det at sone for sine ugerninger i “Himmelen” og her på Jorden;

Shirin Herbert Nielsen;

Det er en narcissistisk måde at straffe sjæle på som ligner fuldstændig den måde vi også straffer sjæle på her på jorden. Jeg er ikke tilhænger af disse metoder. Det er kærlighed sådanne sjæle har brug for og en forståelse for hvorfor de gjorde som de gjorde.

Der findes ikke ondskab – kun mangel på forståelse.

Der er ikke nogen der bliver straffet for at have gjort andre mennesker skade udover den straf de i forvejen har gennemgået og som førte til selve handlingen. Den eneste måde at stoppe med at skade andre er at forstå dem og opfylde deres behov på en hensigtmæssigt måde. Dvs. hver gang et menneske opfører sig på en åbenlys uhensigtsmæssig måde overfor Dig er det i virkeligheden det allerbedste at møde dette menneske med kærlighed og forståelse og anerkendelse af hvordan de lider. Man kan møde Psykopaten med et smil og et glimt i øjet, velvidende, at det Psykopaten gør er at bede dig om din Kærlighed og Forståelse for, at han / hun lider. Psykopaten viser dig anerkendelse og tillid ved at stole på at du forstår det symbol sprog han taler, og ved at påføre dig lidelse eller forsøge at påføre dig lidelse, anerkender Psykopaten, at du befinder dig på en højere frekvens, hvor du vil kunne bidrage med healingen. Psykopaten forventer at du healer ham, fordi han / hun har lidt nok, og han / hun er ikke i stand til at heale sig selv uden dig. Dig og samfundet som helhed bør sørge for at Psykopaten / Narcissisten på en eller anden måde modtager det, som vedkommende manglede og som førte til lidelsen hvad enten det så betyder et trygt og godt hjem, økonomisk bistand, sex, kærlighed, anerkendelse af følelserne, anerkendelse af alle de menneskelige kvaliteter og talenter, som selv Psykopaten / Narcissisten besidder, jobmuligheder osv. eller hvad det var Psykopaten / Narcissisten præcis står og mangler.

Det er ansvars forflygtigelse at lade “patienten” befinde sig i en form for tortur isolations kammer. Jeg er ikke tilhænger af det. Det løser jo heller ikke patientens problemer at blive ført igennem psykisk tortur. Så snart dette menneske kommer ud af tortur kammeret og igen møder psykopater og narcissister som det jo vrimler med overalt her på jorden og i de andre dimensioner i taler om, ja så starter det hele jo forfra; altså det i kalder ondskab. Så jeg tror samfundet som helhed her på jorden har brug for at tænke i helt nye baner hvor anerkendelse og kærlighed er en naturlig måde at forholde sig til det der “truer” os og hvor det at bruge tiden på at være med til at nå ind til forståelse for den pågældende psykopat og narcissist er det vi kalder at tage ansvar og at være medskaber af et dejligt sted her på jorden hvor ondskab ikke findes og hvor den der lider bliver tilbudt alt som manglede og førte til lidelsen.

Jeg kan godt forestille mig en verden hvor vi ikke straffer de der er en trussel imod vores eksistens men finder ud af hvorfor de truer os og handler ud fra denne forståelse og tilbyder dem det de har brug for og som afholder dem fra at volde andre mennesker skade.

Ville det så ikke være at tage ansvaret fra Psykopaten, ville du måske spørge?
Det er det måske. Men jeg mener bare at det er vigtigere at Psykopaten bliver så hurtig rask som muligt, således at han eller hun kan begynde at tage ansvar for andres lidelser og dermed gøre godt her i verden.

Jeg mener ikke at nogen skal lide for andres skyldnere. Der er det allerede gået helt galt for vores kultur. Men jeg mener at den der begår ugerningerne skal anerkendes, respekteres og mødes med kærlighed, fordi vedkommende lider jo gevaldigt og han lider jo netop på grund af andre menneskers ugerninger, så det at straffe psykopaten yderligere ved at lade ham gennemleve yderligere smerte ved at pålægge ham både smerten ved skyldsfølelse og smerten ved at føle hvad offeret må føle, ja det giver for mig bare ingen mening. Derfor har jeg heller aldrig forstået hvordan man kan finde på at straffe Jesus for at være et godt menneske og straffe ham for at gøre gode gerninger og så undskylde det med, at det var jo fordi han skulle lide for andres skyldnere….. Sikke noget vås. Det er igen at slippe godt udenom at sætte sig ind i hvorfor de Psykopater der dræbte Jesus, gjorde som de gjorde?

image

Man starter ikke ud med at bede Psykopaten om at gøre rede for hvad han / hun har gjort af ugerninger. Man starter med at tale psykopatens sprog. Psykopater er kloge og forstår symbol sprog. Det er i starten den måde der kommunikeres på og også derfor Gud altid taler til os i symbol sprog. Hvis han taler direkte til os vil vi ikke kunne forstå hvad han siger og ingen problemer vil kunne løses.

Til slut vil man opleve at der ingen forskel er mellem Psykopaten der skader og den der oplever sig selv som offer. Begge begår ugerninger og begge taler Guds kærligheds sprog. Healingen indtræder først når vi ikke opfatter os selv som offer for Psykopaten, men møder ham med nysgerrighed og viljen til forståelse. Da heales både Psykopaten, og den der troede hun / han vidste alt hvad der er at vide og som troede hun / han var god. Godhed er ikke at se sig selv som offer og ikke at tolke det man ikke forstår som ondskab. Det er denne dybe forståelse der er vigtigt at vi alle lærer, hvis Verden skal forvandle sig til et bedre sted.

Nordisk Ægyptiske Kærligheds Ur NUN
Gudinde Freja, De Brave Danisianeres Folkesjæl & Frugtbarheds Dronning :

image

💕💕💕💕💕💕💕💕

Mht. det at sone for sine ugerninger i “Himmelen” og her på Jorden;

Shirin Herbert Nielsen;

Det er en narcissistisk måde at straffe sjæle på som ligner fuldstændig den måde vi også straffer sjæle på her på jorden. Jeg er ikke tilhænger af disse metoder. Det er kærlighed sådanne sjæle har brug for og en forståelse for hvorfor de gjorde som de gjorde.

Der findes ikke ondskab – kun mangel på forståelse.

Der er ikke nogen der bliver straffet for at have gjort andre mennesker skade udover den straf de i forvejen har gennemgået og som førte til selve handlingen. Den eneste måde at stoppe med at skade andre er at forstå dem og opfylde deres behov på en hensigtmæssigt måde. Dvs. hver gang et menneske opfører sig på en åbenlys uhensigtsmæssig måde overfor Dig er det i virkeligheden det allerbedste at møde dette menneske med kærlighed og forståelse og anerkendelse af hvordan de lider. Det er ansvars forflygtigelse at lade “patienten” befinde sig i en form for tortur isolations kammer. Jeg er ikke tilhænger af det. Det løser jo heller ikke patientens problemer at blive ført igennem psykisk tortur. Så snart dette menneske kommer ud af tortur kammeret og igen møder psykopater og narcissister som det jo vrimler med overalt her på jorden og i de andre dimensioner i taler om, ja så starter det hele jo forfra; altså det i kalder ondskab. Så jeg tror samfundet som helhed her på jorden har brug for at tænke i helt nye baner hvor anerkendelse og kærlighed er en naturlig måde at forholde sig til det der “truer” os og hvor det at bruge tiden på at være med til at nå ind til forståelse for den pågældende psykopat og narcissist er det vi kalder at tage ansvar og at være medskaber af et dejligt sted her på jorden hvor ondskab ikke findes og hvor den der lider bliver tilbudt alt som manglede og førte til lidelsen.

Jeg kan godt forestille mig en verden hvor vi ikke straffer de der er en trussel imod vores eksistens men finder ud af hvorfor de truer os og handler ud fra denne forståelse og tilbyder dem det de har brug for og som afholder dem fra at volde andre mennesker skade.

Ville det så ikke være at tage ansvaret fra Psykopaten, ville du måske spørge?
Det er det måske. Men jeg mener bare at det er vigtigere at Psykopaten bliver så hurtig rask som muligt, således at han eller hun kan begynde at tage ansvar for andres lidelser og dermed gøre godt her i verden.

Jeg mener ikke at nogen skal lide for andres skyldnere. Der er det allerede gået helt galt for vores kultur. Men jeg mener at den der begår ugerningerne skal anerkendes, respekteres og mødes med kærlighed, fordi vedkommende lider jo gevaldigt og han lider jo netop på grund af andre menneskers ugerninger, så det at straffe psykopaten yderligere ved at lade ham gennemleve yderligere smerte ved at pålægge ham både smerten ved skyldsfølelse og smerten ved at føle hvad offeret må føle, ja det giver for mig bare ingen mening. Derfor har jeg heller aldrig forstået hvordan man kan finde på at straffe Jesus for at være et godt menneske og straffe ham for at gøre gode gerninger og så undskylde det med, at det var jo fordi han skulle lide for andres skyldnere….. Sikke noget vås. Det er igen at slippe godt udenom at sætte sig ind i hvorfor de Psykopater der dræbte Jesus, gjorde som de gjorde?

Man starter ikke ud med at bede Psykopaten om at gøre rede for hvad han / hun har gjort af ugerninger. Man starter med at tale psykopatens sprog. Psykopater er kloge og forstår symbol sprog. Det er i starten den måde der kommunikeres på og også derfor Gud altid taler til os i symbol sprog. Hvis han taler direkte til os vil vi ikke kunne forstå hvad han siger og ingen problemer vil kunne løses.

Til slut vil man opleve at der ingen forskel er mellem Psykopaten der skader og den der oplever sig selv som offer. Begge begår ugerninger og begge taler Guds kærligheds sprog. Healingen indtræder først når vi ikke opfatter os selv som offer for Psykopaten, men møder ham med nysgerrighed og viljen til forståelse. Da heales både Psykopaten, og den der troede hun / han vidste alt hvad der er at vide og som troede hun / han var god. Godhed er ikke at se sig selv som offer og ikke at tolke det man ikke forstår som ondskab. Det er denne dybe forståelse der er vigtigt at vi alle lærer, hvis Verden skal forvandle sig til et bedre sted.

💕💕💕💕💕💕💕💕

noegenhed-heks

  1. NARCISSIME & DEN NARCISSISTISKE FAMILIE

    ET GLOBALT & UNIVERSIELT TEMA & ET AF DE 34 P C O T U Folkeråds Problem Træer:

12 tegn på en Narcissistisk Familie…..
Barn av narsissister har èn eneste oppgave – å tjene narsissistens ønsker, behov og nykker fra den dagen de blir født. Er det flere søsken er det vanlig at noen blir «gullungen» og noen blir «syndebukken», og søsken spilles alltid opp mot hverandre i en evig konskurranse ingen kan vinne. Gullungen blir dyttet frem som en skinnende pokal, en positiv refleksjon av narsissistens falske selv.

Uttad virker det som om gullungen er høyt elsket og beundret, men også det er kun en fasade der barnet må være konstant på «jobb» for å ikke miste sin «opphøyde» posisjon. For gjør gullungen opprør eller ikke klarer å leve opp til narsissistens umulig mål, er det alltid harde konsekvenser. Narsissisten vil uten å kny spille søsken opp mot hverandre og gjerne gjøre en syndbukk til gullunge og en gullunge til syndebukk for å så splid og sørge for at de fortsetter å kjempe om hans gunst i deres gitte roller. De vil igonorere gullungen og trekke tilbake goder de er vant til, som straff for å få dem på plass igjen.

Dressering til lydige «hunder»

Syndebukken har som oppgave å være problemet i en dysfunksjonell familie slik at fasaden uttad er en normal familie som bare sliter med et problembarn eller flere. Slik fortsetter et giftig familie-miljø å eksistere uten at narsissisten må ta ansvar, for syndebukken er problemet. Slike familier er skam- og fryktbaserte og alt handler om fasaden uttad. Ved å fokusere på syndebukken som problem, tror narsissisten at fasaden er reddet. Likevel vil både syndebukken og mennesker som observerer familien uttad, gjerne se den som merkelig og problematisk.

Gullungen(e) er gjerne barn narsissisten føler seg mest beslektet med og som ikke gjør opprør mot hans/hennes tyranni til vanlig. Barnet blir regelrett hjernevasket til å være narsissistens tjener, venn, forsvarer, megler, sykepleier, markedsfører, smisker med mer, og de kan gjerne lyve for og med dem og bane vei for dem i sosiale sirkler. Gullungen blir «belønnet» med ros, gaver, penger, smisk, favorisering og endeløse krav om blind lojalitet og lydighet det er umulig å leve opp til. Gullungen er som en lojal, vedressert hund villig til å gjøre nesten hva som helst for eieren sin.

Syndebukken(e) er gjerne barn som er frittalende og varslere, som gjennomskuer at noe er galt med deres narsissistiske mor/far, og gjør opprør. Eller de er sårbare, sensitive og syke barn. De skjønner noe ikke stemmer og får sin straff for det ved å bli den narsissisten retter sin vrede og forakt mot. Budskapet til syndebukken er at du ødelegger vår familie, du er et dårlig og uverdig menneske og samme hva du gjør er det verken riktig eller bra nok.

I følge Karyl McBride i en artikkel i Psychology Today er følgende 12 punkter generelle kjennetegn på en dysfunksjonell narsissistisk familie.

Hemmeligheten. Familiens hemmelighet er at foreldrene ikke ivaretar barnas følelsemessige behov, eller at de er støtende på noe vis. Dette er normen i en narsissistisk familie. Budskapet til barna er; » Ikke fortell omverden -lat som alt er bra».
Fasaden. I en narsissistisk familie handler alt om fasade. Budskapet er: Vi er større, bedre enn, har ingen problemer og må vise et perfekt ansikt uttad.» Barna skjønner; «Hva tror du naboene vil si? Hva tror du slekten sier? Hva tror du vennene våre ville si?» Dette er gjengs frykt i familien. «Ha alltid et smil på ditt vakre lille ansikt.»
Negative meldinger. Barn blir gitt skrevne og uskrevne regler som de adopterer som: «Du er ikke bra nok»; «Du når ikke opp»; «Du blir verdsatt for hva du gjør, og ikke for hvem du er.»
Manglende foreldre-hierarki. I sunne familier, er det er en sterk foreldre-hierarki der foreldrene har ansvaret og gir kjærlighet, lys, veiledning og oppmuntring til barna. I narsissistiske familier eksisterer ikke et slikt hierarki og det er barna som skal tjene foreldrenes behov.
Manglende emosjonell forståelse. Narsissistiske foreldre mangler evnen til å fange opp deres barns følelelser. De kan ikke føle eller vise empati eller ubetinget kjærlighet, fordi de har ikke empati. I utgangspunktet er de kritiske og fordømmende.
Mangel på effektiv kommunikasjon. Den mest brukte form for kommunikasjon i en narssisistisk familie er triangulering. Informasjon er ikke direkte. Det er fortalt til en person om en annen person, i håp om at det returnerer til den første person. Familiemedlemmer snakker om hverandre til andre i familien, men konfronterer ikke hverandre direkte. Dette skaper passiv-agressivadferd, spenning og mistillit. Om kommunikasjon er direkte, er det gjerne i form av sinne og raseri
Uklare grenser. Det er få grenser i en narsissistisk familie. Barnas følelser anses ikke som viktig. Private dagbøker blir lest, fysiske grenser blir ikke holdt, og emosjonelle grenser blir ikke respektert. Retten til privatliv er ikke en del av familiehistorien.
En forelder er narsissist – den andre kretser rundt. Om den ene forelderen er narsissist, er det vanlig at den andre må kretse rundt narsissisten for å holde ekteskapet inntakt. Den andre forelderen har ofte forløsende kvaliteter i forhold til barna, men er bundet opp i behovene til deres narsissistiske partner, og klarer heller ikke å imøtekomme barnas behov. Hvem er der for dem?
Søsken er ikke oppmuntret til nære forhold til hverandre. I sunne familier oppmuntrer vi barn til å være kjærlige og emosjonelt nære hverandre. I narsissistiske familier er barn satt opp mot hverandre og opplært til konkurranse. Det er en konstant sammenligning av hvem som gjør det best og ikke. Noen er favorisert som «gullungen» eller den utvalgte, og andre blir «syndebukken» for foreldrenes projiserte, negative følelser. Søsken fra narsissistiske familier vokser sjelden opp med en følelse av å være emosjonelt knyttet til hverandre
Følelser. Følelser er avvist og ikke diskutert. Barn er ikke opplært til å omfavne følelser og behandle dem på en realistisk måte. De er opplærte til å undertrykke og holde dem inne og at deres følelser ikke betyr noe. Narsissistiske foreldre er vanligvis ikke i kontakt med egne følelser heller og derfor projiserer de sine over på andre. Dette fører til uærlighet og ansvarsfraskrivelse for sine handlinger samt andre psykiske forstyrrelser. Om vi ikke tar våre følelser på alvor, vil de lekke ut på andre usunne måter.
«Ikke bra nok» meldinger. Slike meldinger blir tydelig oppfattet i en narsissistisk familie. Noen foreldre verbaliserer dem og andre viser dem gjennom holdninger til barna. Selv om narsissisten viser en skrytende og arrogant adferd, ligger det og lurer en selvhatende psyke under hos narsissisten, som blir overlevert til barna.
Dysfunksjon— Synlig eller skjult. I narsissistiske familier kan dynamikken være synlig eller skjult. Dysfunksjon som finnes i voldelige og overgripende hjem er vanligvis synlig, mens emosjonell og psykisk mishandling såvel som foreldre som forsømmer sin oppgave, er ofte skjult. Selv om drama innad ikke er vist like åpent til verden utenfor, er det like ille om ikke mer skadelig for barna.
Om du føler at disse referansepunktene ligner på din egen familiedynamikk, skal du vite at det finnes håp og helbredelse. Selv om vi ikke kan endre fortiden, kan vi endre her og nå og gjøre veien videre bedre og sunnere. Vi kan ta tilbake vår makt og blomstre, fremfor å visne i narsisisstens negative, nedadgående spiral av mishandling.

Nettopp ved å vikle deg ut den narsissistiske familiedynamikken, bidrar du til å bryte lenken av dysfunksjon som blir overlevert fra person til person, familie til slekt og sørger for at verden blir et bedre sted for deg selv såvel som andre.

2. Satanisme

3. Psykopaten

Kan en psykopat selv gøre for det?
30. januar 2014
Spørg Videnskaben»Beklager, at jeg lige tæver dig med denne her kølle, men det ligger altså i mine gener.« Er psykopater i virkeligheden uskyldige ofre for deres gener eller miserable opvækst? Og i så fald; kan man så bebrejde dem den afvigende adfærd? Vi leder efter svar i videnskabens verden.

De er selvcentrerede, voldelige vaneforbrydere. De snyder og bedrager udelukkende for egen vinding, og de er fuldstændig ligeglade med andre mennesker. Sådan kunne en meget kort karakteristik på en god gammeldags psykopat lyde.

Men hvorfor bliver nogen mennesker psykopater, og hvis det skyldes arv og miljø, kan de så i virkeligheden ikke gøre for det? Det spørgsmål har Karin V. Sørensen stillet til Spørg Videnskaben.

Videnskab.dk har ladet spørgsmålet gå videre til Lars Bjerggaard Pedersen, klinisk psykolog og specialist i psykopatologi på Retspsykiatrisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital og Tine Wøbbe, ledende psykolog på Sct. Hans Retspsykiatrisk Afdeling.

De møder begge psykopater i deres daglige arbejde.

»Det korte svar er nej. Han er ikke herre over sin genetik, og hvilke forhold han blev sat i verden under. Det kan ikke bebrejdes ham, at han er, som han er. Men han kan stadig godt stilles til ansvar for sine handlinger,« siger Lars Bjerggaard Pedersen.

Udviklingsniveau som en 2-årig
I sit arbejde på retspsykiatrisk afdeling møder Lars Bjerggaard Pedersen nogle af de »rigtigt tunge drenge«.

Og mens den almene psykiatri faktisk har forladt psykopatidiagnosen til fordel for det mindre velklingende begreb ‘dyssocial personlighedsstruktur’, så bruger man stadig psykopatidiagnosen til de tungeste patienter med dyssocial personlighedsstruktur i retspsykiatrien.

»De skiller sig ud på to punkter: De er ekstremt narcissistiske, og deres følelser er flygtige og usocialiserede. Det skaber en følelsesmæssig afstumpethed, som blandt andet betyder, at de hurtigt bliver meget krænkede, når de ikke får deres vilje,« fortæller Lars Bjerggaard Pedersen.

De fleste af os har sikkert oplevet et lille barn blive hysterisk i køen i Netto. Måske fordi det har det for varmt eller er træt eller vil have noget slik.

Barnet skriger og sparker og ruller rundt på gulvet. Øjeblikket efter har barnet opdaget en sjov dims på indkøbsvognen og sidder roligt og leger med den.

På samme måde fungerer en psykopats følelsesliv. Han lever og føler kun nuet og bekymrer sig ikke om, hvad omgivelserne tænker.

»Der er noget markant galt med deres følelsesmæssige udviklingsniveau. De har et niveau som et barn på 2-3 år. Det er svært at forstå, også for os der har at gøre med dem til hverdag. De kan være rasende det ene øjeblik og sekundet efter have glemt det igen. Præcis som et lille barn. Deres følelser er meget umiddelbare, og de handler på deres impulser,« forklarer Lars Bjerggaard Pedersen.

Dårlige gener og voldeligt miljø
Men hvorfor stopper nogle menneskers følelsesmæssige udviklingsniveau ved 2-3 års alderen? Det er der delte meninger om.

Faktisk er der fire forskellige skoler inden for psykiatrien med hver deres forklaringsmodel:

Arv – der er noget galt med psykopatens gener fra fødslen. De er simpelthen født grænsesøgende og ufølsomme.

Hjerneskade – i slutningen af graviditeten går noget galt, og barnet får en hjerneskade i frontallapperne, som gør det til psykopat. Denne tilgang forklarer, hvorfor velfungerende familier kan fostre en psykopat.

Miljø – psykopaten fødes som alle os andre, men på grund af en forfærdelig opvækst med voldelige misbrugsforældre, udvikler barnet sig til psykopat for at kunne klare at leve i den utrygge og voldelige verden, det er født ind i.

Gadens parlament – psykopatien er et resultat af, at barnet overlades til sig selv og andre børn gennem opvæksten. I en gruppe hvor børn bestemmer over børn, vil de primitive idealer herske, og den stærkeste vil overleve.
Virkeligheden er et miks af alle forklaringerne
Sådan ser forklaringsmodellerne ud. Men hvad med virkeligheden?

Ifølge chefpsykolog Tine Wøbbe kan det påvises, at psykopati løber i bestemte familier. Men om det skyldes arv eller miljø er svært at sige:

»Er det, fordi børnene er arveligt disponeret for det, eller er det, fordi de tillærer adfærden fra typisk deres far. Det ved vi ikke.« I parantes bemærket skal det her tilføjes, at de fleste psykopater er mænd.

Lars Bjerggaard Pedersen oplever det, som en meget dårlig cocktail af alle elementerne:

»I virkelighedens verden, min verden, der må vi sige, at det er en kombination af alle faktorer. Opvæksten ser ikke god ud. Det kombineret med et voldsomt temperament, udsat livsførelse med vold og misbrug af stoffer og en barndom i ‘gadens parlament’ skaber de psykopater, jeg møder i mit arbejde,« fortæller han.

Psykopater kan lære at reagere mere hensigtsmæssigt
En psykopat kan godt sætte sig ind i, hvordan andre har det. De er gode til at regne andre mennesker ud, men det påvirker dem ikke.

»Det er forskellen på dem og almindelige mennesker som dig og mig. Vi oplever andres sindsstilstande, som var de vores egne. Hvis vi ser en, som bliver ked af det eller har ondt, så får vi også den følelse. Det gør en psykopat ikke. De bliver ikke smittet af følelsen, og det gør dem i stand til at gøre ting, som vi andre ikke ville kunne gøre,« forklarer Lars Bjerggaard Pedersen.

Nu kunne man måske foranlediges til at tænke, at hvis psykopati skyldes opvæksten, så må en psykopat vel kunne lære ikke at være psykopat.

Desværre har hverken Tine Wøbbe eller Lars Bjerggaard Pedersen set eksempler på, at det kan lade sig gøre – uanset om årsagen er problematiske gener eller en dårlig opvækst.

»Hvis de bliver opmærksomme på, at de mangler denne her indfølingsevne, så kan de godt selv se, at de er anderledes. Jeg har haft psykopater i terapi, som har beskrevet situationer, hvor de burde reagere følelsesmæssigt, for eksempel hvis der er sket noget forfærdeligt med nogen i deres familie. De kan se, at alle andre reagerer, men det er umuligt for dem selv at få følelserne frem,« fortæller Tine Wøbbe.

Hvis de selv synes, det er et problem, at de ikke reagerer som andre, så kan der dog være grundlag for at arbejde med det.

Samme problematik oplever Lars Bjerggaard Pedersen i sit arbejde.

»Vi kan ikke give dem en empati, som de ikke har. Vi prøver at give dem et ‘plaster på såret’ ved at lære dem en mindre destruktiv adfærd. Strategien er at lære dem, hvordan en mindre destruktiv adfærd kan gavne dem. Rent narcissistisk. For eksempel hvordan de undgår at havne i fængsel igen og igen. Hvordan kan du opnå adrenalinsuset uden at skade andre?«

Psykopati betaler sig i den virkelige verden
Udfordringen er, at der skal ret meget til at give denne type mennesker et adrenalinsus. Og forskellige former for ekstrem sport vil ikke nødvendigvis give den ønskede effekt.

»Vi sigter på, at de skal have en uddannelse og et arbejde kombineret med forskellige former for sport, som kan give spænding, men det er op ad bakke. Problemet er, at de har et kampbehov, og det skal gerne være noget, der involverer mødet/kampen med et andet menneske. De er i kamp med andre,« forklarer Lars Bjerggaard Pedersen.

Han er derfor meget pessimistisk i forhold til, om sådan et plaster overhovedet hjælper på såret.

»Jeg vil have maksimal mistillid til min egen behandling af en sådan person. Når vi har gjort vores bedste for at socialisere dem, så kommer de tilbage i en verden, hvor det betaler sig at være, som de er, og så vil de falde tilbage i den gamle adfærd.«

Ryger ofte ind og ud af fængslet
Tine Wøbbe har samme bekymring i forhold til psykopaternes chancer for at komme til at leve et normalt liv:

»Selv efter at jeg har haft en person med psykopati i terapi i mange år, kan jeg ikke være fuldstændig sikker på, at jeg ikke bliver manipuleret. Behandlingsudsigterne er generelt dårlige.«

Derfor vil mange af disse psykopater også opleve et liv, hvor de ryger ind og ud af fængsel. Ifølge Lars Bjerggaard Pedersen vil en forvaringsdom være den bedste løsning for psykopater, som gentagne gange begår alvorlig personfarlig kriminalitet.

»Fængsel vil ikke hjælpe dem, men de vil være opbevaret og ikke kunne skade andre. Vi har ingen institutioner herhjemme, der kan rumme dem. Og det hænger nok sammen med, at udsynet er så pessimistisk. Fordi de ikke kan behandles, men kun opbevares, og det er meget dyrt for samfundet.«

Stor tak til psykologerne for de spændende indsigter i det psykopatiske sind. Leder og Stifer af Folkerådet PCOTU Shirin Herbert Nielsen udtaler at PCOTU er bevidst om at det langt fra er tilfældet at psykopater havner i fængslerne? De mest vellykkede forretningsmænd i 2015, ufatteligt mange af dem er psykopater, folk i chef stillinger er ofte psykopater og den rige verdens elite er succesfulde psykopater. Dermed ikke sagt at de er velfungerende som mennesker, men de har stor succes med at holde kapitalismen igang og alt hvad der ligger i kølvandet på denne………

Hvad siger Teal Swann ( Scott ) Kundalini Shakti Mediet, Healer, Sandsigerske & Sjæle Futh-terapeut om Psykopaten ?  ;

Hvad siger Psykolog & Yogi Ralph Infinite Waters om Psykopaten ?

 

 

 

Hvad